19. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
18. 6. 2009


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování