Člen systému BillBoard.cz -reklama na Internetu zdarma

Kopřivnické noviny č. 12/99 ze dne 25. března 1999

Titulní strana

TATRA a Bin Jabr Group založí montážní podnik v Abu Dhabi
Místní sportovci se loni dokázali prosadit
Ve školkách je místo pro všechny předškoláky
Neoznámení změn může pro živnostníky znamenat sankce

Letní stadion házené má být zrenovován

Městští policisté zachránili srnku před volně pobíhajícím psem

Zprávy z města a okolí

Místostarosta se novomanželům omluví a zaplatí za ně poplatek

Azylový dům bude financován jen ze sponzorských darů
Příjezd Luneticu fanynky nadchl, ale rodiče naštval
Likéry z Fleretu se opět dražily

Bohuslav Ficek: Svědomí je příčinou toho, že si nedopřeji klidu

Místní klub důchodců má přes šedesát členů a pestrý program
Na činnost seniorů dává peníze město

Dům dětí připravil nové a zajímavé letní tábory

Dopis poslance za ODS Pavla Hrnčíře
Šula jednal o osudu velkých podniků
Jak seřadit priority

Kultura

Přehlídka Kafka není již jen soutěží, ale pomalu se stává i kulturní událostí
Odborníci i laici byli překvapeni kvalitativním skokem televizí
Na velikonoční show v katolickém domě zahrají kapely Elvis band a Stand&Art
Žáci ZUŠ dosáhli dalších úspěchů
Amatérské divadelní soubory se předvedou ve Štramberku

Jeviště KDK bude patřit pražským hercům

Drobečky z knihovny

Čtenářský servis

Kulturní servis

Sport

Kam za sportem
Výsledky
Na Kopřivnické laťce se skákalo již podeváté
Výsledky Kopřivnické laťky
Bílý balet zaslouženým vítězem
Primát ve futsalové lize starších žáků získalo C. W. C.
Kopřivnická liga futsalu mladších žáků po 8. kole
Většina z nás údajně neumí správně relaxovat
Badmintonistům Kopřivnice se nedařilo
Házenkáři se loučili s domácím publikem
Volejbalisté si poradili s Ostravou
Nálada fotbalistům opět klesla
Hokejisty čeká v baráži nevyzpytatelná Kroměříž
Kopřivnice versus Příbor už v sobotu
Kopřivnice zná nejlepší sportovce a týmy roku 1998

Titulní strana

TATRA a Bin Jabr Group založí montážní podnik v Abu Dhabi

A b u D h a b i (red) - Akciová společnost Tatra Kopřivnice vystavovala ve dnech 14. až 18. března na jednom z největších světových veletrhů vojenské techniky IDEX ’99 v Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech.

Kopřivnická automobilka TATRA, a. s., a společnost Bin Jabr Group Ltd. ze Spojených arabských emirátů během jednoho z největších světových veletrhů vojenské techniky IDEX ’99 ve Spojených arabských emirátech dosáhly předběžné dohody o vytvoření montážního závodu na nákladní vozy v Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech. Tato dohoda by měla znamenat příležitost pro výrobu částí nákladních vozů ve Spojených arabských emirátech. Produkty budou určeny pro pokrytí trhů Středního východu, oblasti Golfského zálivu a Střední Asie.

Jak napsaly některé české noviny, automobilka asi ještě letos podepíše kontrakt na dodávku 700 nákladních vozů pro armádu Spojených arabských emirátů. Zájem na veletrhu byl o další novinku tankový tahač do hmotnosti 75 tun.

Pro letošní prezentaci připravila Tatra zajímavý výběr speciálních vozidel. K vidění byl tankový tahač, vojenský valník 4 x 4 s kapalinou chlazeným motorem KHD Deutz. Na zkušebním polygonu výstaviště jezdily dvě tatry - valníky z řady ARMAX a vozidlo LIWA s hákovým nakládačem CARGOTEX. Tatra vyslala do Spojených arabských emirátů i prototyp valníku 6 x 6 rovněž z řady ARMAG, který byl vyvinut speciálně pro tento veletrh.

Firemní stánek nabídl i vyprošťovací automobil AV 20 na podvozku Tatra. Tento vůz vznikl především ve spolupráci se slovenskými společnostmi Keratemal Bratislava, Transmisie Martin a VSS Košice. Motor, převodovka a kabina tohoto automobilu jsou shodné s vojenskými speciály LIWA, nápravy využívají přednosti těžkého tankového tahače ze sortimentu Tatry a radlice je shodná s hasičským speciálem Wildfire, který Tatra loni úspěšně otestovala v americké Nevadě. Auto loni s úspěchem prošlo testy ve Spojených arabských emirátech.

O pozornost tamní klientely se nyní uchází v rámci dosud neuzavřeného tendru. Nabízeno bylo i armádám jiných zemí.

Veletrh IDEX je pro Tatru významný mimo jiné i proto, že v zemi jeho konání automobilka v letech 1997 a 1998 prodala 1 277 speciálních vojenských vozidel LIWA za celkem 180 milionů dolarů a ráda by v tomto teritoriu získala další kontrakty.


Místní sportovci se loni dokázali prosadit

Foto 1

K o p ř i v n i c e (jk) - Nevalná ekonomická situace v regionu, která rozhodně nenahrává neziskové sféře, jakou je sport, má podíl na ústupu některých špičkových klubů z bývalých pozic. I přes tento fakt se však řada sportovců města dokázala mezi konkurencí, ať už na národní, či mezinárodní úrovni, prosadit.

Těm nejlepším z řad kopřivnických sportovců se dostalo ocenění v úterý 16. března, kdy oficiálně převzali pamětní listy s blahopřáním od představitelů města. Návrhy na vyznamenání podávaly jednotlivé kopřivnické kluby, přičemž pořadí, jehož slavností dramatické vyhlašování každoročně vyvolává napětí při volbě Sportovce roku v rámci České republiky, se neurčovalo. Z rukou starosty města Jiřího Tichánka tak převzali všichni přítomní shodné tituly ’Sportovec roku’ či ocenění za sportovní úspěchy v případě družstev.

Současně byly vyhlášeny výsledky ankety ’Sportovec roku 1998’, ve které o sportovcích rozhodovali obyvatelé města.


Ve školkách je místo pro všechny předškoláky

K o p ř i v n i c e (hod) - Městská rada se na svém posledním zasedání zabývala naplněností mateřských škol v Kopřivnici, jejich stavem a výhledy do budoucna.

V současné době je v Kopřivnici jedenáct mateřských škol, z toho dvě jsou v místních částech Lubině a Mniší.

K 31. prosinci loňského roku ukončila svou činnost Mateřská škola ve Vlčovicích. Po dohodě s rodiči bylo deset dětí přeřazeno do Kopřivnice, tři do Lubiny a čtyři děti do Mnišího. Uvolněnou budovu po této škole ve Vlčovicích má zájem využívat Dětské centrum z Kopřivnice.

V letošním školním roce se do mateřských škol podařilo umístit všechny děti předškolního věku, děti zaměstnaných matek i matek registrovaných na úřadu práce.

Podle usnesení městské rady z 10. září 1996 se zařazují děti do mateřské školy v určitém pořadí, a to přednostně ty, které k 31. srpnu dosáhly pěti let, to jsou tak zvaní předškoláci, dále z neúplných rodin, pokud rodič nepobírá rodičovský příspěvek na mladší dítě. Další v pořadí jsou přijímání děti zaměstnaných matek a matek registrovaných na úřadu práce. Rovněž jsou umísťovány děti, které dosáhly věku dvou let a jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni. Na posledním místě jsou do školek zařazovány děti, pokud jejich rodič pobírá rodičovský příspěvek na mladší dítě.

Největší zájem zaznamenali oproti minulým létům na odboru školství o umístění dětí do Mateřských škol na ulici I. Šustaly a na ulici Záhumenní. Naopak vloni k 1. září nebyla plně obsazena Mateřská škola na ulici Francouzské, Kapitána Jaroše a Jarní. Tradičně plně obsazena byla školka Zdeňka Buriana, Česká a Pionýrská, která se specializuje na děti s očními vadami.

Do 16. února letošního roku evidoval odbor školství sto patnáct žádostí o umístění dětí do mateřské školy. Zápisy probíhají v měsíci dubnu, takže toto číslo se značně zvýší.

Po ukončení provozu Mateřské školy ve Vlčovicích je kapacita míst ve školkách následující:

Mateřská škola

Počet míst v MŠ

Zd. Buriana

72

Kpt. Jaroše

75

Krátká

100

Jarní

75

Francouzská

100

Lubina

40

Mniší

24

Česká

75

Pionýrská

75

Záhumenní

75

I. Šustaly

75

Celkem

786

Počet dětí, které by měly nastoupit ve školním roce 1999/2000 do mateřských škol, uvádíme v následující tabulce:

 

5leté

4leté

3leté

Kopřivnice

299

228

245

Lubina

14

10

12

Mniší

11

8

6

Vlčovice

1

2

6

Celkem

325

248

269

Počet dětí v mateřských školách má stále klesající tendenci. V dnešní situaci se rodí stále méně dětí a vliv na počet dětí ve školkách má určitě i nezaměstnanost. Pro názornost uvádíme tabulku s přehledem o počtu žáků v jednotlivých školních rocích získanou na základě údajů evidence obyvatel:

Škol. rok

Kopřivnice

Lubina

Mniší

Vlčovice

Celkem

1999/2000

309

14

5

2

330

2000/2001

299

14

11

1

325

2001/2002

228

10

8

2

248

2002/2003

245

12

3

6

269


Neoznámení změn může pro živnostníky znamenat sankce

K o p ř i v n i c e (hod) - Obecní živnostenský úřad v Kopřivnici vydal v loňském roce 506 nových živnostenských listů, z celkového počtu bylo vydáno tři sta devadesát pět živnostenských listů fyzickým osobám a sto jedenáct právnickým osobám. Zahraničním fyzickým osobám, bez trvalého pobytu na území republiky, bylo vydáno pouze šest živnostenských listů. Po porovnání s rokem předchozím, kdy bylo vydáno 550 živnostenských listů, je to méně.

Nejčastější ohlašovanou volnou živností je tradičně živnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - to bylo 171 ohlášení, následovala živnost zprostředkování obchodu a služeb - sto třináct.

Dále mezi častěji ohlašované živnosti patří vedení účetnictví a ekonomické poradenství, reklamní činnosti, služby při využití výpočetní techniky, služby překladatelské a tlumočnické, práce malířské, lakýrnické, natěračské, zemní práce a ubytovací služby.

Obecní živnostenský úřad v Kopřivnici eviduje k 31. prosinci loňského roku 4 286 platných živnostenských oprávnění a 3 107 podnikatelů. Vysoký počet oprávnění a podnikatelů klade zvýšené nároky zejména na aktualizaci evidovaných údajů. Vloni provedl živnostenský úřad pět set padesát čtyři změny živnostenských listů a zaznamenal tři sta sedmdesát jedna změna týkajících se provozoven a odpovědných zástupců.

Podle § 49 živnostenského zákona je podnikatel povinen oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které uvedl v ohlášení živnosti, a to do patnácti dnů ode dne jejich vzniku. Tato oznamovací povinnost se vztahuje i na držitele živnostenských listů, kteří v současné době nepodnikají.

Protože se v praxi živnostenský úřad potýká s neplněním oznamovací povinnosti ze strany držitelů živnostenských listů, bude v letošním roce stále častěji přistupovat k uložení sankce za neplnění oznamovací povinnosti.

V případě potřeby poskytuje Obecní živnostenský úřad v Kopřivnici poradenské služby pro podnikatele i pro občany v oblasti živnostenského podnikání, zákona na ochranu spotřebitele a dalších souvisejících předpisů.


Letní stadion házené má být zrenovován

Foto 2

K o p ř i v n i c e (jk) - Areál házené, u kterého je doba největšího rozkvětu dávno passé, hodlá v blízké budoucnosti renovovat obchodní společnost Klub Relax. Hřiště i všechny další prostory jsou majetkem Klubu házené, ovšem již dvacet let jsou využívány nejen klubem, ale i širokou veřejností. Právě z tohoto faktu pramení jeho opotřebovanost, až dá se říci devastace,“ tvrdí místopředseda klubu házené Rudolf Jaroň a dodává, že oplocení je při dnešní bezohlednosti mládeže marné a případné hlídání areálu zase příliš nákladné. Samotný klub házené přitom areál dnes, kdy se vlastně téměř všechny aktivity přesunuly do haly, využívá podstatně méně.

k tréninkům a zároveň, aby se nestal úplně bezprizorním, pronajímáme prostory v tribuně k provozu restaurace a hřiště k soutěžím v malé kopané,“ upřesňuje situaci Jaroň. V protikladu tohoto nedostatečného využití objektu Klubem házené, stojí nemalé investice do jeho údržby. Tento stav pochopitelně klubu vadí, zvláště když finance, plynoucí do extraligové házené, jsou vysoké. „Extraligová házená se drží jen díky tomu, že získala jako společníky firmu Foto Morava a Superior a založila s nimi obchodní společnost Klub Relax, s. r. o.,“ uvádí Jaroň. Ta by kromě svých dvou primárních činností, kterými je provozování extraligové házené a shánění finančních prostředků na ni, ráda rozjela novou činnost a to právě v areálu letního stadionu házené, kde uvažuje o výstavbě centra Relax. Projekt na toto sportovně kulturní centrum již v současné době existuje, mimo jiné se v něm počítá s vystavěním tří squashových kurtů, sauny, fitcentra, klubového zařízení se zachováním restaurace a v neposlední řadě také s ponecháním dvou asfaltových hřišť pro malou kopanou.

Vkladem Klubu házené do záměru by měl být právě pozemek s budovou, společníci vloží finance. Zatím však v rámci klubu došlo jen na vznesení návrhu a podání informací členům o záměru. „Někteří starší členové klubu pro nejsou, neboť v tomto kroku vidí zřejmě ohrožení tradice. Nechápou, že v současném stavu je areál letního hřiště mrtvým majetkem, který nevydělává, ale do kterého jen plynou finance,“ uvádí Jaroň. Úvěry na výstavbu zatím společnost nezískala, klub má tedy na převod majetku čas. Předpokladem převodu je schválení návrhu na členské schůzi, která by se měla konat na podzim. „Věřím, že zvítězí zdravý rozum a návrh podpořen bude,“ doufá Jaroň.

Pokud se situace bude vyvíjet podle současných úvah, mohlo by se s výstavbou začít na počátku roku 2000 a v září by centrum mohlo být dokončeno. Společnost bere v souvislosti s výstavbou areálu v úvahu ještě jeden podstatný fakt, a to ten, že by se mohl vyřešit problém odlivu házenkářů za lepšími podmínkami, neboť díky centru by byly pro hráče vytvořeny vhodné pracovní příležitosti.


Městští policisté zachránili srnku před volně pobíhajícím psem

K o p ř i v n i c e - Na základě oznámení minulý týden v pondělí ráno, že v Ptačí čtvrti honí velký černý pes srnku, vyjela hlídka městské policie. Srnka ze strachu před psem zaběhla do zahrady.

„Díky všímavosti lidí jsme vyjeli nejdříve se podívat, kde je pes, aby neohrožoval studenty, kteří chodí na průmyslovku. Tak se objížděla celá Ptačí čtvrť. Pes se nenašel, a proto jsme jeli do zahrádky, kde se měla na základě oznámení nacházet zraněná srnka.

Pokusili jsme se ji chytit. Jelikož se jedná o divoké zvíře a ona byla vyplašená a zesláblá, jak ji ten pes honil, snažila se přelézt dírou v kovovém plotě na druhou zahradu. Zůstala zaklíněna mezi šprušlemi a bylo vidět, že má zraněný pysk, jak se snažila přelézt na druhou stranu,“ řekla strážnice městské policie Irena Kahánková.

Policisté vyrozuměli zvěrolékaře Lakomého, který ochotně přijel a uspal srnku. Podařilo se jim srnku protlačit mezi plotem. Zkontroloval ji, byla odřená, trochu od krve, ale neměla žádné zlomeniny. Protože jinak byla v pořádku, odvezli ji policisté nad Janíkovou louku do lesa, kde ji schovali.

„Po čtyřech hodinách jsme se tam jeli podívat a srnka se už začínala probírat. Díky všímavosti lidí se zachránilo další zvíře, což není často. Jednou už jsme zachránili mývala, ten měl poraněnou packu, jak byl chycený do pasti, a proto jsme ho převezli do Bartošovic. Kdyby to někdo neoznámil, tak nevím, co by se stalo.“

Dana Hoďáková


Zprávy z města a okolí

Místostarosta se novomanželům omluví a zaplatí za ně poplatek

Nepříjemné třičtvrtěhodinové zpoždění potkalo dvě svatby, konané na Městském úřadě v Kopřivnici. Zpoždění zavinila nepřítomnost oddávajícího. „Sjel jsem z cesty, zapadl jsem s autem do bláta a než se podařilo ho vyprostit, bylo už pozdě, neměl jsem možnost přístupu k telefonu,“ odůvodnil Alois Janek svou nepřítomnost v obřadní síni. Nakonec se podařilo sehnat náhradníka. Oddávajícím byl radní Jaromír Maroň, který oddával vůbec poprvé. „Oběma novomanželským párům se dopisem i osobně omluvím a zaplatil jsem za ně poplatek za svatbu, jako formu omluvy,“ řekl Janek.


Azylový dům bude financován jen ze sponzorských darů

K o p ř i v n i c e (dam) - Bývalé azylové domy Malina budou fungovat i nadále, ale ne pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti Halina SAD, sdružení azylových domů pro děti v nouzi. „Musíme si dohodnout nějaký místní název, ten je totiž bezpodmínečně nutný. Hlavní změna bude patrná ve změně financování těchto zařízení, to bude totiž nadále probíhat pouze z finančních darů firem a jednotlivců.“

„Každý z azylových domů bude mít vlastní účet, kde se budou shromažďovat peníze od sponzorských firem a soukromých dárců. Z toho účtu budou prováděny všechny platby azylového domu,“ řekl jeho ředitel Jaromír Navrátil. Zvláštní účty jsou zřízeny proto, aby lidé, kteří chtějí přispět, měli jistotu, že jejich peníze nejdou nikam jinam, darované prostředky mohou být také účelově vázány.

KONTO Azylového domu: 197365230257/0100
Komerční banka - Kopřivnice


Příjezd Luneticu fanynky nadchl, ale rodiče naštval

K o p ř i v n i c e - Je pátek 19. března půl deváté večer a člověku procházejícímu Kopřivnici vrtá hlavou, co že se stalo. Není totiž zrovna běžné, když během chvíle potkáte několik skupinek dívek, se zarudlýma očima a tvářemi ušpiněnými od směsi slz a neuměle nanesených líčidel. Podle plakátů, které svírají v rukou, však každému rychle dojde, že nejde o žádnou smuteční tryznu, ani že se dívkám mezi dvanáctým a patnáctým rokem stala nějaká hromadná tragédie. (I když i tak by se to dalo nazvat.) Kopřivnici navštívila skupina Lunetic.

„Já si ty podpisy nechám zarámovat,“ sděluje jedna z účastnic autogramiády své kamarádce a nábožně tiskne plakát svých idolů k hrudi. „Viděla jsi, jak se na mě podíval a zamával mi,“ nenechává se zahanbit přítelkyně a je na ní vidět, že po dnešku už nežila zbytečně. Rodiče však nadšení svých ratolestí nesdíleli. „Cože! Tolik peněz a oni ani nezpívali,“ lamentovala nejedna matka, když zjistila, že její dcera si vyrazila na diskotéku za 150 korun. Mámy tomu holt nerozumí.

David Macháček


Likéry z Fleretu se opět dražily

K o p ř i v n i c e (ili) - V úterý proběhla v anexu městského úřadu již devátá veřejná dražba alkoholu z frenštátské likérky Fleret, kterou uspořádal Finanční úřad v Kopřivnici.

Samotná dražba zahrnovala šest druhů alkoholu a likérů v celkovém množství téměř deseti tisíc litrů. Vyvolávací cena zboží činila bezmála 800 tisíc korun. Oproti první dražbě, při které byl dražen alkohol za 12 milionů korun, se tentokrát jednalo o akci malého rozsahu.

Kartony s osmi litry vodky za 750 korun nebo s deseti litry za 900 korun si postupně rozdělilo šest dražitelů. Během dražby bylo prodáno 2 800 litrů destilátů, za které zájemci zaplatili přes 230 tisíc korun.

„Zbývající nevydražený alkohol bude prodán v dražbě takovému zájemci, jemuž ministerstvo zemědělství povolilo nákup lihu. Budoucí majitel alkohol předestiluje zpět na líh,“ uvedl vedoucí referátu vymáhání Petr Nenička.

Dražit se budou zejména sladké likéry v celkové hodnotě přes půl milionu korun.


Bohuslav Ficek: Svědomí je příčinou toho, že si nedopřeji klidu

Foto 3

K o p ř i v n i c e (ili) - O vyznamenání Bohuslavu Fickovi, místopředsedovi Klubu T. G. M., které mu bylo uděleno za věrnost myšlenkovému odkazu T. G. Masaryka, jsme psali už v minulých číslech Kopřivnických novin. Ale co je to za člověka, jemuž se dostalo stejných poct, jako našim některým politickým špičkám?

Jedná se o nesmírně skromného, vitálního a pracovitého člověka se smyslem pro humor, který se nikdy nezpronevěřil Masarykovu myšlenkovému odkazu.

„Když jsem před čtyřmi roky začal prosazovat myšlenku uspořádat setkání občanů s politiky z důvodu oživení Masarykových myšlenek, nesetkal jsem se hned s pochopením. Šlo a jde mi hlavně o to, aby se dnešním mladým lidem Masaryk a jeho demokratické tradice přiblížili poutavou formou, aby ho poznali jinak, než je tomu jenom při kladení věnců. Nakonec se utvořila skupinka nadšenců, kteří do toho šli se mnou a výsledkem byl nedávný třetí ročník, který nám závidí nejedno město.“

Pan Ficek se narodil v malém konzervativním městě v Kelči u Vsetína a jak sám dodává ’ještě za Rakouska-Uherska’. Když otec Robert rukoval do války, prodal dědeček jeho veškerý osobní majetek s tím, že se stejně nevrátí, tak nač všechno schovávat. Naštěstí se předpověď ukázala jako lichá.

„Ještě dnes si vzpomínám, jak bubeník vyhlašoval konec války a začátek demokratického státu. Otec začínal jako holič a je paradox, že já jsem měl cejch potomka živnostníka, kdežto mí tři sourozenci, kteří byli ve straně, měli v kádrových materiálech uvedený proletářský původ.“

Odjakživa rád pracoval, organizoval a zajišťoval, co se dalo. Vždyť fotbalové hřiště, pro jehož stavbu nadchnul partu dětských vrstevníků, stojí v Kelči dodnes. „Vždycky jsem se od ostatních odlišoval. Možná je to svědomí, které je příčinou toho, že si nedopřeji klidu. A pak mám z toho jenom mrzutosti.“

První problémy přišly v třiapadesátém roce, kdy v dílně protestoval proti měnové reformě. Přidali se i ostatní dělníci a nakonec došlo k přeřazení na horší práci.

Přišel rok 1956 a s ním maďarské události. Protože celý život poslouchal zahraniční rozhlas, měl nezkreslené informace z první ruky. A když ruské tanky krvavě potlačily vzpouru v Maďarsku, už při nástupu do autobusu na ranní šichtu oznámil spolucestujícím, že na montáži bude schůze. Požadoval po vedení Tatry, aby přišli mezi dělníky a informovali je o událostech u tehdejších jižních sousedů.

Odpovědí Bohuslavu Fickovi bylo vyšetřování, domovní prohlídky, zatčení a soudní přelíčení. Všechny peripetie trvaly celý rok a do vězení nastupoval ve špatném nervovém stavu. Teprve v kriminále si uvědomil, proč je demokrat. „Vždyť demokracie je z těch všech špatných politických zřízení ta nejméně špatná. To je podstata věci.“

Školy o demokracii se mu v uranových dolech dostalo od tehdy zapovězené politické, duchovní a kulturní elity. Příkladem může být dodnes trvající osobní přátelství s Antonínem Sumem, bývalým tajemníkem Jana Masaryka.

Vězněním, které snášel špatně nejen po fyzické, ale i psychické stránce, Fickova ’převýchova’ neskončila. Perzekuce pokračovaly i při hledání zaměstnání, aby byly na chvíli přerušeny osmašedesátým rokem. Jenže po příchodu sovětských okupantů a přitužení režimu byl na hodinu vyhozen z práce. Bývalý okresní tajemník KSČ nařídil, že nesmí dostat žádnou práci. Není divu, že podlomený organismus další psychický nápor nevydržel a ohlásil se druhou mozkovou příhodou.

„A pak už jsem jenom živořil. Nebýt manželky, která je mi už dvaapadesát let oporou, tak nevím, jak bych to všechno vydržel. Ale jak začaly v Rádiu Svobodná Evropa probleskovat v roce 1989 první zprávy naznačující změny, vlil se mi do žil nový elán a energie. Ale problémy mám za každého režimu. To je ta moje nešťastná povaha, že za každé situace hájím pravdu a principy demokracie. Proto i dnes nade mnou visí hrozba soudního stíhání. Ale já už jiný nebudu,“ řekl na závěr Bohuslav Ficek.


Místní klub důchodců má přes šedesát členů a pestrý program

Foto 4

K o p ř i v n i c e - Vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své starší spoluobčany. V podmínkách Kopřivnice jsem se zaměřila na městský klub důchodců.

Jeho členové se scházejí dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek odpoledne v prostorách věžáku proti bývalé kachlovně. Aktivních členů je přes šedesát s průměrným věkem 70 let. Vedení svého klubu svěřili pětičlennému výboru, který se stará o celoroční program nad rámec týdenních schůzek.

Jedná se o program nabitý výlety, poznávacími zájezdy a besedami. Jen v minulém roce uskutečnil klub důchodců tři zájezdy: návštěvu Sloupsko-šošůvských jeskyní na Blansku spojili s prohlídkou zámku Rájec - Jestřebí a tesaných soch ve skále Rudka, exkurzí v likérce ve Vizovicích a návštěvou hřebčínu v Napajedlích. Další zájezdy nebyly o nic méně atraktivní - lázně Teplice s koncerty v přírodě, lázně Klimkovice a podobně. Snad nejzajímavější byl podzimní ’tajný výlet’, kdy žádný z účastníků netušil cíl výpravy. Vedoucí klubu důchodců Josefa Tománková vyřídila povolení k výjezdu na Lysou horu a tak dostali účastníci jedinečnou možnost stanout na nejvyšším vrcholu Beskyd, který by byl pro většinu s ohledem na zdravotní stav nerealizovatelný.

Nejsou to jenom zájezdy, ale i pravidelné výlety vlakem do okolí na Hostýn, do Olomouce, do Spálova, Ostravice i pěší výlety do okolí - na Hukvaldy, Větřkovickou přehradu, Štramberk a podobně. Je až s podivem, kde se v těchto lidech bere vitalita a elán.

Zajímavým oživením byla realizace cyklu besed na různá témata, která byla původně zamýšlena jako ’Univerzita třetího věku’. V rámci tohoto projektu vystoupili MUDr. Šatka s poučením, jak předcházet zdravotním potížím ve starším věku, pracovnice městského úřadu vysvětlovala nárok a postup při vyřizování nejrůznějších dávek a poslední přednáška byla věnována architektuře Kopřivnice a změnám územního plánu.

Nejdůležitější na jejich pravidelných schůzkách, které často ozvláštňují besedami se zajímavými lidmi a promítáním diapozitivů, je možnost sejít se a navzájem si popovídat. Většina členů totiž žije po ztrátě životního partnera osamoceně a setkání v klubu bývá často jedinou příležitostí ke kontaktu s lidmi.

„Je důležité, aby se lidi měli stále na co těšit, na setkání, na výlety, aby věděli, že o ně někdo stojí, aby se neizolovali od okolí,“ řekla Josefa Tománková.

„Ani stáří nemusí být nutně smutné a opuštěné. Sami si děláme Vánoce, mikulášskou nadílku a v době pouti pořádáme výstavku ručních prací.“

I v případě déletrvající nemoci či nemohoucnosti svého člena jej chodí ostatní navštěvovat. „Vždyť nejenom pozornost, ale hlavně dobré slovo udělá hodně,“ dodala na závěr Josefa Tománková.

Ilona Hoffmannová


Na činnost seniorů dává peníze město

K o p ř i v n i c e (ili) - Městský úřad Kopřivnice zastřešuje celkem tři kluby - sdružení zdravotně postižených a dva kluby důchodců. Jeden v Kopřivnici, který čítá cca 70 lidí a druhý sdružuje důchodce z obcí Mniší a Vlčovic, kde mají zhruba 170 členů.

Na činnost klubů přispívá město ze svého rozpočtu ročně částkou 90 000 korun, v letošním návrhu rozpočtu je částka 95 000 korun. Tyto prostředky jsou využívány především na provozní náklady klubových prostor a přispívá na činnost společenského, kulturního případně sportovního charakteru.

Pro každý z klubů důchodců je určena částka v závislosti od velikosti členské základny, kterou členové čerpají podle vlastních požadavků a zájmů.

„V podstatě město vytváří našim seniorům důstojné podmínky pro to, aby se mohli scházet. Vlastní činnost pak závisí na samotných členech klubů, jejich zájmech, přáních a ochotě i vynalézavosti členů výborů. Musím říct, že s představiteli všech tří evidovaných klubů je radost spolupracovat. Jejich iniciativu, vitalitu, optimismus by jim mohli závidět mnozí junioři,“ uvedla vedoucí sociálního odboru Jiřina Mikulenková.

V současné době je kapacita kopřivnického klubu důchodců nedostačující, ale sami jeho členové jsou rádi alespoň za tyto stísněné podmínky.

Zástupci města chodí blahopřát k životním jubileím a narozeninám všem, kteří dosáhli osmdesáti, pětaosmdesáti a devadesáti let. Poté už chodí s věcným dárkem a kytkou každoročně.


Dům dětí připravil nové a zajímavé letní tábory

K o p ř i v n i c e (ili) - Dům dětí a mládeže v Kopřivnici přišel v těchto dnech s aktuální nabídkou na letní tábory pod názvem „Prázdniny s námi“.

Novinkou letošní nabídky jsou tábory, které proběhnou v chatové a stanové základně v Oderských vrších a na turistické základně v Podhradí. K osvědčeným akcím patří například sjíždění českých řek Vltavy a Otavy a společný tábor rodičů s dětmi, který se pro velký zájem uskuteční již popáté. Letos proběhne pod názvem Letní sen.

Pouze dva tábory, a to Léto s kovbojem a Tajemství klíčů, se uskuteční na tolik oblíbené mateřské stanové základně na Kletné u Suchdola nad Odrou. Ale zájem o ’Kovboje’ ihned po zveřejnění nabídky domu dětí mnohonásobně převýšil kapacitu tábora.

Dětská letní rekreace je populární jak mezi dětmi, tak jejich rodiči. Proto neotálejte s vyzvednutím přihlášek, které jsou k dispozici v domě dětí a mládeže, přestože termín odevzdání je do 21. května.


Dopis poslance za ODS Pavla Hrnčíře

N o v ý J i č í n - Bezprostředně po svém zvolení otevřel poslanec za ODS Pavel Hrnčíř kancelář v Novém Jičíně na Sokolovské ulici č. 9 (autobusové nádraží) v budově Investiční a Poštovní banky. Pavel Hrnčíř napsal redakci dopis, ve kterém píše:

Co se mi v poslanecké sněmovně dosud podařilo:

Na lednovém zasedání výboru se mi podařilo prosadit projednávání strategie Regionálního rozvoje České republiky, se zaměřením na severní Moravu. Z mého podnětu se uskutečnilo ve dnech 2. - 4. března výjezdní zasedání poslaneckého výboru, který projednával problematiku našeho regionu a místní zaměstnanost. Konkrétně projednával výbor na místě samém v našem okrese rozvoj podnikatelské zóny letiště Mošnov a otázky a vlivy možné těžby uhlí v Beskydech ve Frenštátě p. Radhoštěm.

Interpelací na ministerstvu financí byla zmírněna nepřiměřená přísnost zákona o rozpočtových pravidlech ČR, kdy 26 obcí, postižených povodněmi v roce 1997, muselo vracet 50 milionů Kč z programu podpory výstavby bytů, neboť v této době nestavěly - odstraňovaly následky povodní. V našem okrese se to týkalo města Bílovce.

Osobní projednání komunální problematiky se starosty ve většině měst a obcí našeho okresu. Podpora iniciativy soukromých škol v našem okrese proti vládnímu nařízení, které ekonomicky likviduje soukromé školství.

Co se mi naopak nepodařilo:

Prosadit zahájení prací na novém stavebním zákonu, který i po své novelizaci obsahuje řadu nedostatků.

Přesvědčit poslance o tom, aby nebyl podán protinávrh na odnětí dotací na Územně plánovanou činnost obcím, ve výši 5 tisíc Kč na každých sto obyvatel. Tato dotace bude přidělena pověřeným stavebním úřadům.

Co kritizuji:

Chci s pomocí médií zamezit prodlužování existence státních podniků v likvidaci.

Co chci v roce 1999:

Na základě zjištěných podkladů občanů, navštěvujících poslaneckou kancelář, chci:

1) Aby okres Nový Jičín měl pouze jeden UTO, neboť takto občané v jednom okrese jsou nuceni volat „meziměstsky“, což se projevuje pro uživatele telefonních stanic nepříznivě finančně. A uživatelé Internetu mají ze stejného důvodu až šestkrát dražší provoz.

Ostrava, se svými sty tisíci uživateli má jediný UTO - 069, zatímco Studénka, Klimkovice, Bílovec, jsou pod UTO 0655, Nový Jičín UTO 0656 - při počtu obyvatel (ne uživatelů, těch je pochopitelně daleko méně) zhruba 49 000.

2) Podporovat podnikatelské záměry k získání zaměstnání a uplatnění našich zdravotně postižených spoluobčanů.

3) Podpořit záměr obcí na bytovou výstavbu. Zjištěním z jednání se starostou - je územní připravenost na výstavbu asi 800 nových bytů.

4) Občané mohou využít nabídky na volání poslanci zdarma, tj. na účet volaného, kde mohou vznést své dotazy, připomínky případně se podělit se svými názory na konkrétní věci.

Doufám, že se mi podaří udělat v rámci možností co nejvíce práce, abych vás mohl příště opět informovat a dělit se s vámi o radost z dobře vykonané práce.

Pavel Hrnčíř


Šula jednal o osudu velkých podniků

K o p ř i v n i c e - Senátor za KDU-ČSL Jaroslav Šula napsal redakci Kopřivnických novin, co dělal pro své voliče v únoru.

Ve čtvrtek 11. února jednal senátor spolu se starostou a místostarostou Kopřivnice na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky ohledně růstu nezaměstnanosti v našem regionu.

Byly projednávány záměry ministerstva vůči největšímu podniku na okrese, akciové společnosti Tatra Kopřivnice. Delegace připomněla, že formou státních zakázek na vozidla Tatra pro resort obrany by bylo možno situaci zčásti stabilizovat. Při stejném jednání se senátor Jaroslav Šula rovněž zajímal o osud MS Vagónky ve Studénce, která se nachází před výběrem strategického partnera pro posílení ekonomiky. Před několika dny se senátor informoval o strategii, jak v Tatře Kopřivnici, tak ve Vagónce Studénka, při setkání s generálními řediteli obou podniků.

Téhož dne 11. února doprovázel senátor delegaci z novojičínské radnice v čele s panem starostou Pavlem Wesselym na Pozemkový fond v Praze, kde byly projednávány záměry ve prospěch zajištění pozemků pro průmyslový park.

V pondělí dne 15. února navštívil Obecní úřad v Hodslavicích, kde si prohlédl rozestavěnou rekonstrukci katolického domu. K dokončení této stavby se zajišťují další prostředky. S panem starostou M. Vyhlídalem se hovořilo také o připravované plynofikaci obce. Odpoledne byl přijat starostou novojičínské radnice, kde projednávali otázky možné pomoci při rozvoji města.

Jaroslav Šula


Jak seřadit priority

Rozpočet města je v určitých oblastech shodný s rozpočtem rodiny. Může se utratit jen tolik, jak velký je příjem.

Pokud se utrácí více, vznikají dluhy, které se těžce splácí. Dále každá rodina, každé město by mělo investovat do nových věcí jen určitou částku. Musí se počítat s tím, že je třeba platit běžnou údržbu domácnosti, běžnou údržbu budov, běžný provoz. Zjednodušeně řečeno takto by měl být sestavován každý rozpočet. Priority by měl mít běžný provoz, běžná údržba, opravy majetku a ten menší zbytek na nové investice do doby, než se splatí staré dluhy.

Proto, se domnívám, že rozpočet města by měl být v některých oblastech sestaven jinak. Ne digitální mapa, ne obrovský přísun peněz do Kulturního domu Kopřivnice, ano zajištění oprav sportovišť, ano zvýšení financí školám, mládeži, ano úsporám na městský úřad.

Myslím si, že každý, kdo zvedne ruku pro navržený rozpočet na rok 1999, by se měl podívat na priority, které byly ve volebních programech. V rozpočtu chybí podpora zkvalitnění parkování aut v části Sever, není zmínka o vytvoření fondu na doplácení rozdílu podpory a minimální mzdy atd. Začtěme se do volebních slibů, jsou tam krásné věci. Pracujeme podle nich.

Miroslav Veselý, člen MZ


Kultura

Přehlídka Kafka není již jen soutěží, ale pomalu se stává i kulturní událostí

Foto 5

K o p ř i v n i c e (dam) - Přehlídka tvorby malých televizních a filmových studií ’Kafka 99’, jejíž třetí ročník minulý pátek a sobotu hostil místní kulturní dům, prodělala za uplynulý rok značný vývoj. Z čistě soutěžní akce pro specifickou skupinu lidí se stala také kulturním podnikem.

I letos šlo hlavně o srovnávání kvalit příspěvků jednotlivých televizí, výstava fotografií, dětských výtvarných prací na téma ’Já a televize’, či některé snímky vysílané v průběhu přestávek mezi soutěžními bloky dávaly akci zcela jiný charakter. K tomu přispěla také nová kategorie Kafka+, v níž své umělecké ambice prezentovali jednotliví lidé z příslušných studií.

Dalším oživením bylo stylizování rámce soutěže do doby začátků televizního vysílání u nás. Historicky zařízený pokoj s archaickým televizorem, odkud byla celá přehlídka pořádaná Kabelovou televizí Kopřivnice, studiem Duyvis TV z Příbora a firmou MHF film, uváděna spolu s černobílým obrazem, působily daleko příjemněji a nápaditěji než loňský ročník Kafky.

Hlavní přínos má Kafka ale stále pro profesionální filmaře. „Já jsem nesmírně šťastný, že je tady Kafka. Protože tahle soutěž tu nebyla a velmi citelně chyběla. Je dobře, že se toho v Kopřivnici ujali. Je to obrovský úkol a báječná zásluha,“ řekl o Kafce jeden z porotců Jan V. Jelínek. Dokonce na semináři, který je tradiční součástí přehlídky, vznikl návrh, že by se malé regionální televize mohly spojit a vytvořit určitý spolek. Aby mohly vystupovat jako nějaká velká společnost a měly šanci proti velkým televizím bojovat a nebo s nimi spolupracovat.

První místo v kategorii zpravodajství si stejně jako vloni odvezla TES Litvínov - Praha 8. Za reklamu Kafku získalo Telerádio Žilina. Nejlepší vlastní tvorbu předvedla podle poroty TV RTM Liberec. V nové kategorii Kafka+ ocenění získala Televízia Turiec Martin. Cena poroty byla udělena pořadatelům Kafky.


Odborníci i laici byli překvapeni kvalitativním skokem televizí

K o p ř i v n i c e (dam) - Výrazný posun v kvalitě jednotlivých stěžejních příspěvků zaznamenala na letošním ročníku Kafky nejen odborná porota, ale i laik u obrazovky. Zatímco například v loňském roce bylo sledování příspěvků vesměs velmi nudné, letos si divák rozhodně mohl najít něco, co jej zaujalo.

Jan Bittner (ředitel soutěže Kafka a KTK)

Myslím si, že kvalita jde neustále nahoru. I ta malá televizní studia, která se doposud prezentovala na regionální úrovni v malém, udělala velký kvalitativní skok. Teď už nezáleží na tom, kdo a pro kolik diváků vysílá, ale jak to umí. Existuje mnoho různých kurzů a nechci říkat, že Kafka tomu taky pomohla, ale je tu srovnání. Mohou se vystříhat chyb, které dělají a naučit se mnoho nového.

Jan V. Jelínek (porotce a šéfredaktor časopisu Videohobby)

Je vidět velký vývoj. První ročník byl rozpačitý, druhý dejme tomu svou úrovní kolísavý a teď je vidět, že se obrovsky zvyšuje úroveň filmů, že se vyrovnává. Lidé v malých televizích se profesionalizují, dbají na to, co sem do soutěže pošlou, aby to, s čím se na přehlídce prezentují, mělo úroveň. Udělalo to velký krok dopředu. Nejen, že se učí, to musejí, neboť dobře vědí, že konkurence veřejnoprávních a komerčních televizí je obrovská, ale dbají na to, aby se dobře předvedli, aby byli na Kafce přítomni, proto je tu spousta lidí. A ti, kteří ty delegace tvoří, jsou vybráni tak, aby se dívali na to, co dělají ostatní, aby z toho ’kradli’ nápady a přinášeli svoje. Zlepšení je patrné ve všem. Zlepšili se kameramani, hlídají si, aby jejich obrázky byly nejen ostré a trochu barevné, ale aby tam byla kompozice, pohyb a podobně. Zlepšení prodělali také režiséři, dělají kratší věci, které mají rytmus. Lepší jsou střihači, moderátoři.

Emil Pražan (předseda poroty a viceprezident Českého svazu pro film a video)

Byli jsme velmi překvapeni kvalitativním skokem. Říkám to upřímně, stejně jako na semináři. Ti lidé skutečně více chápou to, co má být hlavní tvůrčí složkou, ať je to dramaturgie, režie, kamera či střihová skladba, což jsou hlavní tvůrčí složky. Dokonce bych řekl, že i úroveň zpravodajství a reportáží se nepochybně zvýšila. Mám z toho velkou radost. Jsem přesvědčen o tom, že růst kvality je i zásluha samotné Kafky. Oni totiž jinak nemají žádnou možnost vzájemného srovnání. Je to zvláštní věc. Velké televize se mohou srovnávat neustále, kdežto kabelovky jsou od sebe velmi izolovány.

Oldřich Rys (porotce - nezávislý konzument kultury)

Úroveň jednotlivých zpravodajství se srovnala. Nejsou vyloženě špatná zpravodajství a nejsou vyloženě dobrá zpravodajství. Myslím, že na tom má zásluhu i kopřivnická Kafka.


Na velikonoční show v katolickém domě zahrají kapely Elvis band a Stand&Art

K o p ř i v n i c e (dam) - Večer v sobotu 3. dubna bude kopřivnický katolický dům pařit koncertu dvou rock-and-rollových skupin.

Představí se zde skupina Elvis band, se svou pódiovou show, důvěryhodnými kostýmy, pečlivě nacvičenými pohyby v čele s Elvisem a jeho charakteristickým zabarveným hlasem. Tuto příborskou kapelu bylo nedávno vidět a slyšet na koncertech ve Studénce, Novém Jičíně či Příboře. Třetího dubna půjde o první vystoupení v Kopřivnici a program je nazván Everybody Let’s Rock.

Úvod „Velikonoční show“, jak ji nazvali pořadatelé otevře kopřivnická kapela Stand&Art, jejíž originalita spočívá ve vlastních skladbách s anglicky zpívanými texty. Na těchto základech je postaven také jejich první demosnímek - Genius Loci (duch místa). Jejich muzikantská šikovnost dává záruku hodnotného zážitku, který je umocněn charismatickým zpěvákem, jehož pódiové show se dá přirovnat J. Morrisonovi s Doors. Kromě vlastních písní kapela jako bonus hraje coververzi - Urge Overkill - Yoúll Be a Woman, kterou jste mohli slyšet ve filmu Pulp Fiction.

A protože tato akce proběhne o velikonočním víkendu, připravila pro návštěvníky pořádající agentura Radost, malé překvapení v podobě velikonočního dárku, který obdrží každý partnerský pár při vstupu na tuto akci.

Vstupenky na koncert je již nyní možné zakoupit v předprodeji v kopřivnickém knihkupectví Králík za šedesát korun. Na místě pak za vstup zaplatíte o deset korun více.


Žáci ZUŠ dosáhli dalších úspěchů

K o p ř i v n i c e (red) - Velký úspěch žáků Základní umělecké školy Zdeňka Buriana Kopřivnice, který zaznamenali v okresním kole soutěže ve hře na smyčcové nástroje, rozšířili účastníci okresního kola ve hře na akordeon, pořádaného v Klimkovicích a ve hře na kytaru ve Studénce. Z patnácti sólistů ve hře na akordeon získala v nulté kategorii 1. místo Veronika Krestová, za sedmý ročník se umístila Soňa Malinovská na druhém a Petra Hanzelková na třetím místě. V konkurenci dalších, více jak třiceti účastníků soutěže v sólo kytaře, získal v I. kategorii David Kaluža třetí místo a ve IV. kategorii Filip Čevela první místo.


Amatérské divadelní soubory se předvedou ve Štramberku

Š t r a m b e r k (hod) - Štramberští divadelníci se v loňském roce rozhodli navázat na tradici Štramberských divadelních úterků, které pětadvacet let úspěšně oživovaly život ve městě divadelními představeními. Po skončení činnosti závodního klubu, který přehlídku financoval, se zdálo, že už se nenajde nikdo, kdo by mohl v této tradici pokračovat.

„Po několikaletém odmlčení se domluvily divadelní spolky, a to divadelní spolek Kotouč Štramberk a Divadlo Pod věží Štramberk na tom, že se pokusí získat nějaké sponzory a obnovit tu divadelní přehlídku. Získaly pro svůj nápad okresní úřad i město Štramberk a podle mých posledních informací snad částečně i ministerstvo kultury,“ řekla Pavla Jurková, jedna z organizátorek.

Přehlídka amatérských souborů začne v pátek 9. dubna v 19 hodin v Kulturním domě ve Štramberku a zúčastní se jí čtyři soubory, a to Divadelní soubor Starojičan ze Starého Jičína, Divadelní spolek Kotouč Štramberk, Divadelní soubor Tyl Drahotuše a Divadelní soubor Čísovjáček z Tísku.

Bližší informace přineseme v příštím čísle Kopřivnických novin.


Jeviště KDK bude patřit pražským hercům

Foto 6

K o p ř i v n i c e - Dnešní večer bude pódium kopřivnického kulturního domu patřit skupince pražských herců. Ti místním divákům zahrají komedii W. Kohlhaase a R. Zimmerové ’Štika k obědu’.

Hru, kterou mnozí mohou znát také díky zdařilé televizní inscenaci tohoto kusu.

Celý příběh je o vysoce podivuhodné aféře, k níž došlo v roce 1838 na venkovském sídle nedaleko města Neuruppinu.

Tři obstarožní sestry Heckendorfovy (Květa Fialová, Naďa Konvalinková a Libuše Švormová), bohaté majitelky akcií proslulého pivovaru, se jako vždy na léto uchylují do svého venkovského sídla. Každá z nich má docela jinou letoru, ale všechny tři jsou staré panny. Jako vždy je s nimi věrný sluha Rudolf. Toho si zahraje Václav Postránecký.

Rudolf je ve službách sester Heckendorfových již třicet let, je „holkou pro všechno“. Stěhuje nábytek, nosí kufry, nakupuje, vaří, obsluhuje a poskytoval i služby zcela intimního rázu, které slečny zavazovaly.

A právě v létě při pobytu na letním sídle náhle Rudolf trvá na tom, aby své závazky vůči němu splnily a sestry dojdou k závěru, že se ho musí zbavit. Jenomže situace přece jen nahrává spíše sluhovi.

Představení, které režíroval Pavel Háša, díky vynikajícímu hereckému obsazení a dobré předloze slibuje vynikající zážitek.

David Macháček


Dr(o)bečky z knihovny

Při pohledu z okna na ojíněné kopečky nás možná nenapadne, že už se kvapem blíží svátky jara - Velikonoce. Ty, jako i další církevní svátky, se dnes změnily ve slavnosti jídla a pití a původní význam se často zcela opomíjí. Zároveň s tím zaniká spousta lidových zvyků a obyčejů. Proto není na škodu si některé z nich připomenout, a to přímo prakticky. I dnes jsou mezi námi lidé, kteří lidové tradice udržují a rozvíjejí. Na Velký pátek (tj. 2. dubna) jsme do knihovny pozvali několik šikovných paní, které budou přímo před zraky návštěvníků předvádět, co dovedou. Tedy příst na kolovrátku kouzelné nitě, které nesou celý rok štěstí, paličkovat velikonoční motivy, malovat kraslice a podobně. Pobudou v knihovně celé páteční odpoledne, takže se přijďte podívat na něco, co jste možná ještě neviděli. Děti si mohou i zkusit vymalovat nějaké to papírové vajíčko. Jejich výrobky pak vyvěsíme v knihovně a odměníme drobným dárečkem. A navíc - vstup je zdarma! A abyste věděli, jak se zařídit pro tento rok, nabízíme vám ještě jednu velikonoční pranostiku:

„Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
Na Velikonoce jasno, bude laciné máslo.“

Alena Pavelková, knihovnice


Čternářský servis

Kulturní servis

Kino Puls Kopřivnice

Čt 25. - ne 28. března v 17.30 hodin Přístav naděje - melodrama USA

Pá 26. března ve 20 hodin Ohňostroj - japonský film. Sedmý film nejpopulárnějšího japonského „baviče“ Takeshi Kitana je rafinovaným mixem akčních filmů režiséra Johna Woo a černým filmem s filosofií samurajů. Do 15 let nepřístupný (v rámci FK)

Čt 25., so 27. a ne 28. března ve 20 hodin Je třeba zabít Sekala - film ČR. V zapadlé moravské vesničce Lakotice se hodlá ukrýt kovář Jura baran, kterého pronásleduje gestapo. Padne na něj volba, aby zabil muže, jenž terorizuje místní statkáře

Po 29. března ve 20 hodin Stalker - film SSSR. Nejslavnější dílo geniálního ruského režiséra natočené podle stejnojmenného románu bratrů Strugackých. Do 12 let nepřístupný (v rámci FK)

Út 30. března ve 20 hodin Antonie - Jednoduchými a jednoduše krásnými obrazy, plnými vtipu a citu pro detail vypráví režisérka příběh o druhém mládí jedné silné ženy a lidech, kteří ji obklopují. Do 12 let nepřístupný (v rámci FK)

St 31. března ve 20 hodin Poslední pokušení Krista - film USA, Kanada. Provokativní, ale také hluboce procítěná filmová adaptace románu N. Kazantzakise je plná velmi silných krásných momentů. Do 15 let nepřístupný (v rámci FK)

Kino Vláček

Ne 28. března v 15 hodin Král a skřítek

• (filmy se promítají v kině Puls)

Kulturní dům Kopřivnice

Čt 25. března v 19.30 hodin Štika k obědu. Komedie plná hrůzy o třech sestrách a jejich věrném služebníku. Účinkují: K. Fialová, N. Konvalinková, L. Švormová, V. Postránecký

Ne 4. dubna ve 20 hodin Velikonoční zábava

Katolický dům Lubina

So 27. března ve 14.30 hodin vás Společnost Katolického domu v Lubině zve do zasedací místnosti KD, kde začne ukázka a malování velikonočních vajíček, pletení tatarů a prodejní výstavka perníků

Nora Café

Pá 26. března ve 21 hodin Pohovka - hudební večeře s D. J. T + B

• Koncerty skupin se konají v přilehlém hudebním sále KDK, který je součástí Nory Café

Kino Štramberk

Ne 28. března v 17 a 19.30 hodin Dr. Dolittle - komedie. Komediální hvězda Eddie Murphy jako doktor, který rozumí řeči zvířat


Sport

Kam za sportem

Bazén: čt 25. 3. 17.30 - 21, pá 26. 3. 6 - 9, 13 - 15, 17.30 - 22, so 27. 3. 12 - 22, ne 28. 3. 9 - 19, po 29. 3. zavřeno, út 30. 3. 14.30 - 16.30, 18 - 21, st 31. 3. 18 - 21, čt 1. 4. 12 - 21, pá 2. 4. 12 - 22, so 3. 4. 12 - 22, ne velikonoční 4. 4. 9 - 19 hodin, po velikonoční 5. 4. Zavřeno

Sauna: ženy: st 15 - 21, pá 15 - 22; muži: út a čt 15 - 21 hod., společná: so 14 - 22, spol. - pouze pro rodiny a páry: ne 14 - 19 hodin

Hokej: so 27. 3. v 17 hod. HC Kopřivnice - Kroměříž (muži - baráž o II. ligu). Jednotné vstupné na zápas je 30 Kč, permanentky neplatí.

Bruslení veřejnosti: čt 25. 3. 17 - 18.15, so 27. 3. 14.15 - 15.30, ne 28. 3. 16.15 - 17.45, út 30. 3. 17.15 - 18.30, čt 1. 4. 10 - 11.30, 17 - 18.15 hodin

Volejbal: so 27. 3. v 10 hodin na učilišti v Kopřivnici se odehraje turnaj Kopřivnice - Šternberk (muži)

Rekreační turistika: so 27. 3. v 6.12 hod. ČD Kopřivnice - Val. Mez. - Kunovice Loučka ČD - Hradiště - Skalka - Podolí - Lazy - po červ. Klínec - Rajnochovice ČD - odj. v 15.09 hod., návrat v 16.50 hod.; út 30. 3. v 9 hod. sraz u Katolického domu Kopřivnice - beseda s účastníky zájezdu do Řecka, Mexika a Rio de Janeira, ukončení akce v 11 hodin

Hokej neregistrovaných: so 27. 3. v 8.30 hod. začíná na Zimním stadioně v Kopřivnici okresní finále turnaje neregistrovaných ’O putovní pohár týdeníku Region’. Turnaje se účastní čtyři mužstva: vítěz I. ligy Kopřivnice - HC Rivals, vítěz I. ligy N. Jičína - AS N. Jičín, vítěz ZS Studénka - Drtič Studénka, vítěz ZS Frenštát - Spectral Frenštát. Do prvních utkání budou nasazeni Studénka jako loňský vítěz a Kopřivnice jako pořadatel, poražení se střetnou o třetí místo, vítězové potom ve finálovém duelu; ne 28. 3. na 9 hodin je naplánován začátek soubojů druholigových týmů městské hokejové ligy o I. ligu, ve které v příští sezoně vítězný celek nahradí sestupující Hájov. Prozatím je rozhodnuto o třech účastnících kvalifikace - ze skupiny A to jsou celky Chlupatí a Tichá, ze skupiny B jsou jistí Netopýři, kvarteto doplní jeden z dvojice Drnholec - Slivovice; začátky utkání: 9.00, 10.30 a 12.15 hodin


Výsledky

Minihokej: Turnaj 2. tříd v minihokeji - Přerov: Kopřivnice - Kroměříž 5:4, - Zlín B 20:0, Přerov B 20:0, - Zlín A 12:1, nejlepší střelci za Kopřivnici: Hlinka (vyhodnocen jako nejlepší střelec turnaje), Bartošák, Žáček, Hrubý, Prčík

Hokej: přípravné utkání mužů: Nový Jičín - HC Kopřivnice 8:3 (3:1, 4:1, 1:1); branky: R. Michálek, Fojtík, J. Michna; turnaj 5. tříd: HC Kopřivnice - Znojmo 9:0, HC - Frýdek-Místek 1:6, HC - Orlová 3:0. Pořadí v turnaji: 1. Frýdek-Místek, 2. Kopřivnice, 3. Znojmo, 4. Orlová. Celkové skóre kopřivnického celku bylo 13:6; střelci branek: Galda 4, Seidl 3, Hrnčárek 2, Reček, Randýsek, Němec, Koďousek po 1

Badminton: ml. žáci - dvouhra: 2. L. Lošáková, 5. - 8. I. Lošáková, 3. - 4. F. Majerek, 5. - 8. J. Mrozek (všichni Kopřivnice); debl: 2. sestry Lošákovy, 2. Majerek - J. Mrozek (všichni Kopřivnice); mix: 3. Majerek - L. Lošáková (Kopřivnice); ml. dorostenci - dvouhra: 1. M. Bajerová, 3. - 4. Z. Indruchová, V. Čevelová, 5. - 8. Š. Hyvnarová, R. Todič (všichni Kopřivnice); debl: 1. Bajerová - Hyvnarová, 2. Indruchová - Čevelová (všichni Kopřivnice), 5. - 8. Todič - Vantuch (Kopřivnice - Plešná); mix: 1. Bajerová - Lomšík (Kopřivnice - Opava), 3. - 4. Todič - Čevelová (Kopřivnice), Indruchová - Ficek (Kopřivnice - Opava), 5. - 8. Hyvnarová - Synek (Kopřivnice - Plešná)

Výsledky okresního přeboru ve sportovní gymnastice: dívky (I. kat.) - jednotlivci: 1. P. Vraspirová, 2. M. Žídková (obě ZŠ E. Zátopka Kopř.); dívky (II. kat.) - družstva: 1. ZŠ M. Horákové, 2. ZŠ 17. listopadu, 3. ZŠ E. Zátopka; jednotlivci: 1. A. Kročilová (ZŠ M. Horákové), 2. M. Mendeová, 3. T. Niedzwiedová (obě ZŠ 17. listopadu); dívky (III. kat.) - družstva: 1. ZŠ M. Horákové, 2. ZŠ 17. listopadu, 3. ZŠ - náměstí; jednotlivci: 1. M. Lacinová, 2. H. Jančálková, 3. P. Hanzelková (všechny ZŠ M. Horákové); dívky (IV. kat.) - družstva: 1. ZŠ Záhuní - Frenštát, 2. ZŠ - náměstí, 3. ZŠ 17. listopadu; jednotlivci: 1. J. Cumanová, 2. R. Sládečková (obě ZŠ Záhuní - Frenštát), 3. G. Zaoralová (ZŠ 17. listopadu); chlapci (II. kat.) - družstva: 1. ZŠ M. Horákové; jednotlivci: 1. I. Macko, 2. M. Eliáš, 3. J. Klos (všichni M. Horákové); chlapci (III. kat.) - družstva: 1. ZŠ 17. listopadu, 2. ZŠ npr. Loma - Příbor; jednotlivci: 1. J. Hájek (ZŠ npr. Loma - Příbor), 2. J. Babiář, 3. D. Adámek (oba ZŠ 17. listopadu); chlapci (IV. kat.) - družstva: 1. ZŠ M. Horákové, 2. ZŠ npr. Loma - Příbor; jednotlivci: 1. J. Dvořák, 2. J. Nenička (oba ZŠ M. Horákové), 3. O. Kuhejda (ZŠ npr. Loma - Příbor)

Městská hokejová liga (10. - 21. 3.): I. liga: B. A. H. - Petřvald 11:1; Superior - Rivals 3:10; II. liga: Netopýři - Bartošovice 10:8, Krysy - Štramberk 9:3, Termiti - SKP 7:3, Tichá - Palkovice 9:5, Swampers - Butchers 3:9, Bartošovice - Vidlators 3:2, Lahvátors - Mošnov 2:30

Hokejbal: (12. kolo 2. Nhbl v Třinci): HBC Thunder Bay Kopřivnice - Sherlock Třinec 5:2 (1:1, 1:1, 3:0); branky a nahrávky: 1. Borák, 4. Merhaut (Lichnovský), 13. Michálek (Borák), 26. Borák (Michálek), 34. Michálek (Borák); sestava: Boháč - Smetana, Fabián, Lichnovský, Alaxa, Vrbanec, Harok - Michálek, Borák, Mach, Svoboda, Merhaut, hokejbalisté v tomto střetnutí porazili doposud neporaženého největšího favorita na postup do 1. národní ligy

Fotbal: ženy: (6. 3.) Frýdek-Místek - TJ Kotouč Štramberk 1:1 (0:0), branka: Konečná; (14. 3.) 1. DFC Kompl Otrokovice - Kotouč Štramberk 6:0 (2:0)


Na Kopřivnické laťce se skákalo již podeváté

Foto 7

K o p ř i v n i c e (jk) - I přesto, že na popularitě mezi školní mládeží získávají především florbal, futsal či basketbal, sešlo se v sobotu v tělocvičně ZŠ Milady Horákové přes devadesát dětí k soutěži ve skoku vysokém.

Tradiční Kopřivnická laťka se letos konala již podeváté, přičemž účastníci se rekrutovali z žáků místních škol a Nového Jičína. Obvykle velice úspěšní skokané z Valašského Meziříčí tentokrát nepřijeli.

„Je to škoda, jednak vždy pozvedávali úroveň závodu a jednak mohl počet závodníků dosáhnout stovky,“ litoval neúčasti Valachů hlavní rozhodčí Otakar Michálek. „Závod měl ale i bez nich solidní úroveň, dodal Michálek.

Závod sponzorovala firma Foto Morava, MÚ Kopřivnice a ZŠ Milady Horákové.


Výsledky Kopřivnické laťky

Nejml. žačky: 1. E. Lípová (M. Horákové) 115 cm; 2. K. Mičková (17. list.) 110 cm; 3. R. Bukovská (E. Zátopka) 105 cm; nejml. žáci: 1. R. Husták (17. list.) 115; 2. L. Trčka (M. Horákové) 110; 3. - 6. J. Kratochvíl (M. Horákové), D. Kováč (E. Zátopka), G. Lukacs (17. list.) a J. Drastík (17. list.) 105; ml. žačky: 1. V. Zamišková (E. Zátopka) 135; 2. M. Štrbáková (Alšova) 125; 3. N. Herodesová (E. Zátopka) 125; ml. žáci: 1. J. Lipový (M. Horákové) 135; 2. R. Těhan (E. Zátopka) 135; 3. P. Váňa (M. Horákové) 130; st. žačky: 1. A. Janíková (TJ N .J.) 150; 2. R. Zábranská (Alšova) 140; 3. - 4. L. Masná (náměstí) a L. Marková (TJ N. J.) 135; st. žáci: 1. L. Majkus (N .J) 160; 2. K. Drexler 155; 3. J. Kaluža (oba náměstí) 155; dorostenky: 1. J. Zelenková (Alšova) 130; dorostenci: 1. J. Kalmus 165; 2. M. Podžorný (oba 17. list.) 155; 3. V. Vištejn (ISŠ-COP) 150.


Bílý balet zaslouženým vítězem

K o p ř i v n i c e (luk) - Ve středu 10. března byla ve sportovní hale SOU Kopřivnice ukončena kopřivnická liga futsalu mladších žáků. Na programu byly poslední čtyři duely a slavnostní vyhodnocení soutěže s předáním cen všem zúčastněným týmům a nejlepším jednotlivcům. Ceny předával místostarosta Kopřivnice Mgr. Zdeněk Krajčír.

O vítězi soutěže kategorie mladších žáků se rozhodovalo mezi, do té doby neporaženými, týmy Bílého baletu a Kosatek. V oboustranně vynikajícím utkání, kterému navíc hráči ostatních družstev vytvořili bouřlivou diváckou kulisu, zvítězil nakonec Bílý balet nad Kosatkami 5:1 a stal se tak bez ztráty bodu s impozantním skóre 109:1 zaslouženým vítězem soutěže mladších žáků. Na třetím místě skončil FC Select, jenž patřil rovněž k favoritům na celkové prvenství.

Nejlepším střelcem se stal kanonýr Bílého baletu Lukáš Kühnert a nejlepším brankářem byl vyhlášen Roman Chytil rovněž z Bílého baletu, který inkasoval během osmi zápasů pouze jediný gól!

Sestavy nejlepších tří celků: Bílý balet - R. Chytil, R. Kuchař, M. Janiak, J. Lebeda, R. Šimek, P. Zapletal, L. Kühnert a vedoucí týmu Fr. Kuchař. Kosatky - M. Kapsa, R. Galia, T. Jahn, M. Sykala, L. Domitra, O. Frank, P. Váňa, R. Bejoch, R. Číp, S. Jan, O. Baďura a vedoucí p. M. Galia. FC Select - I. Drahoš, M. Mička, R. Hanzelka, P. Pohl, Z. Melčák, R. König, J. Navrátil, P. Pavlík a vedoucí družstva P. Königová.


Primát ve futsalové lize starších žáků získalo C. W. C.

K o p ř i v n i c e (luk) - Závěrečným kolem byla ukončena kopřivnická liga futsalu starších žáků. Vítězem se stal tým C. W. C., jenž během soutěže ztratil pouhé dva body za remízu 1:1 s FC Pamela. Sestava vítězného C. W. C.: L. Pavlica, P. Sopuch, J. Chuchma, D. Medek, J. Sarténa, M. Hanzelka, J. Wolf a J. Ruml (všichni ZŠ E. Zátopka).

Na druhém místě skončilo AFC (J. Farkavec, M. Podžorný, J. Svoboda, P. Gorák, J. Odrobiňák, O. Bartoň, M. Kirschner a M. Krupa - všichni ZŠ 17. listopadu) a třetí FC Pamela (V. Formánek, S. Honč, T. Martinovský, R. Winkler, J. Šimíček, Z. Homola, M. Peroutka - všichni ZŠ E. Zátopka, M. Kovaříček, J. Nevlud, J. Hodaň - všichni ZŠ Alšova, L. Majkus a A. Jančařík - oba Gymnázium Nový Jičín).

Nejlepším střelcem se stal David Medek z C. W. C., který soupeřům nastřílel 12 gólů a nejlepším brankářem byl vyhodnocen Jan Farkavec z AFC.

Kopřivnická liga futsalu starších žáků

Výsledky závěrečného kola (17. 2.): FC Lebkouni - Inter 5:0 (kontumačně); SK Slavie - SK Real 3:3 (Kubačka 2, Bár - Hanus 2, Pařenica); C. W. C. - FC pamela (Chuchma - Peroutka)

Tabulka po 6. kole

1. C. W. C. 5 1 0 32:9 16
2. AFC 5 0 1 36:10 15
3. FC Lebkouni 4 0 2 17:12 12
4. FC Pamela 3 1 2 13:14 10
5. SK Slavie 1 1 4 25:25 4
6. SK Real 1 1 4 15:28 4
7. Inter 0 0 6 5:45 0

Střelci: 12 - D. Medek (C. W. C.), 11 - T. Kubačka (Slavie), 10 - J. Odrobiňák (AFC)


Kopřivnická liga futsalu mladších žáků po 8. kole

Výsledky závěrečného kola (10. 3.): FC Lions - Lokeren 5:0 (kontumačně), AC Sparta - Gremlins 1:5 (Šíma - Polášek 4, Rečka), Kosatky - Bílý balet 1:5 (Baďura - Kühnert 2, Lebeda, Šimek, Janiak), Pepsi - FC Adidas 3:1 (Bonn, Hrnčárek, Novák - Michálek)

1. Bílý balet 8 0 0 109:1 24
2. Kosatky 7 0 1 72:10 21
3. FC Select 6 0 2 52:15 18
4. Pepsi 4 1 3 30:22 13
5. Gremlins 3 1 4 23:39 10
6. FC Adidas 3 0 5 17:53 9
7. Lokeren 2 0 6 9:43 6
8. AC Sparta 1 0 7 12:57 3
9. FC Lions 1 0 7 8:92 3

Střelci: 33 - L. Kühnert (Balet); 26 - R. Galia a T. Jahn (oba Kosatky); 25 - R. Šimek, 22 - M. Janiak (oba Balet)


Většina z nás údajně neumí správně relaxovat

Slovo relaxace je běžnou součástí našeho slovníku. Relaxaci chápeme jako chvíli pro odpočinek, jako čas, který můžeme věnovat sami sobě, svým koníčkům, svým blízkým. Proto nás asi překvapí tvrzení, že většina lidí relaxovat neumí.

Pod pojmem relaxace ovšem rozumíme schopnost vědomě navodit stav tělesného a duševního uvolnění. Samozřejmě je možno říci, že všichni provádíme určitá relaxační cvičení, i když neuvědoměle a samovolně. Např. abychom vůbec usnuli, musí naše napětí před spánkem poklesnout pod určitou úroveň.

Stav relaxace se navozuje jako určitá obrana organismu proti jeho přetížení. Pro zvířata je tato schopnost něčím přirozeným, stejně tak jako je přirozený celý způsob jejich života. Moderní životní styl, přeplněný stresem člověka, se od spontánní relaxace vzdaluje. Můžete si udělat malý pokus. Položte se na záda, zavřete oči, prohlubte a uklidněte dech a nechte své svaly, ať se uvolní. Vy jen sledujete průběh tohoto uvolňování.

Zjistíte, že výsledek není příliš uspokojivý. Pokud neusnete (známka přílišné tělesné nebo duševní únavy) tak se cítíte nesví, cítíte potřebu pohnout se, obtěžují vás nejrůznější myšlenky (známka nespokojenosti se sebou samým, nesoulad s blízkými, pesimismus a podobně).

Člověk dnešní doby je zpravidla příliš napjatý, počíná si křečovitě, bývá podrážděný, náladový, úzkostlivý, konfliktotvorný, mívá poruchy spánku. Trvalé napětí může mít i vážnější zdravotní následky - je jednou z příčin i projevu tzv. civilizačních chorob, např. ischemické choroby srdeční, žaludečních vředů nebo zvýšeného krevního tlaku.

Naopak člověk, který zvládá relaxaci, mívá pevnější duševní i tělesné zdraví, lepší pracovní výkonnost, lépe se soustředí, méně unaví, bývá v životě spokojenější.

Umění být uvolněný můžeme cvičit kdykoliv a kdekoliv. Většinou při jakékoliv aktivitě napínáme i ty svaly, jež bychom napínat nemuseli, čímž se zbytečně vyčerpáváme. Příkladem může být dítě, které se učí zrovna psát. Zbytečně při tom napíná svaly celého těla. Nepíše jen rukou, ve které drží tužku nebo pero, ale i jazykem, nohama atd.

Pozorujte se právě nyní při čtení těchto řádků. Nemáte zbytečné napjaty svaly své šíje, obličeje, nohou? Všimněte si občas během dne těch svalových skupin, které momentálně nejsou zapojovány do žádné účelné činnosti a uvolněte je. Provádíme tím diferencovanou relaxaci, která šetří síly a je dobře zvyknout si na ni v denním životě.

Existuje totiž hypotéza, že každý člověk střádá svoje napětí do určité, pro něj typické oblasti svého těla, jež se pak jeví jako strnulejší a méně pružná než jiné části. Pokud se nepodaří dosáhnout přiměřeného uvolnění, může se dlouholeté napětí časem projevit poruchami v příslušné oblasti

Příště: učíme se relaxovat

Jóga v denním životě


Badmintonistům Kopřivnice se nedařilo

BK Karbo Benátky nad Jizerou - BK Kopřivnice 6:2

Slávia TU Liberec - BK Kopřivnice 6:2

B e n á t k y n a d J i z e r o u , L i b e r e c (jk) - Dvě vysoké porážky v šestém kole celostátní badmintonové soutěže utrpěli 13. a 14. března hráči Badmintonového klubu Kopřivnice. V obou utkáních se musel místní klub obejít bez Borise Kraise, který ve stejném termínu hrál ligu v Německu a také bez Slováka Pavla Mečiara vedoucího juniora na turnaji rovněž u našich západních sousedů. Jak se ukázalo, bylo to značné oslabení, se kterým se klub těžko vyrovnával.

V sobotu se utkal v Benátkách nad Jizerou s tamním týmem, značně posíleným o polské hráče. Zvítězit se podařilo jen Tomaszi Mendrekovi ve dvouhře nad Jaroslavem Fröhlichem a páru Zuzana Kovářová, Regina Rašková nad polským duem Wojczik, Rudolf. K tomu, aby Kopřivničtí zopakovali remízu z domácího prostředí, kterou uhráli v prvním vzájemném zápase chybělo více štěstí dvojici Kovářová - v mixu a páru Mendrek - Hyvnar ve čtyřhře. Body se tentokrát narozdíl od prvního střetnutí nepodařilo uhrát Raškové nad Rudolfovou.

Nedělní utkání v Liberci skončilo shodným rozdílem bodů. Na konto kopřivnického klubu je připsal opět Mendrek v singlu a pár Mendrek - Žídek ve čtyřhře. K dalším bodům měl hostující celek tentokrát mnohem dále než v sobotu.

Obhájení loňského stříbra a titul vicemistra ČR je před posledními dvěma zápasy v nedohlednu, a to ani v případě, že se družstvu podaří v dubnu doma vyhrát nad loňským mistrem Meteorem Praha a porazit v Praze celek Kompresorů.

Výsledky sobotních utkání: Mendrek - Jar. Fröhlich 2:0, Rašková, Kovářová - Wojczik, Rudolf 2:0, Jan Fröhlich -Žídek 2:0, Martínek - Suchánek 2:0, Provazník, Jar. Fröhlich - Suchánek, Žídek 2:0, Jan Fröhlich, Martinec - Mendrek, Hyvnar 2:1, Provazník, Kosová - Kovářová, Hyvnar 2:1, Rudolf - Rašková 2:0.

Výsledky nedělních utkání: Mendrek, Krawiec 2:0, Mendrek, Žídek - Oros, Krawiec 2:1, Oros - Hyvnar 2:1, Maslenka - Suchánek 2:0, Cihlářová - Kovářová 2:1, Procházková, Serwietinski - Hyvnar, Rašková 2:0, Cihlářová, Procházková - Rašková, Kovářová 2:0, druhou čtyřhru Kopřivnice skrečovala.


Házenkáři se loučili s domácím publikem

Foto 8

KH Tatra Kopřivnice - TJ HC Náchod 26:22 (13:9)

K o p ř i v n i c e (jk) - Sbohem domácímu publiku dali v letošním ročníku extraligy kopřivničtí házenkáři v neděli, kdy hostili Náchod. Rozloučení se jim povedlo, vždyť soupeři odvedli krutě těsnou porážku z jeho haly, která znamenala oddálení extraligové jistoty. Tu Kopřivnice získala o dva týdny později v Lovosicích a v utkání tedy po existenční stránce nešlo o nic. Často panující nervozita tak byla potlačena, do popředí však trochu překvapivě vstoupila tvrdost s četnými fauly na obou stranách.

Domácí nepustili v průběhu utkání Východočechy ani jednou do vedení, ti se však neustále drželi v těsném závěsu. V desáté minutě měli Kopřivničtí tříbrankový náskok, ten se ale v průběhu první půle scvrkával a znovu rostl, v posledních třech minutách se pak zásluhou nepřesné střelby hostí vyšplhal na rozdíl čtyř branek.

Stejně vlnovitý průběh měla i druhá půle, ve které ještě přibylo tvrdých zákroků. Ty rozhodčí, snad z obav o ztrátu kontroly, trestali vyloučeními jak na běžícím pásu. Nakonec padly čtyři červené karty, pro Hronovského, Brabce, Cvejna a na straně Náchoda, z domácích odešel předčasně do sprch Michalčík. Pět minut před závěrečným zvukem klaksonu vedli tatrováci o bod, za stavu 22:20 si pak trenér Šulc vybral oddechový čas, jeho svěřencům však závěr nevyšel. Zmíněné červené karty, které právě v následujících minutách obdrželi a následující oslabení jim rozhodně na klidu nepřidaly. Domácí proměnili sedmičku, následně ztrestal technickou chybu hostí Dořičák, kterému se zápas střelecky jedinečně vydařil, a bylo vlastně rozhodnuto.

Podle trenéra hostí Petra Šulce nepřekročila úroveň zápasu meze extraligové šedi. „Utkání nebylo ani tak bojovné jako tvrdé. Právě tvrdostí hráči nahrazovali nedostačující pohyb,“ mínil trenér a dodal, že Kopřivnice byla bojovnější a prokazovala větší nasazení.

Za vítězství na domácí palubovce byl rád trenér domácích Miroslav Bartoň. „I když vlastně už o nic nešlo, snažil jsem se kluky vyhecovat, aby bojovali pro diváky. Utkání mi nepřipadalo zas až tak tvrdé, řekl bych, že si hráči navzájem vraceli fauly, každopádně myslím, že oba celky jím potvrdily svou příslušnost k extralize, uvedl Bartoň.

Sestava: Laníček, Kutáč - Krčmář, Hrnčárek, Farkaš, Dořičák, Štěpán, Michalčík, M. Šustala, R. Šustala, Sedlář, Fojtík. Nejvíce branek: Dořičák 9, Štěpán 5/4, Sedlář, M. Šustala, R. Šustala 3 - Farář 7, Stůj 6/2, Brabec 5. Sedmičky: 4/4:2/2.


Volejbalisté si poradili s Ostravou

VŠB Ostrava - VK Tatra Kopřivnice 2:3 (-13, 4-, -7, 11-, 10-), 2:3 (-8, -6, 12-, 13-, 13-)

O s t r a v a (jk) - Velice vyrovnaná utkání sehráli kopřivničtí volejbalisté o víkendu v Ostravě, kde si nakonec poradili s tamními vysokoškoláky ve dvou pětisetových bitvách.

Domácí vyrukovali s velice dobrým příjmem a nahrávkou, čímž Kopřivnické trochu zaskočili, v průběhu obou utkání se hostům však podařilo trochu přitvrdit a zároveň dobře smečujícího soupeře zablokovat. Obě utkání, i když těsně, tak rozhodli ve svůj prospěch.

Sestava: Chalupa, Sykala, Mir. Bajer, Bartoň, Schenk, Holaň, Martin Bajer, Kylhof, R. Bajer, Polášek.


Nálada fotbalistům opět klesla

TJ Sokol Kateřinice - FC Kopřivnice 3:0 (2:0)

K o p ř i v n i c e (jk) - K optimistickému naladění před úvodním jarním mistrovským utkáním proti Příboru mají kopřivničtí fotbalisté po sobotní porážce od Kateřinic zřejmě daleko. Celek hrající na chvostu I. A třídy je na svém travnatém hřišti vyškolil v první půlce zápasu, kdy jim dopřál uspokojení ze hry jen úvodních deset minut. Poté začal mít územně i herně navrch. První trest za chybu obrany mohl přijít v podobě penalty, ale i když ji Slezák kryl, branka ze hry na sebe nenechala dlouho čekat. Druhým gólem domácí hosty počastovali před odchodem do šaten, kdy byl po dalším faulu v pokutovém území již Slezák na střelu z jedenáctky krátký.

Po několika přeskupeních a zřejmé domluvě hráčům v šatně se obraz hry změnil. Kopřivničtí se přesunuli na polovinu hostí a podařilo se jim několikrát branku domácích atakovat, soupeřovu síť se jim však rozvlnit nepodařilo, naopak byli to domácí, kteří po rychlém protiútoku skórovali potřetí.

Vysoká porážka byla podle mínění obou trenérů jak domácího celku, tak kopřivnického Rečka a Webera trochu nespravedlivá, ovšem reálná. „Asi to zní paradoxně, ale já jsem na jedné straně porážce rád, doufám totiž, že si hráči z tohoto debaklu vezmou ponaučení, které je určitě lepší než případné uspokojení z dobrého výsledku,“ mínil Jaroslav Reček a doplnil, že se z různých důvodů prozatím nevyzkoušela sestava, se kterou se počítá pro mistrovská utkání. Tentokrát se trenéři při stavění mužstva museli obejít bez tradičních opor - Pítra, Haly, Machciníka a Masláka. První tři jmenovaní by se v sobotu s Příborem měli v základní sestavě objevit, na Masláka, který laboroval po celé přípravné období se zraněním kolena, místo s největší pravděpodobností nezbude.

Sestava: Slezák - Šmelko, Petráš (46. Pešta), Paciorek, Rypar - Duhoň, Boruczinski, Špaček, Strnka - Feilhauer, Šudák.


Hokejisty čeká v baráži nevyzpytatelná Kroměříž

K o p ř i v n i c e (jk) - Druholigové mužstvo HC Kopřivnice stojí před těžkým úkolem, o víkendu ho čeká první barážní utkání, které načrtne jeho šance na udržení v soutěži. Generálkou na zápasy pravdy mělo být poslední utkání druhé části soutěže, ve kterém Kopřivnice hostila doma Žďár n. S.

„Příležitost jsme v tomto utkání dali všem hráčům, zejména mladým, včetně dorostenců, uvedl trenér mužstva Ferdinand Kubinec. „Hráli jsme na čtyři útoky, dva složené ze starších hráčů a dva z mladých. Chtěli jsme především vyzkoušet, jestli jsme schopni v baráži obstát s hrou, kterou produkujeme,“ dodal Kubinec. Částečně se to podle jeho slov potvrdilo, výhrady měl právě k mladým, kterým to nešlo úplně podle představ. A co tedy ze zápasu vyplynulo? „Je vidět, že se bude muset kombinovat, nemůže uhrát jen patnáct hráčů, naopak budou muset být hotovi nastoupit i všichni mladí.“

Na přípravu měli Kopřivničtí čtrnáct dní, během kterých se rozhodovalo o jejich soupeři. Vzájemná utkání Kroměříže a Krnova Kopřivnici do not příliš nenahrála, baráž si vybojovala Kroměříž. Ještě před tím totiž trenér uvedl, že přijatelnějším soupeřem by byl Krnov. „Nevím, jak Jihomoravané hrají, a mám obavy, že by tam mohli mít hráče Přerova nebo Zlína,“ uvedl. S posilami pro baráž je to nejisté. „Máme předjednané na hostování dva ligové hráče, Tomáše Demla ze Vsetína a Libora Pivka z Opavy, jestli ovšem hrát skutečně budou, nevíme.“

Kubinec věří ve vítězství svých svěřenců na 60 procent. „Pokud uhrajeme zápas doma, tak to snad venku ubráníme, doufá a doplňuje, že by mužstvo potřebovalo větší podporu diváků, než bylo k vidění v lize.


Kopřivnice versus Příbor už v sobotu

K o p ř i v n i c e (jk) - Derby s Příborem, které v sobotu 27. března odstartuje jarní část soutěží I. B, bude rozhodně velmi prestižní záležitostí. Domácí Kopřivnice, která si na podzim dovezla z Příbora remízu, bude spoléhat na podporu domácího obecenstva, přičemž trenér Reček nepřipouští jiný výsledek, než vítězství. „Maximálně bychom brali remízu, ale cílem je Příbor porazit,“ řekl Reček.

Trenér Příbora Radomír Kalich uvedl, že jeho svěřenci rozhodně jedou do Kopřivnice neprohrát. „Karty nejsou v tomto zápase rozdané, uvidíme jak se to bude vyvíjet, každopádně si nemyslím, že by tento zápas měl mít kardinální vliv na konečné pořadí. Je jasné, že se o postup do I. A zřejmě popere Kopřivnice, Příbor a Ostravice, v závěru však mohou mnohé ovlivnit týmy, které budou usilovat o udržení, i proto si myslím, že tento zápas, i když bude mít bezesporu vliv na psychiku a pohodu hráčů v dalších kolech, rozhodovat určitě nebude,“ uvedl.


Kopřivnice zná nejlepší sportovce a týmy roku 1998

Výsledky ankety Sportovec roku 1998

Jednotlivci: 1. Hana Staroňová - 24 hlasů, 2. Michaela Müllerová - 23 (obě KVS Skokan), 3. Marek Žáček - 20 (ASK Tatra Kopřivnice - atletika), 4. Karel Loprais - 19 (motorismus), 5. David Kaluža - 18 (KVS Skokan), 6. Čestmír Váňa - 17 (karate), 7. Michal Buček - 16 (futsal), 8. Radek Horák (krasobruslení) a Alexandr Neuwirth (Maraton club) - 13, 10. David Machačík - 10 (házená); družstva: 1. badminton - 34 (družstvo dospělých), 2. volejbal - 31 (družstvo mužů), 3. gymnastika - 20 (družstvo dospělých), 4. hokej club - 14 (dorost), 5. vzpírání - 12 (st. žáci)

Návrhy klubů Nejlepší sportovec roku 1998:

Klub malé kopané Kopřivnice: Michal Buček (hráč mužstva VS. OIL Agro Kopřivnice, SK Cigi Caga Jistebník, reprezentant ČR ve futsale)

Klub vodních sportů Skokan: Hana Staroňová (jarní oblastní přebory - 3x 1. místo, 2x 2. místo, Letní pohár ČR desetiletého žactva - 1x 1. místo - 100 m znak, 2x 2. místo - 500 m kraul a znak, 1x 3. místo - 100 m prsa; podzimní oblastní přebory - 4x 1. místo, 2x 2. místo; Zimní pohár ČR desetiletého žactva - 1x 1. místo - 100 m prsa, 1x 2. místo - 50 m prsa, 1x 3. místo - 50 m znak; vítězství na závodech v Plzni, Třebíči, Brně)

Klub volejbalu Tatra Kopřivnice: Jiří Kylhof (dlouholetá opora družstva mužů)

ASK Tatra Kopřivnice: Jaroslav Mičulek (karate - 3. místo MS Miškolec, 2. místo Národní pohár); Soňa Hejduková (karate - 1. místo Národní pohár); Marek Žáček (atletika: vrh koulí - jun. reprezentant ČR, 2. a 3. místo mistrovství ČR); Rostislav Smolík (vzpírání - 1. místo M ČR žáků 69 kg); Dagmar Pitrová (sport. gymnastika - 12. místo Memoriál E. Bosákové v Praze, II. liga družstev); Hana Kubátková (krasobruslení - 1. místo v kat. nováčci); Eva Blahetová (šachy - 1. místo Mezinárodní turnaj Třinec, 1. místo přebor Moravy a Slezska a 3. místo Přebor ČR); Pavel Staňa (stolní tenis - nejlepší hráč oblastní soutěž); Ludmila Drevenáková (turistika - nejlepší turista v plnění turist. tras); Iva Kubátková (dlouholetá trenérka krasobruslařské přípravky); Jaroslav Boháč (za celoživotní programovou a dokumentační činnost v turistickém klubu); Jan Martínek (za organizaci Městské ligy v ledním hokeji); družstvo badmintonu B (za postup do II. ligy); družstvo žáků vzpírání (za 3. místo v žákovské lize); družstvo žákyň ASPV (za vítězství v gymnastické soutěži M ČR)

Maraton klub Kopřivnice: Karel Piskoř (1. místo na Mistrovství ČR v maratonu v Mělníku, 1. místo na Mezinárodním povážském maratonu a řada vítězství v běžeckých závodech v rámci kraje)

Klub házené Kopřivnice: David Machačík (byl vybrán do reprezentace kadetů ČR)

Školní sportovní klub při ZŠ Kopřivnice: Marie Šmahlíková (nejlepší hráčka družstva starších žaček)

Plavecký klub Kopřivnice: Petra Klosová (3. místo 100 m volný způsob a 3. místo 400 m polohový závod)

Tenisový klub Kopřivnice: Dana Slaninová (za dlouholetou reprezentaci Tenisového klubu Kopřivnice, umístění v tenis. žebříčku v rámci okresu N. J.)

© Kopřivnické noviny

Poslední aktualizace: 05.01.2004 10:28