Člen systému BillBoard.cz -reklama na Internetu zdarma

Kopřivnické noviny č. 18/99 ze dne 6. května 1999

Titulní strana

Kopřivnice dostala o jeden a půl milionu méně z rozpočtu okresu

Lidem již dopředu vadí hluk z hřišť

Radarové kontroly v Kopřivnici by měly zesílit

Tatra bude šetřit provozní náklady i v měsíci květnu

Prvomájové oslavy se letos odehrály v tradičním duchu

Na lyžařskou chatu se slétlo víc než pětasedmdesát čarodějnic

Zprávy z města a okolí

Lidé mohou koupením květiny podpořit boj proti rakovině

Vedení společnosti Paliva projevilo dobrou vůli a nechce rušit klid sousedů

Modeláři budou soupeřit také o rytířské tituly

Vlastníci jsou povinni zajistit odborné hospodaření s lesy

Prevence stála přes čtyři miliony korun

Děti hledají pomoc ve Schránkách důvěry

Upravený autobus bude opět vybírat nebezpečný odpad

Lidé měli redaktorům za zlé nedostatek vlastenectví

Stíny

Městský úřad vyhlašuje obnovení katastru jeho přepracováním do digitální podoby

Kultura

Kulturu na hradě zaštítil Fond Janáčkovy Hukvaldy

Věhlas Dnů klasické kytary roste u nás i v zahraničí

Nora oslavila první květen koncertem venku na terase

V Pohodě visí dílka Ladislava Kuklíka a Adolfa Borna

V Příboře byla otevřena nová expozice věnovaná Freudovi

Euro Connections uvede evropskou hudbu

Komorní scénu ve Studénce čekají tři koncerty

Kino promítne Troškovu pohádku a Vzkaz v láhvi

Dr(o)bečky z knihovny

Čtenářský servis

Kulturní servis

Sport

Kam za sportem

Výsledky

Hejduková výtečně v poháru

Maraton v Mělníku přivítal také kopřivnické zástupce

Běžci testovali formu na okruzích v Lubině a Třinci

Fotbalový dorost jasně zvítězil v Lubině

Tenistům se zatím příliš nedaří

Štramberské ženy uhájily těsné vítězství

Zahájila také třetí liga kopané

Pracovníci ve školství měli svůj první turnaj ve florbale

O prvomájovém víkendu místní gymnastky nezahálely

Šádková obhájila mistrovské stříbro na půlmaratonské trati

Outsider favoritovi nečekaně zatopil

Morálku jim zvedla až bouře v šatně

To nejlepší předvedli hráči New Jersey

Kopřivnická extraligová házená se bude snažit o posily


Titulní strana

Kopřivnice dostala o jeden a půl milionu méně z rozpočtu okresu

K o p ř i v n i c e (hod) - Okresní shromáždění, které se uskutečnilo minulý týden ve středu, mělo na programu volbu členů správní a dozorčí rady Okresní pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v Novém Jičíně, návrh rozpočtu Okresního úřadu v Novém Jičíně na rok 1999 a volbu pracovního předsednictva.

Hlavním bodem jednání okresního shromáždění byl rozpočet. Byly vytvořeny dvě varianty rozpočtu, přičemž u obou byla zachována výše dotace obcím s výjimkou dělení územně vyrovnávací dotace. První varianta obsahovala návrh alternativy, že prostředky ve výši 15 milionů 335 tisíc korun se použijí na dorovnání výnosu daně ze závislé činnosti do výše devadesáti dvou procent celookresního průměru těm obcím, které toho nedosahují. Tento způsob se okresnímu přednostovi zdál spravedlivější v zájmu většiny obcí z toho důvodu, že z padesáti sedmi obcí okresu nedosahuje okresního průměru daně ze závislé činnosti čtyřiceti osmi obcí a naopak nad okresním průměrem je devět obcí, z toho i Kopřivnice.

Druhá varianta spočívala v rozdělení deseti milionů obcím podle kritéria počtu obyvatel, tedy všem stejně, bez ohledu na daňovou výnosnost.

„Schvalování rozpočtu bylo zdlouhavé, plné emocí, došlo k rozdělení při hlasování na malá a velká města. Při schvalování došlo k tomu, že v prvním kole neprošla ani jedna varianta. Následovalo jednání mezi pracovním předsednictvem a přednostou okresního úřadu.

Navrhla se třetí varianta, která zněla, že by se devět a půl milionů korun rozdělilo podle varianty jedna a tři a půl milionů by šlo na města na zařízení okresního významu, jako jsou bazény, kluziště a podobně.

Tato varianta byla vlastně kompromisní, ale také neprošla. Takže přednosta navrhl, že se bude znova hlasovat o variantách jedna a dvě. Nakonec byla prosazena varianta jedna, která byla výhodná pro malé obce,“ řekl místostarosta Zdeněk Krajčír. Kopřivnice dostala míň než se počítalo při sestavování městského rozpočtu na letošní rok.

„V podstatě jsme dostali jenom na plavecký výcvik. Druhá varianta nabízela 1,5 milionů korun rozdělení vyrovnávací dotace podle počtu obyvatel. Díky hlasování Kopřivnice přišla o 1,5 milionů korun. O územně vyrovnávací dotaci přišly také města a obce Kunín, Mošnov, Nový Jičín, Odry, Studénka a Šenov,“ dodal Zdeněk Krajčír.

„Přednosta osobně podporoval první alternativu a předložením dvou variant rozpočtu rozdělil obce na velké a malé,“ uzavřel místostarosta Krajčír.

Město Kopřivnice nakonec dostalo z okresního rozpočtu třicet tři miliony dvě stě devadesát jeden tisíc pět set korun. V této částce je zahrnuto dvacet dva miliony korun na sociální dávky, 6 112 tisíc korun na státní správu, 4 865,5 tisíce korun činí dotace na školství a 314 tisíc korun na plavecký výcvik.


Lidem již dopředu vadí hluk z hřišť

Foto 3

K o p ř i v n i c e (ili) - Před třemi týmy jsme informovali o ostravské firmě Papilio - advertisting, spol. s r. o., jejíž záměrem byla bezplatná instalace a následná pětiletá správa deseti až dvanácti streetballových konstrukcí.

Pracovníci odboru rozvoje města pečlivě vytipovali několik lokalit s ohledem na městskou zástavbu tak, aby později nedocházelo ke stížnostem občanů na hluk provázející dětské hry. Navíc musela být splněna podmínka asfaltové plochy, na které se streetball hraje. Při sto pěti dětských hracích plácků, kterými město Kopřivnice disponuje, se tento úkol zpočátku těžkým nejevil. Ale problémy na sebe nenechaly dlouho čekat.

Po první zveřejněné zmínce o instalaci košů, se začaly ozývat protesty ze strany občanů majících obavy ze zvýšeného hluku. Je pochopitelné, že si každý přejeme mít klid nejen v bytě, ale i před domem. Jenže nežijeme na samotě u lesa, ale na sídlištích, kde je koncentrace lidí daleko za hranicemi únosnosti.

V úvahu je třeba vzít i věkové složení obyvatel. Kopřivnice je vzhledem k věkovému průměru obyvatel třiceti čtyř let poměrně mladé město. Z celkového počtu obyvatel tvoří děti do čtrnácti let 21,52 procenta. Připočítáme-li k tomu mládež do devatenácti let, navýší se číslo o dalších 7,92 procenta. Z této malé statistiky vyplývá, že téměř třetinu kopřivnických obyvatel tvoří nejmladší generace.

Sedmdesát pískovišť a sto pět hracích ploch s kolotoči, houpačkami a průlezkami by se mohlo zdát jako dostačující zázemí pro vyžití nejmladších. Ale jsou tu i teenageři pískovištím odrostlí, kteří se potřebují taky ’vyblbnout’. A hřišť v pravém slova smyslu už tolik v Kopřivnici není. Navíc se o ně všude dělí právě s těmi nejmenšími, kteří si po vzoru starších chtějí zahrát fotbal nebo hokej. Mnohdy bývají teenageři napomínáni rodiči malých ratolestí, aby na děti brali ohled a šli si hrát jinam. A když jdou večer děti domů a starším konečně uvolní prostory na míčové hry, jsou zpravidla okřikováni stejnými rodiči, aby venku nehlučeli a brali ohled na spánek jejich dětí.

Kde se podíváme, tam nám překážejí. Jsou hluční a agresivní. Ani se jim nedivím, že místo honění mičudy volí ’klidnější’ prostředí barů, heren a pivnic. Tady jsou personálem vždycky vítáni. Odtud je nikdo nevyhazuje, zvlášť, když většina lokálů má otevřeno non-stop. A pak žasneme, kolik mladých tropí výtržnosti, tíhne k alkoholu a drogám.

Nechci věci zveličovat ani bagatelizovat. Ale kolik problémů s sebou přinesla instalace a následné odhlučňování u-rampy na zahradě klubu Kamarád. Kolik košů na košíkovou muselo být odstraněno z důvodu stížností občanů. Zajímavé je, že se málokdy najde větší skupina stěžovatelů. Zpravidla je to dílo nespokojeného jedince, který svým odmítavým přístupem znemožní další vyžití dětí. Když si budete pročítat seznam míst přicházející v úvahu pro instalaci streetballových košů, vezměte v úvahu všechna pro a proti. V případě námitek se obracejte na ředitele Správy sportovišť Kopřivnice Milana Gilara.

Vytipované lokality, u kterých se počítá s instalací košů pro streetball: asfaltové hřiště na ulici Alšově; dětské hřiště v bloku ulic Štramberská, Máchova a Alšova; asfaltová plocha při končící Horní ulici; asfaltové dětské hřiště na ulici Ignáce Šustaly; hranice asfaltového hřiště na ulici Kpt. Nálepky; hranice dětského hřiště obytného vnitrobloku ulic Sokolovská a Dukelská; hranice hřiště za objektem „hokejka“ na ulici Školní; hranice veřejného hřiště na sídlišti Pod Zahradami; dětské hřiště Trappes; hranice dětského hřiště na ulici 17. listopadu na sídlišti Sever; dětské hřiště „Luhy“; dětské asfaltové hřiště mezi sídlištěm Pod Morávií a ulicí Čs. armády a dále pak na veřejném hřišti na zpevněném podkladu vedle Kulturního domu v Mniší.


Radarové kontroly v Kopřivnici by měly zesílit

K o p ř i v n i c e (dam) - Boj proti nezodpovědným řidičům překračujícím rychlost vyhlásila nejen policie, ale také město Kopřivnice. Vnímání otázky bezpečnosti na silnicích v Kopřivnici je nyní zjitřené několika velmi vážnými dopravními nehodami, které se staly v posledních týdnech.

Nejrizikovější je bezesporu hlavní dopravní tepna vedoucí městem od Lubiny směrem ke Štramberku. Právě na přechodech u městského úřadu a dále směrem na Lubinu je frekvence nehod nejvyšší. „Drtivá většina všeho, co se tam stalo, byla v důsledku nedodržování stanovené rychlosti v obci. U všech případů, pokud mám informace, tam byla vysoko překročená rychlost,“ řekl pracovník firmy Slumeko odpovědný za správu komunikací a dopravní značení ve městě Vladimír Pustka.

V minulosti se uvažovalo již o několika možnostech, jak snížit rychlost projíždějících aut a bezpečnost chodců. Byly vybudovány zpomalovací pruhy, uvažovalo se o stavbě nadchodu u městského úřadu či instalaci semaforů u téhož přechodu.

„Myšlenka umístění semaforů však byla na základě příslušné studie zavržena. Semafory by podle ní totiž dopravu spíše zkomplikovaly,“ uvedl Pustka. Také nahrazení nepříliš účinných zpomalovacích pruhů retardéry podobného typu jako slouží u prodejny Mana na ulici Štefánikova není možné.

„Komunikace, která je průtahem z Lubiny na Štramberk, je silnicí druhé třídy. Na takové nám Okresní dopravní inspektorát nepovolí umístit žádný zpomalovací retardér. O převedení silnice do nižší třídy, kde by již stavba možná byla, se v tomto případě nedá uvažovat, neboť jde o příliš důležitou spojnici,“ vysvětlil Pustka.

„Přestože celá řada lidí na retardéry nadává, já si myslím, že svůj účel splnily. Každý řidič, i když nehledí na bezpečnost druhých, si rozmyslí, jestli si zničí auto,“ potvrdil užitečnost retardérů také velitel místní služebny Policie České republiky,“ Josef Jeřábek.

Jedním z řešení by mohlo být také vybudování kruhového objezdu místo stávající křižovatky ulic Záhumenní a Obránců míru. Kruhový objezd je letos v řešení, chystají se projekty. Městská rada se na svém zasedání tímto návrhem bude zabývat a velmi pravděpodobná se jeví i možnost, že by tato stavba byla ještě zavržena do rozpočtu města na letošní rok.

„Rondel by mohl být částečným řešením, zachová plynulost dopravy a zároveň zamezí rychlému projíždění napříč Kopřivnicí, i když zase jen v určitém úseku, protože jinak by musel být kruhový objezd co pět set metrů, což není možné, jak z technických, tak i finančních důvodů,“ myslí si Vladimír Pustka.

Jak policisté, tak lidé z města se shodují v tom, že je třeba donutit řidiče k tomu, aby jezdili ohleduplněji. „Kdyby každý dodržoval ve městě padesátku, tak by vše bylo v pořádku. Je statisticky dokázáno, že padesát kilometrů v hodině je rychlost bezpečná a podstatně snižuje možnost nehod. Reakční čas řidiče je delší, také vnímání okolí je větší. Nepomůže nic jiného než represe. Kontroly, kontroly a zase kontroly. Nejlepší by bylo, kdyby mohlo měření probíhat i třikrát do měsíce,“ uvedl Pustka s tím, že bude s pomocí vedení města tlačit na policii, aby v Kopřivnici měřila rychlost co možná nejčastěji.

I když obě poslední nehody vyprovokovaly okamžitou reakci policistů, ve smyslu radarových kontrol rychlosti, jejich frekvence přesto prý není dostatečná. „Měření rychlosti se snažíme v součinnosti s dopravní službou provádět tak často, jak je to jen možné,“ uvedl Jeřábek. Častějším kontrolám brání nedostatek technického vybavení a malý počet policistů.

„Problém není jen v nedostatečném počtu radarů, pokud by byly plně vytíženy, tak by pravděpodobně vystačily. Těžké je také sehnat dostatek lidí na jejich obsluhu. Radar může sice fungovat také bez dohledu, ale pokud se přestupek nevyřeší hned na místě, musí se pracně a zdlouhavě zpětně vyhodnocovat. Je třeba vyhledat řidiče, vyslechnout jej a to je všechno zdlouhavé a náročné na počet lidí, kterých máme nedostatek,“ řekl Jeřábek a připustil, že jisté možnosti v tomto ohledu by mohla skýtat spolupráce s městskou policií.

„To, že se za poslední dobu v Kopřivnici stalo několik vážných nehod, ještě neznamená nějaký velký nárůst nehodovosti. Je to jen shoda okolností, že se to seběhlo tak rychle za sebou. Každopádně přijímáme adekvátní opatření abychom něco podobného co nejvíce omezili,“ upozornil Jeřábek.


Tatra bude šetřit provozní náklady i v měsíci květnu

K o p ř i v n i c e (dam) - Také v květnu bude v Tatře pokračovat zkrácený pracovní režim.

„Budeme pokračovat v tom, co funguje již od března. Firma bude v pátky stát. S odboráři máme dohodnuto, že část dní, po které budou lidé doma, bude hrazeno šedesátiprocentní náhradou mzdy, část dalších dnů, kdy třeba nebudou mít v Tatře práci, budou pobírat stoprocentní náhrady,“ řekla tisková mluvčí automobilky Eva Kijonková s tím, že výroba bude probíhat tak, jak na tom bude firma s provozními prostředky na nákup materiálu.

Ještě úspornější pracovní režim budou pravděpodobně mít lidé na hlavní montáži a přidružených provozech.


Prvomájové oslavy se letos odehrály v tradičním duchu

Foto 2, Foto 5

K o p ř i v n i c e , Š t r a m b e r k (dam) - Příjemné počasí vylákalo první květnový den stovky lidí na kulturní akce pořádané v tento den ve Štramberku, Kopřivnici a okolí.

V sousedním Štramberku začínal První máj průvodem. Nešli v něm ale pionýři s mávátky a nejely alegorické vozy, nýbrž jezdci na koních a muži vyzbrojeni meči, kordy a chráněni pancíři. Průvodem začínal již šestý ročník oblíbených Šermířských klání. Jejich součástí byly nejen souboje členů skupin historického šermu, ale také dobový jarmark na náměstí.

První květnový den byla ve Štramberku také otevřena tradiční sezonní expozice tvořená díly malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. V muzeu nesoucím jeho jméno si zájemci mohou až do konce srpna prohlédnout reprodukce i originály kreseb a maleb zapůjčených k tomuto účelu ze sbírek Památníku národního písemnictví, Slezského Zemského muzea, novojičínského Okresního vlastivědného muzea a soukromých sbírek.

Tradiční byly také kopřivnické oslavy Prvního máje. O půl druhé odpoledne začal program jako obvykle vystoupením Městského dechového orchestru. Ten ve svém hodinovém programu přednesl nejen skladby, které má na repertoáru delší dobu, ale také novinky, jako například směs melodií britské big beatové skupiny Beatles. Druhou částí odpoledního programu byla vystoupení dětí ze Základní umělecké školy MIS music.

Tečkou byl slezský folklór v podání ostravského souboru Hlubina s více než padesátiletou tradicí. Ten do Kopřivnice přijel vystupovat také se svými mladšími kolegy z přípravky Hlubinka a za doprovodu vlastní cimbálové muziky.


Na lyžařskou chatu se slétlo víc než pětasedmdesát čarodějnic

Foto 1

K o p ř i v n i c e - Dům dětí a mládeže v Kopřivnici uspořádal ve spolupráci s firmou Foto Morava v pátek 30. dubna první slet čarodějnic v areálu chaty na Červeném kameni.

Účast 280 lidí zaskočil v příjemném slova smyslu i samotné pořadatelé. O půl čtvrté se vydal průvod všech zúčastněných na rozcestí U čarodějnic u zříceniny hradu Šostýna. Zde se všichni věnovali sběru kouzelných bylin určených na přípravu speciálního kouzelného lektvaru, do kterého následně přidali sušené kočičí chloupky, muší křidélka, netopýří drápky, pomleté pavučinky, ropuší kůži a jiné ingredience. Než se nápoj uvařil, postupně se publiku představilo celkem 75 čarodějnic, z nichž se dvaapadesát zúčastnilo náročné soutěže o titul „Miss čarodějnice“. Nakonec byly odměněny čtyři čarodějky, které se zároveň postaraly o příjemné zpestření zábavy a dvě čarodějnické učenky. Celou akci doprovázel ’strašidelný’ zvuk motorové pily dělníků, kteří finišovali při budování nové pergoly u ohniště. Překřikování pily mělo málem za následek ztrátu hlasu spolupořadatelky a moderátorky odpoledne Evy Müllerové.

Krásné počasí, atraktivní prostředí a neméně zajímavá akce přitáhla na Prvního máje neuvěřitelných tisíc lidí do areálu chaty na Červeném kameni, kde proběhlo Velké putování pohádkovým lesem, slavnostní otevření dětského hřiště a taneční večer s country skupinou Cizinci.

Ilona Hoffmannová


Zprávy z města a okolí

Lidé mohou koupením květiny podpořit boj proti rakovině

K o p ř i v n i c e (hod) - V letošním roce se i v Kopřivnici můžete setkat s tím, že budete moci finančně podpořit boj proti rakovině. Ve středu 12. května se uskuteční Květinový den, který pořádá dobrovolné sdružení Liga proti rakovině Praha ve spolupráci s organizacemi Junák, Český svaz žen, Sdružení dobrovolných onkologických organizací, školami a jednotlivci. Tento den má i svou mezinárodní tradici a proto i vy budete mít možnost podpořit boj proti rakovině, a to tak, že si od skupinek skautů budete moci za libovolnou bankovku koupit žlutý květ měsíčku zahradního se stužkou, která v symbolice Květinového dne znamená vítězství květiny nad rakem - tedy nemocí rakovinou.

Z finanční sbírky z Květinového dne jsou financovány osvětové materiály o rizikových návycích spolupodílejících se na vzniku rakoviny a o jejich prevenci, brožury s radami pro nemocné. Dále jsou podporovány onkologické organizace a kluby v ČR. Liga přispívá na onkologický výzkum a na budování pavilonu pro rekondiční pobyty nádorově nemocných.

Všichni organizátoři vám už předem děkují, že svým finančním darem přispějete na boj proti rakovině, a že vám bude květina odměnou za vaše pochopení.


Vedení společnosti Paliva projevilo dobrou vůli a nechce rušit klid sousedů

K o p ř i v n i c e (ili) - V minulém čísle jsme informovali o problémech, které nese sousedství domu paní Mojžišové se skladem Paliv Nový Jičín, spol. s. r. o. Dnes dáme prostor k vyjádření i druhé straně a odboru životního prostředí, který se problémem zabývá.

„První stížnost na hlučnost podala paní Mojžišová na náš odbor 14. dubna 1997, na jejíž základě za týden proběhlo jednání se zúčastněnými stranami,“ uvedla Taťána Letáčková, pracovnice odboru životního prostředí. Výsledkem byl okamžitý příkaz ředitelky Paliv Nový Jičín, spol. s r. o., Anny Tardonové zakazující manipulaci ve skladu od 20 do 7 hodin ráno a v době pracovního klidu. Následující ústní stížnosti vedly k pozvání pracovníka hygieny, který změřil hlučnost, jejíž parametry přesahovaly normu danou pro obytnou zónu. Dále vyšlo najevo, že hluk způsobený dopravou na ulici Štramberské převyšuje hluk ze skladu Paliv. Z toho důvodu navrhovaná pevná protihluková stěna nebyla odborníkem doporučena, neboť by odrážela hluk z ulice k rodinnému domku, což by situaci ještě zhoršovalo. „Na jednání na sklonku minulého roku bylo doporučeno vybudování pásu zeleně schváleného okresní hygienickou stanicí, který by snížil hluk i prašnost s termínem výsadby do 31. května,“ dodala Taťána Letáčková. „Tehdy jsme se se stěžovateli dohodli na trojitém zasklení oken na náklady města, což by mělo v domě výrazně snížit hluk,“ doplnil vedoucí životního prostředí Hynek Rulíšek.

„Svůj pozemek si dobrovolně po celé délce zmenšíme o tři metry, které zabere pás zeleně. Výsadba, prováděna na vlastní náklady a její následné ošetřování až do zajištění kultury, přijde náš podnik na sto tisíc korun. To všechno je projevem naší dobré vůle a ne plnění nějakého úředního nařízení,“ uvedla ředitelka Anna Tardonová. „Opravdu máme zájem nenarušit klid lidí žijících v sousedství skladu.“


Modeláři budou soupeřit také o rytířské tituly

K o p ř i v n i c e (dam) - Stovky nejrůznějších modelů a tisíce návštěvníků zaplaví zítra a v sobotu Kulturní dům v Kopřivnici. Právě tam se totiž uskuteční již třetí ročník Beskyd Model Kit Show.

Hlavní náplní akce je výstava a soutěž modelů letadel, automobilů, bojové techniky, lodí, dioramat, železniční techniky, kosmonautiky, science-fiction, papírových modelů, figurek a vůbec všeho, co jsou ruce modelářů schopny vytvořit.

Ohlas a počet jak vystavovatelů, tak i návštěvníků Kit Show rok od roku roste. Například loni si za dva dny přišlo prohlédnout asi čtyři tisíce tři sta lidí. Atraktivita Kit Show do značné míry tkví také v tom, že na většinu soutěží a přehlídek pořádaných modelářskými kluby nemá veřejnost přístup.

Právě pro diváky je již tradičně připraven pestrý program. Bude možné zhlédnout v chodu funkční modely automobilů, vrtulníků a letadel. K vidění budou také funkční model železniční dráhy nebo velká soutěžní autodráha. Pro zájemce o počítačové hry jsou připraveny automobilové a letecké simulátory. V kině budou bez přestání promítány filmy s leteckou tematikou. Venku před budovou pak budou lidé mít možnost vidět automobily Tatra a vojenskou techniku z druhé světové války nebo se proletět v horkovzdušném balonu.

Modeláři budou mezi sebou soutěžit v rámci hned několika soutěžních kategorií. Klání se mohou účastnit nejen jednotlivci, ale od loňského roku jednotlivé modelářské kluby. Součástí letošní mezinárodní výstavy budou také klasické modelářské soutěže, hodnocené regulérními modelářskými pravidly Svazu modelářů České republiky nazvané Moravský knipl a Moravský šrapnel. Tyto soutěže jsou určeny zejména nejmladším účastníkům. Kromě vážně míněných ocenění bude letos poprvé udělena také víceméně recesní Cena Valašského království. Vítězný model v této kategorii vybere Valašský ministr pro vynálezy a úspěšní modeláři se stanou Valašskými rytíři.


Vlastníci jsou povinni zajistit odborné hospodaření s lesy

K o p ř i v n i c e - Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem (dále jen OLH), jak ukládá § 37 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

Pokud si vlastník lesa nevybral sám svého OLH, jehož jméno oznámil Okresnímu úřadu Nový Jičín, zabezpečují tuto činnost OLH v okrese Nový Jičín Lesy České republiky, s. p. - pracovníci (revírníci) příslušné lesní správy. Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm (telefon 0656/83 06 87) oznámila s platností od 1. dubna 1999 svoje revírníky, kteří provádějí činnost OLH pro drobné vlastníky v jednotlivých lesních revírech. Vlastníci lesa se mohou s těmito svými OLH kontaktovat přímo na uvedené telefony nebo na adrese každého revírníka.

Revírník Martin David - Štramberk, Kopec 108 (telefon 0656/85 24 06, mobil 0602/190 327): revír Hukvaldy - Drnholec nad Lubinou, Mniší, Větřkovice u Lubiny; revír Mořkov - Drnholec nad Lubinou, Kopřivnice, Vlčovice, Štramberk, Mniší. Revírník Petr Hrubý - Štramberk 886 (telefon 0656/85 23 57, mobil 0602/252 771): revír Libotín - Drnholec nad Lubinou, Kopřivnice, Štramberk, Závišice.

Odbor životního prostředí


Prevence stála přes čtyři miliony korun

K o p ř i v n i c e (bm) - Vážení čtenáři, na tomto místě vám budeme přinášet informace z oblasti prevence kriminality. Seznámíme vás s některými metodami prevence a nabídneme základní informace, které by mohly přispět k tomu, aby se člověk nestal obětí nejen trestného činu. Přiblížíme vám projekty, které město v  průběhu posledních několika let realizovalo za podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci Komplexních součinnostních programů prevence kriminality. Budeme vás informovat o některých zajímavých aktivitách z jiných měst.

V roce 1996 byla Kopřivnice zařazena mezi prvních devět měst, která byla vyzvána, aby zpracovala Komplexní součinnostní program prevence kriminality na místní úrovni, na který obdržela dotaci Ministerstva vnitra České republiky. Koncem roku 1996 se do programů prevence zařadilo dvacet měst, v roce 1997 o dotaci usilovalo třicet osm měst, v roce 1998 to již byla čtyřicet dvě města a v letošním roce si konkurovalo se svými projekty padesát pět měst.

V tabulce je uveden přehled o vynaložených prostředcích včetně přidělených dotací

Rok Počet
projektů
Celkem
vynaložené
prostředky
Dotace
MV ČR
1996 6 414 300  
1997 9 1 980 239 1 552 805
1998 14 2 216 633 1 677 000
1999 6 dosud není
uzavřeno
971 000
Celkem 35 4 196 872 4 201 395

Děti hledají pomoc ve Schránkách důvěry

K o p ř i v n i c e (bm) - Na sklonku roku 1998 bylo instalováno ve všech základních školách v Kopřivnici, včetně zvláštní školy a na středním odborném učilišti, rodinné škole, SPŠ, OA a na VOŠ jedenáct nástěnkových panelů, jejichž součástí jsou Schránky důvěry.

Děti mohou vhazovat své dotazy a připomínky do schránek. Na nástěnce, která je pojmenována stejně jako naše rubrika, pak po týdnu najdou odpověď nebo reakci. Dotazy jsou anonymní, označeny značkou. Stejně jsou označeny i odpovědi. Na dotazy odpovídají většinou pedagogové. V  případě vážnějších problémů dochází ke konzultacím s   etopedem nebo psychologem.

Pravidelná rubrika je určena v  rámci prevence nejen rodičům. V ní vám chceme přinášet dotazy, které se ve školách nejčastěji objevují a trápí naše děti. Nyní přinášíme první.

Můj kamarád se chytil špatné party. Ta ho naučila kouřit a pít. Já jsem to sám viděl. Ve sklepě pije každou chvíli víno, slivovici a kouří jako fabrika. Já jsem mu to rozmlouval a on se se mnou přestal bavit. Myslím, že už i fetuje. Co mám dělat?

A zde je odpověď: Je moc hezké, že máš o kamaráda tak velkou starost, i když on s  tebou nemluví. Tvé podezření je velmi vážné a ty sám mu můžeš jen těžko pomoci. Jestli ti o něho opravdu jde, nezbývá ti, než se obrátit na někoho dospělého, s  kterým celou situaci prodiskutuješ a společně najdete řešení. Pokud se nechceš obrátit na některého ze svých učitelů, můžeš kontaktovat některou z  těchto osob:

Táňa Gelnarová, Okresní úřad Nový Jičín - kolizní opatrovnice tel.: 787 212
Jiřina Mikulenková, Městský úřad Kopřivnice - vedoucí odboru sociálních věcí tel.: 474 203
Blanka Mikundová, Klub Kamarád, tel.: 811 737
Jaromír Navrátil, Sdružení azylových domů (bývalý Azylový dům Malina), tel.: 810 160

Jestli chceš opravdu pomoci, zavolej některé z  těchto osob a domluv se na setkání. Je to velmi odvážné a kamarád se na tebe možná bude i zlobit, ale časem to ocení a poděkuje ti.


Upravený autobus bude opět vybírat nebezpečný odpad

Foto 4

K o p ř i v n i c e (ili) - V měsíci květnu se uskuteční sběr nebezpečných složek komunálního odpadu mobilní sběrnou firmy Slumeko, s. r. o., na území města Kopřivnice a obcí Vlčovic, Mniší a Lubiny.

Sběr se týká pouze občanů zapojených do systému nakládání s odpady stanoveného městem, kteří se prokáží občanským průkazem, to znamená obyvatel nájemních a rodinných domů.

Mobilní sběr nebezpečného komunálního odpadu není určen podnikatelům a občanům, kteří do systému města nejsou přihlášeni. Pro tyto zájemce slouží pevné sběrné místo na dotřiďovací lince, kde jim za úplatu bude nebezpečný odpad odebrán.

Otevírací doba sběrny nebezpečného odpadu je každou středu od 14 do 17 hodin.

Místa a časy mobilního sběru odpadů:
pátek 7. května: Vlčovice - plocha za kulturním domem 15 - 16 hodin; Mniší - točna autobusů 16.15 - 17.15 hodin
pátek 14. května: Kopřivnice - parkoviště na ulici Alšově 15 - 16 hodin; Kopřivnice - náměstí T. G. Masaryka 16.15 - 17.15 hodin
sobota 15. května: Kopřivnice - ulice Tyršova, u kontejnerů 8 - 9 hodin; ulice Ke Koryčce, u výměníku 9.15 - 10.15 hodin; ulice Francouzská, sídliště Sever 10.30 - 11.30 hodin
pátek 21. května: Lubina - plocha za kulturním domem 15 - 16 hodin; Lubina - rozcestí ’U váhy’ 16.15 - 17.15 hodin; ulice Na Luhách 17.30 - 18.30 hodin

Ke zneškodnění či opětovnému využití je možno odevzdat:
- motorové a převodové oleje, mazadla, olejové filtry
- olověné akumulátory s elektrolytem i bez něj
- plechovky se zbytky barev, lepidel a pryskyřic
- monočlánky, baterie všeho druhu, zářivky a výbojky
- pesticidy, herbicidy a jiné škodliviny
- staré kosmetické přípravky
- staré léky
- textilie znečištěné barvami, oleji nebo vazelínou
- staré chladničky, mrazničky, televizory, rádia a jiné elektrospotřebiče.

S problémy s odpady se potýká nejen odbor životního prostředí v čele s vedoucím Hynkem Rulíškem, ale i ředitel firmy Slumeko, s. r. o., Karel Březina. Z rozhovoru s nimi vyplynulo následující:

- zavedením systému paušálních plateb se v obcích Lubina, Vlčovice, Mniší a v rodinných domcích v Kopřivnici zdvojnásobilo množství vyvážených odpadů (na jednu obec připadá týdně zhruba o 5 - 6 tun odpadu více a přitom množství tříděného odpadu se nesnížilo)
- lidé, kteří odpad správně netřídí, znehodnocují velké množství druhotné suroviny, která skončí nevyužita na skládce (příkladem za všechny mohou být znečištěné dětské pleny na jedno použití objevující se mezi papírem nebo sklenice kompotu vyhozené i s celým obsahem do kontejnerů se sklem)
- kontejnery na plast se v exponovaných lokalitách Kopřivnice vyváží každý týden
- v loňském roce se v Kopřivnici a místních částech vyprodukovalo 5 150 tun komunálního odpadu, z toho bylo 17,5 tuny nebezpečného odpadu, 688 tun kompostovatelného odpadu a 265 tun separovaného odpadu
- z nebezpečného odpadu bylo nejtěžší pět tun olověných akumulátorů, tři tuny ledniček a 5,5 tuny elektrotechnického odpadu.


Lidé měli redaktorům za zlé nedostatek vlastenectví

K o p ř i v n i c e - Ve středu odpoledne se uskutečnila v kulturním domě v baru Pomněnka beseda se zástupci regionální přílohy deníku Mladé fronty DNES. Zájemcům z řad veřejnosti na dotazy odpovídali vedoucí ostravské redakce Tomáš Netočný, redaktor Jaroslav Baďura a fotograf Jaroslav Ožana.

Dobrá účast i věkové a společensky široké spektrum posluchačů dávaly tušit bohatou diskuzi. Ta se zpočátku stala spíše monologem příborského návštěvníka. Padaly i odborné dotazy například na existenci tak zvaných těžkých novin. Nejvíc kritiky na práci novinářů se dostalo ze stran dvou dlouholetých čtenářů důchodového věku, kteří projevovali nespokojenost s morální odpovědností redaktorů, vedením čtenářů k vlastenectví a nedostatečné úctě k dějinám českého národa. Chvílemi debata sklouzla spíš k politické diskuzi, kterou naštěstí vždy přerušil svěží konkrétní dotaz zástupců mladé generace. Nejen o besedu, ale celkově i o práci novinářů je mezi veřejností velký zájem, jak dokladovala návštěvnost této akce a četnost dotazů účastníků.

Ilona Hoffmannová


Stíny

23. 4. oznámeno vloupání do sklepní kóje v domě 1300 na ulici Pod Zahradami, kde neznámý pachatel odcizil jízdní kolo a součástky z dalšího jízdního kola

25. 4. v ranních hodinách provedeno vloupání do novinového kiosku na ulici Štramberské vedle katolického domu. Neznámý pachatel odcizil tabákové výrobky a zapalovače

26. 4. oznámeno vloupání do bytu v přízemí domu 911 na ulici Obránců míru. Neznámý pachatel si odnesl radiomagnetofon, hodiny, zlaté řetízky a skleněné číše

26. 4. v odpoledních hodinách došlo na ulici Záhumenní na přechodu před budovou městského úřadu ke sražení dvanáctileté dívenky motorovým vozidlem, jehož řidič z místa nehody ujel. Krátce po skutku byl policisty zadržen a předán vyšetřovateli k zahájení trestního stíhání 37letý muž z Kopřivnice, který je ze spáchání tohoto skutku podezřelý

27. 4. odpoledne neznámý pachatel kamenem rozbil skleněnou výplň okna zemního stroje na skládce odpadu Tatry ve Vlčovicích

28. 4. kolem poledne vnikl neznámý pachatel bez zjevných známek poškození do Škody Felicie na ulici Komenského u stadionu a odcizil autorádio s přehrávačem

29. 4. předáni vyšetřovateli k zahájení trestního stíhání dva muži ve věku 20 a 40 let ze Sedlnice, kteří se v měsíci dubnu vloupali do rodinných domků v Kopřivnici a na Pasekách


Městský úřad vyhlašuje obnovení katastru jeho přepracováním do digitální podoby

K o p ř i v n i c e - Městský úřad v Kopřivnici podle ustanovení § 11 odst. 1 písmeno a) zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální) zákon a na základě oznámení Katastrálního úřadu v Novém Jičíně č. j. 12-104/99 vyhlašuje:

V katastrálním území Kopřivnice bude obnoven katastrální operát přepracováním do digitálního vyjádření. Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen vlastníci) se upozorňují na některá ustanovení právních předpisů.

Obnova katastrálního operátu jeho přepracováním do digitálního vyjádření (dále jen „obnova“) se provádí postupně na celém území České republiky a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (počítačové) formě. Při obnově byla vykonána revize katastru nemovitostí podle § 57 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., za účelem odstranění případných nesrovnalostí nebo chyb, jimiž může být dosavadní katastrální operát postižen a zkontrolovaly se, popř. se nově vypočetly výměry parcel evidované v katastru; přitom nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem. Obnova je spojena i s doplněním katastru nemovitostí o zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, vedené dosud ve zjednodušené evidenci a s doplněním všech údajů o parcele, které jsou stanoveny právními předpisy.

Účast vlastníků nemovitostí v průběhu revize se nepředpokládá. Pokud by byla účast vlastníka nezbytná, vyzve jej k ní katastrální úřad písemně, nepřítomnost vlastníka však není překážkou vykonání revize. V takovém případě se při revizi využijí informace zástupce obce a vlastníků sousedních nemovitostí. Stejně se postupuje, když adresa vlastníka není známa nebo není známo, že taková osoba existuje.

Katastrální úřad upozorňuje vlastníky budov, že v dosavadním katastrálním operátu, vzniklém podle dřívějších předpisů na podkladě leteckých snímků, nejsou některé budovy zobrazeny průmětem obvodových stěn, ale obvodem střech a z toho jsou také odvozeny výměry stavebních parcel evidované v katastru, což může ovlivňovat v neprospěch vlastníka základ daně ze stavby podle § 10 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Zaměstnanci katastrálního úřadu jsou oprávněni vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; na nemovitost, která je oplocena, mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele; své oprávnění při tom prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Oprávněné osoby mohou v nezbytném rozsahu užívat nemovitosti ke zřizování, udržování, přemísťování a obnovování měřických značek, signalizačních a ochranných zařízení bodového pole a vlastník nemovitostí nebo oprávněný uživatel je povinen strpět umístění značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Porušení pořádku na úseku zeměměřictví se dopustí ten, kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku a může být za to pokutován. Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitostí a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitosti do původního stavu; přitom jsou povinny dbát, aby se co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem a využívání značek.

Obnova, která probíhá od roku 1998, bude pokračovat i v letošním roce. Obnovený katastrální operát bude v obci veřejně vyložen pro účely řízení o námitkách v termínu a na místě, které budou včas oznámeny.


Kultura

Kulturu na hradě zaštítil Fond Janáčkovy Hukvaldy

H u k v a l d y (dam) - Ačkoliv začátek sezony se na hukvaldském hradě nesl ve znamení nejistot spojených s pořádáním kulturních akcí, nyní je již jisté, že pestrý program zůstane zachován nebo bude dokonce obohacen.

Finanční rizika spojená s provozováním kulturních programů, jejichž návštěvnost je přímo závislá na počasí, na sebe vzal Fond Janáčkovy Hukvaldy, který je organizátorem tradičně největší kulturní události na Hukvaldech Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy.

„Provozovateli hradu, kterým je Muzeum Beskyd, jsme nabídli pomoc a řekli, že jsme ochotni jakási vyčíslitelná rizika plynoucí z pořádání kulturních programů na hradě vzít na sebe, neboť by byla škoda, kdyby na Hukvaldech během roku nebyly žádné produkce,“ řekl za fond ředitel ostravského Národního divadla Moravsko-slezského Luděk Golat.

Angažovanost fondu na Hukvaldech se možná projeví také v charakteru samotné kulturní nabídky hradu. „Když jsme se zamýšleli nad dramaturgií a nad tím, jak hrad oživit v průběhu turistické sezony, tak jsme našli také možné spojení s Národním divadlem, se kterým fond úzce spolupracuje,“ řekla Radmila Koterbová z Fondu Janáčkovy Hukvaldy. Momentálně je hotov návrh programu na první dva měsíce sezony, ten podle slov Koterbové vychází z toho, že všechny programy, které již mají na hradě tradici, budou pokračovat i nadále. Kulturní sezonu zahájily již minulou sobotu Dny klasické kytary. Následovat budou oblíbené rytířské slavnosti. Termín jejich konání je stanoven jako obvykle na polovinu května, víkend patnáctého a šestnáctého bude tedy ve znamení rytířských soubojů a dobového jarmarečního veselí. Pokud by v tomto termínu akci nepřálo počasí, přesunou se slavnosti o týden později. Jestli bude tyto slavnosti pořádat stejně jako v minulých letech agentura Requiem není ještě jisté. Agentura však již vyrovnala své závazky vůči provozovateli hradu a tak tato možnost není rozhodně vyloučena.

Poslední květnová sobota na Hukvaldech bude patřit ’komerční’ poezii, hudbě výstavám a dalším formám alternativní kultury v podání členů a příznivců Almanachu Vítrholc.


Věhlas Dnů klasické kytary roste u nás i v zahraničí

H u k v a l d y , K o p ř i v n i c e (dam) - Již počtvrté hostil hrad Hukvaldy o minulém víkendu kytarový festival s koncerty, odbornými přednáškami a výukou, nazvaný ’Dny klasické kytary’.

„Hrával jsem tady na několika příležitostných koncertech a právě asi před pěti lety mě napadlo využít tohoto pěkného prostředí, ve kterém tvořil také Janáček, k uspořádání takovéhoto festivalu,“ řekl o vzniku festivalu jeho organizátor Vladislav Petrášek. Festival byl původně zamýšlen jako jednorázová akce, ale po úspěchu prvního ročníku se pořadatelé rozhodli jej opakovat každoročně. Jeho věhlas od té doby roste a je čím dál víc vyhledávaný jak laickou veřejností, tak i odborníky. Od letošního ročníku dostal festival ještě další rozměr, tím je koncert účastníků festivalu v kopřivnickém kulturním domě. Od něj si pořadatelé slibují zvýšení zájmu o festival také u místních lidí.


Nora oslavila první květen koncertem venku na terase

K o p ř i v n i c e (dam) - Na terase u vchodu do Nora Café začal minulou sobotu koncert ostravské hudební skupiny Barovka vedené kytaristou, zpěvákem výtvarníkem a bývalým členem Elvis Epileptik Bandu Markem Pražákem.

„Byla to výjimečná akce. Chtěli jsme zkusit, jestli to lidem nebude vadit aspoň na prvního máje, ale už v době, kdy jsme koncert připravovali, někteří volali na policii,“ řekl šéf Nory Vítězslav Váňa. Koncert se tedy kolem desáté hodiny přesunul do vnitřních prostor a terasa bude v průběhu letních měsíců sloužit pouze jako posezení pro návštěvníky Nora Café.


V Pohodě visí dílka Ladislava Kuklíka a Adolfa Borna

K o p ř i v n i c e (dam) - Výstavou grafik Ladislava Kuklíka, navázalo knihkupectví Pohoda na cyklus výstav děl současných českých grafiků.

V kolekci, která svým rozsahem odpovídá velikosti prostor, kde je možné ji shlédnout dominují lepty. Také téma všech vystavených obrázků je totožné, autor v nich opěvuje krásu ženy a ženského těla.

Minivýstavku doplňují také dvě věci z dílny Adolfa Borna. V obou případech jde o velmi aktuální grafiky, které autor teprve nedávno dokončil. Po třech týdnech trvání výstavy by měly Kuklíkovy lepty nahradit grafiky Maríny Rychterové.


V Příboře byla otevřena nová expozice věnovaná Freudovi

P ř í b o r (dam) - Dvě výstavy najednou zahájila minulou středu vernisáž v příborském muzeu. Ačkoliv by se mohlo zdát, že otvírání pamětní síně Sigmunda Freuda a výstavy kresleného humoru nejde dohromady, v tomto případě tomu bylo naopak. Obě výstavy si jsou tématicky velice blízké. Pamětní síň se věnuje osobnosti zakladatele moderní psychiatrie, příborskému rodáku Freudovi a výstava kreseb populárního Vladimíra Jiránka nese název Humor a psychoanalýza.

Jelikož Freudova rodina žila v Příboře jen do třech let věku slavného rodáka, nevlastní muzeum v Příboře žádný autentický předmět, který by jeho osobnost připomínal proto se expozice zaměřuje hlavně na textové a obrazové dokumenty. Některé z nich budou, podle slov autorů, expozice vystaveny v české republice poprvé neboť byly poskytnuty Freudovým muzeem v Londýně, které se na přípravě expozice spolupodílelo.

Otevřením nové rozšířené a zmodernizované expozice o Freudovi se Příborské muzeum připojilo k celosvětové připomínce šedesátého výročí úmrtí tohoto vědce, které připadá právě na letošní rok. Výstava kreseb Vladimíra Jiránka v refektáři muzea potrvá do konce září. Všechny vystavené vtipy jsou součástí bibliofilie J. Kroutvora nazvané Humor a psychoanalýza.


Euro Connections uvede evropskou hudbu

K o p ř i v n i c e (dam) - Možnost poznat alternativní hudbu, jak ji tvoří nejen anglicky mluvící kapely, ale také skupiny z Francie, Německa, Belgie, Řecka, Portugalska, Švýcarska a dalších evropských zemí, bude nabízet svým návštěvníkům od podzimu kopřivnická Nora Café.

Projekt, do kterého se Nora zapojí a díky kterému bude možné cestovat po hudební mapě Evropy, vznikl v září loňského roku a nese název Euro Connections. Partnery tohoto časově a geograficky neomezeného projektu bude v příští druhé sezoně více než deset zemí.

První ročník Euro Connections bylo možné u nás sledovat pouze v prostorách pražského Paláce Akropolis, Nora by tak měla být druhou scénou v republice. „Bude to probíhat tak, že v pátek bude koncert v Praze a v sobotu u nás v Noře a pak kapely budou odjíždět do dalších zemí,“ řekl šéf Nory Vítězslav Váňa.

První vlaštovkou uvádějící Euro Connections na kopřivnickou scénu budou již Šlahouny. Pravděpodobně by na nich měla vystoupit jedna kapela a také D. J. získaný prostřednictvím pořadatelů projektu.

Podobný projekt je však také velmi organizačně a finančně náročný. „O to, aby se tady Euro Connections rozjely, je zájem nejen z naší strany, ale velmi o to usilují také pořadatelé. Je to projekt podporovaný z různých nadačních zdrojů, kulturních grantů a podobně, i přesto bude pro nás velmi náročný. Nejhorší to bude určitě vydržet do konce roku, vždycky totiž chvíli trvá než začnou lidé chodit. I v Akropoli to zatím s návštěvností není příliš slavné,“ uvedl Váňa s tím, že náklady na jeden takový koncert se mohou vyšplhat až na dvacet tisíc korun. Na financování projektu se podílejí takové organizace jako je Francouzský institut v Praze či ambasády jednotlivých zainteresovaných států. Euro Connections podle renovovaných hudebních kritiků nabízí ojedinělou možnost seznámit se s jinak opomíjenou stránkou evropské kultury, jakou je nekomerční hudební tvorba. Nora se účastí na tomto projektu opět řadí mezi kluby s jednou z nejprogresivnější dramaturgií u nás.


Komorní scénu ve Studénce čekají tři koncerty

S t u d é n k a - V sobotu 8. května se ve Studénce na Komorní scéně v Dělnickém domě, od 20.30 hodin představí kapela Arriön z Frenštátu, která staví své songy na česky zpívaných textech a heavy metalového doprovodu.

Ostraváci Nausea, další vystupující kapela, a jejich utahaný rock´n´roll, ponejvíc připomíná Nirvánu. V poslední době přitvrdili a za zmínku také stojí zajímavé česky zpívané songy. Celou akci uzavře astrálně-hardcoreová hydra - Brňáci - Insania.

Koncem loňského roku jim vyšlo, v pořadí třetí, studiové CD/MC pod názvem VIRTU-RITUAL. Průvodkyní alba je tentokrát šestiletá, nic zlého netušící holčička a dechový miniorchestr, účinkující ve skladbě „COSA nostra“, jež je protestsong protimafiánským praktikám Ochranného Svazu Autorského.

„V podstatě je to virtuální rituál. Je to náš novotvar. Snažili jsme se zvolit název desky, který bude srozumitelný mezinárodně a bude vystihovat to, o co na desce jde. Insanii jde o virtuální realitu, kyber punk, o tajemství šamanismu, o dřevní mystiku, která je vystižena slůvkem rituál. Celé to spojují astrální témata. Jde o kombinaci několika světů, kde se promítá prastará mystika, základy člověka s hypermoderní dobou, kdy jsme vstřebáváni počítači, internetem a čárkovými kódy. Zároveň by deska měla být určitým virtuálním rituálem, a když se do ní člověk zaposlouchá, tak si ho prožije,“ řekl o zatím posledním albu kytarista a zpěvák kapely Poly.

Karel Rubač


Kino promítne Troškovu pohádku a Vzkaz v láhvi

K o p ř i v n i c e (dam) - Především děti a milovníky pohádek potěší program kina Puls v tomto promítacím týdnu.

I do Kopřivnice se totiž již dostala omakávaná pohádka režiséra Zdeňka Trošky. Režisér a scénárista, který má na svém kontě již několik úspěšných filmových pohádek, mezi které patří například ’O princezně Jasněnce a létajícím ševci’ či ’Princezna ze mlejna’ se opět ponořil do poetického světa klasické české pohádky a natočil film Z pekla štěstí. V této pohádce nechybí nic, co by malý divák očekával, Dobro i zlo je zřetelně rozlišeno, nechybí drak, čerti, král, princezna a dokonce ani Honza. To vše je navíc podtrženo skvělými kostýmy Teodora Pištěka.

Večerní představení bude patřit americkému milostnému dramatu Vzkaz v láhvi. Příběh začíná, když při pravidelném ranním běhu objeví mladá novinářka Theresa na pláži láhev skrývající ve svých útrobách srdcervoucí vyznání tajemného muže. Od té chvíle začíná její pátrání po něm a následuje osudové setkání se zamlklým mužem. V hlavních rolích se objeví Robin Pennová a Kevin Costner.


Dr(o)bečky z knihovny

Knihovna v letošním roce

Je tomu již pět měsíců, co mohou návštěvníci knihovny (díky grantu ministerstva kultury) získávat informace nejen z knih a časopisů, ale i pomocí internetu. S potěšením vám již dnes můžeme sdělit, že nezůstane jen u toho. V letošním roce se nám do této chvíle podařilo získat pro knihovnu další dva granty na námi zpracované projekty. První grant je opět od ministerstva kultury, a to na projekt Internet dětem, mládeži a studentům. Druhý grant jsme získali od města Kopřivnice na projekt Hrajeme si s pohádkou. Znamená to tedy, že se děti ve svém oddělení dočkají i v letošním roce dalších změn. Ty budou spočívat především v zavedení výpočetní techniky právě do tohoto oddělení, v nákupu encyklopedických, zábavných i naučných CD-ROMů, v pořízení radiomagnetofonů s přehrávači CD, které budou sloužit nejen ke zpříjemnění prostředí v knihovně, ale hlavně k činnostem, které pro děti připravujeme. Nezapomeneme ani na děti, které potřebují více péče ze strany nás dospělých. Tím mám v této chvíli na mysli zvýšenou pozornost dětem dyslektickým a jejich rodičům, pro něž máme připraven specifický program, spočívající v dlouhodobé cílené spolupráci s dyslektickými třídami ZŠ i s rodiči těchto dětí. Samozřejmě opět proběhnou dětmi tak oblíbené literární a výtvarné soutěže, z nichž (stejně jako v loňském roce) vzejdou práce, které budou na konci roku seřazeny a vydány v Almanachu.

Vladan JÍLEK, ředitel KDK, p. o.


Čternářský servis

Kulturní servis

Kino Puls Kopřivnice

Čt 6. května v 17.30 hodin, ne 9. května v 15 a 17.30 hodin, v po 10. května v 17.30 hodin Z pekla štěstí - česká pohádka. Dosud nejdražší pohádkový projekt v dějinách české kinematografie. Hvězdné herecké obsazení: Michaela Kuklová, Daniel Hůlka, Sabina Laurinová, Lukáš Vaculík...

Čt 6., so 8. - po 10. května ve 20 hodin Vzkaz v láhvi - milostné drama USA. Seznamka může fungovat i prostřednictvím vzkazu umístěného v láhvi a vhozeného do moře. Hrají: K. Costner a R. Wrightová. Do 12 let nepřístupný

Čt 13. - 17. května v 17.30 hodin Láska přes internet - romantická komedie USA. Meg Ryanová a Tom Hanks v romantické komedii o lásce, která vznikla jediným kliknutím myší. Do 12 let nepřístupný. Ve 20 hodin Zamilovaný Shakespeare - historicko-romantická komedie o tom, jak vznikla nejslavnější tragédie všech dob

Kino Vláček

Ne 9. května v 15 hodin Z pekla štěstí - česká pohádka

Ne 16. května v 15 hodin Malá mořská víla - animovaná pohádka USA

• (pohádky se promítají v kině Puls)

Kulturní dům Kopřivnice

Út 11. května v 17 hodin Závěrečný koncert žáků ZUŠ Zd. Buriana (v kině Puls)

St 12. května v 19.30 hodin Planeta záhad: Tajemná minulost. Beseda s diaprojekcí s Dr. Arnoštem Vašíčkem o jeho cestách za neodhalenými věcmi naší planety (v kině Puls)

Nora Café

So 8. května ve 21 hodin Power music dance club - Milana „105 kg“ Krajčího

Pá 14. května ve 21 hodin Pop & Dance... - El. Fatah

So 15. května ve 21 hodin Narajama + Leden, special guest: Ole Lukkoe (Petrohrad). Koncert v rámci 8x rock

• Koncerty skupin se konají v přilehlém hudebním sále

• Tento měsíc v Nora Café vystavuje své kresby Petr Špaček z Příbora

Kino Štramberk

Ne 9. května v 17 a 19.30 hodin Tornádo Budy - komedie. Jediný pes, který umí hrát basketbal

St 12. května v 17 a 19.30 hodin Křižovatka smrti - akční film. Ojedinělá kung-fu jízda Amerikou. Jedinečné bojové umění v novodobém provedení

Muzeum ve Frenštátě p. R.

Vystavuje do konce měsíce května Ilustrace a grafiky Josefa Lieslera ve výstavní síni. Otevřeno: úterý až pátek 9 - 12, 13 - 16 hodin, neděle od 9 do 12 hodin


Sport

Kam za sportem

Bazén: čt 6. 5. 17.30 - 21, pá 7. 5. 6 - 9, 13 - 15, 17.30 - 22, so 8. 5. 12 - 22, ne 9. 5. 9 - 19, po 10. 5. zavřeno, út 11. 5. 14.30 - 16.30, 18 - 21, st 12. 5. 18 - 21, čt 13. 5. 17.30 - 21 hodin

Sauna: Od května je sauna otevřena pouze v tyto dny: čt (muži) 15 - 21 hod., pá (ženy) 15 - 22 hod. a so (společná) 14 - 22 hod.

Malá kopaná: so 8. 5. 8 - 15 hod. 8. turnaj - 1. liga; ne 9. 5. 8 - 15 hod. 8. turnaj - 2. liga; so 15. 5. 8 - 13 hod. 6. turnaj - 3. liga

Rekreační turistika: so 8. 5. v 6.12 hod. (7.43 hod.) odj. ČD Kopřivnice - Mořkov ČD - „Okolo Mořkova“ - sraz turistů na koupališti - výběr tras podle úvahy - Mořkov ČD odj. ve 13.13 hod. (15.55 hod.), návrat do Kopřivnice ve 13.42 hod. (16.50 hod.); út 11. 5. v 8 hod. sraz u ZS Kopřivnice - Janíkovo sedlo - dále výšlap na Červený kámen a zpět, ukončení akce ve 12 hod.; so 15. 5. v 8 hod. sraz u ZS Kopřivnice - po žl. Lichnov okluk - most - po pravém břehu Lubiny k lomu - na Janíčkův vrch - zpět na travertinovou kaskádu - Vlčovice most - kostel - podél Babincového potoka - Loužku - Kopřivnice, ukončení v 16 hod.

Fotbal: čt 6. 5. v 15.30 a v 17 hod. se předehrávají zápasy ml. a st. žáků s FK VP F-M A, so 8. 5. ve 14.15 hod. (dorost) FC Kopřivnice - Sokol Žilina, v 16.30 hod. (muži - 1. B tř., sk. D) FC Kopřivnice - TJ Optimit Odry; pá 14. 5. v 17 hod. (benjamínci) FC Kopřivnice - Tatran Jakubčovice; so 15. 5. ve 14.15 hod. (dorost) FC Kopřivnice - Sokol Ženklava, v 16.30 hod. (muži) FC Kopřivnice - TJ Val.-Mez. B

CykloArt bike klub: pořádá každou neděli v 9 hod. silniční vyjížďky (pro dospělé). Sraz vždy u kasáren před prodejnou CykloArt. Délka trasy 50 km. Doporučujeme silniční bezpečnostní přilbu. CykloArt bike klub dále pořádá kroužek Junior bikers (pro děti 9 - 15 let), vyjížďky jsou pravidelně každé pondělí v 16 hodin od kasáren

Tenis: Tenisové kurty jsou otevřeny pro veřejnost od 1. 5. Bližší inf. na tel. 801 008


Výsledky

Hokejbal: (18. kolo 2. Nhbl) HBC Falcon Ostrava - Thunder Bay Kopřivnice 5:5 (0:1, 1:3, 4:1), branky: 16., 21. a 35. Kacíř, 7. Kijonka, 16. Skála, sestava: Boháč - Fabián, Smetana, Vrbanec, Merhaut, Mach, Alaxa - Michálek, Kijonka, Skála, Borák, Svoboda, Kacíř

Fotbal: muži: Vlčovice - Sedlnice 4:0 (2:0), branky: 25. a 60. Kudělka, 35. a 70. R. Juřena. Domácí potvrdili svou jednoznačnou převahu pěknými brankami. Sestava: Špaček - Kabát, Svoboda, Palagyi, Fojtík, Rek, Kudělka, Malý, Jalůvka, R. Juřena, Kuběna, střídali: Mikulenka, Havlík, M. Juřena; benjamínci: FC Kopřivnice - Bílovec 1:3, gól: Melčák; žáci: FC Kopřivnice - NH Ostrava st. 1:1, gól: Chuchma, ml. 1:3, gól: Jiříček

Házená: (ne 2. 5.) MU ml. dorost: KH Kopřivnice - SKH Ostrava 28:21 (12:10), střelci: Machačík 7, M. Veřmiřovský 5, Winkler, Malinovský, Smutek a Bílek 3, T. Veřmiřovský a Kučerka 2; MU st. dorost: KH - HC Maloměřice 28:20 (12:9), střelci: Štěpán 9, Gřes 6, Machačík, Vala, Bílek, hanzelka, Ocásek, Záborský 2, Jalůvka 1; MU st. žáci A: KH - TJ Rožnov p. R. 26:14 (14:5), střelci: Bezděk 14, Kaluža 5, Mikel 3, Sarféna 2, Peichl a Čierný 1; MU ml. žáci A: KH - TJ Rožnov p. R. 15:10 (6:4), střelci: Sykala 5, M. Veřmiřovský 4, Hábovčík 2, Bonn, Jakeš, Danišek a Olšovský 1; MU st. žáci B: KH - Baník Havířov 19:20 (11:10), střelci: Ptáček 7, Walczar 5, Kučera 3, Lipový a Grmolenský 2; MU ml. žáci B: KH - SKP F-M 11:25 (5:16), střelci: Seidl a Váňa 4, Stanislav 2, Jakeš 1


Hejduková výtečně v poháru

Č e s k á L í p a (jk) - Start na prosincovém mistrovství republiky žactva v karate si vítězstvím v prvním kole národního poháru v České Lípě zajistila kopřivnická Soňa Hejduková.

Její nástup v kategorii kumite starších žákyň do 50 kg nebyl nikterak výrazný, spíše vlažný, zápas od zápasu se však dostávala do tempa, což potvrdila i ve finálovém duelu, který jednoznačně rozhodla ve svůj prospěch.

Čestmír Váňa měl v kategorii kata (sestavy) starších žáků celkem 84 konkurentů. Bez větších problémů si zajistil finále a tam potom solidní šestou příčku. Z tohoto závodu však neměl dobrý pocit jeho trenér Vlastimil Žižka, který podotkl, že ’až’ šesté místo Váňa bral díky rozhodčím. „Jeho výkon byl nade všemi, jelikož je však jediným výrazným a silným talentem z Moravy, nebyl podle mého názoru v Čechách doceněn. Funguje zde něco jako pragocentrismus a třeba zrovna karate je jedním z těch sportů, které na tuto skutečnost doplácejí,“ uvedl Žižka, který je mezi karatistickou veřejností uznávanou osobností a jeho názor by tedy měl mít určitou váhu. Váňa pak nastoupil ještě mezi osmnácti protagonisty v kumite do 45 kg. Drtivým nástupem si však vykoledoval dvojí napomenutí s následujícím vyloučením a tedy konec v prvním kole.


Maraton v Mělníku přivítal také kopřivnické zástupce

M ě l n í k (jk) - Stovka vyznavačů dlouhých tratí z České republiky, Francie a Ukrajiny se postavila v sobotu 24. dubna na start 5. ročníku mezinárodního Mělnického maratonu míru, který byl zároveň mistrovstvím středních Čech a přeborem okresu Mělník na této trati.

Dařilo se Kopřivnickým, kterých do Mělníka odjel vcelku vysoký počet. Pro vítězství si z nich doběhl šedesátník Karel Piskoř, kterému v cíli naměřili čas 3:15:23 hod. Tímto překonal i své o něco mladší kolegy, jelikož Jiří Bednařík, stejně jako Piskoř běhající za Maraton klub Kopřivnice, bral v kategorii do 50 let čtvrté místo za čas 3:18:08 hod. a Jan Pobořil ze Štramberku místo osmé v čase 3:31:23 hod.

Další medailové umístění na konto Kopřivnických připsal, Miroslav Macíček, hostující v této sezoně za Mělník, který v čase 2:45:46 hod. doběhl v kategorii do 40 let na druhém místě. Mezi čtyřicátníky patřilo Jiřímu Strakošovi šesté místo (2:56:40 hod.) a Aloisi Kolaříkovi (oba Maraton klub) místo dvanácté (3:03:08 hod.).


Běžci testovali formu na okruzích v Lubině a Třinci

L u b i n a , T ř i n e c (jk) - Traťový rekord Drnholecké dvanáctky z roku 1995, který drží časem 37:17 Karel David, nebyl překonán ani v letošním ročníku tohoto běhu. Ve středu 28. dubna, kdy se třetí závod letošní Lašské běžecké ligy konal, se o to pokoušel Robert Šádek z Maraton klubu Kopřivnice, nakonec se však musel spokojit s časem o necelé dvě minuty horším. Jeho plány mu částečně překazilo také dusné počasí, které panovalo po vydatné přeháňce.

Veteránům do 49 let dominoval Alexandr Neuwirth, padesátníkům Pavel Veselý, osamělý mezi šedesátníky pak trať absolvoval Karel Piskoř.

Výsledky: kat. mužů do 39 let: 1. R. Šádek (MK Kopřivnice) 39:12; 2. Z. Polach (BT Frenštát) 42:57; 3. T. Melčák (MK Kopřivnice) 43:34; kat. do 49 let: 1. A. Neuwirth (MK) 41:49; 2. A. Kolařík (MK) 44:19; 3. J. Kvita (MK Kopřivnice) 44:50; kat. do 50 let: 1. P. Veselý (MK Kopřivnice) 44:03; 2. P. Čižmár (SKP N. Jičín) 44:56; 3. P. Navara (Štramberk) 49:33; kat. nad 60 let: 1. K. Piskoř (MK Kopřivnice) 46:47.

V sobotu pak řada běžců zamířila do Třince, kde se běžel desetikilometrový závod na okruzích. V hlavní kategorii se zde potkali Karel David s Robertem Šádkem. Na maraton trénující David svým strojovým tempem podle předpokladů kopřivnického běžce udolal. „Pustil jsem ho asi dva kilometry před cílem, ale i přesto mám ze závodu dobrý pocit, takový výkon jsem určitě nepředpokládal,“ byl se závodem spokojený Šádek, který se po zranění teprve dostává do formy.

Z výsledků: muži do 39 let: 1. K. David (Nový Jičín) 31:38; 2. R. Šádek (MK Kopřivnice) 31:50; 3. M. Biolek (Vratimov) 32:10; muži do 49 let: 1. A. Neuwirth (MK Kopřivnice) 34:43; 6. J. Kvita (MK Kopřivnice) 37:31; muži do 59 let: 1. F. Holec 37:00; 5. P. Navara (MK Kopřivnice) 42:38.


Fotbalový dorost jasně zvítězil v Lubině

Spartak Lubina - FC Kopřivnice 0:4 (0:2)

L u b i n a (jk) - Tři body za jasné sobotní vítězství nad Spartakem Lubina si připsal kopřivnický fotbalový dorost a udržel si tak vedení v okresním dorosteneckém přeboru.

Po úvodním oťukávání, spojeném s adaptací na hrbolatý a značně drnitý terén, se hra dostala plně do režie hostující Kopřivnice. Jako první mířil ve 29. minutě do černého Martin Kubiš, a to ze značky pokutového kopu, který rozhodčí nařídil po hře domácích rukou. O deset minut později se po centru Kubiše pohotovou střelou nemýlil Neckář a poslal domácí do šatny s dvoubrankovým mankem.

Převaha hostí nad celkem ze spodní části tabulky se projevila zvláště ve druhé půli. Hned ve 48. minutě využil nedorozumění domácího hráče s brankářem Macek, v 75. minutě pak stvrdil ortel umístěnou střelou podél brankáře Plaček.

Brankový efekt však zdaleka nebyl maximální, nevyužity zůstaly stoprocentní gólovky Bezděka, Kubiše, Macka a Daňhela.

Tento týden v sobotu přivítá dorost doma Sokol Žilinu.

Sestava: Bartoň - Růža, Brunclík, Neckář, Bezděk - M. Kubiš, Bajer (46. J. Kubiš), Plaček - Jalůvka (20. Huške), Macek, Tomek (Daňhel).

Branky: 29. M. Kubiš, 38. Neckář, 48. Macek, 75. Plaček.


Tenistům se zatím příliš nedaří

K o p ř i v n i c e (lup) - Minulý víkend pokračovaly druhým kolem mistrovské soutěže smíšených družstev tenistů a tenistek TK Kopřivnice.

Družstvo žáků zajíždělo ke svému utkání na dvorce ČLTK Olomouc. I tentokrát bylo úspěšné a přesvědčivě porazilo domácí tým 8:1. Na místě je pochvala pro všechny hráče, zvláště pak pro mladičkou Veroniku Jankovskou, která si v soutěži, kde startují starší hráčky, vede velice úspěšně.

Naopak krutou porážku 0:9 utrpěl v Třinci celek dospělých a ani ostatní družstva na své soupeře nestačila. Je však nutné podotknout, že většina stoupenců družstva C i mladších žáků hraje v tomto roce svá první utkání v životě, přičemž platí, a v tenise obzvlášť, že cesta k úspěchu vede přes mnoho porážek.

Další výsledky: dorost A - Frýdlant B 3:6; žáci B - Vsetín A 4:5; Velké Karlovice - žáci C 7:2; mladší žáci - NH Ostrava A 0:9. Další utkání jsou na programu 8. a 9. května.


Štramberské ženy uhájily těsné vítězství

TJ Rožnov p. R. - TJ Kotouč Štramberk 0:1 (0:0)

R o ž n o v p. R. (jk) - S odřenýma ušima uhájilo štramberské fotbalové družstvo žen vítězství nad posledním a dosud nebodujícím celkem v I. MSFL. Štramberačkám dělala starost neúplná sestava, ve které chyběly klíčové hráčky. „Nehrála nemocná Petra Konečná, dlouhodobě zraněná Müllerová a ani Zelenková, takže jsme museli spoléhat na náhradnice, které zatím mají nemnoho zkušeností,“ postěžoval si vedoucí družstva Ladislav Slanina.

Štramberk měl sice solidní obranu, soupeř však vycítil problémy středové řady i útoku a byl nepříjemný. Tři šance, které si Štramberk během první půle vypracoval, zůstaly neproměněny, až po domluvě v šatně následovaly další příležitosti, ze kterých se ujala střela Jurasové. Soupeřky pak ještě zmařily jedinečnou šanci z přímého kopu a tak si Štramberk tři body nakonec odvezl. Po druhém jarním kole tak zatím figuruje na druhé příčce s jednobodovým deficitem na vedoucí Darkovičky. Pochválil bych obranu, která podala velmi dobrý výkon. Jmenovitě stoperku Markovou, dále Křížkovou, Holubovou a Matonohovou,“ dodal k utkání Slanina. Branka: 49. Jurasová.

V sobotu ve 14.30 hodin bude Štramberk doma čelit dosud třetímu Krnovu.


Zahájila také třetí liga kopané

K o p ř i v n i c e (kmk) - Po dvacátém kole vévodí tabulce třetí ligy T-C ’90 se čtyřbodovým náskokem na AC Lemon.

Výsledky 3. ligy (2. května): Pivní bublinky - Megas Bordovice B 3:2, Catastrofic - Mighty Cats 7:0, Žába - T. B. 0:4, T-C 90 - Sporting Frenštát 1:0, Catastrofic - Pivní Bublinky 4:1, AC Lemon - Megas Bord. B 2:1, Žába - Mighty Cats 3:3, T. B. - T-C 90 3:3, Sporting Fren. - AC Lemon 0:5 k., Mighty Cats - Pivní Bublinky 0:5 k., T-C 90 - Catastrofic 1:0, T. B. - Megas Bord. B 4:1, Pivní Bublinky - AC Lemon 2:3, Sporting Fren. - Žába 5:0, Mighty Cats - T. B. 0:5, Megas Bord. B - T-C 90 0:4, AC Lemon - Žába 2:1, Catastrofic - Sporting Fren. 2:0


Pracovníci ve školství měli svůj první turnaj ve florbale

K o p ř i v n i c e (jk) - Až poslední utkání určilo vítěze I. ročníku florbalového turnaje pracovníků školství, ke kterému se pět družstev z novojičínského okresu sjelo do tělocvičny kopřivnické ZŠ E. Zátopka.

Hrálo se systémem každý s každým, přičemž v závěrečném a zároveň rozhodujícím duelu se utkalo družstvo pořádající školy, které do té chvíle neokusilo porážku a ZŠ Komenského 66 Nový Jičín. Ta sice měla na svém kontě jednu remízu, nakonec to však byla právě ona, kdo si do okresního města odvezl primát. Vítězství 6:1 v tomto mači bylo překvapivě jednoznačné.

Na organizaci se kromě kopřivnické školy podílela Asociace školních sportovních klubů a odborový svaz Nový Jičín. Z kopřivnických škol se pokoušela promluvit do pořadí také SPŠ, nakonec však zůstala na chvostu.

Konečné pořadí: 1. ZŠ Komenského 66 Nový Jičín, 2. ZŠ E. Zátopka Kopřivnice, 3. SIS Nový Jičín, 4. ZŠ Bartošovice, 5. SPŠ Kopřivnice.


O prvomájovém víkendu místní gymnastky nezahálely

H a v í ř o v , P r o s t ě j o v (or, mac) - Mnohé kopřivnické naděje startovaly o víkendu na Havířovském květu. V gymnastickém trojboji kategorie ml. žákyň B (roč. 1989/90) se prezentovalo 24 děvčat, mezi nimiž se místní neztratily: 5. M. Münsterová, 6. I. Bujnošková, 7. T. Niedzwiedzová, 12. P. Kedroňová. V kategorii ml. žákyň A dosáhla na bronzový stupínek Eva Bujnošková, v kategorii juniorek a žen pak Martina Lacinová dokonce na stříbrný.

Prvomájový víkend znamenal několik krásných úspěchů i pro benjamínky oddílu. Na již XV. ročníku gymnastických mimin v Prostějově získala mezi 24 adeptkami třetí místo Nela Pítrová, Natálie Machová po pádu z kladiny šestou příčku a s trémou bojující Tereza Houšťavová místo dvacáté.

Nela Pítrová měla svůj den, a tak se probojovala do obou finále na kladině i bradlech. Na úzkém nářadí získala čtvrtou pozici, na bradlech jí pak patřila třetí příčka. Do tohoto finále postoupila i Macková, ale již při náskoku udělala velkou chybu, znervózněla a po doskoku se dotkla rukama žíněnky, i proto jen 6. místo.

Ve dvojboji kat. nejml. žaček (roč. 92 a ml.) se o druhé a třetí místo dělily naše Lucie Bujnošková a Vyžrálková ze Zlína. Do první desítky se dostala ještě na 9. místě Mirka Filová, jedenáctá byla Hana Nováková a šestnáctá Jana Pěnčíková (obě roč. 93).


Šádková obhájila mistrovské stříbro na půlmaratonské trati

D o m a ž l i c e (jk) - Obhájit stříbrnou medaili z mistrovství republiky v půlmaratonu se na poměrně těžké trati v Domažlicích podařilo kopřivnické běžkyni v pardubickém dresu Ireně Šádkové.

Ta loni v létě vystoupila na druhý stupínek v Liberci. Lepší tehdy byla vrchařská specialistka Dita Hebelková, která se později stala mistryní světa právě v běhu do vrchu, letos na šesti tři a půl kilometrových okruzích vedoucích městem potvrdila své výsostní postavení mezi českými vytrvalkyněmi Jana Klimešová z USK Praha.

„Konkurence se do Domažlic příliš velká nesjela, ze špičky tam vlastně byla jen Klimešová a Petra Drajzajtlová. Ta se pokusila držet tempo s Klimešovou, což se jí vymstilo a úplně odešla. Nakonec doběhla až pátá. Já jsem po tom co odpadla věděla, že stejně lepší než druhá nebudu, takže jsem se nijak nehecovala. I proto ten čas přes dvacet minut,“ svěřila se po závodě běžkyně.

Z libereckého mistrovství měly první tři závodnice automaticky zajištěn start na mistrovství světa na této trati. Letos byl svaz přísnější a z domažlického závodu přislíbil účast na světovém klání pouze vítězům . Šance na nominaci je možná ještě časem, ovšem na úrovni - pro muže 1:04:00 a ženy 1:13:50.

Z výsledků žen: 1. J. Klimešová (USK Praha) 1:15:36; 2. I. Šádková (AC Pardubice) 1:20:46; 3. H. Haroková (Šenov) 1:24:34.


Outsider favoritovi nečekaně zatopil

Suchdol n. O. - FC Kopřivnice 2:4 (2:0)

S u c h d o l n . O . (jk) - Konečné skóre, kterým Kopřivnice porazila chvost tabulky okupující Suchdol nad Odrou, se jeví jako jasná záležitost hostí jen zdánlivě. Ve skutečnosti domácí celek ambicióznímu, ale v první půli hodně nevýraznému favoritovi pořádně zatopil.

Úvodní minuty sice patřily Kopřivnici, pak ovšem zcela převzal taktovku s chutí hrající Suchdol. V 9. minutě příliš nechybělo k doklepnutí pěkného centra Kovarčíka, o čtyři minuty později měl na kopačce gól Žitník, v 15. minutě šla jen těsně nad střela Kozubka doslova pak přihořívalo v 17. minutě, kdy tentýž hráč zachytil na půlce pas a nebýt Slezáka skončil jeho sólový špacír úspěšně. Kopřivnice chabě odpověděla akcí Pítra s Šudákem a přímým kopem Haly, načež přišly nové hrozby domácích. Ti se po dalších třech nevyužitých tutovkách konečně ve 35. minutě radovali, když trest, o který si hosté dlouho koledovali, zařídil po rohovém kopu Holcmiler. Hosté sice mohli odpovědět vzápětí, Strnka však minul, což ho mohlo mrzet dvojnásob ve 40. minutě, kdy Suchdol potvrdil svou převahu a skóroval podruhé. Pro druhou půli posílila Kopřivnice útočnou řadu, především však přidala postrádané nasazení a bojovnost. Že nebude mít Suchdol snadné svůj náskok udržet, potvrdil po pár vteřinách hry Strnka, který sice stejně jako po chvíli Pítr těsně minul, v 51. minutě se však již krásnou střelou z dvaceti metrů nemýlil Mechl. Branka vlila Kopřivnickým do žil značně útočnou krev, kterou domácí mužstvo zcela vygumovali. Definitivně vrátila v 63. minutě hosty do hry hlavička Masláka po centru vybojovaném Mechlem. Ani s remízou se však Kopřivnice nehodlala smířit a přidávala další akce. Málo chybělo Pítrovi, Machciníkovi i Šudákovi, euforii rozpoutal teprve Strnka, když v 74. minutě nasměroval mezi tyče odražený centr Mechla. Domácí se pokusili ještě vzdorovat, ze dvou standardních situací jim to ale nevyšlo, naopak neuhlídali Šudáka, který sólem napodobil Kozubka. Na rozdíl od něj však na gólmana vyzrál a stvrdil tak vítězství svého týmu.

Sestava: Kopřivnice: Slezák - Petráš (46. Machciník), Špaček, Šmelko (78. Duhoň), Paciorek - Strnka, Hala, Mechl, Maslák - Pítr, Šudák. Branky: 35. Holcmiler, 40. Kozubek - 51. Mechl, 63. Maslák, 74. D. Strnka, 42. Šudák.


Morálku jim zvedla až bouře v šatně

S u c h d o l (jk) - „Domácí nás v první půli předčili ve všech směrech. Škaredě jsme doplatili na vědomí, že nám vítězství samo spadne do klína. Morálku mužstva zvedla až poločasová bouře v šatně. Druhá půle pak byla úplně o něčem jiném,“ zhodnotili utkání v Suchdole kopřivničtí trenéři.


To nejlepší předvedli hráči New Jersey

K o p ř i v n i c e (kmk) - To nejlepší ze svého umu předvedli hráči mužstva New Jersey Nový Jičín na III. ročníku turnaje v malé kopané Victoria Cup ’99, který se konal první májový víkend v areálu stadionu házené v Kopřivnici.

Z rukou oblastního ředitele pojišťovny Victoria, a. s., pana Kettnera a jeho obchodních zástupců - Rostislava Žáčka a Jany Krásové převzal tento novojičínský tým nejvyšší ocenění za vítězství v tomto turnaji. Ve finálovém utkání porazili vedoucí mužstvo 2. ligy kopřivnické malé kopané FC Jelita 6:2 a krásný pohár si odnesli do své sbírky úspěchů.

Z výsledků:

sk. A:
  1. Výběr KMK Kopř. 2 1 0 6:0 7 b.
  2. FC Camel Kopř. 1 1 1 3:2 4
  3. Catastrofic T. Kopř. 1 1 1 1:3 4
  4. FC Sampdoria Kopř. 0 1 2 0:5 1
Výběr - Camel 2:0, - Sampdoria 4:0, - Catastrofic 0:0; Camel - Sampdoria 0:0, - Catastrofic 3:0; Sampdoria - Catastrofic 0:1
sk. B:
  1. Dynamo N. J. 2 1 0 5:2 7 b.
  2. FC Jelita Kopř. 1 2 0 7:3 5
  3. 1. FC Korej Kopř. 1 1 1 6:2 4
  4. Elán Kopř. 0 0 3 0:11 0
Dynamo - Jelita 2:2, - Korej 1:0, - Elán 2:0; Jelita - Korej 1:1, - Elán 4:0; Korej - Elán 5:0
sk. C:
  1. 1. FC Sex Příbor 2 1 0 7:2 7 b.
  2. Klabzubáci Třinec 1 1 1 2:2 4
  3. R. U. M. Kopř. 1 1 1 3:1 4
  4. M. K. Olešná 0 1 2 3:10 1
Sex - Klabzubáci 1:0, - R. U. M. 0:0, - M. K. 6:2; Klabzubáci - R. U. M. 1:0, - M. K. 1:1, R. U. M. - M. K. 3:0
sk. D:
  1. New Jersey N. J . 2 1 0 6:4 7 b.
  2. Heimat Jun. Kopř. 1 2 0 5:2 5
  3. Bum Šankar Kopř. 1 0 2 2:4 3
  4. SD Kopř. 0 1 2 4:7 1
Jersey - Heimat 1:1, - Šankar 1:0, - SD 4:3; Heimat - Šankar 3:0, - SD 1:1; Šankar - SD 2:0

Čtvrtfinále: Výběr KMK - Heimat Juniors 0:1, Dynamo - Klabzubáci 3:5, New Jersey - FC Camel 4:2, 1., FC Sex - FC Jelita 1:2; Semifinále: Heimat Juniors - FC Jelita 2:2 (3:4 PK), Klabzubáci - New Jersey 0:10; O 3. místo: Heimat Juniors - Klabzubáci 3:2 PK; Finále: FC Jelita - New Jersey 2:6

Nejlepší - hráč: Ladislav Čevela (R. U. M.), střelec: Vilém Randis (N. Jersey - 12 branek), brankář: Roman Polehla (B. Šankar)


Kopřivnická extraligová házená se bude snažit o posily

Foto 6

K o p ř i v n i c e (jk) - Že se Kopřivnice opět zařadí mezi celky bojující o záchranu v extralize, bylo zřejmé již po několika mačích letošního ročníku této soutěže. Pád ještě nedávno na výsluní se vyhřívajícího mužstva má své notoricky známé příčiny. Podaří se klubu z problémů vybruslit? Dokáže Miroslav Bartoň, který se trenérského kormidla ujal v loňském roce, vrátit mužstvu prestiž? Ohlédněme se s ním za uplynulou sezonou a pokusme se nahlédnout i do budoucna.

Jak byste zhodnotil konečné desáté místo Kopřivnice v soutěži?

Družstvo v letošní sezoně odehrálo to, na co mělo, jak po stránce složení kádru, tak co se týče trénovanosti. Myslím, že s odstupem času i házenkářská veřejnost ocení kus poctivé práce v nadstavbové části, kde jsme nechali za sebou Lovosice se třemi reprezentanty v mužstvu. Před sezonou bylo cílem vedení klubu dostat se do play-off. Realita však byla jiná. Během prvních šesti kol, kdy se nám nepodařilo získat ani bod, si všichni uvědomili, že záchrana bude opět prioritní.

Na kolik sahají kořeny současné pozice mužstva do minulosti?

Do hodnocení práce mých mnohem zkušenějších předchůdců bych se nerad pouštěl, myslím, že mi to ani nepřísluší. Kádr byl každopádně v dřívějších sezonách kvalitnější a navíc extraligu tady vždy zachraňovali úplně jiní hráči. Ať už to byl hostující brankář Pavel Raška, Veřmiřovský (nyní Karviná) či Gregůrek (liga v Německu). Řekl bych, že tíha zodpovědnosti na nich až tolik neležela, a o to to bylo letos těžší.

Kde by se daly hledat rezervy?

Mužstvo na tom po fyzické stránce bylo špatně a v současné době to také není optimální, tedy s ohledem na extraligové zatížení a na to, aby zvlášť někteří, dokázali hrát 60 minut naplno. Nevím, jestli budeme v tomto složení pokračovat dále, ale už dnes na tom pracujeme. Manko mám v plánu dohnat především v červnu, ze dne na den to ale určitě nebude.

Plánujete soustředění?

To je kromě jiného otázka finanční. Desetidenní soustředění s refundací mezd, kde by si hráči mohli máknout třikrát denně naplno, bychom opravdu potřebovali. Loni se nám to nepovedlo, trénovali jsme sice dvoufázově, ale jen tady v Kopřivnici, což není úplně ono. Chtěl bych mimo město, a to i přes fakt, že minimálně 70 procent severomoravských mužstev jezdí trénovat sem k nám, kde jsou opravdu ideální podmínky. Pro nás to tady není úplně ono, protože těžko někoho přesvědčím, aby kvůli dostatečné regeneraci nebydlel doma, ale na internátě.

Vraťme se ještě k uplynulé sezoně. Vy sám jste s ní spokojen?

Spokojenost nemůže být nikdy, určitě je co zlepšovat, snad v příští sezoně by mohla být osmička reálná, samozřejmě po vhodném doplnění mužstva.

To znamená?

Jednání už probíhají, jak ze strany mé, tak ze strany klubu. Strašně rád bych tady viděl hráče, kterým Kopřivnice něco říká, tedy bývalé odchovance, kteří šli za lepšími podmínkami. Jestli podmínky budou alespoň srovnatelné, tak věřím, že se tady někteří objeví. To, že to záleží na funkčnosti Tatry, si asi nemusíme povídat. Určitou šancí je i klub Relax, kdy by někteří hráči mohli najít pracovní uplatnění. Ten by vůbec měl být ku prospěchu celého sportovního dění.

Můžete se k posílení vyjádřit konkrétněji?

Konkrétně bych to nechtěl upřesňovat. Jediní, koho jsem oslovoval já, byli hráči Lovosic Krahulík a Srba, kteří ovšem mají vyšší cíle a pravděpodobně zakotví ve Frýdku-Místku, o pivota Roje z Kostelce, kterého jsme měli rozjednaného zase mají zájem Hranice na Moravě. Takže k dnešnímu dni není hotový nikdo, ba ani nevím, kdo tady zůstane.

Tím naznačujete, že byste mohli o někoho ze současného kádru přijít?

Jednání s hráči bude probíhat na přelomu dubna a května, ale předběžně alespoň tolik - nevím, jestli bude pokračovat v aktivní činnosti Tomáš Kutáč, Jiří Krčmář půjde sice na operaci kolene, věřím ale, že se do toho dostane a minimálně rok, dva ještě pomůže, tedy především té nastupující generaci. Hrnčárek snad také potáhne ještě jednu, dvě sezony. Poljak s Pavlíčkem jsou hráči Frýdku-Místku, a nevíme, jaké s nimi mají plány. Strašně rád bych tady ale viděl Veselého a Laníčka. Zájem z jejich strany je, záleží tedy na jednání klubu. V případě Veselého věřím v dohodu se Zubřím, u Laníčka záleží především na rozhodnutí ostravského Slabého, který pošilhává po zahraničním angažmá. Kdyby odešel, tak se s nimi zřejmě nedohodneme.

Vy máte smlouvu na rok. Vypadá to, že hodláte zůstat...

Mám smlouvu do 30. června. Jednání už byla, myslím, že při zachování podmínek, tedy jak zachování kádru, tak udržení podmínek finančních, do toho půjdeme ještě minimálně rok společně. Práce, kterou jsme s asistentem Liborem Raškou začali, ještě není hotová, rád bych ještě něco přidal.

Kdyby se kádr posílit nepodařilo, myslíte si, že ten současný má na to, aby se v příští sezoně vklínil mezi elitní osmičku?

Se zařazenými dorostenci a při zachování hostujících hráčů by mohla být s odřenýma ušima reálná i play-off. Družstva, která znovu postoupí do extraligy, by měla být spíše pod naší úroveň, a s Náchodem, Hranicemi, Jičínem a snad i Ostravou se dá hrát. Byl bych rád, kdyby o kádru bylo z 90 procent jasno v červnu. V mužstvu musí být součinnost a na té se musí pracovat.

Jak bude vypadat příprava?

Celý duben jsme trénovali čtyřikrát týdně, přičemž obsahem byly jak různé kolektivní sporty, tak trochu fyzičky. V květnu by měli mít hráči volno, dobrovolně se mohou scházet dvakrát v týdnu.

Náplní prvního přípravného období, které bude trvat od 7. do 25. června, by měla být hrubá fyzická kondice a rychlostní vytrvalost. Po 14 dnech dovolené, tedy 12. července by mělo začít hlavní přípravné období.

Kdy vás čeká úvodní zápas a jaké budou případné změny týkající se průběhu soutěže?

Začíná se 22. srpna s tím, že po čtyřech odehraných zápasech bude pauza kvůli kvalifikaci na mistrovství Evropy a světa. Patrnou změnou je delší přestávka v zimě a to od 11. prosince do 6. února, která na rozdíl od loňska nedělí soutěž na polovic, konec je až 4. května.

© Kopřivnické noviny

Poslední aktualizace: 07.01.2005 08:11