25. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
13. 5. 2010


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování