23. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
25. 2. 2010


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování