24. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
4. 5. 2010


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování