Stránka 1 z 1

Rušení nočního klidu na ulici Kadláčkově

PříspěvekNapsal: pát črc 19, 2013 12:54
od Lucie Petříčková
Dobrý den,

ve schránce důvěry se objevila žádost o zajištění nočního klidu na ulici Kadláčkově. Pisatel žádosti si stěžuje na hluk způsobený hudebními produkcemi, projíždějícími automobily, opilými lidmi a štěkáním psa.

Na území města platí obecně závazná vyhláška O místních záležitostech veřejného pořádku, která řeší rušení nočního klidu mezi 22. a 6. hodinou. Pravidla dána touto vyhláškou jsou vymahatelná prostřednictvím městské policie, a prokazatelné přestupky jsou řešeny formou finančních sankcí.

V případě venkovních hudebních produkcí konaných po 22. hodině je nutné požádat Radu města Kopřivnice o výjimku z výše uvedené vyhlášky. Pořadatel je také povinen respektovat zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, který stanovuje, že hluk z provozoven služeb a hluk z veřejné produkce nesmí překročit hygienické limity. Na základě prokázání překročení normových hodnot může orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor uložit pořadateli pokutu.

Pokud jde o hluk způsobený projíždějícími automobily, pak tímto způsobem postupovat nelze - jelikož původce hluku není možné jednoznačně určit, nelze jej sankcionovat.

Rušení nočního klidu opilými lidmi, popíjení alkoholu na veřejnosti, případně jiné protiprávní jednání jednotlivců, řeší strážníci dle zákona a vyhlášky města. V těchto případech se mohou občané obracet na Městskou policii Kopřivnice na telefonním čísle 604 142 244.

Psí štěkání není ošetřeno žádným právním předpisem, a proto město nemůže majiteli psa nařídit, aby jej umístit jinam. Lze předpokládat, že úkolem psa je hlídání objektu - pokud by byl pes přemístěn a neměl by přístup k plotu pozemku (jak pisatel žádosti navrhuje), tento úkol by plnit nemohl.

Lucie Petříčková
Oddělení vnějších vztahů