Stránka 1 z 1

Kácení vzrostlých jehličnanů

PříspěvekNapsal: pon bře 01, 2010 14:46
od Lucie Petříčková
Dobrý den,

na diskusním fóru města se objevil dotaz na kácení jehličnanů u klenotnictví v blízkosti hotelu Tatra. Autora dotazu zajímalo, zda bylo vydáno povolení a nařízena náhradní výsadba.

Kácení uvedených stromů bylo provedeno na podnět majitelů klenotnictví. Porost jehličnanů na pozemku za klenotnictvím byl posouzen správcem zeleně města Kopřivnice a orgánem ochrany přírody povolujícím kácení dřevin rostoucích mimo les. Jednalo se o pěstební probírku přehuštěného porostu, která má sloužit k umožnění dostatku prostoru pro zdárné rozrůstání zbylých jehličnanů. Káceny byly podrůstavé jehličnany s málo vyvinutými korunami a slabým větvením, které by do budoucna neměly perspektivu vytvořit sadovnicky a esteticky hodnotné dřeviny. Vzhledem k tomu, že šlo o pěstební probírku dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (zákon o ochraně přírody) a dřeviny s obvody kmenů do 80 cm měřenými ve výšce 130 cm nad zemí (§ 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a jeho prováděcí předpis - § 8 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění) k předmětnému kácení se nevydávalo rozhodnutí, a tudíž nebyla ukládána povinnost splnění náhradní výsadby.

Lucie Petříčková
Oddělení vnějších vztahů