Člen systému BillBoard.cz -reklama na Internetu zdarma

Kopřivnické noviny č. 15/99 ze dne 15. dubna 1999

Titulní strana

Do městské pokladny navíc přibude nejméně jedenáct milionů za akcie

Turistika slibuje zvýšení zaměstnanosti

Městským lesům škodí pilatka, kůrovec a lidé

Rodiče mají své děti do školek přihlásit do konce dubna

Místní podnikatele školil nizozemský konzultant Tilburg

Jalůvka je poslancem, Kunčar dealerem a Chromečka podniká

Zprávy z města a okolí

Město musí doplácet na dvě školní jídelny

V červnu se ve městě objeví dvanáct streetballových hřišť

Výpadky elektřiny na ulici Alšově by měly skončit

Útoky Regionu nebyly podložené fakty

Boj s klíněnkou pokračuje postřikem

Ke kácení lesního porostu došlo kvůli obnově rybníka

Civilní ochrana se opět začíná brát více vážně

Význam sondy Maturant pro školství je diskutabilní

Na druhé části kulturního domu se již objevují závady

O stavbě rozhledny na Bílé hoře rozhodnou peníze

Stíny: Trestným činům spáchaným ve městě dominuje vloupání do automobilů

Šula považuje Senát za strážce přirozených práv občanů této země

Kultura

Již příští sobotu čeká město velká psychedelická show

Spielbergovo válečné drama se vrací na plátno kina Puls

V muzeu Fojtství vystřídá výstavu o Masarykovi tvorba postižených dětí

Folkrockově naladěné lidi potěší Fleret

Na výstavě jsou k vidění také fotografie z Kopřivnice

Štramberk už boj o UNESCO vzdal

Divadelní přehlídce Kopřiva budou letos dominovat pohybová divadla

Drobečky z knihovny

Čtenářský servis

Kulturní servis

O prodavači „na baterku“

Sport

Kam za sportem

Výsledky

Stoprocentně ve 2. lize zabodoval AC Pivrnec

Auta brázdila mošnovský okruh

Agro Kopřivnice a Dreadlock N. Jičín zvítězili

Zdokonalte relaxaci a využijte ji pro své zdraví

Po infarktovém závěru zůstaly oba body doma

Chyby ve druhém poločase se hráčům mohly stát osudnými

Dorostenci doma nezaváhali

Kvitová třetí v Golčově Jeníkově

Klowersová ve Slovinsku pronikla do světové desítky

Tatrovácká brusle byla konečnou letošní sezony

VS. OIL. Agro se katapultovalo od svých rivalů


Titulní strana

Do městské pokladny navíc přibude nejméně jedenáct milionů za akcie

K o p ř i v n i c e (hod) - Vedení radnice uzavřelo koncesionářskou smlouvu s firmou Jung&Silberstern na prodej akcií Severomoravských vodovodů a kanalizací, a. s. Ve smlouvě se tato firma zavazuje, že vyhledá nejvýhodnějšího zájemce s nejlepší nabídkou.

„V současné době jsme dospěli k názoru, že je pro nás nejvýhodnější přistoupit k tomuto kroku, který byl učiněn. S ostatními obcemi se pro nás jeví jako nejlepší uskutečnit prodej akcií prostřednictvím firmy Jung&Silberstern. V současné době máme zprávy, že města, která se zúčastnila páteční schůzky, postupují ve shodě. Firma Jung&Silberstern v tuto chvíli objíždí obce a uzavírá jednotlivé smlouvy,“ řekl starosta Jiří Tichánek.

Podle smlouvy, která byla uzavřena na setkání starostů, by měly být finanční prostředky převedeny na účet jednotlivých měst a obcí do tří pracovních dnů od uskutečněné transakce. Ve smlouvě je zakotveno, že nejnižší cena, za kterou se akcie prodají, je 450 korun.

„Ve čtvrtek večer, kolem jedenácté hodiny, jsme měli jednání s firmou Jung&Silberstern a dohodli jsme se na tom, že budeme akceptovat jejich služby.

Máme potvrzeno, že jde o zprostředkování prodeje pro firmu Anglian Water. Cena 450 korun za akcii, která je uvedena v mandátní smlouvě jako nejnižší, platí i kdyby cena na trhu klesla. Dnes je cena jednoznačně stavěna na hranici pět set korun, kterou nám je ochotna firma Jung&Silberstern za akcii dát a podle možností bude dělat vše pro to, aby konečná cena, za kterou akcii prodá, byla 550 korun za kus,“ dodal Jiří Tichánek.

„Myslím si, že v této věci jsme postupovali jediným možným způsobem, který se nám zdál nejsprávnější. Konečná tečka za tuto smlouvou bude učiněna na jednání rady 13. dubna. Celá transakce až po naběhnutí peněz na konto by měla proběhnout do čtrnácti dnů, to je nejzazší termín,“ uzavřel starosta Jiří Tichánek.

Když se sestavoval rozpočet města, počítalo se s částkou 300 korun za prodanou akcii. Když by se vše podařilo, tak při prodeji 78 470 kusů akcií, které vlastní město, za cenu uvedenou v mandátní smlouvě 450 Kč, by do rozpočtu přibyla částka 11 milionů 700 tisíc korun. Pokud by se podařilo prodat akcie za maximální cenu 550 Kč za kus, by to bylo necelých dvacet milionů korun navíc.


Turistika slibuje zvýšení zaměstnanosti

F r e n š t á t p. R. (dam) - Nejen příliv investic a turistů, ale v souvislosti s tím také zlepšení ekonomické situace a zaměstnanosti v regionu si slibují od efektivního fungování Regionální agentury cestovního ruchu Beskydy - Valašsko její členové a vedení.

Jedním z projektů, které by k tomu měly přispět, je například plán na oživení ubytovacích zařízení v Beskydech. Ten spočívá v rekonstrukci a obnovení provozu v opuštěných a zdevastovaných hotelích a restauracích v Beskydech. „Již jednáme s konkrétní firmou, která má takovýto podnikatelský záměr a je ochotna tento ambiciózní projekt zainvestovat,“ řekl předseda představenstva agentury Josef Jalůvka. Existují také další plány počítající s propojením celého regionu cyklistickými stezkami či oživením míst, kde je útlum zemědělské výroby a kde jsou kapacity pro ubytování. Z toho také vyplývá orientace některých projektů na rozvoj populární agroturistiky a venkovské turistiky.

Agenturu cestovního ruchu Beskydy - Valašsko tvoří devatenáct společníků, z čehož patnáct jsou města a obce, čtyři podnikatelské subjekty. Sdružení se formálně ustavilo vloni sloučením dvou dosavadních sdružení Region Beskydy a Region Valašsko. „Rozhodnutí spojit obě do té doby samostatně fungující organizace, padlo v polovině loňského roku. Existovaly dvě shodně zaměřené agentury na dosti malém území. Pro turisty je však samotná oblast Valašska nebo Beskyd malá. Proto vznikl nápad sloučit naše sdružení v jedno. Myslím si, že to byl dobrý krok. To území k sobě patří a byl by nesmysl rozdělovat ho dvěma agenturami,“ míní ředitel agentury Petr Vašků.

Zlepšení situace na severní Moravě právě prostřednictvím cestovního ruchu je prý rozhodně možné. „Průmysl cestovního ruchu je celosvětově jedním s největší dynamikou a je třeba toho využít. Tvrdíme, že tady je spousta drahokamů, jenom je třeba je zvednout,“ řekl Josef Jalůvka. Od roku 1989 přijíždělo do republiky každoročně více turistů, tento vývoj se zastavil v roce 1996 a od té doby počet návštěvníků klesá. V době, kdy byla turistika na vrcholu tvořily, devizové příjmy z cestovního ruchu téměř dvacet procent ze zahraničního obchodu celé České republiky, a to jsou podle vedení agentury pádné argumenty pro to zabývat se cestovním ruchem důkladněji.

Tím, co prý turistům chybí nejvíce, jsou informace. Ty by jim měla podat informační centra jejich síť a služby jsou však mnohdy nedokonalé. „Informační centra by podle nás měla mít jednotnou certifikaci. Vize agentury je taková, že třetinu peněz na svůj provoz si informační centra mají vydělat komerční činností, druhou třetinou dostat od města či obce, ve které fungují, a poslední část by měl doplatit stát,“ uvedl Vašků.

Dalším z cílů agentury je nejen do regionu přitáhnout více turistů, ale také je přimět k tomu, aby utratili více peněz. „Ve srovnání s jinými zeměmi u nás turista utratí velmi málo peněz,“ uzavřel Petr Vašků.


Městským lesům škodí pilatka, kůrovec a lidé

K o p ř i v n i c e (ili) - Město je od roku 1992 opět vlastníkem lesů rozkládajících se na ploše 166 hektarů, z toho přibližně 154 tvoří lokality Červeného kamene a Pískovny, zbytek lesíky kolem řeky Lubiny.

Od 1. ledna 1998 hospodaří v lesích firma Slumeko, která také vykonává pro město odbornou lesní správu. V minulém roce bylo vytěženo celkem 812 metrů krychlových dřeva převážně v lokalitě Červeného kamene, kde les dosahuje mýtní zralosti.

Vysadilo se 30 600 kusů sazenic převážně listnatých stromů (javor, buk, smrk, jasan, borovice, modřín). Tím byla zalesněna plocha o rozloze 3,65 hektarů po těžbě dřeva a požáru na Pískovně.

V současné době lesní porosty sužují dva typy škůdců: kůrovec, kterého se díky včasnému zpracování kalamitního dřeva a instalací feromonových lapačů daří tlumit a pilatka smrková, jejíž ’zásluhou’ nebyly na vánoční trh dodány žádné smrčky. Jedinou účinnou ochranou proti pilatce je letecký postřik, který je plánován na letošní rok.

Ochrana mladých lesních porostů proti okusu zvěří se provádí pomocí nátěru, kterému se dává z finančních důvodů přednost před oplocenkami. „Ovšem před největším škůdcem lesa člověkem nejsme zatím schopni ochranu najít“, uvedl vedoucí odboru životního prostředí Hynek Rulíšek. „Hlavně před Vánocemi je tak pilatka smrková naším tichým společníkem.“

Z plantáže lesních stromků bylo na vánoční trh vyřezáno čtyři sta borovic černých. Největším současným problémem v lesním hospodářství je přetrvávající nedostatek finančních prostředků na opravu účelových lesních komunikací. K dílčím opravám došlo po předloňských povodních, avšak na zlepšení havarijního stavu některých komunikací to bylo velmi málo.


Rodiče mají své děti do školek přihlásit do konce dubna

Foto 1

K o p ř i v n i c e (hod) - Městská rada na svém posledním zasedání schválila zápis do mateřských škol na další školní rok v měsíci dubnu. „Prosíme rodiče, aby přihlásili své děti do mateřských škol nejpozději do 30. dubna 1999,“ řekla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Radomíra Michálková.

Zápis se uskuteční prostřednictvím přihlášek, které rodiče obdrží na odboru školství, kultury a sportu, kde je rovněž i odevzdají. Je nutné, aby rodiče přihlásili zejména děti, které zahájí povinnou školní docházku ve školním roce 2000/2001, to znamená v příštím kalendářním roce, protože během školního roku a zvláště v jarních měsících je zařazení obtížnější. Děti si zvyknou na kolektiv a naučí se mnohé, co pro zahájení povinné školní docházky potřebují.


Místní podnikatele školil nizozemský konzultant Tilburg

Foto 2

K o p ř i v n i c e (dam) - Již potřetí zorganizovalo Centrum podnikání a rozvoje školení pro zájemce z řad podnikatelů.

Stejně jako před dvěma lety školení vedl holandský lektor Jaap van Tilburg, který působí jako konzultant ve své vlastní konzultantské firmě. Jak sám řekl, s českým prostředím má zkušenosti zhruba od roku 1991, kdy v Plzni začínal školení podnikatelů a lidí, kteří by je měli dále školit.

Tilburg přijel do Kopřivnice v rámci holandského projektu, jehož cílem je vybudovat v Kopřivnici podnikatelské centrum.

„Školení bylo původně určeno hlavně nám, zaměstnancům Centra podnikání a rozvoje, ale rozhodli jsme se tuto příležitost nabídnout také místním podnikatelům. Bylo osloveno asi 115 firem a navíc byly vyvěšeny plakáty informující o tom, že tato akce proběhne,“ řekla ředitelka CPR Lenka Cagová.

Nakonec se školení, zaměřeného na vyhledávání obchodních příležitostí a výhody a rizika vstupu do Evropské unie zúčastnilo bezmála dvacet lidí. Zajímavé bylo, že většina zúčastněných podnikatelů o sobě v dotazníku, který předcházel samotnému školení, uvedla, že má dobré nebo alespoň průměrné obchodní příležitosti.

Velký úspěch měl podle Cagové také Brain-storming, což je metoda, při které se skupinky lidí radí o nejrůznějších problémech. „Pochvalovali si, že se o svém podnikání dozvěděli něco z cizího pohledu,“ uzavřela Cagová.


Jalůvka je poslancem, Kunčar dealerem a Chromečka podniká

K o p ř i v n i c e - Již více než čtyři měsíce uběhly od doby, kdy bývalí uvolnění funkcionáři městské rady Josef Jalůvka, Petr Chromečka a Zdeněk Kunčar opustili svá křesla na radnici a předali je svým nástupcům. Odchod z radnice také pro většinu z nich znamenal hledání nového uplatnění. Plynule do další funkce ve státní správě přešel pouze exstarosta Jalůvka, který po mimořádných volbách v minulém roce usedl v Poslanecké sněmovně.

„Po odchodu z radnice jsem získal větší prostor pro práci v parlamentu, takže jsem se zapojil ještě do některých dalších parlamentních podvýborů, ve kterých jsem nebyl. Nyní jsem ve třech výborech a pěti podvýborech. S výměnou kanceláře starosty za poslaneckou kancelář se sice základní náplň změnila, ale spousta věcí, které jsem dělal i jako starosta, mi zůstala a dobře zapadají i do mé nynější práce,“ řekl bývalý starosta.

Jalůvka byl již ze svého starostování znám velkým balíkem svých funkcí. Byl místopředsedou místního sdružení ODS, i nadále zůstává členem místní a oblastní rady strany a místopředsedou regionálního sdružení ODS. „S odchodem z radnice mi bylo ukončeno členství ve správní radě Regionálního muzea a radě KTK. Jednoduše řečeno tam, kde má město majoritní vliv na nominaci svých zástupců, tam jsem byl odvolán a kde je zakladatelů více, jsem ve funkcích setrval,“ uvedl Jalůvka.

„Zatím to pociťuji spíš tak, že jsem z radnice neodešel. Těžiště mé práce se pouze přeneslo od každodenní starostovské práce spíš k řešení koncepčních záležitostí. Pokud mi bude někdy v budoucnu nabídnuta kandidatura, tak ji rozhodně přijmu,“ odpověděl Jalůvka na otázku, jestli uvažuje o návratu do starostovského křesla.

Jalůvkův zástupce Zdeněk Kunčar svůj odchod z politiky avizoval již v době, kdy na radnici působil také proto, na rozdíl od svých kolegů, že není členem zastupitelstva. Krátce po ukončení mandátu se Kunčar stal obchodním zástupcem firmy, která distribuuje zařízení pro vyrovnání a regulaci sítí teplé vody a topení, čímž jak sám říká, částečně navázal na zkušenosti s touto otázkou získané na radnici. O tom, jestli bude někdy v budoucnu znovu kandidovat, prý zatím nepřemýšlí.

Třetí uvolněný člen městské rady Petr Chromečka se po vypršení svého mandátu vrhl na podnikání. „Podnikám v hostinské činnosti, manažerské činnosti, nákupu a prodeji a v oblasti exotického ptactva a akvarijních ryb,“ řekl. „Pokud získáme dostatečnou podporu, jsem připraven se za čtyři roky na radnici vrátit,“ uzavřel Chromečka.

David Macháček


Zprávy z města a okolí

Město musí doplácet na dvě školní jídelny

K o p ř i v n i c e (hod) - To, že celková situace ve školství je složitá v celé republice, to je jasné asi každému. V minulých letech se Školský úřad v Novém Jičíně snažil pořešit mzdové záležitosti vlastními silami.

Před dvěma lety požadoval po městě doplatit mzdové prostředky na vychovatelky školní družiny a na jednu pracovnici ve školní jídelně,“ řekla Radomíra Michálková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Kopřivnici.

V loňském roce školský úřad pokryl mzdové prostředky v plné míře. Mrzí mě, že v letošním roce opět nastala situace, kdy nejsou pokryty mzdové prostředky školní jídelny v Mniším a Lubině. V Mniším to dělá dvacet a v Lubině deset procent.

„V Mniším je problematická situace z toho důvodu, že hygiena nám již předloni nesouhlasila s krátkým pracovním úvazkem pracovnice školní jídelny z důvodu, že není možné připravit svačinky dvě hodiny před konzumací. Není proto jiné řešení pro město než doplácet z městského rozpočtu tuto pracovní sílu. Je taky možné podle zákona požadovat, aby rodiče přispívali na mzdy pracovníků. Ovšem situace v Kopřivnici je natolik nepříznivá, že jsme od tohoto ustoupili.

Rodiče přispívají pouze na provoz mateřských škol, ale ne na mzdové prostředky. Pokud by město rozhodlo o tom, že by měli rodiče přispívat i na mzdy, byli bychom nuceni tuto částku zvýšit,“ dodala Radomíra Michálková.


V červnu se ve městě objeví dvanáct streetballových hřišť

Foto 3

K o p ř i v n i c e (ili) - Firma Papilio - advertising, spol. s r. o., nabídla Městskému úřadu v Kopřivnici za bezplatný pronájem pozemku realizaci deseti až dvanácti streetballových konstrukcí na své náklady. Zároveň garantuje pětiletou údržbu konstrukcí a její obnovu za možnost umístění reklamy.

Ze strany odboru rozvoje města došlo k vytipování čtrnácti lokalit, u kterých přichází v úvahu instalace košů na košíkovou. Jedná se zejména o místa, která nejsou uzavřena obytnými bloky. Tímto způsobem přicházejí v úvahu např. lokality na Luhách, hřiště na ulici Sokolovská, za objektem „hokejka“, dětské hřiště na Trappesu, areál městského koupaliště a další.

V současné době probíhá technická příprava před uzavíráním nájemních smluv na pozemcích města Správou sportovišť Kopřivnice. Po ukončení administrativních náležitostí se počítá s instalací streetballových konstrukcí do konce měsíce června.

Dolaďovací schůzka se zástupci ostravské firmy Papilio - advertising a Městským úřadem v Kopřivnici proběhla 13. dubna. Byly na ní upřesněny nejen právní podklady, ale i vytipované lokality pro instalaci košů.


Výpadky elektřiny na ulici Alšově by měly skončit

K o p ř i v n i c e (ili) - Při výpadku elektrického proudu vypozorovali obyvatelé Alšovy ulice, že v této lokalitě pravidelně dochází k pozdějšímu zapojení proudu. Prodleva činila i celou hodinu.

S tímto problémem se obrátili obyvatelé zmíněné ulice na úřad starosty města. Následným šetřením se zjistilo, že příčinou pozdějšího zapojení Alšovy ulice je poruchový stav trafostanice, která tuto lokalitu napájí. Konzultací s příslušným rozvodným závodem Severomoravské energetiky, a. s., bylo dosaženo příslibu, že závada bude odstraněna do 6. května.


Útoky Regionu nebyly podložené fakty

K o p ř i v n i c e - Minulý týden v úterý otiskl týdeník Region dva útočné články pod názvem Zpravodaj má nový statut, klesá prodej, ztráty jdou do milionů a Když se velikášství hvězd dotýká, ve kterém uvádí nepravdivé údaje o Kopřivnických novinách.

Náklad čtyř tisíc kusů novin byl pouze přechodnou dobu, kdy nevycházel Tatrovák a kdy se Kopřivnické noviny distribuovaly v akciové společnosti Tatra. Po tom, co začal Tatrovák opět vycházet a distribuce v podniku skončila, klesl náklad na tři tisíce pět set kusů. Postupem doby se počet výtisků snížil o tři sta kusů a tento stav je již delší dobu stabilní.

Stejně nepodloženou smyšlenkou je informace, že by radnice doplácela ročně dva miliony korun na vydávání Kopřivnických novin. Cena za noviny a příjem z inzerce v plné výši pokrývají náklady na tisk novin. Na co skutečně radnice doplácí, jsou mzdové prostředky. Ovšem redakce nevydává jen noviny, ale její zaměstnanci poskytují služby celé radnici.

Pane Kováři, máte pravdu v tom, že jsem v Tatrováku pracovala jako sekretářka. Do redakce Kopřivnických novin jsem nastoupila na stejný post, ale už během Vašeho působení v novinách jsem postoupila na místo technické redaktorky. Pravdu ale nemáte, že jsem se šéfredaktorkou stala v prosinci. V té době řídil noviny Tomáš Kosek. V lednu, kdy jsem byla pověřena řízením redakce, jsem vyhrála konkurz na místo šéfredaktora z pěti zájemců. Myslím si, že to, že jsem prošla všemi posty v redakci, není na škodu.

Poslední věc, která v článku nezazněla, je ta, že Vám všechny „nedostatky“, na které poukazujete nevadily, když jste v redakci Kopřivnických novin pracoval rok a půl.

Uvědomuji si, že v současné době při nepříznivé ekonomické situaci, je pro Vás i každá malá konkurence špatná. Vím, že tato situace je od samého vzniku Regionu na Novojičínsku a vidím, že se na tom nic nezměnilo. S ostatními redakcemi Kopřivnické noviny spolupracují velice dobře, jen s Regionem to jak si vázne, snad že by to bylo redaktory? Já sama nevím.

Dana Hoďáková


Boj s klíněnkou pokračuje postřikem

K o p ř i v n i c e (ili) - Opakovaně se na stránkách Kopřivnických novin věnujeme problematice klíněnky jírovcové, která již dva roky řádí na kaštanech v našem městě.

Vzhledem k nepřízni počasí se přes značné úsilí žáků kopřivnických škol nepodařilo shrabat a spálit veškeré listí zpod kaštanů. „Tím jsme nezvládli jednu z prvních preventivních akcí proti klíněnce,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Hynek Rulíšek. „Proto s nastupujícím jarem zmobilizujeme všechny síly, abychom v boji proti klíněnce uspěli.“

Druhá fáze boje proti škůdci začíná v současné době. U stromů, kde se listí podařilo shrabat pouze zčásti, což je případ veřejné zeleně v Kopřivnici, bude postřik insekticidem prováděn v těchto dnech až do 25. dubna. V lokalitách, kde se dá shrabat listí beze zbytku se má ošetření stromů postřikem provádět v době kolem 20. června v rozmezí deseti dnů. V třetí fázi by se měl postřik opakovat kolem 15. června u stromů s částečně shrabaným listím v rozmezí deseti dnů a poté ještě o deset dní později, aby se účinek postřiku zvýšil.

Po vylíhnutí z kukly nalétává klíněnka na nejbližší tmavé svislé plochy. Protože přezimovává ve spadaném listí okolo kaštanů, je jejím cílem právě kmen jírovce.

První generace klíněnky nalétává do výšky dvou až tří metrů především na severní a severovýchodní stranu, kde slunce přijde minimálně. Další generace už nalétávají výše, proto se provedení postřiku nesetkává s tak velkými účinky.

K likvidaci klíněnky je doporučováno použití přípravků Karate 0,5 EC a Dragon 0,5 EC. Oba se běžně používají k ošetřování okrasných rostlin, ovoce a zeleniny a jsou dostupné v maloobchodní síti prodejen se zahrádkářskými potřebami.

Při práci s postřikem je potřeba podle § 25 nařízení vlády č. 206/88 Sb. o jedech a některých jiných látkách škodících zdraví dodržovat určitá pravidla. K nim patří například povinnost nahlášení celé akce osmačtyřicet hodin předem na Městský úřad v Kopřivnici, na odbor životního prostředí a na Okresní hygienickou stanici v Novém Jičíně, kde obdržíte i bližší údaje týkající se vlastního ošetření stromů.


Ke kácení lesního porostu došlo kvůli obnově rybníka

K o p ř i v n i c e (ili) - V lokalitě u Rozcestí čarodějnic se kácí lesní porost z důvodu obnovy původního rybníka. „Jedná se o listnatý porost - jasan, javor a olše ve stáří sedmdesáti let,“ uvedl Pavel Červenka, odborný lesní hospodář, „a následovat bude vyklučení kořenů. Kácení jsme museli urychlit, protože pokud stromy naberou mízu, kulatina praská.“

S kácením se začalo ihned po té, co město získalo dotaci z ministerstva životního prostředí na program revitalizace povodí Kopřivničky v pramenní oblasti, jehož součástí je nejen obnova rybníka ale i vyčištění nádrže nad koupalištěm. Rybník bude sloužit také jako retenční nádrž při větších vodách.


Civilní ochrana se opět začíná brát více vážně

K o p ř i v n i c e (dam) - Zatímco před rokem 1989 byla pozornost věnovaná problematice Civilní ochrany nadsazená a lezla lidem na nervy, nyní je tato oblast pravděpodobně podceněna. Evakuační plán Kopřivnice jako takový je sice zpracovaný, ale zastaralý. „Po revoluci byla oblast CO odsunuta na okraj zájmu, teď už jsme se zase dostali do fáze, kdy se o tom začíná hodně diskutovat, začíná to být vážná záležitost a začíná se na tom znovu pracovat,“ řekl pracovník kopřivnické radnice Petr Mareček, který má civilní obranu ve městě na starosti.

Na úrovni celého státu se momentálně zpracovává nový projekt komunikace s obyvatelstvem v případě ohrožení. Vloni a předloni se pracovalo právě na vyšší, celostátní úrovni. Letos a příští rok by se pak projekt měl dopracovávat na úrovni okresní a místní. Po jeho dopracování se uvažuje o vydávání brožur, ve kterých se lidé dozvědí, co dělat, když začnou houkat sirény. „Momentálně je zpracovaný povodňový plán města, který obsahuje přesné pokyny, jak postupovat v případě velké vody. Nyní se pracuje na havarijním plánu města, který by měl pokrýt řešení všech možných problémů,“ osvětlil současnou situaci v Kopřivnici Mareček. Kromě samotných krizových plánů města, existuje také metodika okresního úřadu, jak postupovat v mimořádných situacích vzniklých na území města. Většina pokynů pro mimořádné situace začíná doporučením občanům uchýlit se do krytů. Málokdo však ví, kam by se měl schovat. „V současné době platí plán ukrytí obyvatelstva z roku 1987, který byl až do roku ’95 tajný. V tomto plánu se počítá se stoprocentním ukrytím všech obyvatel města, a to jak ve stálých krytech, tak i úkrytech zhotovených svépomocí občany,“ uvedl Mareček. Kryty v areálu automobilky pojmou dohromady více lidí než všechny na celém území města. Předpokládá se, že pokud by nebezpečí hrozilo mimo pracovní dobu, tak by Tatra umožnila vstup občanům do krytů. „V době, kdy evakuační plán vznikl, se počítalo s tím, že mnoho zaměstnanců bude v areálu Tatry. Dnes již situace jiná a také proto se pracuje na havarijním plánu, který by měl tyto řešit i tyto vztahy,“ řekl Mareček. V případě nebezpečí by se informace o tom, kam a jak se ukrýt, lidé dozvěděli buďto z nově instalované hlasové sirény nebo z kabelové televize.


Význam sondy Maturant pro školství je diskutabilní

K o p ř i v n i c e (red) - Aby bylo umožněno čtenářům Kopřivnických novin reagovat na aktuální problémy a dění ve městě nebo i mimo něj, rozhodla se redakce týdeníku pro formu telefonických anket.

Prvním z témat, ke kterým se budete mít možnost prostřednictvím Kopřivnických novin vyjádřit, je velmi často diskutovaná sonda Maturant, na základě které chce ministerstvo školství vytvořit jednotnou maturitu. Jaký je tedy váš názor na tento ministerský záměr a rozsáhlé testování, které v maturitních ročnících všech středních škol v republice probíhalo tři roky za sebou a stálo nemalé peníze? Vaše odpovědi může zanechat na telefonním záznamníku na čísle 474 241 nebo je zaslat e-mailem na adresu: kopr.noviny@koprivnice.cz


Na druhé části kulturního domu se již objevují závady

Foto 4

K o p ř i v n i c e (dam) - Uplynulo teprve jeden a půl roku od chvíle, kdy byla s velkou slávou lidem otevřena druhá část kulturního domu pod dnes již polozapomenutým názvem ’Hučnica’. Již nyní se však na budově, která má být chloubou města, objevují nepěkné jizvy.

Právě minulý týden začala oprava obložení některých částí budovy, které odpadává. Tento nedostatek odstraní firma, která obložení prováděla v rámci záruky. „Jsou tam ještě i další drobnější závady, například zatéká do střech. Na ty už ale bohužel žádná záruka není,“ řekl ředitel firmy Ludvík Moravia Lubomír Sazovský.


O stavbě rozhledny na Bílé hoře rozhodnou peníze

K o p ř i v n i c e (dam) - Konečné rozhodnutí, zda na vrcholu Bílé hory bude stát pouze radiokomunikační vysílací věž nebo víceúčelová věž s rozhlednou, by podle starosty sousedního Štramberku Jana Sochy mělo padnout během několika následujících týdnů. Ze strany měst zatím nejsou k dispozici peníze na stavbu rozhledny, takže hrozí to, že po ukončení územního řízení budeme muset konstatovat, že stát bude pouze vysílač.

Samotnou věž i včetně případné rozhledny by zaplatily obě radiokomunikační společnosti, ovšem cesta na vrchol Bílé hory, nutná v případě budování rozhledy, zůstala plně v režii měst. Přibližně pět a půl milionů korun na vybudování přístupové cesty se však oběma městům zdá příliš mnoho. Proto se jedná o snížení nákladů na její vybudování. Ani Štramberk, ani Kopřivnice také nemají ve svých rozpočtech zahrnuto dohromady cirka šest milionů korun na vybudování technologické cesty pro dopravu materiálu na vrchol hory. „Společně s Kopřivnicí jsme hledali možnosti, jak tuto cestu zlevnit. Jedna z uvažovaných možností by znamenala nebudování zpevněné komunikace. Myslíme si, že by se dalo využít například zkušeností s vozy Tatra, které by podle našeho názoru mohly materiál na Bílou horu dopravit levněji. Navrhovali jsme také variantu opravy konstrukce vojenským vrtulníkem. Projektant ji však zavrhl z důvodu horších manipulačních podmínek s jednotlivými stavebními bloky a velké nebezpečnosti takové operace,“ uvedl Socha.

Štramberský starosta vidí také další zdroje peněz. „Rýsuje se také možnost přijetí jakési dosti výhodné půjčky přes Kabelovou televizi Kopřivnice, to je ale čistě můj soukromý návrh, který jsem tlumočil také panu Tichánkovi.“

Kabelová televize by si tak podle Sochy mohla cenu půjčky zahrnout do ceny svých služeb, které bude vysílačem, umístěným právě na věži na Bílé hoře, poskytovat také obyvatelům Štramberka a obcím v okolí Kopřivnice.

„Nechceme tu věc pustit jenom proto, že na jaře roku 1999 na ni nebyly peníze. Pokud se tam totiž postaví vysílač, už nikdy tam nebude rozhledna. Uvažujeme také o využití části výtěžku z prodeje vodárenských akcií. Takový krok by ale musela potvrdit také zastupitelstva obou měst,“ řekl Socha.

Kopřivnický starosta Jiří Tichánek však něco takového rozhodně odmítá. „O tom že bychom stavbu podpořili finančně, neuvažujeme, hledáme jiné cesty podpory, ale na peníze z prodeje akcií rozhodně šahat nebudeme,“ uvedl.

Pokud má na Bílé hoře vyrůst rozhledna, budou si starostové muset se sháněním peněz pospíšit. V době mezi vyřízením územního a stavebního povolení by se totiž měly společnosti Eurotel, Paegas a města Štramberk a Kopřivnice dohodnout na vytvoření sdružení, které by celou tuto akci zafinancovalo.


Stíny: Trestným činům spáchaným ve městě dominuje vloupání do automobilů

3. 4. oznámeno vniknutí na pozemek v lokalitě Pod Bílou horou a odcizení 2 kompletních kol k přívěsnému vozíku za osobní automobil.

4. 4. započato šetření náhlého úmrtí 56letého muže, který byl nalezen příbuznými v bytě na ul. Pod Morávií bez známek života.

8. 4. oznámeno vloupání do osobního automobilu zn. Škoda Felicia na ulici Školní. Pachatel dosud nezjištěným způsobem vnikl dovnitř vozu a odcizil autorádio.

8. 4. oznámeno vloupání do osobního automobilu zn. Škoda Felicia na ulici Obránců míru. I zde pachatel vnikl nezjištěným způsobem a odcizil rovněž autorádio.

8. 4. oznámeno vloupání do osobního automobilu Škoda Felicia na ulici Pod Morávií. Pachatel do vozidla vnikl shodně jako v obou předešlých případech a tentokrát odcizil kompletní rezervní kolo.

8. 4. oznámeno vloupání do automobilu Renault 5 na ulici I. Šustaly. Zde neznámý pachatel rozbil výplň okna a odcizil autorádio.


Šula považuje Senát za strážce přirozených práv občanů této země

Milí čtenáři, spoluobčané

již čtvrtý měsíc pracuji jako senátor za okres Nový Jičín a osobně cítím ve všech směrech velkou zodpovědnost za společné dílo Senátu P ČR, na kterém se podílím. Byl jsem zařazen do ústavně-právního výboru a jsem členem Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

Význam Senátu jako parlamentní instituce, zakotvené v Ústavě ČR, vidím především v jeho nenahraditelném poslání a to, být strážcem přirozených práv občanů této země. Aby Senát - 2. komora parlamentu při schvalování zákonů, které přijdou z Poslanecké sněmovny, je dokázal vždy posuzovat z pohledu přirozeného práva a současně si kladl otázky v intencích lidských práv a svobod. Protože přirozené právo musí být nad právem národním toho kterého státu. A také, aby zákony byly v souladu s Ústavou ČR, která je založena na přirozeném právu.

Při své senátorské práci jsem se zaměřil na tři prioritní úkoly:

1. Podílet se na schválení takových zákonů v Senátu, které jsou v souladu s naší ústavou a ctí přirozené právo

2. Dělat veškeré kroky pro posílení zaměstnanosti v našem novojičínském okrese, být v praktickém kontaktu s vládními orgány a centrálními institucemi, které mohou být nápomocny.

3. Pomáhat jednotlivým městům a obcím ve svém volebním obvodu, tj. starostům a obecním radám, především při překonávání bariér centrální byrokracie, s cílem pomoci realizovat konkrétní důležité akce v obcích. Za obohacení v mé práci pokládám setkávání s občany svého volebního obvodu a také tímto nabízím dílčí pomoc.

Při své činnosti senátorů máme vyhrazeny pondělky pro práci ve svém volebním obvodu, od úterý do pátku probíhají především činnosti v Praze.

Pro kontakt s občany ve volebním obvodu jsem otevřel dvě kanceláře, a to: v Kopřivnici, ul. Štramberská 378, tel. 0656/801 371 (asistent V. Adámek) a v Novém Jičíně, ul. Křižíkova 2, tel. 0656/706 627 (asistent J. Juřenová). Zde je možné telefonicky sjednat schůzku.

Za období leden - březen jsem také již navštívil 15 starostů měst a obcí našeho okresu. Diskutujeme problematiku obcí a současně nabízím pomoc při řešení strategických úkolů volebního programu. Mimo to jsem za uvedené období jednal v průmyslových podnicích i zemědělských družstvech okresu, jak důstojně řešit výrobu a zaměstnanost, dílčí jednání jsem vedl na jednotlivých ministerstvech, Fondu národního majetku a bankách ve prospěch regionu.

Ve spektru činností se zabývám především těmito okruhy témat:

- příprava zákona o veřejné správě a zákonech souvisejících (zákon o definitivě úředníků apod.). Osobně se přikláním k variantě neodděleného výkonu státní správy a samosprávy na připravovaných VÚSC
- řešení právního prostředí pro nestátní neziskové organizace. V této oblasti je mnoho zanedbaného, je třeba aby státem byla jasně stanovena kritéria pro vznik a fungování NNO, neboť jejich rozvoj bezesporu přispěje k posílení občanské společnosti u nás
- oblast sociálních zákonů, především očekávaný vládní návrh zákona o sociální pomoci a revize stávajících platných zákonů (o státní sociální podpoře, o sociálním zabezpečení a další)

Účastním se také politických a kulturních aktivit po celé ČR, např.:

- účast na předávání zlatých medailí cestovatelům Zikmundovi a hanzelkovi na Slezské univerzitě v Opavě
- slavnostní svěcení znaku a praporu obce Životice u Nového Jičína
- účast na pietní akci k odsouzení komunismu 25. února v prostorách věznice na Pankráci v Praze a položení květů u pomníčku Jana Palacha na Václavském náměstí, téhož dne
- účast na semináři k 15. březnu 1939 - 60 let od hitlerovské okupace českých zemí, konaném v Praze
- účast na slavnostním zasedání Vědecké rady a Akademického senátu VÚT v Brně, u příležitosti 100 let VÚT
- účast na slavnostním koncertu pod záštitou Parlamentu ČR při příležitosti vstupu ČR do NATO v Obecním domě v Praze
- přijetí delegace zástupců krajanských spolků z chorvatského Daruvaru, pod záštitou Senátu P ČR

Jaroslav Šula, senátor


Kultura

Již příští sobotu čeká město velká psychedelická show

Foto 5

K o p ř i v n i c e (dam) - Již příští sobotu rozezní Kulturní dům v Kopřivnici psychedelická hudba v podání skupiny britských muzikantů, kteří si říkají The Legendary Pink Dots.

Kapela se do Kopřivnice vrátí po necelých třech letech. V roce 1996 koncertovala v katolickém domě, nyní bude koncert situován do velkého sálu kulturního domu. „Sál samozřejmě upravíme, zakryjeme balkony a podobně. Pokusíme se vytvořit klubové prostředí,“ slíbil organizátor koncertu Vítězslav Váňa.

Známí jsou již také předskokani. O úvod koncertu se postará kapela Twilight Circus Dub Sound System. Ta je známá svým novátorstvím dnešní hudební scény. Hrají ’dub’, což je originální elektronická remixovaná hudba. Twilight Circus je vedlejším projektem hráče na basovou kytaru a bubeníka The Legendary Pink Dots Ryana Moorea a na hudební scéně se pohybuje zhruba od roku 1995.

Předprodej vstupenek na koncert již začal. Jelikož jde o akci nadregionálního významu, tak je možné lístky koupit nejen v obou kopřivnických knihkupectvích, ale také na tradičních místech v Ostravě a Olomouci.


Spielbergovo válečné drama se vrací na plátno kina Puls

K o p ř i v n i c e (dam) - Reprízu úspěšného válečného dramatu Zachraňte vojína Ryana uvádí ode dneška do pondělí kopřivnické kino Puls.

Příběh skupinky vojáků, kteří v době invaze v Normandii podnikají riskantní záchrannou akci, aby přivedli domů nejmladšího ze tří bratrů Ryanových, oslovil nejen miliony diváků na celém světě, ale také členy americké filmové akademie. Ti snímku udělili celkem pět oskarových sošek, a to za režii Stevena Spielberga, kameru Janusze Kaminského, střih Michaela Kahna. Oceněny byly také týmy podílející se na zvuku a zvukových efektech.


V muzeu Fojtství vystřídá výstavu o Masarykovi tvorba postižených dětí

K o p ř i v n i c e (dam) - Již pouze do neděle 18. dubna bude ve výstavní síni instalována expozice věnovaná prvnímu prezidentovi Československa Tomáši Garrique Masarykovi. Zájemci o jeho život a hlavně o jeho působení na Kopřivnicku tak mají poslední šanci zhlédnout unikátní materiály zapůjčené z archivů a depozitářů celé republiky.

Již v pátek následujícího týdne 23. dubna bude zahájena další výstava nesoucí název Handicapované děti, Katka Kovářová a studenti Masarykova gymnázia v Příboře... aneb o barvách a lidech. Mělo by jít o výstavu výtvarných prací dětí z Dětského centra v Kopřivnici a jeho spolupracovníků. Na tuto výstavu pak naváže expozice fotografií pořízených právě dětmi z dětského centra.


Folkrockově naladěné lidi potěší Fleret

K o p ř i v n i c e (dam) - Kopřivnický kinosál není již zdaleka využíván pouze k filmovým představením. Tento fakt potvrdí ve středu 21. dubna koncert skupiny Fleret.

Dlouhé představování kapela, která působí bezmála již patnáct let, jistě nepotřebuje. Již od začátku je hlavní postavou skupiny Zdeněk Hrachový. Folkrocková kapela, v jejímž charakteristickém projevu je patrný obrovský vliv folkloru. Momentálně hrají ve složení: Zdeněk Hrachový (akustická kytara, mandolína, zpěv), Vladimír Mokráš (baskytara, zpěv), Stanislav Bartošík (housle, zpěv), Jiří Hlavička (bicí, zpěv) a Vladan Heča (sólová kytara, zobcová flétna). Fleret je jednou z mnoha současných kapel, hrajících hudbu smíšených žánrů, byl však jednou z prvních skupin, které s tímto druhem hudby u nás začaly. Fleret vystupuje nejen na festivalech a koncertech u nás, ale žádaný je i v zahraničí. Velkou poctou pro kapelu bylo například hostování na světovém turné kapely Jethro Tull před dvěma lety.


Na výstavě jsou k vidění také fotografie z Kopřivnice

K o p ř i v n i c e (dam) - Druhou výstavou v prostorách bývalého hudebního salonku, zahájenou minulý týden, je kolekce fotografií pořízených během loňského roku fotografy MF Dnes.

Všechny vystavené fotografie Jaroslava Ožany, Martina Popeláře a Alexandra Satinského byly sice již otištěny na stránkách ostravské přílohy nejčtenějšího deníku, nyní si je však zájemci mohou prohlédnout v nesrovnatelné kvalitě a hlavně velikosti. Na zajímavosti navíc výstavě přidává i fakt, že mnohé fotografie byly pořízeny v blízkém okolí, či dokonce přímo v Kopřivnici.

Výstavu si bude možné prohlédnout denně od devíti do 17 hodin. Ukončena bude pátého května a přestěhuje se do Bruntálu.


Divadelní přehlídce Kopřiva budou letos dominovat pohybová divadla

K o p ř i v n i c e (dam) - Celkem osm divadel se během zítřka a soboty vystřídá na pódiích v Kulturním domě a kinosále v Kopřivnici.

Přehlídku zahájí pražské divadlo LALOFOBIA, jehož název vyplývá z označení chorobného strachu z mluvení Lalofobie. Jde o výtvarně pohybové divadlo, založené v roce 1997 studentkami Konzervatoře Jaroslava Ježka, Terezou Georgieovou a Alenou Dittrichovou. Dnes je v souboru pět členů. Impulsem vzniku souboru bylo vytvořit odlišný projekt a pohlížet na pantomimu jako na syntézu tance, akrobacie, černého divadla či výtvarných prvků. ’VE ZLOMKU NEŽIVOTA’ je prvotina souboru Lalofobia z roku 1997. Odehrává se ve strhujícím tanečně akrobatickém rytmu. Podstatou představení není děj, odehrávající se na jevišti, ale pocit, ze kterého vše vzniklo a vychází. Představení umocňuje hudba německé industriální skupiny Einstürzende Neubauten a americké performerky Laurie Anderson.

Také druhé divadlo přijede z Prahy DIVADLO NA VORU založili v roce 1996 Frederika Smetanová a Michal Lázňovský. Kolem této francouzsko-české dvojice režisérů se sešli umělci nejrůznějšího založení, ale sledující stejný cíl: vytvoření otevřené divadelní skupiny, plně zapadající do českého kulturního prostředí, ale zároveň schopné překonávat národnostní rozdíly. V první fázi si společnost vybrala v Čechách doposud neznámé texty, které umožňují vytvářet představení, kde jazyk je především nositelem pocitů, hudby a barev. K činnosti pražských členů se připojil Francouz Philippe Berthomé, který realizuje koncepci osvětlení. V jejich hudebně poetickém představení nazvaném ’ZAKLETÝ ÚSMĚV’ zazní především básně Suzanne Ranudové, francouzské básnířky, manželky básníka Bohuslava Reynka. Kromě původních básní obou autorů, uslyšíme také překlady S. Renaudové do francouzštiny - z dětské poezie Františka Halase, z poezie B. Reynka a z moravské a české lidové poezie. Některé autorčiny francouzsky psané básně budou naopak uvedeny v Ryenkových překladech.

Třetí vystupující soubor bude letos zároveň jediným zahraničním divadlem na Kopřivě. Bratislavské Divadlo STOKA vzniklo v roce 1991 jako výsledek úsilí režiséra Blaha Uhlára a výtvarníka Miloše Kašpárka, kteří naléhavě pociťovali nemohoucnost běžného divadla při hledání a prosazování nového divadelního vidění, jeho neochotu jít proti zaběhnutým tvůrčím postupům a prosazovat nové. Od roku 1992 hrají pravidelně ve svém působišti v Bratislavě. Inscenace včetně scénáře jsou ve většině případů výsledkem spolupráce všech zúčastněných tvůrců. V inscenaci ’DNO’ s podtitulem Óda na Mc World jsou k vidění postavy v běžných situacích, ale prožívaných skrze média. Herci si berou na mušku chování odpozorované z televizního komerčního vysílání.

První přehlídkový den ukončí Divadlo CONTINUO. To je profesionální nezávislá divadelní skupina. Její zakládající členové spolu začali pracovat před devíti lety na DAMU a o dva roky později přesídlili do jižních Čech a od roku 1995 působí v bývalé zemědělské usedlosti ve vesnici Malovice. Jádro skupiny dnes tvoří Helena Štouračová, Pavel Štourač a Jan Brůček. Jejich tvorba vychází zejména z mýtů, legend, pohádek a lidových písní. Navazují na tradice lidového divadla a hudby, odkaz etnického umění přírodních národů, lidového barokního divadla a podobně. Inscenace, v nichž výraznou roli hraje pohyb, hudba a loutky v nadživotní velikosti, vznikají ze společných improvizací. Cirkusové techniky a postupy loutkového divadla vytváří nezaměnitelnou tvář jejich představení. Divadlo již několikrát v Kopřivnici vystupovalo, ať už na Kopřivě, či loňských oslavách výročí založení města. Continuo přijede s pouličním představením ’KŘÍDLA RYB’, které je spíš než divadelním představením snem z mnoha vzájemně vůbec nesouvisejících střípků a obrazů.

Druhý hrací den Kopřivy 99’ otevře divadlo V SOUKOLÍ z Havířova. Toto studentské divadlo vzniklo na podzim roku 1996. Pro začátek si vybrali hru Markéty Bláhové - Pastička. Dlouho se herci prali s náročností textu, od premiéry (v červnu 1997) doposud bylo uvedeno přes 20 repríz. Jedna z nich loni v květnu na přehlídce studentských divadel v Kopřivnici. S Pastičkou také v roce 1997 postoupili na národní přehlídku mladého amatérského divadla ’Šrámkův písek’. Ani v rámci Kopřivy V Soukolí neuvede nic jiného než svou oblíbenou PASTIČKU, komedie z lesa, kde se setkávají dvě dívky s mladým lesákem a svým otcem.

Přítomnost se prolíná s představami z minulosti a očekávané budoucnosti. Všechny postavy se ocitají v pasti vzájemných vztahů, což je zdrojem surového humoru hry.

Druhé sobotní představení by podle očekávání letos mohlo na Kopřivě patřit k nejlepším a přijede s ním TANEČNÍ DIVADLO ZÓNA z blízké Ostravy. Zóna je skupinou mladých tanečníků Studia moderního tance VŠB a jejich hostů (většinou tanečníků, herců a hudebníků ostravských divadel). Uměleckou vedoucí je choreografka a taneční pedagog Lenka Dřímalová. Protože se nedílnou součástí choreografií stává scénografie, práce se světlem a s rekvizitou, dalšími spolupracovníky ZÓNY se stali scénograf a režisér Tomáš Velkmer a kostýmová výtvarnice Eva Kotková. ’SEN’, se kterým Zóna přijede do Kopřivnice, je nový taneční projekt s výraznými výtvarnými prvky. Vznikl na hudbu skladatelů Pavla Helebranta a Marka Pražáka a za interpretace studentů hudebního oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Divadlo GENEST z Brna, které vystoupí jako předposlední, je amatérská pantomimická skupina, tvořená dvěma stabilními členy - Kateřinou Dresslerovou a Petrem Dlouhým a jejich pomocníky. Všichni jsou členy různých křesťanských sborů a jejich tvorba, silně ovlivněná vírou a orientována na křesťanská témata. Tento akcent však není prvořadým prvkem jejich děl, je jím spíše touha pobavit diváky. Genest vystoupí celkem se dvěma kusy. První ’EZECHIEL’ vychází z proroctví Ezechielovo, které je jednou z knih tvořících Bibli. ’OŇ A OŇA’ je pantomimický příběh dvou naivních bláznů, kteří se domnívají, že svět může být krásný. Část tohoto díla vznikla původně jako svatební dar přátelům a až později byla obalena dalšími nápady a dostala divadelní podobu.

Poslední a zároveň nejdelší představení provedou studenti pražské DAMU v režii Sergeje Fedotova. Ten působí jako umělecký šéf Divadla u mostu v uralské Permi. V předešlých letech hostoval v Čechách s několika svými inscenacemi (Zvíře, Panočka, Hráči, Ženitba). Ve své režijní práci vychází Fedotov především z tvorby Michaila Čechova a rozvíjí jeho metody způsobu herectví. Hlavní důraz je kladen na improvizační schopnosti herců. ’ZOJČIN BYT’, který si vybrali pro vystoupení na Kopřivě, je komedie, k jejíž napsání poskytla autorovi novinová zpráva ze soudní rubriky. Psalo se v ní, že milice odhalila v Moskvě hráčské doupě, které se skrývalo pod hlavičkou krejčovské dílny v bytě jisté Zoji Bujalské.

Kromě divadelních představení Kopřivu budou tvořit také mnohé koncerty, výstavy a další doprovodné akce.

Začátky představení
Pátek 16. dubna
15.30 hod. Lalofobia Praha (Ve zlomku neživota)
17.15 hod. Divadlo na voru (Zakletý úsměv)
19.00 hod. Stoka Bratislava - (Dno)
21.30 hod. Continuo Malovice (Křídla ryb)
Sobota 17. dubna
14.30 hod. Divadlo v soukolí Havířov (Pastička)
16.00 hod. Taneční divadlo Zóna Ostrava (Sen)
17.30 hod. Genest Brno (Ezechiel) (Oň a oňa)
20.10 hod. Damu Praha - (Zojčin byt)
23.10 hod. Závěr, udílení cen

Dr(o)bečky z knihovny

„Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.“

ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ

Do kopřivnické knihovny pravidelně docházím již 28 let. Za tu dobu mi umožnila si vypůjčit za symbolický poplatek asi 5 500 knih k obohacení prožitků i rozšíření znalostí, poznat zajímavé lidi a alespoň jednou týdně chvíli pobýt v kouzelném prostředí krásného tištěného i mluveného slova.

Jsem velmi rád, že knihovna je již mnoho let velmi vysoce hodnocena v rámci regionu, a obdivuji její zaměstnance, že dokázali dosáhnout tak vysokou úroveň ve městě, které mělo v 70. a 80. letech krajně netypickou strukturu obyvatelstva. Besedy pro mládež i dospělé, spolupráce se školami a jiné aktivity v různých částech města přinesly své ovoce ve vytvoření čtenářské obce a kulturního zázemí.

Za konkrétními úspěchy stáli a stojí konkrétní lidé. A těm bych chtěl jako čtenář poděkovat zejména za to, jak krásně dokázali spojit to podstatné - dobrou knihu s vnímavým a zvídavým člověkem.

Do příštích let bych knihovně a lidem v ní rád popřál mnoho krásných knih a spokojených čtenářů, dostatek peněz, ale i to, aby o jejich osudech rozhodovali lidé, kteří mají k této instituci kladný vztah a rozumí jí, protože jinak hrozí nebezpečí nekompetentních zásahů, což není nikdy dobré.

Ladislav CVÍČEK, učitel


Čternářský servis

Kulturní servis

Kino Puls Kopřivnice

Čt 15. dubna ve 20 hodin Zachraňte vojína Ryana - válečné drama USA, film se bude hrát i v ne 18. a po 19. dubna v 17 a ve 20 hodin. V hl. roli: T. Hanks. Do 12 let nepřístupný

Čt 22. - po 26. dubna v 17.30 hodin Velký Joe - rodinný film USA. Novodobý King Kong v dobrodružné komedii pro celou rodinu. Ve 20 hodin Halloween: H 20 - horor USA. Během posledních 20 let bývá na Svátek všech svatých pěkně „živo“. Do 12 let nepřístupný

Kino Vláček

Ne 18. dubna v 15 hodin Káťa a Škubánek - české pásmo

Ne 25. dubna v 15 hodin Divoké labutě - ruská pohádka

• (filmy se promítají v kině Puls)

Kulturní dům Kopřivnice

St 21. dubna v 19.30 hodin Fleret - koncert vizovické folkrockové kapely, čerpající z kořenů lidové valašské melodiky. Koncert se uskuteční v kině Puls

Ne 25. dubna v 16 hodin Taneční jarní koncert Základní umělecké školy Zd. Buriana Kopřivnice

Út 27. dubna v 19.30 hodin Sabina Třetinová-Vajdová - klavírní recitál. V programu Beethoven, Brahms, Janáček a další. Koncert se uskuteční v kině Puls

Nora Café

Pá 23. dubna ve 21 hodin Dance party - D. J. R. S. a R. Š.

So 24. dubna ve 20.30 hodin Legendary Pink Dots + Support: Twilight Circus Due Sound System. Legenda světové psychedele v Kopřivnici

• Koncerty skupin se konají v hudebním sále KDK

Kino Štramberk

Ne 18. dubna v 17 a 19.30 hodin Seznamte se, Joe Black - romantická komedie. V hl. rolích Brad Pitt a Anthony Hopkins

St 21. dubna v 17 a 19.30 hodin Blade - akční thriller. Je na půl člověk, na půl upír. V hl. roli Wesley Snipes. Do 15 let nepřístupný


O prodavači „na baterku“

V úvodu tohoto článku chci podotknout, že jsem dlouho přemýšlel, jestli udělám to, co jsem nikdy neudělal a napíšu svůj názor na nějaké téma do jakéhokoliv tisku. Ale potom, co jsem si přečetl tu spoustu polopravd a nesmyslů, musím reagovat. Mám na mysli článek pana Konůpky ’O prodavači na baterku’. Tím prodavačem mám být já. Pan Konůpka napsal svou jistě zajímavou verzi a přesvědčil mě, že má s psaním do novin opravdu velké zkušenosti. Ale tenhle jistě pro něj skvostný článek má jednu chybu. Není tak úplně pravdivý. A proto chci teď napsat, jak to skutečně bylo.

17. března, chvilku před polednem, vešel do prodejny starší pán s paní. Bez pozdravu prošli kolem prodavačky v oddělení sportu, která je neviděla, protože vybalovala sportovní obuv a zastavili se před pultem s elektrovýrobky a začali si prohlížet zboží. Pomalu jsem k nim přišel, počkal několik sekund a pak se slušně zeptal: „Přejete si?“ Bylo mi odpovězeno, že ne, že se dívají. Po chvilce chtěli ukázat rychlovarné konvice. Vše jsem jim ochotně předvedl, nalil vodu do obou vybraných konvic a vyzkoušel. Obě jsem potom zabalil a dal do krabic. Paní zaplatila a tvářila se spokojeně. Jednu si dala do své tašky a pak čekala přede mnou beze slova. Zeptal jsem se, jestli si něco přeje. Paní už rozzlobeně mi řekla: „A tašku mi nedáte?“

Slušně jsem odpověděl, že bohužel nemám. „Kde jste to viděl, nedávat tašky,“ opáčila s naštvaným obličejem. Znovu jsem klidně odpověděl, že opravdu už tašky nemám. Kolega se na to paní nabídl, že ji krabici převáže. Na toto pán zareagoval slovy: „Pojď, tady se už ničeho nedočkáš,“ a měl se k odchodu. Po pár vteřinách, kdy jsem se v duchu uklidňoval a díval se za odcházející dvojicí a chystal se k jednání s dealerem, který stál opodál a nechápavě kroutil hlavou, všiml jsem si, že muž něco vzrušeně říká své společnosti. Proto jsem vyšel směrem k nim a zeptal se prodavačky, která viděla, jak přicházím a šla mi naproti, co se ještě děje. Nemám totiž, stejně jako většina lidí, rád, když se o mně mluví za mými zády. Odpověděla mi, že kromě všeho nedokážu ani pozdravit.

A tu já, „unuděný, mladý, vysoký prodavač, který nemá páru o tom, jak se ve Švédsku kupují rezervní ponožky a v ’západním Německu’ dostává vhodný typ tašky v samoobsluze, jsem to už psychicky nevydržel a zvolal možná i ’zazpíval’ a přiznám se, že trochu i posměšně ’nashledanou’. I já jsem totiž jen člověk a mám nervy jako každý jiný. Totiž jen jedny.

Pán se v mžiku vrátil a kromě jiného mi začal vyhrožovat, že pár takových jako já už v novinách rozmázl a že se mám na co těšit a pak rozzlobeně odešel.

Tenhle pán, který zřejmě rád ztrpčuje život jiným a srovnává nesrovnatelné, si zřejmě neuvědomil (anebo v to možná doufal), že k vůli jedné tašce napadl nespravedlivě celou firmu. Zřejmě taky neví, že nejen prodavač k zákazníkovi, ale i zákazník k prodavači by se měl chovat slušně. Samozřejmě, že se vždy snažím chovat k zákazníkovi co nejlépe a snažím se mu co nejvíc poradit a pomoci, ale jsou zákazníci, kterým se člověk prostě nezavděčí. Nezlobte, se pane Konůpko, ale asi nikdy nebudu stát třicet centimetrů od pultu s upaženýma rukama, ale to mi nebude překážet k tomu, abych zákazníkovi vždy poskytl ty nejlepší služby, které si zákazník zaslouží.

Vojtěch Holáň


Sport

Kam za sportem

Bazén: čt 15. 4. 17.30 - 21, pá 16. 4. 6 - 9, 13 - 15, 17.30 - 22, so 17. 4. 12 - 22, ne 18. 4. 9 - 19, po 19. 4. zavřeno, út 20. 4. 14.30 - 16.30, 18 - 21, st 21. 4. 18 - 21, čt 22. 4. 17.30 - 21 hodin

Sauna: ženy: st 15 - 21, pá 15 - 22; muži: út a čt 15 - 21 hod., společná: so 14 - 22, spol. - pouze pro rodiny a páry: ne 14 - 19 hodin

Rekreační turistika: so 17. 4. v 6.29 hod. ČD Kopřivnice - Studénka - Bílovec ČD - Polní k pomníku - Lhotka na kótu - Vyvěračka k pomníku na mod. - Zbyslavice - údolí Polančice - na zel. přes Klimkovice do Jistebníku ČD odj. v 14.59 hod., příjezd v 15.40 hod.; út 20. 4. v 8 hod. sraz u ZS Kopřivnice - Šostýn - pískovna - hájovna - kolem Kopřivničky - koupaliště a zpět před ZS. Ukončení akce ve 12 hod.

Karate: ne 18. 4. v 10 hod. ve sportovní hale SOU Tatra Kopřivnice se uskuteční Mistrovství ČR v karate, v kat. muži - ženy

Fotbal:16. 4. v 17 hod. FC Kopřivnice - TJ Frenštát p. R. (benjamínci); so 17. 4. st. žáci v 9 hod. a ml. žáci v 10.45 hod. FC Kopřivnice - FC Baník Ostrava B; ne 18. 4. od 16.30 hod. FC Vlčovice/Mniší - FC Kopřivnice (muži - 1. B tř., sk. D); so 24. 4. ve 14.15 hod. FC Kopřivnice - TJ Kotouč Štramberk (dorost), v 16.30 hod. FC Kopřivnice - TJ Kotouč Štramberk

CykloArt Bike klub: pořádá každou neděli v 9 hod. silniční vyjížďky (pro dospělé). Sraz vždy u kasáren před prodejnou CykloArt. Délka trasy 50 km. Doporučujeme silniční bezpečnostní přilbu. CykloArt bike klub dále pořádá kroužek Junior bikers (pro děti 9 - 15 let), vyjížďky jsou pravidelně každé pondělí v 16 hodin u kasáren. Pokud někdo z rodičů má zájem ještě přihlásit své dítě do kroužku, může přijít na sraz vyjížďky

Oblastní autorská přehlídka pódiových skladech ČASPV kategorie žactva, dorostu a dospělých. Přehlídka se koná 17. dubna od 10.45 hodin ve sportovní hale SOU v Kopřivnici. Pořadatelem je OC SPV Ostrava ve spolupráci s OA SPV N. Jičín

Atletika: ne 18. 4. v 10 hod. proběhne již XIX. ročník silničního běhu Štramberská desítka. Místo: tělocvična TJ Kotouč Štramberk. Podmínky: každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a svou připravenost potvrdí podpisem při prezentaci do 9.45 hod. v tělocvičně. Kat.: A muži do 39 let, B muži 40 - 49 let, C muži 50 - 59 let, D muži nad 60 let, E ženy. Délka tratě: 10 km


Výsledky

Házená: 11. ročník turnaje v házené minižáků O Velikonoční zvon (Kopřivnice, so 3. 4.): celkové pořadí: 1. HC Zubří, 2. MŠK Povážská Bystrica, 3. TJ Rožnov p. R., 4. KH Kopřivnice A, 5. TJ Cement Hranice, 6. KH Kopřivnice B, 7. TJ Tatran Bohunice, 8. SKH Ostrava; vzájemné zápasy: KH Kopřivnice A - Hranice 7:3, - Zubří 4:12, - Bohunice 8:5, - Rožnov p. R. 4:6, střelci: Bartl 7, Bondra 5, Hála a Polášek 4, Skurka 3; KH Kopřivnice B - Rožnov p. R. 4:11, - Ostrava 17:2, Pov. Bystrica 3:17, - Hranice 13:15, střelci: Šustala 23, Ledesma 5, Lukacs 3, Kovalák a Trčka 2, Marek a Třeštík 1; nejlepší hráč turnaje: T. Mičola (HC Zubří), nejlepší brankář turnaje: D. Klúčik (MŠK Pov. Bystrica), nejlepší střelec turnaje: D. Šustala (KH Kopřivnice B). Mistrovská utkání - minižáci B (10. 4.): KH Kopřivnice - DDM Val. Meziřící 16:4 (7:2), - SKP F-M 20:6 (12:3), - Ostrava 15:9 (8:4), střelci: Šustala 30, Kovalák 8, Trčka a Líňa 3, Ledesma a Fabriger 2, Tomeček, Kováč a Cochlar 1; ml. dorost (11. 4.): KH Kopřivnice - HC Zubří 26:25 (11:13), střelci: Machačík 10, M. Veřmiřovský 6, Winkler 4, Bílek 3, Malinovský, T. Veřmiřovský 1; st. dorost: KH Kopřivnice - Fatra Napajedla 35:9 (17:4), střelci: Štěpán 11, Machačík 6, Gřes 5, Ocásek, Marek a Hanzelka 3, Záborský 2, Jalůvka a Bílek 1; st. žáci A: KH Kopřivnice - KH Zbrojovka Vsetín 31:12 (12:3), střelci: Bezděk 13, Kaluža 9, Mikel 4, Hanzelka, Sarféna, Riedel, R. Veřmiřovský a Honč 1; ml. žáci A: KH Kopřivnice - KH Zbrojovka Vsetín 19:16 (11:7), střelci: Hábovčík, M. Veřmiřovský a Olšovský 4, Domitra a Jakeš 3, Sykala 1; st. žáci B: SKP F-M - KH Kopřivnice 23:15 (10:7), střelci: Grmolenský 5, Bernátek 4, Lipový 2, Martínek, Kučera, Chromek a Pěček 1; ml. žáci B: DDM Val. Meziříčí - KH Kopřivnice 11:24 (5:13), střelci: Jahn 8, Váňa 6, Stanislav 4, Seidl, Číp a Novák 2; minižáci A: KH Kopřivnice - SSK Vítkovice 10:9 (5:6), - DTJ Polanka 15:2 (8:0), - HC Zubří 3:18 (1:8), střelci: Polášek 7, Bondra 6, Hála 5, Bartl 4, Valentík 3, Skurka, Hruškovský a Baar 1

Fotbal: žáci: Jäkl Karviná - FC Kopřivnice st. 1:4, góly: M. Navrátil, Chuchma, Petr, Kalich, ml. 0:1, gól: Hanzelka

Hokejbal: (hráno v Karviné, 10. 4. - 13. kolo 2. Nhbl) HC Thunder Bay Kopřivnice - HBC Cyřík Karviná B 10:2 (3:2, 2:0, 5:0), branky: 2. a 9. Kijonka, 4. Michálek, 14. Lichnovský, 15. Alaxa, 27. Borák, 29. Svoboda, 30. Mach, 35. a 36. Kacíř, sestava: Boháč - Lichnovský, Alaxa, Smetana, Fabián, Vrbanec, Merhaut, Harok, Michálek, Kacíř, Svoboda, Mach, Kijonka, Borák; (hráno v Ostravě-Porubě, 11. 4. - 14. kolo 2. Nhbl) SHC Opava - HBC Thunder Bay Kopřivnice 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), sestava: Boháč - Smetana, Alaxa, Vrbanec, Merhaut, Harok - Mach, Borák, Lichnovský, Svoboda, Michálek, Skála


Stoprocentně ve 2. lize zabodoval AC Pivrnec

K o p ř i v n i c e (kmk) - Rozhodně zajímavé zápasy bylo možno sledovat i v utkáních druhé ligy malé kopané. Stoprocentně zabodovali hráči AC Ruda Pivrnec, řada mužstev získala šest a sedm bodů. Mezi ně se zařadil i FC Inter, který porazil vedoucí tým tabulky FC Jelita.

„Hráli jsme dnes hrozný fotbal, nedařilo se nám ale i přesto jsme uhráli body, s kterými jsem spokojen,“ řekl vedoucí Interu Jiří Krejčí.

Výsledky 2. ligy (11. 4.): FC Inter - FC Jelita 1:0, Real - Black Horses 1:0, Perun - D. T. 3:0, Koblížci - Křen Frenštát 1:1, Black Horses - FC Jelita 3:5, Real - FC Inter 1:1, D. T. - Koblížci 1:2, Perun - Křen Frenštát 3:3, FC Inter - Black Horses 2:0, Real - FC Jelita 0:1, Křen Frenštát - D. T. 3:2, Koblížci - Perun 0:3, FC Lubina - Tango 0:0, Bum Šankar - 1. FC Korej 1:1, FC Sampdoria - Seliko 2:1, Ruda Pivrnec - Baník Štram. 7:1, 1. FC Korej - Tango 3:1, Bum Šankar - FC Lubina 3:0, Seliko - Ruda Pivrnec 1:5, FC Sampdoria - Baník Štram. 1:0, FC Lubina - 1. FC Korej 0:5 k., Bum Šankar - Tango 4:2, Baník Štram. - Seliko 2:2, Ruda Pivrnec - FC Sampdoria 5:0

Nejlepší střelci 2. ligy: Jiří Rýdel (Ruda Pivrnec) - 18, 2. Pavel Chromečka (Real) - 15, 3. Jiří Petráš (FC Baník Štramberk) - 14, Roman Klacek (FC Jelita) - 13

Tabulka 2. ligy po 18. kole

1. FC Jelita

14

2

2

48:20

44

2. Křen Fren.

11

5

2

35:18

38

3. Ruda Pivrnec

11

3

4

54:24

36

4. Real

10

3

5

42:27

33

5. Tango

10

1

7

33:24

31

6. FC Inter

10

1

7

30:32

31

7. 1. FC Korej

9

3

6

27:28

30

8. Bum Šankar

9

2

7

45:28

29

9. Koblížci

8

4

6

23:24

28

10. FC Sampdoria

8

2

8

32:33

26

11. FC Baník Štr.

5

6

7

36:35

21

12. Seliko

6

2

10

30:40

20

13. Perun

4

5

9

29:35

17

14. FC Lubina

3

4

11

14:40

13

15. Black Horses

2

1

15

19:57

7

16. D. T.

2

0

16

22:53

6


Auta brázdila mošnovský okruh

Foto 6

M o š n o v - Na své si přišli v sobotu 3. dubna vyznavači automobilů v prostorách mošnovského letiště. Galia rallye team tam pořádal další, v pořadí druhé závody automobilů pro neregistrované jezdce. První závod se jel rovněž v Mošnově a to 12. prosince 1998 při -15 oC za účasti třiceti jezdců takřka na ledě. Většina jezdců předvedla divákům kvalitní výkony, někteří si jen vyzkoušeli, jaké to je sedět v anatomickém sedadle připoutaný čtyřbodovými bezpečnostními pásy a být obklopen pevným trubkovým rámem. Se všemi záludnostmi těžké tratě se nejlépe vyrovnal jezdec ze Zlínska L. Sovjak, kterého ovšem nenechali vydechnout dva domácí jezdci A. Hodslavský a Z. Skořepa. Obdiv si zasloužili i další, jako např. D. Duda, M. Bachár nebo rychlý R. Malota, který však ztratil téměř dvě minuty ve sněhové závěji. Na startu druhého klání přivítalo závodníky slunečné počasí. Okruh dlouhý 850 m, který každý jezdec absolvoval 9x (3x3 kola), tentokrát nejlépe zvládl kopřivnický jezdec J. Mohyla. O druhou příčku svedli tuhý boj A. Hodslavský, R. Malota a J. Šula. Zpestřením této motoristické akce byla právě otevřená půjčovna motokár, kde si mohli zajezdit i diváci. Galia rallye team pořádá další závod 19. června, kde budou opět motokáry a účast přislíbili i přední čeští automodeláři se svými špičkovými modely.

