18. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
16. 4. 2009


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování