17. zasedání
Zastupitelstva města Kopřivnice
26. 2. 2009


Indexovaný zvukový záznam

Výsledky hlasování