Kateřina Jalůvková


Agro Kopřivnice a Dreadlock N. Jičín zvítězili

K o p ř i v n i c e (luk) - Velkým úspěchem Kopřivnice skončil v pořadí již VIII. ročník futsalového turnaje o Kopřivnický pohár, jenž se uskutečnil v sobotu 3. dubna ve sportovní hale SOU Kopřivnice. Ve finálovém utkání nastoupil nejlepší současný celek Kopřivnice VS. OIL. Agro proti Výběru kopřivnické ligy.

Výběr vedl brzy po nádherné střele Zdeňka Ovšáka 1:0, Agro však dvěma góly Mojmíra Šustaly a Michala Bučka strhlo vedení na svou stranu a po vítězství 2:1 se stalo vítězem celého turnaje.

V semifinále Agro vyřadilo suverénně 5:0 (Buček, Soukal, Šmelko, Duhoň, Pařil) přední tým divize severní Moravy HI-TEC Bílovec a Výběr zdolal nečekaně největšího favorita turnaje Megas Bordovice 2:1 (Šula - Malý).

V utkání o 3. místo porazil HI-TEC Bílovec po remíze 1:1 (P. Buček - Špaček) Megas Bordovice na pokutové kopy 4:3. Stejným výsledkem skončilo i finále turnaje útěchy mezi Twinsem Nový Jičín a Tsunami Příbor. Na penalty byl nakonec úspěšnější Twins, který zvítězil 3:0.

Nejlepším střelcem se stal s pěti vstřelenými góly kanonýr Agra Michal Buček, mezi brankáři zvítězila další velká osobnost Agra Radek Rohan a triumf Kopřivnice završil Antek Boruczinski z Výběru, který byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Všechna utkání odřídila trojice rozhodčích Pavel Šulák, Ivo Bár a Antonín Pustějovský.

Sestava Agra Kopřivnice: R. Rohan (vedoucí mužstva), M. Buček, P. Soukal, T. Šmelko, M. Duhoň, D. Křenek, J. Pařil, R. Šustala a M. Šustala

Sestava Výběru Kopřivnice: M. Mayer (stavitel mužstva), A. Pešta, T. Čanky, D. Šula (všichni Heimat Juniors), B. Holub, A. Boruczinski, K. Hruškovský (všichni Ámos), Zd. Ovšák, L. Polášek (oba Radegast 84) a R. Hanzelka (Inter)

O den později v neděli 4. dubna se uskutečnil na stejném místě 1. ročník Velikonočního turnaje ve futsalu.

Úlohu favorita turnaje splnil Dreadlock Nový Jičín, který ve finále porazil Victory F-M 4:1 (Hykl 2, Studený, J. Kopecký - Rainoch). V utkání o 3. místo porazilo „věčně třetí“ Dynamo Nový Jičín Everton Závišice 3:0 (Chrustawczuk 2, Kováč). Ve finále turnaje útěchy zvítězil FC Sharks F-M nad M. K. Olešnou 1:0.

Nejlepším střelcem se stal Robert Kováč z Dynama (5 gólů), nejlepším brankářem byl vyhodnocen Roman Foks z Dreadlocku a cenu pro nejlepšího hráče obdržel Martin Veverka rovněž z Dreadlocku. Na rozhodcovských postech působili Antonín Pustějovský, Pavel Šulák a Miroslav Chalupa.

Sestava Dreadlocku Nový Jičín: Zd. Krejčí (vedoucí mužstva), R. Foks, R. Berousek, M. Studený, Jiří Kopecký, Jan Kopecký, P. Štekbauer, M. Veverka, St. Bolf a J. Hykl

Sestava Victory F-M: P. Rainoch (vedoucí mužstva), R. Kulhánek, M. Bojko, Vl. Kaňok, R. Kaduch, T. Poledník, P. Poledník a Zd. Šigut


Zdokonalte relaxaci a využijte ji pro své zdraví

V předchozím textu jsme si ujasnili podstatu relaxace a seznámili se s některými technikami: Nyní se zastavíme u toho, jak relaxaci zdokonalit a vědomě ji využít pro své zdraví.

Když chcete provádět relaxaci, vytvoříte takové podmínky, abyste nebyli ničím ani nikým rušeni. Zaujmete, pohodlnou relaxační polohu, v celém těle navodíte pocit uvolnění. Zaměříte pozornost na dech. Jedině zklidněný dech umožní zklidnit tělo i mysl. Uvědomujete si každý jednotlivý nádech a výdech. Pozorujte jednotu těla a dechu. S nádechem se tělo rozpíná, s výdechem se stahuje a uvolňuje. S nádechem se nadlehčuje s výdechem těžkne. Nic neusměrňujete, na nic se nesoustřeďujete. Víte, že nadechujete a víte, že vydechujete. Pozorujete přirozené dechové pohyby. Pomalu vstupujete do stavu hlubokého uvolnění. Je to stav na rozhraní spánku a bdění, avšak nespíte, vše vědomě usměrňujete.

Relaxace je stará jógová technika. Najdeme ji pod názvem Jóga Nidrá, což znamená jógový spánek. Jedná se o delší nejméně půlhodinovou relaxaci. Do jóga nidry zasvěcoval mistr žáka a toto cvičení umožňovalo dosáhnout vyšších stavů vědomí.

Podobně jako meditace pomáhá i jóga nidrá k hlubšímu poznání sebe sama. Jóga nidrá je popsaná v literatuře, existují nahrávky na kazetách, nejdostupnější je od indického mistra svámího mahéšvaránandy. Některými prvky jóga nidry můžeme obohatit svoji každodenní relaxaci. Velmi prospěšná je Sankalpa. Sankalpa je přání dosáhnout něčeho pozitivního. Je to technika, která ve stavu hlubokého uvolnění umožňuje působit na vaše podvědomí. Své přání zformulujete do krátké věty s jednoznačným obsahem. Sankalpa se týká našeho těla, našich vlastností. Přání má být reálné dosažitelné, nemá obsahovat zápor. Např. sankalpa pro nekouření: nevhodná formulace - nechci kouřit, cigareta mi nechutná; vhodná formulace - kouření je mi lhostejné, cigareta je mi lhostejná. S pevnou vírou sankalpu 3x zopakujete na začátku a na konci relaxace nebo jako poslední myšlenku před usnutím a první myšlenku při probuzení. Tak vkládáte do podvědomí nový program, který pomůže překonat staré vzorce. Pokud chcete, prodloužit relaxaci, vyberte si některý z postupů uváděných v literatuře. Např. s představou uvolněně projdete postupně všechny svaly a klouby těla, jak můžete zaměřit pozornost na jednotlivé orgány s tím, že jsou zdravé a pracují optimálně nebo vytvoříte obraz klidné přírody, moře, východ slunce apod.

Nezapomeňte na ukončení relaxace. Stejně tak, jak se postupně noříte do uvolnění, tak se i krok za krokem vracíme zpět. Třikrát zopakujete sankalpu. Vracíte se vědomím do místnosti, kde cvičíte. Uvědomíte si, jak ležíte. Začnete hlouběji dýchat. Rozhýbete se a protáhnete. Otevřete oči.

Relaxace je účinným nástrojem vnitřní očisty. Stejně jako je pro nás samozřejmostí hygiena těla, měli bychom dbát i o hygienu duševní. Relaxace je jednou z osvědčených metod. Sérii článků „učíme se relaxovat“ uzavíráme posledním tématem - jógový spánek.

Jóga v denním životě


Po infarktovém závěru zůstaly oba body doma

FC Kopřivnice - TJ Sokol Ostravice 3:2 (2:0)

K o p ř i v n i c e (jk) - Dramatem s infarktovým závěrem bylo třetí jarní mistrovské utkání, ve kterém v sobotu Kopřivnice hostila jednoho ze dvou potencionálně největších soků v souboji o postup do I. A třídy TJ Sokol Ostravici.

Kopřivnice, která chtěla-li po dvou úvodních bezbrankových remízách ještě pomýšlet na ohrožení tabulkově výsostního postavení Příbora, musela Ostravici porazit. Začalo se opatrně na obou stranách, po deseti minutách však již byla zřejmá převaha domácích, kteří narozdíl od soupeře vyprodukovali několik pokusů o útok. Úspěšní sice nebyli, první gól jara ale přece jen záhy přišel. Přesnou střelou ze standardní situace se o něj v 18. minutě postaral Hala. Hosté se poté více osmělili, k přímému ohrožení branky se však během následujících deseti minut nedostali. Poslední desetiminutovka patřila opět Kopřivnickým. Nadějný byl break Masláka s Šudákem, fanoušky ale rozjásal až Špaček, který ve 37. minutě naprosto identicky zahraným přímým kopem nedal stejně jako Hala brankáři Kručkovi šanci.

Do druhé půle nastupovala obě mužstva v deseti, pár minut před přestávkou totiž sudí vyřešil potyčku Procházky s domácím Strnkou červenou kartou pro oba aktéry. Hosté zaměstnali Slezáka hned v úvodní minutě, na to domácí odpověděli dvěma nadějnými breaky, Šudákovi s Maslákem se však ani v jednom případě nepodařilo Kručka ohrozit. Vědomi si slušného vedení i doposavadního nevýrazného výkonu soupeře domácí trochu polevili v koncentraci, na což doplatili v 63. minutě. Soupeř si chybou jinak výborného Slezáka při krytí střely vykoledoval pokutový kop, který Juroš s jistotou proměnil a vrátil svůj tým do hry. Během zbývajících pětadvaceti minut tak domácí museli hrát na jistotu, přesto na hřišti dominovali a zadělali minimálně na čtyři góly, přičemž největší šanci téměř trestuhodně zahodil v 85. minutě Mechl. Jen litovat pak domácí mohli o tři minuty později, kdy se ostravický Vyvíjal prosadil ze skrumáže v šestnáctce a vyrovnal tak na 2:2. Radost soupeře neznala mezí, Kopřivnice však nehodila flintu do žita. To, čemu věřil snad jen největší optimista, dokázal v 93. minutě Machciník, který na hřišti v 90. minutě vystřídal obránce Šmelka a střelou, na kterou byl Kruček krátký, rozpoutal bouři nadšení jak na hřišti tak v hledišti.

Sestava Kopřivnice: Slezák - Petráš, Špaček, Šmelko (90. Machciník), Paciorek - Maslák (60. Mechl), Hala, Boruczinski, Strnka - Pítr, Šudák. Branky: 18. Hala, 37. Špaček, 93. Machciník - 63. Juroš, 88. Vyvíjal


Chyby ve druhém poločase se hráčům mohly stát osudnými

K o p ř i v n i c e (jk) - Kopřivničtí trenéři Reček a Weber, i přes na lavičce prožité krušné chvilky, nakonec jásali nad v poslední chvíli vydobytým vítězstvím. Ve svém hodnocení však zůstávali při zemi.

„V prvním poločase jsme nehráli špatně a z minima dokázali vytěžit maximum, naopak ve druhé půli jsme měli nespočet šancí, které jsme neproměnili. Z průběhu druhé části hry si rozhodně musíme vzít ponaučení do dalších bojů. Drama, ve které se zápas vyvinul, totiž nebýt našeho uspokojení vůbec nemuselo přijít. Jedince vyzdvihovat nechci, mužstvo se o výsledek zasloužilo jako celek,“ uvedl za trenérskou dvojici Jaroslav Reček.

V neděli zajíždí Kopřivnice k derby do Vlčovic.

Tabulka I. B třídy po 16. kole

1. Příbor

12

3

1

35:10

39

2. Kopřivnice

9

7

0

29:7

34

3. Ostravice

10

3

3

30:16

33

4. Metylovice

8

4

4

22:14

28

5. H. Solanec

8

3

5

28:14

27

6. V-M B

6

4

6

14:16

22

7. Kozlovice

5

5

6

17:23

20

8. Vlčovice

5

4

7

25:23

19

9. Štramberk

5

4

7

18.20

19

10. Odry

5

3

8

18:22

18

11. Hukvaldy

6

0

10

17:29

18

12. Suchdol

4

3

9

19:38

15

13. Žilina

3

4

9

15:38

13

14. Sedlnice

1

3

12

11:28

6


Dorostenci doma nezaváhali

FC Kopřivnice - FC Libhošť 3:1 (1:1)

K o p ř i v n i c e (nec) - Domácí hráči začali s chutí - již v 8. minutě poslal Brunclík po krásné spolupráci hostům vizitku, střela však bohužel jen orazítkovala tyč. Vzápětí se potvrdilo staré přísloví ’nedáš - dostaneš’. Hosté jej naplnili dlouhým odkopem od brány, po kterém se dostali do breaku a přehozením vyběhnuvšího brankáře se dostali do vedení. Obdržená branka neubrala domácím na bojovnosti a chuti zvrátit co nejdříve nepříjemný stav. Úsilí zúročili zanedlouho, a to když se po rohovém kopu dostal k míči na hranici velkého vápna Macek a skvělou střelou do šibenice vyrovnal na 1:1. Poté co Kopřivničtí do konce poločasu nevyužili několik vyložených šancí, nastoupili do druhé půle s jasným cílem - využít domácího prostředí a získat oba body. Odhodlání naplnil v 60. minutě Macek, který po krásném pasu do běhu obhodil hostujícího brankáře a dostal domácí do těsného vedení. Několik dalších příležitostí zůstalo sice nevyužito, převahu domácích však přece jen potvrdil chytrou střelou podél brankáře Jalůvka a určil tak definitivní skóre. V příštím kole zajíždí dorost do Trojanovic/Bystré.

Sestava: Polomský - Růža, Bezděk, Neckář, Dražkovič - Brunclík (60. J. Kubiš), M. Kubiš, Bajer (46. Daňhel) - Tomek, Macek, Jalůvka. Branky: 31. a 60. Macek, 78. Jalůvka.


Kvitová třetí v Golčově Jeníkově

G o l č ů v J e n í k o v , H r a n i c e n. M. , F r e n š t á t p. R. (jk) - Na počest fenomenální atletky Jarmily Kratochvílové se každoročně v jejím rodném městě, tedy Golčově Jeníkově, koná silniční závod na patnáct kilometrů. Tuto dosti těžkou trať, která místy připomíná krosový závod, absolvovala 3. dubna i kopřivnická Renata Kvitová, a to v čase 56:05. Při slušné konkurenci byla celkem spokojena se třetím místem, které jí v cíli patřilo za vítěznou Janou Klimešovou z USK a druhou Petrou Drajzajtlovou z Olomouce.

V Hranicích na Moravě se 10. dubna běžel již 32. ročník ’Běhu vítězství’. Na dvacetikilometrové trati se sešla slušná konkurence, ve které se hodlali prosadit i dva kopřivničtí zástupci. V kopcovitém terénu to neměli běžci vůbec lehké, vítězství nakonec vybojoval Jiří Hajzler z Brna před dalším brňákem Luďkem Hudákem. Kopřivnický Miroslav Macíček doběhl v čase 1:12:36 na solidním šestém místě. Závodníkovi kopřivnického Maraton klubu Aloisi Kolaříkovi patřila v kategorii nad 40 let třetí příčka (1:18:58).

Ve stejný den se ve Frenštátě pod Radhoštěm na rovinaté trati dlouhé 4,8 km konal Jarní běžecký test. V hlavní kategorii se vítězství stalo záležitostí Roberta Šádka (14:50) mezi muži nad 40 let dominoval Alexandr Neuwirth (16:23).


Klowersová ve Slovinsku pronikla do světové desítky

J e s e n i c e (jk) - Na devátou příčku, která znamenala otevření brány první světové desítky v kategorii krasobruslařek do 14 let, vystoupila Pavlína Klowersová z kopřivnického FSC Superior v konkurencí nabitém závodě ve slovinské Jesenici.

Atmosféru ’Triglav Trophy’, který je, jako letošní poslední závod světové krasobruslařské unie pro závodníky do 14 let, považován za neoficiální mistrovství světa této věkové kategorie, okusila již podruhé. Devátá příčka po loňském 23. má nesporný punc světovosti, a to i přes neúčast USA, Ruska a Běloruska, které své závodníky odmítly pro blízkost války v Jugoslávii na závod vyslat.

Vylosovaná jedenáctka, která Pavlíně určovala startovní číslo, se shodovala s pořadím po krátkém programu. „Moc se jí nepovedl, kdyby zajela svůj lepší standard, mohla mít snazší výchozí pozici pro volnou jízdu, z jedenáctého místa se v takovém závodě již mnoho udělat nedalo,“ nebyl po kraťasu příliš nadšený Evžen Milčinský. Volná jízda už byla lepší a znamenala posun o dvě příčky výše. „Stejně se nedokážu zbavit pocitu, který jsme měl při sledování tréninků konkurence, totiž, že kdyby Pavlína tolik nepodlehla atmosféře, určitě by měla na první pětku. I tak jsme s umístěním spokojeni, oproti loňsku jsme totiž zase o skok dále,“ dodal.


Tatrovácká brusle byla konečnou letošní sezony

Foto 7

K o p ř i v n i c e - Jako jeden ze závodů Českého poháru se v Kopřivnici konal 2. - 3. března 26. ročník krasobruslařských závodů O Tatrováckou brusli. Závod je pro zástupce domácího FSC Superior jednou ze dvou příležitostí za rok prezentovat se před domácím publikem, což co do účasti i kvality plně využili.

Poslední prověrkou před neoficiálním mistrovstvím světa ve slovinské Jesenici byl tento závod pro Pavlínu Klowersovou. Ta v kategorii žaček byla i přes nepříliš povedený krátký program o třídu lepší než zbývající startovní pole. Volná jízda se jí podařila více a bez problémů zvítězila.

Ve stejné kategorii chlapců startovali Jiří Klowersa a Radek Dresler. „Jirka skončil druhý a myslím, že jak v Opole, tak tady v Kopřivnici, předvedl solidní výkony a dokázal, že má předpoklady úspěšně pokračovat v příštím roce mezi juniory. U Radka byly jízdy obrazem jeho letos nepříliš vyvedené sezony, volná jízda se mu sice dnes povedla, celkově je však jeho výkonnost jen slabým odvarem té loňské,“ zhodnotil výkony svých svěřenců trenér Evžen Milčinský. Mezi mladším žactvem se pak představily Petra Kučerová a Dominika Sovjáková, u kterých se podle očekávání projevily tréninkové výpadky a Ivan Macho, který předvedl svůj standard.

Rozhodně potěšila vystoupení děvčat v kategorii nejmladšího žactva. Všechny tři kopřivnické naděje zde startující - Kubátková, Žídková a Mášová jsou věkem ještě nováčkové, debut v této kategorii jim však podle mínění Milčinského rozhodně neuškodil. „Nezajely sice svoje nejlepší výkony, ale alespoň zjistily, že se dokáží prosadit i v této kategorii, která je čeká příští rok. Psychicky jim to určitě pomohlo,“ míní Milčinský.

Sebevědomí si určitě pozvedla Tereza Výborná, která při neúčasti svých tréninkových partnerek vyhrála kategorii nováčků, jeden ze svých lepších výkonů předvedl ve stejné kategorii Martin Pšeja.

Z výsledků (pokud není jinak uvedeno, je závodník členem FSC Superior): přípravka mladší: 1. B. Fojtíková, 2. K. Výborná, 3. S. Gálová; přípravka starší: 1. T. Holáňová, 2. P. Pšejová, 5. M. Vávrová, 6. Z. Kučerová, 7. Š. Holbová, 8. M. Škývarová; nováčci - dívky: 1. T. Výborná; chlapci: 1. J. Vašíček (SKK AZ Havířov), 4. M. Pšeja; nejmladší žačky: 1. H. Holubová (SKK AZ Havířov), 4. H. Kubátková, 8. M. Žídková, 11. D. Mášová; mladší žactvo - dívky: 1. N. Simaová (LR Cosmetic Ostrava), 7. P. Kučerová, 8. D. Sovjáková; chlapci: 2. I. Macho; žačky: 1. P. Klowersová; žáci: 2. J. Klowersa, 3. R. Dresler.

Jana Kapounová


VS. OIL. Agro se katapultovalo od svých rivalů

K o p ř i v n i c e (kmk) - V klidu a pohodě pravděpodobně mohou hráči Agra dohrát letošní ročník kopřivnické ligy malé kopané, aniž by přišli o mistrovský titul. Tr. Devills, který jim šlapal na paty udělal v prvním jarním turnaji školáckou chybu (nezaplacení nového hráče na soupisce) a dva zápasy tak tomuto mužstvu byly kontumovány. I když se mohou dít ještě různé věci, do stíhací jízdy nasadili hráči R. U. M., kteří si v tomto 16. - 18. kole připsali devět bodů a poprvé ve své historii přehráli Radegast 84. Skalp tohoto mužstva získala překvapivě také FC Squadra. V úvodních zápasech jara se opět dařilo SD, jehož hráči si plným bodovým ziskem znovu polepšili.

Výsledky 1. ligy (10. 4.): FC Squadra - Everton Závišice 4:1, Radegast 84 - R. U. M. 2:3, St. Garda - Ámos 0:3, SD - FC Olivet 2:0, R. U. M. - Everton Závišice 3:0, Radegast 84 - FC Squadra 0:1, Ámos - SD 0:3, St. Garda - FC Olivet 1:3, FC Squadra - R. U. M. 2:6, Radegast 84 - Everton Závišice 5:1, FC Olivet - Ámos 3:1, SD - St. Garda 5:0, Elán - Dalas 54 2:4, FC Camel - VS. OIL. Agro 1:4, Heimat Juniors - S. G. Palermo 3:1, 1. FC Prosek - Trappes Devills 0:1, VS. OIL. Agro - Dalas 54 3:0, FC Camel - Elán 3:4, S. G. Palermo - 1. FC Prosek 0:5, Heimat Juniors - Trappes Devills 5:0 k., Elán - VS. OIL. Agro 1:5, FC Camel - Dalas 54 1:3, Trappes Devills - S. G. Palermo 0:5 k., 1. FC Prosek - Heimat Juniors 5:1

Nejlepší střelci 1. ligy: 1. B. Hanus (Dalas 54) - 20; 2. J. Pařil (VS. OIL. Agro), L. Hajník (1. FC Prosek Štramberk) a I. Marochnič (R. U. M.) - 16

Tabulka 1. ligy malé kopané po 18. kole

1. VS. OIL. Agro

15

3

0

71:16

48

2. R. U. M.

12

3

3

57:22

39

3. FC Tr. Devils

13

0

5

43:33

39

4. Elán

11

2

5

40:33

35

5. Dalas 54

10

1

7

38:28

31

6. SD

8

4

6

34:29

28

7. Ámos

9

1

8

28:33

28

8. Radegast ’84

8

2

8

51:41

26

9. 1. FC Prosek

7

3

8

40:34

24

10. FC Squadra

6

2

10

27:42

20

11. FC Camel

6

1

11

32:55

19

12. Heimat Juniors

5

3

10

39:58

18

13. Stará Garda

5

2

11

27:52

17

14. FC Olivet

4

4

10

26:33

16

15. Everton Záv.

4

4

10

25:41

16

 

© Kopřivnické noviny

Poslední aktualizace: 05.01.2004 10:28