Fórum Ivana Telaříka

Pravidla fóra
Diskusní fórum slouží k výměně názorů mezi občany a k zodpovídání dotazů směřovaných na radnici, k němuž slouží téma „Radnice odpovídá“. Městský orgán odpovídá standardně na dotaz pouze jednou. V případě, že přispěvatel žádá doplnění odpovědi, je nutné, aby dále postupoval podle zák. 106/1999 Sb.

Odesláním příspěvku do diskusního fóra přebírá jeho autor odpovědnost za obsah a za případné následky, které by z něj mohly vzniknout. Město Kopřivnice si jako provozovatel tohoto webu vyhrazuje právo smazat příspěvky obsahující vulgární výrazy, propagující rasismus, pornografii, či jinak odporující zákonným normám. Na diskusní fórum nesmí být rovněž vkládány přispěvky a odkazy podporující politická a názorová hnutí.

Při psaní přispěvatel dodržuje zásady slušnosti. Příspěvky, které se netýkají tématu, nebo mají hrubý, urážlivý či jinak nevhodný obsah, mohou být z diskusního fóra vymazány a jejich autorům může být v případě nutnosti na fórum zakázán přístup.

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » pát zář 05, 2014 23:49

Příspěvek byl odstraněn na doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů - http://www.koprivnice.cz/mesto/aktuality/UOOU-08312-14.pdf.

Znění žádosti města Kopřivnice:

Dobrý den,
jeden ze zastupitelů města Kopřivnice požádal o sdělení výše odměn vedoucích úředníků našeho úřadu, vedoucích městem zřízených nebo založených organizací. O tuto informaci požádal podle § 82 zákona o obcích. Ač byl upozorněn na citlivost těchto údajů, tyto zveřejnil na veřejném diskuzním fóru provozovaném městem Kopřivnice. Dovoluji si Vás požádat o radu - máme tento příspěvek z fóra odstranit ? Jednotlivé osoby sice nejsou uvedeny jménem, ale vzhledem k velikosti našeho města jsou snadno identifikovatelné.
Dovoluji si požádat o Vaše vyjádření v co nejkratší době.
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » ned zář 07, 2014 21:31

Vážený pane Bittnere,

chápu Vaší snahu vykroutit se z pro Vás nepříjemné situace. Neustále zdůrazňujete, že se jedná o běžné odměny a ne o odměny mimořádné. Já jsem dostal písemnou informaci podepsanou tajemníkem MÚ Ing. Miroslavem Halatinem, že se jedná o odměny mimořádné. Jeden z vás nemluví pravdu, pro mne je ale důvěryhodnější tajemník, který z titulu své funkce má určitě větší přehled o mzdách a odměnách pracovníků radnice a organizací, jejichž je město zřizovatelem. Zda byly odměny „takové“ nebo „makové“ je úplně jedno. Jádro věci je ale v tom, že občan má právo vědět, jakým způsobem je nakládáno s jeho penězi. Věřím, že pro Vás a i jiné bylo příjemnější, kdy jste se mohli schovávat za pokroucené paragrafy a utajovat vše co se utajit dalo. To se ale nelíbilo veřejnosti a tak na nátlak občanů a po nesčetných žalobách na arogantní funkcionáře a úředníky rozhodl Nejvyšší správní soud že:
„Úřady nesmějí zatajovat výši platů a odměn, které úředníci dostanou. Zveřejnění výše odměn nijak neporušuje zákon o ochraně osobních údajů. Úředník je tak podle soudu jednoznačně příjemcem veřejných peněz. Tou je jakákoli osoba, které je vyplacena byť i jen minimální částka z veřejných rozpočtů," rozhodli soudci.
Rozhodnutí soudu se vztahuje i na státní podniky, státem nebo samosprávami ovládané firmy, ale i veřejné školy a veřejné zdravotnictví.
V našem státě jsou vykladači zákonů soudy. Tak i Vám nezbývá nic jiného, než se jejích rozsudky řídit. Musíte se smířit s tím, že si občané budou klást otázku, zda služby poskytované KTK, kde zastáváte funkci jednatele, nejsou předražené z důvodu, že velkou část peněz získaných z poplatků občanů „odkloníte“ do vlastních kapes.
Závěrem bych okomentoval Váš demagogický příspěvek, kde chcete předhodit občanům, že zastupitel dostává za svou činnost statisícové částky. Myslíte si, že občané našeho města jsou tak hloupí a na tuto Vaší návnadu se chytí? Jako zastupitel, na rozdíl od Vás, utrácím svůj čas za symbolickou měsíční odměnu, která sotva stačí na pokrytí nákladů za telefonní hovory spojené s výkonem funkce zastupitele.

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » ned zář 07, 2014 21:57

Dopis Úřadu pro ochranu osobních údajů, který jsem odeslal jako reakci na smazání mého příspěvku týkajícího se zveřejnění mimořádných odměn některých funkcionářů radnice a vedoucích organizací, jejichž zřizovatelem je město Kopřivnice:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
K rukám: Mgr. Ladislava Hejlíka, vedoucího oddělení stížností a konzultací
Mgr. Lenky Karaffové

Věc: Žádost o vyjádření

Dobrý den,

obracím se na Vás ve věci zveřejnění mimořádných odměn, zdůrazňuji slovo mimořádných, kdy na Vaše doporučení bylo smazáno jejich zveřejnění na webových stránkách města Kopřivnice, v rubrice DISKUZE.
Domnívám se, že Vaše doporučení vzniklo za situace, kdy jste od vedoucí soukromoprávního oddělení MÚ v Kopřivnici dostali zavádějící informaci o vyplacených odměnách, důvodu a způsobu jejich zveřejnění. Žádost o Vaše vyjádření byla odeslána dne 28.8.2014 v 11hod. 12 min. elektronickou poštou, odpověď jste odeslali obratem 29.8.2014 pod Čj. UOOU-08312/14-2 . Téhož dne byl příspěvek smazán s tímto zdůvodněním:
Příspěvek byl odstraněn na doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů (s aktivním odkazem na Váše stanovisko).

Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat o stanovisko k této věci, kdy doložím skutečnosti, které z dopisu Mgr. Hanákové nebyly zřejmé, nebo byly záměrně zamlčeny.
Dovolte mi stručně popsat, jak k celé kauze došlo:

Počátkem roku 2014 byly z rozpočtu města Kopřivnice vyplaceny mimořádné odměny zaměstnancům MÚ a organizací, jejichž je město Kopřivnice zřizovatelem. Jelikož výše mimořádných odměn nebyla nikde zveřejněna a docházelo k různým spekulacím, tak se ne mě jako zastupitele, obraceli občané s dotazem, zda výše odměn je tajná a zda odpovídá pracovnímu úsilí a zásluhám odměněných. Poněvadž jako opoziční zastupitel nejsem obeznámen se všemi rozhodnutími vedení města, využil jsem svého práva a požádal o informaci o těchto mimořádných odměnách. Svou žádost jsem opřel o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který rozhodl ve svém rozsudku
v kauze občan vers. radnice ve Zlíně takto:

„Úřady nesmějí zatajovat výši platů a odměn, které úředníci dostanou. Zveřejnění výše odměn nijak neporušuje zákon o ochraně osobních údajů. Úředník je tak podle soudu jednoznačně příjemcem veřejných peněz. Tou je jakákoli osoba, které je vyplacena byť i jen minimální částka z veřejných rozpočtů," rozhodli soudci.
Rozhodnutí soudu se vztahuje i na státní podniky, státem nebo samosprávami ovládané firmy, ale i veřejné školy a veřejné zdravotnictví.

Odpověď jsem obdržel dopisem, který je přílohou mé žádosti. Nabyl jsem dojmu, že výše některých odměn je neadekvátní za situace, kdy v našem regionu je značná nezaměstnanost a mnoho pracujících pracuje za mzdu téměř na hranici mzdy minimální, rozhodl jsem se tyto mimořádné odměny zveřejnit. Občané mají právo vědět, jak se nakládá s penězi, které jim byly odebrány ve formě daní. Byl jsem radnicí varován, že pokud informace o mimořádných odměnách zveřejním, že si ponesu následky z toho vyplývající. Toto považuji za nepřímé vyhrožování a znevážení poslání opozičního zastupitele, jehož posláním je dohlížet, zda vedoucí koalice postupuje v souladu se zákony a obecně platnými morálními zásadami. Za své konání jsem ochoten nést plnou zodpovědnost, na případnou žalobu a soudní projednání mého případu se ji dopředu těším.
Několikrát jsem ve své žádosti zdůraznil, že vyplacené odměny nebyly součástí odměňování podle pracovní smlouvy ale odměnami mimořádnými. Toto vyplývá i z informace MÚ v Kopřivnici, která je přílohou mé žádosti. Někteří „postižení“ chtějí veřejnosti za každou cenu namluvit, že se jedná o odměny vyplývající z pracovní smlouvy, které jim byly vyplaceny jednorázově. Mým úmyslem nebylo získat informace o výši platu a měsíčních odměn pracovníků radnice a organizací jejichž je město zřizovatelem, ale pouze o odměnách mimořádných. Za nastalé situace o to asi požádám, aby se vyjasnilo, zda odměny nebyly během roku vypláceny a byly vyplaceny jednorázově jak tvrdí jejich příjemci. Jaké je Vaše stanovisko k takovéto žádosti ? Z vyjádření Nejvyššího správního soudu bych měl i tuto informaci obdržet.

Děkuji za odpověď, doufám že ji obdržím stejně rychle jako jste odpověděli na žádost
Mgr. Hanákové, vedoucí soukromoprávního oddělení MÚ v Kopřivnici.


S pozdravem

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » pon zář 08, 2014 17:48

Vážení občané Kopřivnice,

současné vedení města tají před Vámi nejenom výši svých mimořádných odměn, ale i řadu dalších věcí, týkajících se hospodaření s veřejnými prostředky.
Neustálým odstraňováním mého článku dává jasně najevo, že nemá v této věci čisté svědomí.
Věřím, že se jejich konání zúročí v nastávajících volbách. Nenechejte se obalamutit řadou předvolebních akcí, na které se již chystá slavnostní páska a brousí se nůžky na její přestřižení. Vemte na vědomí, že tyto akce jsou financovány z vašich peněz, které jste zaplatili ve formě daní.

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » pon zář 08, 2014 17:52

Příspěvek byl odstraněn na doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů - http://www.koprivnice.cz/mesto/aktuality/UOOU-08312-14.pdf.
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Alois Havel » čtv zář 11, 2014 13:58

Příspěvek byl odstraněn, protože porušoval pravidla diskuzního fóra.

Na diskusní fórum nesmí být rovněž vkládány příspěvky a odkazy podporující politická a názorová hnutí.
Naposledy upravil Alois Havel dne čtv zář 11, 2014 14:05, celkově upraveno 1
Alois Havel
 
Příspěvky: 161
Registrován: pon úno 12, 2007 15:34
Bydliště: KOPŘIVNICE
Karma: 1

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Alois Havel » čtv zář 11, 2014 14:04

Příspěvek byl odstraněn, protože porušoval pravidla diskuzního fóra.

Na diskusní fórum nesmí být rovněž vkládány příspěvky a odkazy podporující politická a názorová hnutí.
Alois Havel
 
Příspěvky: 161
Registrován: pon úno 12, 2007 15:34
Bydliště: KOPŘIVNICE
Karma: 1

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Alois Havel » čtv zář 11, 2014 16:46

Pohřeb demokracie v Kopřivnici

Dne 9.9.2014 bylo odebráno právo zastupiteli panu Telaříkovi publikovat své názory na tomto fóru.
Tento krok je nutno chápat jako bezpříkladné porušení práva každého občana o vyjádření svého názoru, člena Zastupitelstva města Kopřivnice zvláště. Rovněž i mé příspěvky byly smazány z důvodu, že na diskusní fórum nesmí být rovněž vkládány příspěvky a odkazy podporující politická a názorová hnutí. Doufám, že následujícím textem a dalším příspěvkem nebudu podporovat žádné názorové nebo politické hnutí a tudíž nebude důvod k jeho odstranění.
Současná vedoucí koalice na radnici chce za každou cenu zamezit kritice na její konání během končícího volebního období a v souvislosti s nastávajícími Komunálními volbami.
Věřím, že občané již poznali, že současná radníční koalice udělá vše pro to, aby se dále udržela u koryt, kde se jim tak dobře mlaskalo.
Občané města Kopřivnice jeho a místních částí: Přijďte v co největším počtu k volbám a tam vyjádřete svůj názor na způsob vedení města. Jaké zastupitelstvo si zvolíte, takové budete mít!
Pokud chcete, aby se před vámi utajovaly rozhodnutí vedení města, nebo byli kritici umlčováni, tak zvolte to současné.

Alois Havel
Naposledy upravil Alois Havel dne pát zář 12, 2014 22:26, celkově upraveno 1
Alois Havel
 
Příspěvky: 161
Registrován: pon úno 12, 2007 15:34
Bydliště: KOPŘIVNICE
Karma: 1

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Alois Havel » čtv zář 11, 2014 16:50

Vážení občané města Kopřivnice a přílehlých obcí,
příspěvky zastupitele Ivana Telaříka se ze zdejší diskuze vyřazují aniž by on porušoval zákon. Pokud ano, tak radniční cenzor měl okamžitě podat trestní oznámení. Co je za tímto vyřazovaním příspěvku ať si občan dosadí sám.
Pokud máte zájem si tyto příspěvky přečíst tak je najdete na veřejně přístupném místě v blízkosti radnice.
Doufám,že radniční cenzor nebude i tento můj příspěvek považovat z jeho pohledu za „protizákonný“
Alois Havel
Alois Havel
 
Příspěvky: 161
Registrován: pon úno 12, 2007 15:34
Bydliště: KOPŘIVNICE
Karma: 1

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Jaroslav Bonk » pon zář 15, 2014 22:09

Chystá se podraz ?

Doslechnul jsem se, že vedení radnice připravuje kampaň, která by měla znevěrohodnit dosavadní činnost zastupitele pana Telaříka. Jednou z oblastí jsou trestní oznámení, jež podal na podezřelá rozhodnutí radnice, která dle jeho přesvědčení byla pro město nevýhodná nebo dokonce vzbuzovala podezření na korupční jednání.
Pánům radní se není co divit, když jim někdo nedopřeje klidu na utrácení peněz na nesmyslné projekty typu aquaparku pod Červeným kamenem, mamutů na kruhových objezdech, přehlížení zneužívání dotací od města sportovními kluby, odpouštění dluhů vůči městu spřízněným osobám,
přidělování lukrativních pracovních míst kamarádům, podivnému nákupu silnice od Tatry, korupční zakázce na uložení kostek zbylých po rekonstrukci ulice Štefánikova a podobně.
Je zajímavé, že na všech stupních státní správy funkcionáři zneužívají svých postavení, jen ti kopřivničtí se tváří jako ti „tak křišťálově čistí, že křišťálově čistější již nemohou být“. (citát bývalého premiéra Grosse, po jeho skandální obhajobě podezřelého nabytí majetku).
Co se týče trestních oznámení: Jak má postupovat opoziční zastupitel, když je jeho názor koalicí vždy převálcován? Jako občan, a jako zastupitel pak zvlášť, má ze zákona dokonce povinnost oznámit policii byť jen podezření, že chytá nějaké protizákonné jednání resp. k němu již došlo.
Podání trestního oznámení je běžný způsob, kdy se jedna ze stran nemůže domoci svých práv. Že je tomu tak místostarosto Šulo? I vy, coby opoziční zastupitel jste vyhrožoval současnému starostovi Jalůvkovi trestním oznámením za korupci při pronajímání nebytových prostor.
Radnice chce občanům namluvit, že svou činností zastupitel Telařík působí naší společnosti a potažmo našemu městu škodu. Opak je pravdou. Například po podání jednoho trestního oznámení bylo městu vráceno 448 000 Kč, vyplacených soukromé firmě na základě protiprávního rozhodnutí Rady města. Prošetřování trestních oznámení zastupitele Telaříka je ale pakatel proti kauze SLUMEKO, kdy poplatky okolo sporu za nesmyslné výběrové řízení již stály město okolo milionu korun.

Jaroslav Bonk
Jaroslav Bonk
 
Příspěvky: 2
Registrován: úte led 29, 2013 9:24
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Alois Havel » sob zář 20, 2014 15:06

Dobrý den pane Gavlasi,
protože se mi nechce s Vámi diskutovat přes KN a ani tam chodit podávat příspěvky,tak volím tuto cestu v pohodlí domova a kdy se domnívám,že to občané taky čtou.
Vy mě znáte zřejmě pouze díky sportovním výsledkům,ale jinak vůbec. Já se domnívám,že Vás neznám vůbec i když se možná potkaváme.Tak se nestyďte a přihláste se. Možná se budete divit,že pro mě je více cennější,že mám najeto více jak 2 mil.km nejen u nás,ale i po Evropě aniž bych na cestách někomu ublížil a to pro sebe stavím více jak sportovní výsledky.
Ale k věci. Vy o koze a já o voze,nebo opačně.Jak chcete.
V mém příspěvku v KN není ani slůvkem zmínka o stranické příslušnosti jmenovaných pánů,ani zmínka o mé "příslušnosti k někomu" a možná na rozdíl od Vás jsem nebyl ani svazákem natož pak členem nějaké strany. O tom,že bych hanil to,jak muzeum vypadá není taky ani zmínka, ba dokonce jsem se nepodepsal jako Vy ke komu se dobrovolně hlásím.Navíc si prosím ujasněte,že NEZÁVISLÍ jsou hnutí nikoliv strana a prosím zjistěte si kdo byl vůbec u zrodu,jak sám píšete „megamelonského divadla“. To se budete divit.Vždy je někdo jmenovitý kdo přijde s nějakou myšlenkou a to ať už ve sportu,kultůře nebo politice a záleží na něm zda své myšlenky umí i prosadit.Snad jen autoři vtipů jsou neznámí.
Pro mě není problém má tvrzení doložit.Přečtěte si to prosím vícekrát ať pochopíte o čem píši.Je to o ekonomice a prostorových možnostech za určitý peníz.Mě život naučil hospodařit jinak , po vzoru p.Bati protože bez halíře není koruna. Ale jak se sám přiznáváte co se týká muzea „nejste si jistý“tak prosím příště si to ověřte.
Když píšete jak mě znáte tak Vám určitě neuniklo,že v létech 1995 – 1997 jsem byl v muzeu „nainstalován“coby šéf muzea a tudíž vím o čem jsem psal a mohu Vás ujistít,že jsem byl minimálně v 90ti% u všech jednání „co s muzeem“. Nebudu zde popisovat různá jednání a to některá i velmi tvrdá jen zopakuji,že byly 3 varianty a to jedna za 37mil.druhá za 48mil.a třetí za 138mil. Já prosazoval tu druhou a při této variantě byla i spočitána cena za zboření „megadivadla“ 4,6mil.kč.
A ještě dovolte abych dodal,že jsem při cestách po Evropě navštívíl 7 automobilních muzeí v době kdy jsem ještě nepracoval v našem muzeu tak si dovolím ze svého pohledu i srovnávat.
Alois Havel
Alois Havel
 
Příspěvky: 161
Registrován: pon úno 12, 2007 15:34
Bydliště: KOPŘIVNICE
Karma: 1

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Alois Havel » pon zář 29, 2014 16:42

Vážený pane Pospěchu,
jsem aktivním sportovcem města Kopřivnice. Sport je pro mne, kromě své práce, prioritou č. 1. Sledoval jsem vaše interview v KTK a řekl bych, že mám celkem podobné názory na sport jako Vy. Co se ovšem týče politické kultury, nejsem přesvědčen, jestli Vaše slova a činy jsou totožné. Jen pro úplnost- jmenuji se René Bartošák a jsem kandidátem politického hnutí NEZÁVISLÍ do blížících se Komunálních voleb.
Jak je možné, že člen na Vaší kandidátce č. 2 p. Polášek hanlivě uráží občany, kandidující za hnutí jehož jsem já členem? Vyjadřuje se o nich výrazy , které kdybych uvedl, tak by tento článek nemohl být otištěn v žádných slušných novinách. Většinu lidí z naší kandidátky znám a jsou to slušní lidé, něco dokázali a aby se lidem v Kopřivnici lépe žilo, chtějí dokázat ještě víc. Čím se provinil např. Radek Bonk nebo jeho otec, když je p. Poláškem nazýván tím nejvulgárnějším slovem? Myslím si, že za to, co pro kopřivnický hokej udělali, jak finančně tak profesně, si tyto hanlivé výrazy nezaslouží.
Pokud je p.Polášek mluvčím Vašeho hnutí, tak jen doufám, že nebude nadále požívat takovéto výrazy i proti členům ostatních stran a hnutí.

René Bartošák.
Alois Havel
 
Příspěvky: 161
Registrován: pon úno 12, 2007 15:34
Bydliště: KOPŘIVNICE
Karma: 1

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Alois Havel » pát říj 03, 2014 17:38

Starostovy vzdušné zámky.
V příloze KN č.33 byl zveřejněn výsledek tzv.Letní školy urbanismu,kterou uspořádala Komise pro architekturu a urbanismus při místní radnici.Iniciátorem akce byl starosta Jalůvka.Kladu si zde otázku co vede starostu k neustálému zadávání projektů,které nemají téměř žádnou šanci na realizaci. Je to projev nějaké závislosti na neustálém strhávání pozornosti na svou osobu nebo jsou to jiné důvody? Jeho obliba v častém přestřihávání pásky při realizaci jakékoliv akce je všeobecně známa.Na tomto místě je možno připomenout jeho nesmyslnou studii aquaparku, která stála městskou pokladnu více než jeden a půl milionu korun,studii přeměny ZŠ Náměstí na LŠU nebo studii na rekonstrukci loutkového divadla,která stála tolik,že jeho novému majiteli bylo v podstatě věnováno zdarma.
Činnost Letní školy urbanismu lze přirovnat k "účtování bez hostinského". Tím hostinským jsou míněni majitelé nemovitostí,na kterých se architekti vyřádili.Hlavním dotčeným majitelem je TATRA, která se dle vyjádření architektů k výsledku akce nevyjádřila. Proč by se majitelé Tatry měli vyjadřovat k něčemu tak neuvěřitelnému,jako je plánování nějakých záměrů bez souhlasu a součinnosti majitele.Nejde mi na rozum jak může někdo vypracovávat jakoukoliv studii na cizích nemovitostech . Je to stejné jako by někdo zveřejnil záměr zřídit např.tržnici na mé zahradě. Takto navrhují architekti využít objekt Tatry,který v současné době slouží k expedici nákladních aut. Viděli někdy páni architekti byť jen z okna radnice,jaká činnost se v tomto objektu provádí? Za každého počasí zde musí pracovat ti,kteří auta připravují na vagonech pro bespečnou přepravu. Mají alespoň střechu nad hlavou byť jsou jinak vystaveni všem rozzmarům počasí. Nedivmím se ,že se vedení Tatry k věci nijak nevyjádřilo neboť komentovat výsledek tzv. Letní školy urbanismu nestojí ani za popsaný papír a je to jen ztráta času.
Z tohoto a podobných důvodů by mělo být hlavním cílem doufejme nového vedení radnice zastavení podobných megalomanských projektů,které jen vysávají peníze z městského rozpočtu bez konkretního výsledku.
Alois Havel
Alois Havel
 
Příspěvky: 161
Registrován: pon úno 12, 2007 15:34
Bydliště: KOPŘIVNICE
Karma: 1

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Alois Havel » pát říj 03, 2014 17:59

Podle informací zastupitele Ivana Telaříka, kterému byl znemožněn přístup na toto fórum, byl proveden podivný prodej pozemku firmě HACVIA v Průmyslové zóně. Aby měli občané více informací o tomto prodeji, mohou si přečíst následující článek:

Rozprodej města

Na zasedání Zastupitelstva města 25.9. byl odsouhlasen prodej pozemku 5 499 m² v podnikatelské zóně Vlčovice firmě HACVIA s.r.o. za cenu 1 634 410 Kč. O prodeji a podnikatelském záměru jmenované firmy byla veřejnost široce informována v posledním čísle Kopřivnických novin.
Tento prodej ale vyvolává několik otázek:
- V Důvodové zprávě, která je přílohou k návrhu usnesení se uvádí, že od 10.4.2014 probíhala jednání s firmou HACVIA o koupi zmíněného pozemku. S kým ale tato jednání probíhala, když firma HACVIA s.r.o. vznikla až 29.7.2014, o čemž se může každý přesvědčit z veřejně přístupného Obchodního rejstříku. Toto kopíruje všem dobře známou činnost tzv. kmotrů, kteří se nejprve domluví s těmi, kteří disponují s majetkem nás všech. Pak účelově založí firmu, do které je majetek za výhodných podmínek vyveden. Veřejnosti jsou podsouvány informace o dosavadních úžasných výsledcích firmy HACVIA. Jak je firma dosáhla když k dnešnímu dni existuje 2 měsíce? Jakým způsobem ručí za závazky a smluvní pokuty vyplývající z kupní smlouvy když existuje pouze na papíře? Radniční koalice buď neví o čem hlasuje, nebo si neprověřuje informace potřebné pro jejich rozhodování. Připomíná loutkové divadlo, kdy starosta ze zákulisí tahá za provázky, kterými jsou ovládány jejich ruce při hlasování.
- Podnikatelská zóna byla zřízena za účelem vzniku nových pracovních míst v našem regionu. Město vykoupilo pozemky od soukromých subjektů, poté opravdu začala realizace. Jak ale bude přispívat ke snížení nezaměstnanosti firma HACVIA, která hodlá na vice než půlhektarovém pozemku zaměstnat 5-10 pracovníků, výhledově prý až 20. Budou to ale lidé registrováni místním Úřadem práce? Ve výpisu z OR se uvádí jako předmět podnikání Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické? Jsou takovíto pracovníci v Kopřivnici a blízkém okolí k dispozici? Jsem přesvědčen že ne.
- Jsou si ti zastupitelé, kteří schválili tento prodej vědomi, že se možná stali součástí nějakých zákulisních čachrů? Jsou si vědomi, že doba, kdy se mohli vymlouvat na to, že nevědí o čem hlasují již pomalu končí?
- Když už firma HACVIA projevila z nějakých pohnutek takový zájem o podnikání v našem městě, tak proč jim nebyl nabídnut např. objekt bývalého zdravotního střediska, který má být zbourán. Firma HACVIA se hodlá v Kopřivnici zabývat výrobou několika druhů léčivých látek pro humánní i veterinární medicinu. K čemu potřebuje pozemek o rozloze více než půlhektarový, když jiné firmě s podobným zaměřením a mnohonásobně vyšším počtem zaměstnanců (např. FAVEA působící v bývalém „chudobinci“) stačí budova bez pozemků.
V tolik vychvalované prezentaci tzv. Letní školy urbanismu se uvádí, že staré objekty se nemají bourat ale má se pro ně nacházet nové využití. Jak koresponduje úporná snaha zbourat bývalé zdravotní středisko s tímto doporučením?
Jako jeden z důvodů bourání se jeví lákavá příležitost přiživit se na podílu z 5-ti milionové dotace, která je údajně slíbena na srovnání tohoto objektu se zemí.
Alois Havel
 
Příspěvky: 161
Registrován: pon úno 12, 2007 15:34
Bydliště: KOPŘIVNICE
Karma: 1

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » čtv pro 11, 2014 3:53

Koaliční dort.

Při své nedávné návštěvě našeho města prohlásil prezident Miloš Zeman, že sestavování povolební koalice na místní radnici mu připadá jako když Pejsek s Kočičkou pekli dort. Svým výrokem celkem přesně vystihl situaci, která byla způsobena výsledkem voleb, kdy se do hry o sestavování vedení radnice dostalo 9 subjektů s deseti kandidujících. Z kola vypadla pouze TOP 09.
Tento stav způsobilo několik faktorů. Jedním z hlavních je názorová roztříštěnost voličů, nízká volební účast a v nemalé míře i současný volební systém, který je vhodný pro volby do parlamentu ale není příliš vhodný pro volby Komunální. Proč je tomu tak? Ve volbách do Parlamentu, který je tvůrcem zákonů, jde především směrování politiky státu. Ve volbách komunálních jde o konkrétní fungování města v období, pro které zvolení zástupci obdrželi mandát od svých voličů. Naše problémy nevyřeší ani pan Sobotka, pan Babiš nebo někdo s dalších představitelů politických stran a hnutí, které jsou součástí Parlamentu ČR. Své záležitosti si musíme řídit sami. Dle mého názoru by v Komunálních volbách měly být preferovány známé osobnosti před nám vzdálenými sekretariáty politických stran a hnutí.

Já jsem kandidoval do Komunálních voleb na kandidátce hnutí NEZÁVISLÍ. Naše hnutí získalo pouze jeden mandát, když k druhému mandátu chyběl onen pověstný „chloupek“. Na základě takovéhoto volebního výsledku nebylo možno očekávat zázraky. Bylo nutné pouze čekat, zda nás neosloví někdo, kdo potřebuje náš mandát k sestavení většinové koalice. Ještě v den, kdy byly sečteny hlasy a byl znám předběžný výsledek voleb jsme byli osloveni zástupci hnutí ANO 2011, ČSSD a KSČM. Poněvadž jiná nabídka nepřišla tak jsme na spolupráci přistoupili. Bylo vyvoláno jednání, jehož výsledkem bylo dne 15.10 2014 podepsání dohody o vytvoření koalice s výše jmenovanými subjekty. V této dohodě je uvedeno, že do konce měsíce října 2014 bude vypracován návrh Koaliční smlouvy tak, aby k datu prvního zasedání Zastupitelstva byla tato již podepsána.
Každá koaliční smlouva musí obsahovat programové priority jednotlivých subjektů, jmenovité obsazení klíčových funkcí ve vedení radnice, jmenovité obsazení Rady města, případně i návrh na obsazení Finanční a Kontrolní komise. Z důvodů obstrukcí hnutí ANO 2011 nebyla dohoda naplněna a koaliční smlouva nebyla podepsána. Proto první zasedání Zastupitelstva vyústilo v patovou situaci, kdy žádná ze stran nebyla schopna sestavit většinu, potřebnou pro zvolení vedení radnice. Z tohoto důvodu starosta nechal hlasovat o ukončení jednání. Po souhlasu většiny zastupitelů pak oznámil konání další schůze Zastupitelstva na 4.12.2014.Tímto krokem vznikl další prostor pro pokračování koaličních jednání. Koalice, jejíž jsem byl členem, se mnohokrát sešla, bohužel k žádnému posunu v postoji ANO 2011 nedošlo.
Jistě by každého zajímalo, v čem spočívalo jejich konání. Na tomto místě se o to ve stručnosti pokusím:
Kandidátka hnutí ANO 2011 byla sestavena jak z členů hnutí tak z jeho příznivců. Na druhém místě kandidátky figurovala paní Petra Tománková, která však nesouhlasila se sestavením koalice v již dříve uvedeném složení. Rozhodla se bojkotovat hlasování jak pro tu či onu stranu. Tímto jednáním vznikla ona patová situace. Lídr hnutí ANO 2011 pan Resner neustále sliboval, že paní Tománkovou přesvědčí, aby zvedla ruku ve shodě se svými kolegy. Neustále posouval termín kdy se tak stane. Zda svá slova myslel upřímně nebo jen tak zastíral jiné úmysly nemohu hodnotit. Paní Tománková odmítala své stanovisko prezentovat osobně koaličním partnerům, její postoj vždy prezentoval pan Resner. Takováto nejistota panovala až do soboty 22. listopadu. V tento den se uskutečnilo další s nesčetných koaličních jednání. Poprvé se jej zúčastnila paní Tománková. Ta prohlásila, že své stanovisko nezmění a pro koalici, které je hnutí ANO 2011 součástí, ruku nezvedne. Po tomto prohlášení byla vyzvána, aby postoupila svůj mandát dalšímu z členů hnutí ANO 2011 a takto odblokovala patovou situaci. Odpověděla, že toto nemůže učinit. Tímto krokem by prý zklamala své voliče. Takto se rozpadla koalice, kterou svým podpisem dne 15.10. stvrdili lídři hnutí ANO 2011, ČSSD, KSČM a hnutí NEZÁVISLÍ.
Následovalo vystoupení pana Resnera, který prezentoval svůj úmysl vstoupit do koalice, jejíž hlavním představitelem je ODS. Stejně tak reagovali 4 držitelé mandátů za ČSSD s návrhem vytvoření tzv. „velké koalice“ za účasti ODS, hnutí ANO 2011 a ČSSD. Na toto zareagoval zástupce KSČM výrokem: Běžte jednat a zjistěte si jakou dostanete nabídku. K jednání vám přeji mnoho štěstí. Zvedl se a odešel. Po krátké době, kdy jsem poznal, že se ani se mnou dále nepočítá jsem taky schůzku opustil. ČSSD však byla vázána dřívějším usnesením členské schůze, které jim znemožňovalo povolební spolupráci s ODS. Toto usnesení bylo následovně zrušeno a tím se jejím zástupcům uvolnila cesta k jednání s ODS.
Co následovalo pak nemohu okomentovat, neboť každý subjekt začal jednat samostatně se snahou dosáhnout dohody s do té doby opoziční skupinou zastupitelů.
Já sám jsem v této záležitosti nevyvíjel žádnou aktivitu, stejně tak, jako to bylo při tvorbě koalice bezprostředně po volbách. Dostal jsem však nabídku ke spolupráci s tou koalicí, se kterou se mělo v úmyslu spojit hnutí ANO 2011 a ČSSD. Po zralé úvaze jsem nabídku přijal, a to z důvodu, že vytvoření tzv. velké koalice seskupení ODS, hnutí ANO 2011 a ČSSD bylo nepravděpodobné. Tento stav by vedl k další patové situaci na příští schůzi zastupitelstva. Nebylo by zvoleno vedení města, nemohl by se schválit rozpočet. To by vedlo k rozpočtovému provizoriu a dalším komplikacím.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodl podřídit své osobní ambice zájmu obyvatel našeho města. Tímto prohlášením bych chtěl vysvětlit občanům Kopřivnice a hlavně mým voličům, co mě vedlo k takovému, pro mnohé, nelogickému kroku. Slibuji však, že svou činnost v Zastupitelstvu budu vždy směřovat ne ke prospěchu jednotlivce ale ku prospěchu celku.

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » stř pro 09, 2015 15:35

Bylo, nebylo.
Tak obyčejně začínaly klasické české pohádky. Podobně se vyvíjela i kauza „ZŠ Mniší“. Ta ale spíše než pohádku připomíná absurdní komedii. Ale popořádku:
Vše začalo údajnou krádeží 30 000 Kč z objektu školy, kterými disponovala její ředitelka. Ředitelka školy byla zároveň i pokladníkem, byla zodpovědná za veškeré finanční operace školy. Z tohoto důvodu musela být s její osobou podepsána Smlouva o hmotné odpovědnosti v písemné formě. Takováto smlouva byla ředitelkou podepsána v roce 2013. Jelikož šetřením policie ČR nebylo zjištěno překonání překážky údajným pachatelem krádeže, byla vykonána kontrola zřizovatelem školy, kterým je město Kopřivnice. Kontrolou byly zjištěny závažné nedostatky v hospodaření. Nejvážnějšími byl způsob uložení pokladní hotovosti a machinace s účetními doklady. Šetřením byla zjištěna absence jakékoliv pokladny a její pojistnou smlouvou požadovaném uložení v uzamčené skříni nebo stolu, což by alespoň v nejnutnější míře zabránilo zcizení hotovosti. To bylo i příčinou, že pojišťovna odmítla hradit vzniklou škodu. Skutečnosti zjištěné Kontrolním oddělením MÚ v Kopřivnici splňovaly podmínky pro okamžité rozvázání pracovního poměru s ředitelkou školy pro vážné porušení předpisů souvisejících s vykonávanou funkcí. Na otázku, proč se tak nestalo, musí odpovědět pracovníci radnice, do jejichž kompetence školství patří.
Protože městu Kopřivnice vznikla zcizením peněz škoda a pojišťovna ji odmítla hradit z důvodu nedodržení pojistných podmínek, byla škoda v souladu se Smlouvou o hmotné odpovědnosti uplatněna vůči ředitelce školy. Ta nejprve toto rozhodnutí přijala a začala škodu splácet podle dohodnutého splátkového kalendáře. Později však, zřejmě na radu nějakého právníka, přestala škodu splácet a navíc požadovala vrácení již zaplacených splátek. Jako důvod uvedla neplatnost Dohody o hmotné odpovědnosti a to ne z věcných, ale z formálních důvodů. Je zde opět otázka, kdo zodpovídá za správný obsah takovýchto smluv. S žádnou z uvedených skutečností nebyli seznámeni členové Rady města, kteří nejsou zároveň zaměstnanci radnice a vykonávají svou funkci jako neuvolnění. Ale i oni mají stejnou míru zodpovědnosti jako ti, kteří vykonávají funkci na radnici jako své povolání. Jakékoliv pochybení, byť i z důvodu špatné informovanosti, je mohou přivést do nepříjemné situace, v nejhorším případě i na „lavici obžalovaných“.
To se stalo i mi v případě kauzy ZŠ Mniší. Začalo to celkem nevinně. V měsíci červnu Rada města schvalovala odměny ředitelům a ředitelkám škol, jejichž zřizovatelem je město Kopřivnice. Ředitelé a ředitelky se jednání zúčastnili osobně, aby mohli obhájit případné dotazy na zdůvodnění odměny a její výše. Pouze ředitelka ZŠ Mniší vyslala za sebe zástupkyni. Po přečtení jednotlivých návrhů, ve kterých byli všichni k odměnám navržení hodnoceni kladeně, byly všemi členy Rady města odměny schváleny. Jaké bylo později pro mne překvapení, kdy jsem byl některými občany osočován se zpronevěření se předvolebním slibům. Tam jsem sliboval zprůhlednění rozhodování volených zástupců. Nyní, když jsem se stal členem koalice, tak prý jsem na tyto sliby zapomněl. Na dotaz, co tím kritik míní, jsem se teprve dozvěděl, co se v ZŠ Mniší odehrálo a odehrává. Ihned jsem si vyžádal zprávu o provedené kontrole ve zmíněné škole, s jejímiž výsledky nebyli členové Rady města nijak seznámeni. Po jejím přečtení jsem po zodpovědných pracovnících radnice požadoval jejich stanovisko, jak budou situaci řešit. V tu dobu již probíhal spor mezi ředitelkou a vedením města o platnosti a neplatnosti Smlouvy o hmotné odpovědnosti, o způsobu úhrady škody vzniklé zcizením peněz a o nápravě porušování směrnic a jiných právních předpisů ředitelkou školy.
V tuto dobu již prosákla kauza na veřejnost. Ředitelka (nebo jí spřízněná osoba) zorganizovala akci na její podporu a to se zdůvodněním, že proti její osobě je vedena štvavá kampaň. Ředitelka to prezentovala i v Kopřivnických novinách, cituji:
„Řadu měsíců jsem pod obrovským tlakem, vystavována nevysvětlitelným pomluvám ze strany radních, zadáváním nereálných termínů ke splnění úkolů, podrobována kontrolám na popud rady,“
Z uvedených důvodů pak podala dne 2.11.2015 rezignaci na místo ředitelky. Zároveň pak dopisem některým rodičů a občanům Mniší oznámila důvody svého odstoupení shodné s tím, co uveřejnila v K.N. Její příznivci poté zorganizovali petici a shromáždění na obhajobu odstoupivší ředitelky a proti záměru zřizovatele školy na její sloučení se ZŠ Lubina. Shromáždění se uskutečnilo 26.11. v Mniší za účasti pracovnic radnice zodpovědných za školství tj. Mgr. Rysové, Ing. Michálkové a starosty Ing. Kopečného. Rovněž byli přítomni i členové Místní komise v čele s jejím předsedou Václavem Lichnovským.
Podle mých informací bylo hlavním tématem „vyštvání“ vynikající ředitelky zlými členy Rady města v čele s mou osobou. Každý soudný čtenář si může z předchozího textu odvodit, že si ředitelka způsobila svůj odchod sama svým jednáním. Ještě mohla poděkovat za benevolentní přístup zřizovatele, kdy po zjištění závažných pochybení mohla být propuštěna ihned po provedené kontrole, tj. v květnu 2015. Místo toho dostala ještě odměnu !!!
Kromě prohřešků souvisejících s financemi se ředitelka dopustila i neméně závažného morálního pochybení, když zaměstnala pro zpronevěru trestně stíhanou bývalou ředitelku ZŠ v Rybí Magdalenu Turkovou. Když rozsudek nabyl právní moci, tak ředitelka neudělala nic proto, aby osoba pravomocně odsouzená dále nemohla působit jako pedagog, který má být vzorem pro mladou generaci. Ke zrušení pracovního poměru s odsouzenou došlo až na nátlak veřejnosti. V oblasti výchovy dětí nebo politiky nemůže být uplatňována tzv. presumpce neviny ale naopak. Člověk stíhaný, (v případu bývalé ředitelky ZŽ Rybí byl 99% předpoklad že bude i odsouzena) by se neměl angažovat ve veřejné funkci až do konečného vyřešení případu tak, jako je to například u policie, kdy je obviněný postaven mimo službu.
Na vzpomenutém shromáždění byla podpora ředitelky pouze zástupné téma. V tu dobu již byla bývalá ředitelka zaměstnána na jiné škole v okrese. Hlavním tématem bylo zvrátit připravované rozhodnutí o způsobu další existence školy, podrýt autoritu vedení města, Rady města a hlavně moji, který jsem byl na shromáždění jmenovitě označen jako hlavní viník vzniklé situace. Organizátoři shromáždění zorganizovali petici, kdy občany Mniší přivedli v omyl, že zřizovatel má v úmyslu školu zrušit. Ve skutečnosti byly pro Radu města vypracovány 4 varianty možného řešení situace, kde zrušení školy byla varianta, která nepřipadá v úvahu do roku 2018 a to z důvodu udržitelnosti projektu rekonstrukce školy. Jako nejvýhodnější ze zbylých 3 variant je sloučení školy se ZŠ Lubina, kdy na každé škole by byla zřízena funkce vedoucí učitelka a vedením obou škol by byla pověřena současná ředitelka ZŠ Lubina. Tento model by kopíroval osvědčený model, který je využíván při řízení místních mateřských škol. Ředitelka ZŠ Lubina vykazuje dlouhodobě dobré výsledky jak v pedagogické oblasti tak i při organizaci provozu školy a byla by zárukou, že takto bude pokračovat i v Mniší.. Tímto krokem by byla minimalizována možnost, že výběrovým řízením bude vybrána taková osoba, která nedosahuje kvalit současné ředitelky ZŠ Lubina. Sloučení obou škol by bylo rovněž ekonomicky výhodnější, získané prostředky by se mohly využít na lepší finanční ohodnocení současných pedagogů, V oblasti čerpání finančních příspěvků z veřejných zdrojů by pak bylo možno získat jejich větší objemy z důvodu větší organizace. Tuto variantu ale odmítají organizátoři petice, kteří prosazují výběrové řízení na nového ředitele-ředitelku. K tomu je nevede „zdravý rozum“, ale zhrzenost nad tím, že ztratili ředitelku, se kterou byli nějakým způsobem spřízněni. Nebo snad rivalita s Lubinou, kdy se řídí heslem: „Jakékoliv řešení, třeba i blbé ale naše“? Svým počínáním vnucují vedení města něco, za co ale nenesou, a v budoucnu ani neponesou jakoukoliv zodpovědnost. Udělali si organizátoři petice průzkum, kolik dětí bude navštěvovat školu v roce 2019, kdy již nebude povinností udržet školu za každých okolností? Pokud bude škola pro budoucí vedení města ekonomickou zátěží, dovedu si představit variantu, že tato bude zrušena a žáci převedeni do škol v Kopřivnici. Do Lubiny to nebude možné, neboť tato škola je a bude plně vytížena.
Zarážející je i to, že se veřejně projednávala věc, o které mělo být teprve jednáno na zasedání Rady města v následujícím týdnu dne 30.11.2015! Radní ještě nebyli seznámeni s návrhy řešení situace a autoři petice měli již řešení! Na dotaz z jakých podkladů čerpali bylo odpovězeno, že mají dobrý zdroj na radnici. Dle mého názoru situace vznikla nedostatečnou informovaností jak členů Rady města tak i občanů místní části Mniší. Kdyby byly v Kopřivnických novinách jednoznačně uvedeny příčiny vzniku kauzy, nemuselo dojít k současnému vyhrocenému stavu a veřejnému osočování koho volit a koho nevolit v příštích volbách. Budu zvědavý, jak se zachovají největší obhájci samostatnosti školy, kdyby muselo dojít k jejímu zrušení v roce 2019. Tuto variantu si nikdo nepřeje, nejde ji ale vyloučit.
Doufám, že se vedení města z tohoto případu poučí. Bude-li muset dojít k personální změně z důvodu neudržitelnosti některé osoby ve funkci, tak uvede pravý důvod a nebude kolem případu mlžit. Rovněž by se měla zlepšit informovanost neuvolněných členů Rady města, aby se tito nedozvídali některé informace dříve než veřejnost. Jen takto lze předejít podobnému případu jako tomu se ZŠ v Mniší.
Závěrem bych se chtěl omluvit všem občanům a zvláště pak mým voličům za to, že jsem v červnu tohoto roku byl jedním z těch, kteří odsouhlasili odměnu ředitelce ZŠ Mniší Mgr. Zdarsové a tak ochudil městskou pokladnu o značnou částku peněz, které mohly být vyčerpány na rozumnější věc. Omluvou by mi mohlo být to, že jsem nebyl informován o prohřešcích tamní ředitelky. Neznalost ale neomlouvá, příště si dám větší pozor a nezvednu ruku pro odměnu, pokud nebudu plně přesvědčen o její oprávněnosti.

V Kopřivnici 3.12.2015

Ivan Telařík
člen Rady města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Předchozí

Zpět na Obecná diskuse

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

cron