Stránka 1 z 1

Další hospoda či herna

PříspěvekNapsal: pát črc 22, 2011 12:14
od Lucie Petříčková
Dobrý den,

na diskuzním fóru města probíhá diskuze o barech a hernách v Kopřivnici. Debatuje se především o herně v objektu bývalé pekárny Milany na sídlišti Sever a o hudebních produkcích v restauraci Domeček.

Jak je možné, že město povolilo na Severu další hernu?
Žádný stavební úřad v České republice nemůže zakázat či omezit růst počtu barů a heren na zastavěných územích měst, pokud k tomu nemá dostatek zákonných důvodů. Každý zákaz se musí opírat o nějaké zákonné opatření, které však v tomto případě neexistuje.

Stavební úřad v Kopřivnici provozovnu povoloval v souladu s kladnými stanovisky Krajské hygieny a Okresního požárního rady. V limitech územního plánu Kopřivnice, které definují přípustnost určité výstavby v lokalitách bytových domů, se jedná o kategorii stejného záměru jako večerka, restaurace, jídelna, občerstvení, občanské služby, obchody apod. K žádosti o změnu užívání bývalé pekárny Milany byla navíc předložena hluková studie, která garantuje nepřekročení hygienických limitů hluku v denní i noční době u panelových domů č.p. 1187 a 1188. V případě výrazného dlouhodobého překračování normových limitů může stavební úřad ve spolupráci s krajskou hygienou nařídit stavební úpravy provozovny.

Jsou hudební produkce v restauraci Domeček povoleny? Je pódium postaveno legálně? Kdo povolil vybudování nového vjezdu?
Hudební produkce nemusejí být povoleny, pokud jsou ukončeny před 22. hodinou a neruší noční klid. Pořadatelé akcí na veřejném prostranství mají pouze ohlašovací povinnost a jejich akce jsou zpoplatněny dle sazebníku obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Pokud se venkovní produkce koná po 22. hodině, je nutné požádat Radu města Kopřivnice o výjimku z obecně závazné vyhlášky o místních záležitostech veřejného pořádku.

Veškeré posezení, pódium i zpevněná plocha restaurace Domeček jsou na soukromém pozemku a poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství se na ně nevztahuje. Zpoplatněny jsou pouze zmíněné hudební produkce, neboť pozemek je součástí veřejného prostranství. Vjezd u restaurace existuje již několik let, pouze je nově vysypán štěrkem. Parkování na trávě je vyřešeno, provozovatel tam již neparkuje.

Pro všechny samozřejmě platí pravidla obecně závazné vyhlášky O místních záležitostech veřejného pořádku, které jsou vymahatelné prostřednictvím městské policie, a prokazatelné přestupky jsou řešeny řešení formou finančních sankcí.