Stránka 1 z 1

Kopřivnice - opět v něčem nejlepší

PříspěvekNapsal: pon čer 26, 2017 20:18
od Zdeněk Šustr
Když jsem se před několika dny vrátil do Kopřivnice po cestě napříč Moravou, měl jsem pocit, že naše město je zase v něčem jiné, lepší.
Ve všech městech, kterými jsem projížděl, jsem byl svědkem toho, jak pracovníci technických služeb i samotní občané naprosto
bezohledně kosí travní porosty. Ne tak v Kopřivnici. S vyjímkou Centra, kde se tento nešvar také ujal, jsou okrajové části města a hlavně
naše sídliště, krásně zarostlé travou, kopřivami, bodláky i dalšími kvetoucími bylinami. Jejich vzrůst dosahuje často takřka metrové výše.
Tento porost přímo vybízí k vytváření cestiček, utajených ležení či skrývaček. Dalším pozitivem je možnost vychutnat si pyl kvetoucích travin,
což ocení zvláště alergici a astmatici. Výchovným přínosem je obohacení našich dětí o znalosti druhů květenství, které by jim u posečených
porostů zůstaly ztajeny. Kladu si otázku, co je za tímto stavem ukryto? Že by nějaká nová, neznámá soutěž, do které je naše město přihlášeno
a ze které kyne další ocenění, která naši čelní představitelé tak rádi přejímají? Nebo se snad jedná o rafinovaný marketingový trik, aby z množství
impozantních kopřiv návštěvník ihned poznal jméno města? Nevím. Snad se vbrzku dočkáme odpovědí na naznačené otázky. V každém případě
je tento hezký stav vizitkou vedení města a zvláště Odboru životního prostředí, jako garanta za zeleň města.