26. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
17. 6. 2010


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování