Reakce na příspěvek pana Telaříka z 9. 11. 2013

V tomto fóru naleznete odpovědi na dotazy určené Městskému úřadu v Kopřivnici. Své otázky s označením FÓRUM zasílejte na tuto emailovou adresu: jana.hromocukova(zavináč)koprivnice.cz

Moderátor: Jana Hromočuková

Reakce na příspěvek pana Telaříka z 9. 11. 2013

Příspěvekod Lucie Petříčková » pon lis 18, 2013 9:30

Reakce na příspěvek pana Ivana Telaříka uveřejněný na oficiálním diskusním fóru města Kopřivnice dne 9. 11. 2013

Výše zmíněný příspěvek vrhá špatné světlo na práci zaměstnanců městského úřadu v Kopřivnici a z toho důvodu jej nemohu nechat bez odezvy. Pan Telařík se ve výše zmíněném příspěvku zabýval úvahami nad třemi oblastmi problémů týkajících se zadání veřejné zakázky na výstavbu chodníku v místní části Mniší a současně z nich vyvodil jakési „závěry“. Dovolte mi tímto, abych věc osvětlil z pohledu postupu městského úřadu:

Problém č. 1 : proč administrací veřejné zakázky byla pověřena externí firma?
Zadání veřejné zakázky v režimu zákona o veřejných zakázkách je vysoce formalizovaným procesem, který klade na zadavatele velké nároky na jeho správnou administraci. Externí firma, jejíž hlavní činností je administrace veřejných zakázek, vnáší do celého procesu své znalosti a zkušenosti z řady obdobných zadávacích řízení. Průběžně sleduje vývoj právní úpravy a rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu veřejné soutěže a soudů v této oblasti, což je velmi důležité pro správnou aplikaci zákona, zejména v situacích, ve kterých zákon není zcela jednoznačný a může připustit různý výklad. Takto rozsáhlými zkušenostmi pracovníci odboru rozvoje města disponovat nemohou, neboť se zabývají především technickou stránkou zakázky, ať jde o spolupráci při projekční přípravě nebo kontrolu následné realizace zakázky. Výkonu této činnosti odpovídá jejich pracovní náplň, vzdělání a praxe v oblasti přípravy a realizace staveb. Městský úřad zatím nemá zaměstnance specializovaného na oblast veřejných zakázek.

Problém č. 2: diskriminační podmínka v zadávací dokumentaci:
Podle autora příspěvku došlo v rámci zadání zakázky k diskriminaci menších nebo regionálních či místních firem, tím že zadavatel požadoval, aby uchazeč vlastnil provoz na výrobu obalované drti. Tato podmínka sice v původním znění zadávací dokumentace byla uvedena, ale na základě podnětu jednoho uchazečů byla v průběhu zadávacího řízení zrušena dodatkem k zadávací dokumentaci a všem uchazečům byla plně a řádně prodloužena doba pro přípravu nabídek tak, aby je mohli předložit i ti, kteří obalovnu nevlastní, ale jsou schopni si obalovanou směs zajistit smluvně u jiného dodavatele. Zmiňované společnosti SLUMEKO, s. r. o., tedy tato podmínka nemohla překážet k podání nabídky. Na místě nejsou ani úvahy o upřednostňování českého nebo zahraničního původu vítězného uchazeče. Zákon o veřejných zakázkách jasně stanoví, že zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce. To zde uvádím nad rámec řešeného případu, protože tady byla vybrána firma, která má sídlo v České republice.

Problém č. 3: vyloučení dvou firem z důvodu nízké nabídkové ceny:
Zákon o veřejných zakázkách ukládá hodnotící komisi posoudit výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, musí, zdůrazňuji slovo „musí“, si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění. V daném případě tedy hodnotící komise v souladu se zákonem, doporučením administrátora a relevantní rozhodovací praxí vyzvala firmy, jejichž nabídky vykazovaly znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, aby tuto cenu zdůvodnili. To znamená, požádala je, aby předložili kalkulaci vybraných položek, které ve srovnáni s ostatními byly v nabídce výrazně nižší a zadavatel se tak mohl důvodně obávat, že je firma nebude schopna za nabízené ceny realizovat. Bohužel ani jedna z takto vyzvaných firem na výzvu nereagovala a vysvětlení komisi neposkytla. Tyto nabídky tedy musely být z dalšího hodnocení vyloučeny. Jiným postupem by se zadavatel dopustil porušení zákona.

Jak vyplývá z výše uvedeného, všechny uvedené kroky byly provedeny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, který je město jako veřejný zadavatel povinno respektovat narozdíl od občana, který si zadává výstavbu garáže u svého domu.

Ing. Miroslav Halatin
tajemník MÚ
Lucie Petříčková
 
Příspěvky: 99
Registrován: stř črc 23, 2008 8:10
Karma: 4

Zpět na Radnice odpovídá

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků