22. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
10. 12. 2009


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování