21. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
17. 9. 2009


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování