20. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
25. 8. 2009


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování