Fórum Ivana Telaříka

Pravidla fóra
Diskusní fórum slouží k výměně názorů mezi občany a k zodpovídání dotazů směřovaných na radnici, k němuž slouží téma „Radnice odpovídá“. Městský orgán odpovídá standardně na dotaz pouze jednou. V případě, že přispěvatel žádá doplnění odpovědi, je nutné, aby dále postupoval podle zák. 106/1999 Sb.

Odesláním příspěvku do diskusního fóra přebírá jeho autor odpovědnost za obsah a za případné následky, které by z něj mohly vzniknout. Město Kopřivnice si jako provozovatel tohoto webu vyhrazuje právo smazat příspěvky obsahující vulgární výrazy, propagující rasismus, pornografii, či jinak odporující zákonným normám. Na diskusní fórum nesmí být rovněž vkládány přispěvky a odkazy podporující politická a názorová hnutí.

Při psaní přispěvatel dodržuje zásady slušnosti. Příspěvky, které se netýkají tématu, nebo mají hrubý, urážlivý či jinak nevhodný obsah, mohou být z diskusního fóra vymazány a jejich autorům může být v případě nutnosti na fórum zakázán přístup.

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » čtv kvě 23, 2013 1:20

O svobodě slova.

Na můj dotaz, kdo rozhoduje o nevhodnosti příspěvku na internetové diskuzi se přihlásila paní Petříčková z Oddělení vnějších vztahů místní radnice. Ve svém vyjádření uvádí doslova toto:
„V reakci na Váš poslední dotaz uvádím, že čtení podobných příspěvků a posuzování toho, zda jsou v souladu s pravidly fóra, mezi mé soukromé iniciativy nepatří - odpovědnost za obsah městského webu mám v náplni práce.“
Chápu, že náplní práce jmenované je mimo jiné to, co uvádí ve svém vyjádření, avšak zajímalo by mne kdo, a jaká kritéria stanovil pro určení nevhodnosti příspěvku a tudíž k jeho smazání.
Jak jsem již dříve uvedl, omezení svobody projevu je vymezeno zákonem. Pokud si paní Petříčková vykládá zákon po svém, tak bych jí chtěl na tomto místě připomenout výrok předsedy vlády ČR Petra Nečase z tohoto pondělka, kdy komentuje situaci, vzniklou okolo udělování profesorských hodností kdy prohlásil:
"Člověk v této zemi má právo na svobodu slova, to znamená, že má právo se chovat i pitomě,"
Jak koresponduje omezování svobody slova na tomto fóru resp. v Kopřivnických novinách se slovy předsedy vlády, který je rovněž nejvyšším politickým představitelem lídra zdejší radniční koalice?

Ivan Telařík,
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » ned čer 02, 2013 17:16

Odpověď na článek místostarosty Ing. Šuly v K.N. z 30.5.2013

Ing. Jaroslav Šula v tomto článku napadá mou kritiku cenzurních zásahů vedení radnice do příspěvků v Kopřivnických novinách a na tomto diskuzním fóru.
Pro podporu „své pravdy“ využívá i následujících argumentů, kde doslova uvádí:
„A tak bývalý společník v hospodách, dnes již stále častěji odmítaný, se ještě urputněji pasuje do role pozéra, mate občany hledáním a odhalováním fiktivních zločinů a předkládáním vlastních pravd.“
Podobné argumenty jsou projevem zoufalství, kdy pro nedostatek faktických argumentů se uchyluje k pomluvám. Ve čtenářích budí dojem, že jsem hospodský povaleč. Takovýmito výroky se snaží znevěrohodnit mou činnost zastupitele a odvrátit pozornost od tématu mých příspěvků.
Na tomto místě bych se rád zeptal, zda návštěva restaurace je nějakám přečinem, nebo je nějakým způsobem určeno, o čem se tam má diskutovat. Uvádí, že jsem v restauracích odmítán. Z článku ale nevyplývá, jestli mne snad personál odmítá obsloužit. Pokud dojde k dialogu mezi hosty tak je pochopitelné, že ne všichni jsou stejného názoru. Jsou i takoví, kteří jiný politický názor obhajují poněkud vehementněji a pak může dojít k poněkud hlasitější výměně názorů. Hospody nejsou kostely, kde se jen naslouchá a dialog se nepřipouští. Je každého věc, kde nachází příznivce pro své názory a potencionální budoucí voliče. Já taky nevyčítám Ing. Šulovi navštěvování kostela, natož pak činnosti, které se tam věnuje. Věřím, že v demokratické společnosti jsou mimopracovní aktivity kteréhokoliv občana jeho soukromou věcí. Jako ortodoxní křesťan by se měl Ing. Šula podle toho chovat. Chtěl bych v této souvislosti uvést názor jeho bývalého kamaráda (autor zná jeho jméno), který se udivuje nad odsuzováním dialogů v hospodách, kdy v předvolebním čase Ing. Šula spolu s dnes již nežijícím spolustraníkem agitovali pro svou stranu taky v místních hospodách.
V hospodách se politika řešila, řeší a řešit bude, na rozdíl od kostela, kde se jen modlí. Avšak modlením se ještě žádný problém nevyřešil. Ing. Šula dokonce tvrdí, že mě museli za mé názory z hospody dokonce vyvést, což je lež a bude to muset dokázat u soudu. Z toho asi vyplývá další invektiva k mé osobě, že se rád soudím, což je další nesmysl. Nikomu přece nedělá radost, když se svých práv musí domáhat soudní cestou. Když ale není jiná možnost, tak se musí sáhnout i k tomuto krajnímu řešení. Na tomto místě bych chtěl Ing. Šulovi připomenout jeho výrok po autonehodě, při které zranil muže, který na následky zranění zemřel. Matka zraněného pak veřejně prezentovala okolnosti nehody, kde podle Ing. Šuly nepravdivě uváděla jeho počínání po nehodě. Ten pak prohlásil v tisku, že hodlá tuto ženu žalovat za pomluvu. Takže jak je to s tím souzením ? V době internetu se musí mnohem obezřetněji vážit slova !
V poslední řadě Ing. Šula znevěrohodňuje autorství mých příspěvků. Jsem jejich autorem a stojím si za jejich obsahem. Každému, kdo o to projeví zájem to mohu potvrdit osobně. Stejně tak vystupuji se svými názory na jednání Zastupitelstva města, můj projev je orginál a ne předem připravený plejbek. Pokud ale ani toto prohlášení nepostačuje, můžeme se spolu utkat v duelu na KTK stejně, jako jsem se utkal dříve se starostou Ing. Jalůvkou.V této souvislosti je zajímavé, že Ing. Šula jako křesťan nezpochybňuje, jestli příslušné texty v Písmu svatém nenapsali ti, kteří jsou tam uvedeni jako autoři a bere toto jako absolutní pravdu.

Ivan Telařík,
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » pon čer 17, 2013 18:33

Popelčiny oříšky po Kopřivnicku.

Článek paní Ireny Kašubové, uveřejněný v Kopřivnických novinách č. 23 s titulkem
„Pohádka o školní Popelce“ jen potvrzuje to, o čem se snažím informovat kopřivnickou
veřejnost již delší dobou. Činím tak prostřednictvím Kopřivnických novin a na mém
internetovém blogu. Paní Kašubová poukazuje na nerovný přístup kopřivnické radnice k
základním školám, kterých je město zřizovatelem. Základní školu Emila Zátopka přirovnává
k oné Popelce, která je všemi zanedbávána a ponižována. Neuvedla však jména Popelčinych
falešných, domýšlivých a zlých sester. V této souvislosti by bylo vhodné uvést tyto jména:
Základní škola Milady Horákové a soukromá církevní škola svaté Zdislavy. Obě tyto
jmenované školy, respektivě jejich ředitelé zneužívají svého napojení na peníze z rozpočtu
města. Ředitel ZŠ Milady Horákové Mgr. Pospěch přímo jako radní, ředitel ZŠ svaté
Zdislavy prostřednictvím místostarosty Ing. Šuly. Svůj podíl na této situaci má samozřejmě
sám starosta Ing. Jalůvka, který pro zachování svého „koryta“ je schopen učinit jakoukoliv
nepravost, jen aby jej nepotkalo to nejhorší, což by bylo živit se něčím mimo politiku.
Jedním z prvních občanů, který upozornil na nekalé praktiky při rozdělování pěněz z městského rozpočtu místním školám byl pan Vrána svým článkem v Kopřivnických novinách. Kritizoval tam zřízení dvou pracovních míst správců školního hřiště při ZŠ Milady Horákové. Výsledkem byl „hon na Vránu“, kdy pohuňci ředitele Pospěcha (jedním z nich byl správce hříště) po něm pátrali, zřejmě proto, aby mu osobně „poděkovali“ za jeho kritiku. V této kauze jsem se angažoval i já, když jsem osobně navštívil ostatní ředitele místních Základních škol a vyzýval je, aby se taky vyjádřili k této záležitosti. Ve všech případech se ředitelé nechtěli veřejně k této záležitosti vyjádřit s odůvodněním, že nebudou kritizovat jednání svého kolegy. Jejich „pštrosí“ jednání má za následek současní stav, kdy některé školy jsou preferovány na úkor jiných.
Zvláštní kapitolou je soukromá církevní škola svaté Zdislavy. Zřizovatelem zmíněné školy
není město Kopřivnice ale biskuptví ostravsko-opavské. Tato skutečnost ale nebrání
nadstandardní podpoře této školy z rozpočtu města. Tématice jsem se taky několikrát
věnoval jak na jednání Zastupitelstva tak i ve veřejném prostoru. K mé iniciativě se připojili
i mnozí občané, někteří z nich prezentovali svůj postoj v Kopřivnických novinách nebo v
internetové diskuzi na stránkách města Kopřivnice. Výsledkem bylo omezování příspěvků
do Kopřivnických novin nebo dokonce odmítáním zveřejnění jejich redakcí. Cenzura názorů
došla dokonce tak daleko, že došlo k mazání příspěvků z internetové diskuze na
internetových stránkách města tiskovou mluvčí radnice paní Petříčkovou. Je ale jasné, že ani
redakce Kopřivnických novin ani tisková mluvčí nejednají z vlastí vůle, ale na příkaz svých
„chlebodárců“. Zda vnitřně souhlasí s těmito nařízeními je jejich soukromá věc. Stávají se
ale součástí represivního systému, což se jistě odrazí i v jejich profesní kariéře po
nevyhnutelné změně politického složení vedení místní radnice.
Paní Ireně Kašubové a ředitelům „chudých“ škol bych chtěl připomenout, že soukromá
církevní škola by měla zaplati za dobu své činnosti do městské pokladny cca 40 000 000 Kč
za nájemné, kdyby se měřilo stejným metrem všem soukromým subjektům, které podnikají
v objektech ve vlastnictví města. Ve skutečnosti ale platí 4 800 Kč ročně ! Rovněž do rekonstrukcí budovy byly z rozpočtu města čerpány milionové sumy, letos je z rozpočtu města vyčleněno půl milionu na rekonstrukci elektroinstalace, další půlmilion je určen na opravy majetku ve vlastnictví katolické církve.

Pánové ředitelé základních škol, jaký máte pocit při čtení těchto řádků? Budete dále
strkat hlavu do písku ? Pokud ano, tak se nedivte, že někteří budou dále bobtnat a vy
chudnout . Je to stejné, jako ve zbytku společnosti. Bohatí jsou stále bohatší a zbytek je čím
dále tím chudší. Lidé remcají ale nedělají nic pro změnu situace. Proč lidé volí neustále
stejné lidi? Stačí někomu, že dostane od jedné z politických stran igelitku s logem modrého
ptáka a heslem „Od dobrého k lepšímu“, poskytne-li kandidát ošetření pejskovi, dostane od
kandidáta jitrničku ? Dokonce mi jeden občan zdůvodnil volbu jednoho z kandidátů tím, že
mu tento zprostředkoval zaevidování u zubaře !
Pokud budou potencionální kandidáti v příštích komunálních volbách voleni podle
podobných kritétií tak se nikdo nemůže divit, že při rozlusknutí těch pomyslných
popelčiných oříšků (v podobě volebních uren) na vás opět vyskočí Jalůvka, Šula, Pospěch
a jim podobní.
Vážená paní Kašubová, ředitelé „chudých“ škol, ostatní občané: Pokud nejste spokojeni se
současným stavem na místní radnici tak máte příležitost vyjádřit svou nespokojenost
prostřednictvím budoucích voleb do místního zastupitelstva. Neúčastí u voleb podporujete
pouze současný stav. Pokud nedojde k radikální změně poměrů, tak Popelka bude dále nosit své ušmudlané šaty, postupem času se vytratí i její doposud nepovšimnutá krása a nakonec skončí zcela zapomenuta v domově pro odložené seniory.Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » čtv črc 11, 2013 16:34

Setkání spolužáků.

Před několika dny jsem byl pozván na setkání spolužáků, se kterými jsem navštěvoval jednu z místních základních škol. Setkání se uskutečnilo v Penzionu pod Bílou horou. Při příchodu do tohoto zařízení mě atakoval jeho majitel Ing. Hrubý slovy, že není žádným pohuňkem
Mgr. Pospěcha, tč. člena Zastupitelstva města Kopřivnice a radního. Reagoval tak zřejmě na můj poslední příspěvek do tohoto fóra, kde jsem vzpomenul praktiky při rozdělování peněz z městské kasy. Tam jsem uvedl doslova toto:
Jedním z prvních občanů, který upozornil na nekalé praktiky při rozdělování pěněz z městského rozpočtu místním školám byl pan Vrána svým článkem v Kopřivnických novinách. Kritizoval tam zřízení dvou pracovních míst správců školního hřiště při ZŠ Milady Horákové. Výsledkem byl „hon na Vránu“, kdy pohuňci ředitele Pospěcha (jedním z nich byl správce hříště) po něm pátrali, zřejmě proto, aby mu osobně „poděkovali“ za jeho kritiku.
Ing. Hrubý se svou reakcí sám přihlásil k tomu, že byl jedním z lovců Vrány, ač v mém příspěvku nebyl nikdo jmenován.
Pokud ale Ing. Hrubý není pohuňkem Mgr. Pospěcha a je tomu naopak, tak se čtenářům mých příspěvků a Ing. Hrubému omlouvám, že mohlo dojít k ne zcela přesnému výkladu textu předchozího článku.

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » pát srp 02, 2013 8:32

Vrána kráká, potrefená husa kejhá.

Takovýmto přirovnáním bych uvedl svou reakci na příspěvek radního Mgr.Pospěcha v KN č.26,
kde mne napadá za vyjádření souhlasu s příspěvkem čtenářky KN, ve kterém je popisován nerovný přístup místní readnice k investicím do místních škol, jejihž je město zřizovatelem. Radní Pospěch při usilovném honu na vránu opět střelil vedle, když občana Vránu, který kritizoval jeho postup při obsazování míst správců školního hříště ztotožňuje s mou osobou. Svou frustraci z neúspěšného lovu ventiluje s tématem nesouvisejícími invektivami vůči mé osobě. Poukazuje na to, že jsem v minulosti řešil nemožnost dovolání se spravedlnosti podáním trestního oznámení. Čtenář si sám vyvodí závěr, zda je možno jiným způsobem překonat bariéru arogance současných „papalášů“, kdy jsou klientelistickými vazbami kryty nepravosti na všech úrovních. Současná politická situace ve státě je toho nejlepším důkazem. Já, na rozdíl od Mgr.Pospěcha, jsem podával svá trestní oznámení vždy v obecném zájmu, zatím co jmenovaný v zájmu osobním. Příkladem může být jím podané trestní oznámení na mne a ještě jednoho pisatele příspěvku do KN, kdy se cítil radní Pospěch poškozen jejich obsahem. Jeho trestní oznámení bylo policií ČR odloženo jako bezdůvodné.
Radní Mgr.Pospěch se rovněž ve svém příspěvku vyjadřuje k situaci, související s majetkovými vztahy vzhledm k ZŠ Emila Zátopka. Zde, jako radní, projevuje svou elementární neznalost poměrů, kdy ve svém příspěvku uvádí (cituji): ZŠ Emila Zátopka nemohla dlouho získat dotaci, protože pozemky, na kterých škola stojí, nepatřily městu. Dnes je tomu jinak a v příštím roce by se i tato škola měla dočkat zasloužené a potřebné opravy. Prostým nahlédnutím do Katastru nemovitostí se každý může přesvědčit, že opak je pravdou. Nesvědčí tato dlouhodobě se táhnoucí situace o nedostatečné kvalitě práce jak současného tak i minulého vedení radnice, resp. její majetkové správy? Vysvětlí vedení radnice občanům města, že tuto situaci nebylo schopno vyřešit od roku 2000, odkdy se prý majetkové poměry řeší?


Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » sob srp 03, 2013 13:46

Kostky Štramberská

Když dva dělají totéž není to totéž !

Uplynul rok, co jsem poukázal na nesmyslné a nehospodárné uložení žulových kostek, které zbyly po rekonstrukci ulice Štefánikova. Pro osvěžení paměti čtenářů uvádím, že kostky byly rozhodnutím vedení radnice uloženy do palet, omotány PVC fólií a uloženy do prostoru volejbalového hříště bývalé ZŠ Náměstí. Tato akce nebyla zahrnuta do rozpočtu rekonstrukce a vyvolala vícenáklady přesahující 500 000 Kč. Celou akci realizovala externí firma, ačkoliv tato mohla být provedena brigádniky z řad kopřivnických nezaměstnaných, kteří se takto mohou oprávněně odvolávat na nedostatek pracovních příležitostí. Stejně tak i některý ze sportovních klubů by si tímto rád vylepšil svůj rozpočet. Naskýtá se tady otázka známá již ve starověkém Římě: Cui bono? V českém překladu pak „Komu ku prospěchu“? V dnešní řeči „Kdo se na tom nabalil“ ?
Odpověď se nabízí sama: Jak nezaměstnaní tak i případný další realizátor by se asi nebyl ochoten podělit o zisk na předražené zakázce.

Podívejme se, v jakém stavu se dnes nacházejí do palet uložené kostky: :( :(
Obrázek

Prostranství, dříve školní hříště s antukovým povrchem zarůstá plevelem. Postupně zaroste náletovými dřevinami, PVC obaly se vlivem povětrnosti rorpadnou, dřevěné palety zničí dřevokazné houby. Toto místo se tak stane kouskem divoké přírody v centru města a bude jej pak možno prohlásit za chráněnou přírodní rezervaci obývanou specifickými druhy hlodavců a hmyzu.
Možná, že i toto je tajný záměr vedení radnice ke zvýšení turistického ruchu ve městě, když už nevyšel fantasmagorický záměr starosty se zřízením aquaparku, jehož studie byla prezentována
v Kopřivnických novinách číslo 33/2008 ze dne 25.09.2008. Tato studie stála městskou pokladnu
cca 1 500 000 Kč ! To se nám to hospodaří, když to nemusíme platit ze svého !
Obrázek

Obrázek


Tyto obrázky ukazují výsledek akce za více než 500 000 Kč a jedno zničené sportoviště, které mohlo sloužit alespoň veřejnosti, když už ne jako školní hříště. Takto se stará radnice o sportovní aktivity místní mládeže. Za zbytečně vyhozený půlmilion mohlo být hříště adaptováno pro jakoukoliv volnočasovou aktivitu.
Ve stejné době, kdy byly kostky ukládány do palet, si uložil kostky na svém soukromém pozemku bývalý tajemník Městského úřadu pan Jiřík. Ten nedbal na zasvěcené rady tzv. odborníků, kteří tvrdili, že uložením kostek na hromadu dojde k jejich poškození. Svým „selským rozumem“ asi vydedukoval, že když za více než 50 let, kdy byly kostky zatěžovány jak koňskými povozy s železnými obručemi na kolech tak i nejtěžšími vozidly přepravující produkty z nedalekého lomu nedošlo k jejich poškození, tak i jejich skladování na hromadě je taky nepoškodí. Následující foto je toho důkazem:
Obrázek

Tento obrázek ukazuje uložení dlažebních kostek, které nestálo p. Jiříka ani korunu ! :D :D

Nemělo by současné vedení radnice požádat pana Jiříka, aby se vrátil na radnici alespoň jako poradce, a aby před jakýmkoliv podobným projektem posoudil, zda je tento v souladu se zdravým rozumem ?
Závěrem bych položil řečnickou otázku:
Až nastane čas, kdy se najde pro kostky uplatnění, tak z kterého úložiště bude snadnější kostky přemístit ? Z prohnilých palet s toztrhanými obaly a prorostlými metrovým plevelem a možná i stromy, nebo z hromady bývalého tajemníka ?
Odpovím si sám:
Již dnes by nebylo možno manipulovat s paletami s kostkami pomocí techniky. Co na tom, radní si mohou opět objednat externí firmu, která za další půlmilion ráda kostky přemístí.

Ivan Telařík,
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » pon srp 12, 2013 15:16

Popelčiny ozvěny.

Byl jsem překvapen, jaký ohlas vyvolal článek v KN o přístupu vedení města k technickému stavu ZŠ Emila Zátopka, hlavně ale k mému vyjádření k tomuto tématu. Svůj pohled na věc prezentovaly jak osoby zainteresované, tak i ti, kteří citili vnitřní potřebu se k věci vyjádřit. Všechny jejich příspěvky byly zveřejněny v KN č.26.
Dovoluji si na tomto místě okomentovat názory jednotlivých autorů příspěvků. Jeden příspěvek se však svým demagogickým přístupem vymyká z diskuze o nastoleném tématu, a tak jsem pro odpověď zvolil samostatný článek, který byl již zveřejněn na tomto fóru a zároveň byl dodán do redakce KN k uveřejnění v rubrice Příspěvky zastupitelů. Jde o článek radního Mgr.Pospěcha, který, aby dodal váhu svému názoru se snaží nejdříve znevážit mou osobu a pak zcela nepravdivě mate veřejnost, že všechny majetkoprávní záležitosti okolo ZŠ Emila Zátopka jsou vyřešeny, a tak rekonstrukce může začít již v příštím roce. Prostým nahlédnutím do Katasttru nemovitostí i laik zjistí, že k dnešnímu dni není vyřešeno nic z toho, co Mgr.Pospěch prezentuje jako hotovou věc. Tímto pan radní dává veřejnosti obraz o jeho způsobilosti vykonávat funkci radního. Jeho způsob vyjadřování, kdy používá fráze jako „v příštím roce by se i tato škola měla dočkat zasloužené rekonstrukce“ je typický pro současnou politickou garnituru na všech úrovních státní správy.
Výrazy „by se“ „kdyby“ a pod. nikoho k ničemu nezavazují, v případě jejich neuskutečnění se najde vždy dost argumentů, proč nemohly být realizovány.
Dalším příspěvkem zastupitele k tématu Popelka bylo vyjádření místostarosty Ing.Kopečného, který obšírně popisuje, jak byly postupně revitalizovány ZŠ Alšova, 17.listopadu, ZŚ v Lubině a Mniším. Rovněž popisuje chystanou rekonstrukci ZŠ Milady Horákové. K problematice ZŠ Emila Zátopka
se hned v úvodu svého příspěvku ironicky vyjadřuje, že se jedná o věc, kdy „jedna paní povídala“.
Ta jedna paní je pedagogem zmíněné školy, a tak místostarosta dal veřejnosti možnost seznámit se
s jeho přezíravým postojem k občance města, kterou nepovažuje za hodnou, aby se vyjádřila k problematice, která dlouhodobě tíží jak pracovníky ZŠ Emila Zátopka, ale hlavně vytváří nedůstojné prostředí pro její žáky. Dále popisuje, že rekonstrukci nebylo možno provést z důvodů nedořešených vlastnických vztahů k pozemkům mezi městem a státem, které se táhnou již od roku 2000! Dále pak nezapsáním budovy školy do Katastru nemovitostí! Toto je ale vrchol neschopnosti vedení města resp. jeho majetkové správy, kdy dvě státní instituce si nejsou schopny vyřešit takovýto elementární problém, jako je převod pozemku z vlastnictví státu do vlastnictví města, zvláště pak z pohledu, kdy k takovýmto převodům docházelo v našm městě docela běžně.
V případě, že by se takto postupovalo v soukromé firmě, tak by zainteresované osoby okamžitě přišly o zaměstnání. V opačném případě by firma rychle zkrachovala. Ne tak ve státní správě, tam je potřeba si práci šetřit.
V rubrice Dopisy čtenářů se ve stejném čísle KN obšírně rozepsal Ing.Gavlas o publikační činnosti jednotlivých představitelů politických stran v našem městě. Samozřejmě neoopomenul kriticky zhodnotit mé články a články pana Josefa Krutílka. Na toto má Ing.Gavlas plné právo, ne každý musí nutně schvalovat jednání jak současné koalice tak i opozice. Nemám potřebu zde s jeho názory polemizovat, každý si může utvořit svůj vlastbí pohled na popisované skutečnosti. V jednom ale musím dát Ing.Gavlasovi za pravdu, kdy se kriticky vyjadřuje k nedostatečné publikační činnosti představitelů politických stran. Mgr. Krompolce z ČSSD, RSDr. Kuboše z KSČM, a Mgr. Jiřího Nováka z TOP 09. Všichni tito jsou opoziční zastupitelé a jejich neviditelnost v mediální sféře napomáhá k udržení se u koryt současným představitelům města. Proto je tímto vyzývám k větší aktivitě, zvláště pak v souvislosti s dnešními politickými poměry ve státě. Nečinností by pomohli zakonzervovat současný stav a nebylo by možno uskutečnit změny, po kterých volá veřejnost, znechucená současnými poměry.
Zvláštní kapitolou je pak příspěvek Mgr. Nytry, předsedy místní organizace TOP 09, kde odsuzuje jak obsah mých příspěvků, tak i příspěvků pana Krutílka a Dvořáka. Místo věcných argumentů používá výrazů jako agrese, demagogie a třídní nenávist. Není to ale způsob vyjadřování lídra celé TOP 09 Kalouska? Nespletl si Mgr. Nytra adresáta, kterému jeho slova patřila? .
V úvodu svého článku konstatuje, že svoboda slova je základním kamenem demokracie, avšak ani svoboda slova není bezbřehá – končí tam, kde začíná svoboda druhého. Jak mám pochopit jeho slova? Mám je snad chápat tak, že má svoboda slova končí tam, kde jeho začíná? Takto si vykládá pan Mgr. Nytra, povoláním advokát, článek 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, podle něhož: „Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“
Pan Mgr. Nytra si před napsáním svého příspěvku také zapoměl přečíst Statut Kopřivnických novin, kde je doslova uvedeno v článku II. odst.1 :
„Kopřivnické noviny jsou politicky nezávislým týdeníkem pro občany města Kopřivnice a jeho okolí. Základním cílem a chráněnou hodnotou periodika je pluralita názorů a svoboda projevu.
Kopřivnické noviny uznávají a ctí veškeré svobody občana v mezích upravených ústavou a příslušnými zákony. Zejména ceněnou hodnotou je možnost svobodného a veřejného vyjádření názoru.“
Neumí snad pan Nytra číst nebo nechápe význam těchto slov, stejně jako ti, kteří provádějí cenzurní zásahy v Kopřivnických novinách a na internetovém Diskusním fóru? Kdo je oprávněn určovat co je v mezích upravených ústavou a příslušnými zákony? Pan Nytra? Starosta? Radní? Paní Petříčková? Odpověď je jasná: Nezávislý soud! Pokud někdo předpokládá, že byl zveřejněným textem poškozen či utrpěl nějakou újmu, nechť se obrátí na soud, který pak rozhodne, zda k újmě došlo a stanoví adekvátní náhradu, pokud uzná, že stížnost byla oprávněná.
Pan Mgr.Nytra, stejně jako většina advokátů, si vykládá právo po svém a přizpůsobuje ho pro potřeby toho, kým je placen nebo kterou stranou je angažován. Advokát, ať proces prohraje nebo vyhraje, svou odměnu má vždy jistou. Udivuje mne, že si členové místní TOP 09 vybrali za předsedu člověka, který je schopen prosazovat za peníze „pravdu“ kohokoliv, okradenou babičkou počínaje, zlodějem nebo vrahem konče. Věří členové této strany, že člověk, který si takovýmto způsobem vydělává peníze je tím nejlepším lídrem?
Další perlou je jeho postoj k cenzurování příspěvků do Kopřivnických novin resp. na internetovém Diskusním fóru. Navrhuje, aby ten, který se cítí být cenzurou omezován si založil své vlastní noviny za své peníze. Tento jeho výrok nemíním nyní rozebírat, připomenu mu jej však po
předčasných parlamentních volbách, kdy TOP 09, zásluhou jejího faktického lídra Kalouska, bude
s největší pravděpodobností svržena s piedestalu a jeho strana by pak zmizela z výsluní mediálního prostoru. Zdali i poté bude prosazovat myšlenku zřízení samostatného televizního kanálu a vydávání vlastních tiskovin za peníze strany TOP 09 ?
Dále si Mgr. Nytra neuvědomuje, že vydavatelem Kopřivnických novin je město Kopřivnice, což není vedení radnice, politické strany a ani jednotliví, jak volení tak i nevolení, funkcionáři. Město Kopřivnici tvoří všichni jeho občané, ať jsou či nejsou politicky angažováni, jsou nebo nejsou věřící, ať mají na dění ve městě jakýkoliv názor. Kopřivnické noviny jsou dotovány nemalou částkou z rozpočtu města, na jehož tvorbě se přímo nebo nepřímo podílí všichni jeho občané! Proto
tam všichni občané mají právo v mezích zákona vyjádřit svůj názor na věci veřejné, ať se to někomu líbí nebo ne.
Rovněž mne udivuje, že předseda místní TOP 09 kritizuje člena Zastupitelstva z řad své strany za jeho postoj, kdy se veřejně postavil proti cenzuře v Kopřivnických novinách a na internetovém Diskusním fóru.

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » pon srp 19, 2013 12:45

Role opozice.

Svými oponenty jsem neustále osočován, že kritizuji jejich činnost, publikuji své názory v Kopřivnických novinách a Diskusním fóru na internetových stránkách města. Touto svou činností prý narušuji klid pro jejich práci. Pokud by ale opozice měla pouze mlčet, nebo dokonce tleskat
„moudrým“ rozhodnutím vládnoucí koalice, tak k čemu by vlastně byla demokracie? Slovo, které se tak často se vyskytuje v názvech stran v celé šíři politického spektra?
Největšími mými kritiky jsou členové strany, ve svém názvu nesoucí slovo demokratická. Tato strana ovládá místní radnici, ostatní spolupracující subjekty pak pouze využívají příležitost, která jim umožňuje obsazení některých míst ve vedení města. Je zřejmé, že takto spolupracují ne ze svého přesvědčení, ale pouze z prospěchu své strany nebo prospěchu osobního. Zářným příkladem může být strana KDU-ČSL. Současný místostarosta, nominovaný touto stranou, vyhrožoval v minulém volebním období tehdejšímu a teď i současnému starostovi trestním oznámením za jeho korupční jednání. Tehdy byl opozičním zastupitelem. A hle, po posledních komunálních volbách prozřel a stal se jedním z nejvěrnějších obhájců činnosti starosty a strany, jejíž je tento lídrem. Že se jemu a jeho straně tento kotrmelec vyplatil svědčí štědré dotace pro katolickou církev z městské pokladny, obsazením míst místostarosty a v radě města..
Jako opoziční zastupitel mám povinnost kontrolovat činnost vedoucí koalice a upozorňovat na jejich případné pochybení nebo protiprávní jednání. Příkladem, do katolického nebe volajícím, je jednání radní Mgr.Kopřivové, která byla do tohoto postu nominována stranou KDU-ČSL.
Tato paní radní byla v té době obyvatelkou našeho města. Později se vdala a odstěhovala mimo náš okres, rovněž nepracuje v našem městě. Podle zákona by jí tímto měl zaniknout mandát zastupitelky a tím i její funkce radní. Takto postupovali zastupitelé Ing. Sumbal a Mgr. Bureš, když se odstěhovali mimo Kopřivnici. Ne tak Mgr. Kopřivová. Když jsem jako opoziční zastupitel podal písemnou žádost o vysvětlení této situace, bylo mi právním odborem města sděleno, že zákon porušen nebyl, neboť Mgr. Kopřivová si ponechala trvalý pobyt v Kopřivnici. Na jaké adrese mi nebylo sděleno. Můžu se domnívat, že to bude asi na místní radnici, když její nynější partner bydlí ve Frýdku-Místku. Je zřejmé, že Mgr. Kopřivová jedná účelově, aby nepřišla o finanční požitky plynoucí z funkce radní. To svědčí o jejím charakteru, zvláště pak jako věřící by měla jednat čestně za všech okolností. Ne tak Mgr. Kopřivová, které jsou bližší peníze než čestné jednání.
Z tohoto příkladu vyplývá, že jakoukoliv funkci ve volených orgánech lze vykovávat na dálku,
bez sepjetí s děním v místě, ke kterému mandát přísluší. Je zřejmé, že v tomto případě bylo zneužito nedokonalé znění zákona. Definice „trvalý pobyt“ ve mně vyvolává otázku, jakje tato myšlena.
V mé představě je to tak, že takováto osoba tráví většinu svého času v místě trvalého pobytu.
V případě, že zastává nějakou veřejnou funkci tak komunikuje takřka denně s občany místa, ke kterému přísluší získaný mandát a ne tak, že se jednou za čas zúčastní jedníní rady nebo zastupitelstva. Dnes, kdy se uplatňují bezhotovostní převody peněz, si tak paní radní nemusí osobně vyzvedávat ani odměnu za svou bezpochyby pro město záslužnou činnost.
Když Mgr. Kopřivová nenašla v sobě alestoň trošku slušnosti a soudnosti, zajímal by mě ale postoj strany, za kterou byla do funkce nominována. Vyvolává to ve mně dojem, a nejenom ve mně, že strana Mgr. Kopřivové a její členové podřizují svou činnost k získání co největšího majetkového prospěch jak svého, tak i katolické církve. Na závěr bych položil otázku, kde vykonává paní radní své manželské povinnosti? Na místní radnici? V nějakém jiném místě našeho města nebo si je občas odskočí splnit do místa bydliště jejího nynějšího partnera ?

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice

P.S.
Jednání Mgr. Kopřivové je vypuštěním „kontrolního chrousta“, zda voliči spolknou takovouto fintu
s trvalým bydlištěm. Mnohem važnější situace může nastat po osamostatnění se Lubiny od Kopřivnice, na kteréžto téma se uskuteční letos v říjnu místní referendum. Jakpak se asi zachová současný starosta, který má trvalé bydliště v Lubině? Přenese si své trvalé bydliště na místní radnici? Pokud ano, nechť tak učiní ještě letos. Ve volných prostorách budovy radnice tak může oslavit již letošní Vánoce pod společným stromečkem s radní Mgr. Kopřivovou.
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » čtv zář 12, 2013 20:52

Exkrement versus košile. 9.9.2013

V KN č.30 ještě nebyl dokončen můj příspěvek na téma „Vznik a zánik mandátu zastupitele“ a postižená husa, pardon dáma, již zakejhala. Doprovázená svým stranickým soukmenovcem místostarostou Ing.Šulou, který nostalgicky vzpomíná, jak za jeho mládí byly vyváženy na pole exkrementy v dřevěných sudech. V této souvislosti jsem si taky vpomenul na jedno dávné přísloví, které má taky souvislost s touto nevábnou hmotou, lidově zvanou poněkud jinak.
Jestliže je někdo nebo něco bytostně a nerozlučně spjat (spjato) s nějakým subjektem, tak se lidově říká, že se toho drží jako h....(lidový název pro exkrement) košile. Nijak jinak nelze přirovnat držení se funkce Mgr. Kopřivovou. Jak jsem uvedl ve svém posledním příspěvku, tak tato dáma pro udržení funkce zastupitelky je ochotna použít jakýkoukoliv metodu, jen aby se funkce, a s tím spojených finančních požitků, nemusela vzdát. Mgr. Kopřivová píše, že jí upírám právo provdat se za občana jiného města. O takovémto tvrzení není v mém příspěvku ani slovo. Je tam však nastolena otázka výkonu funkce zastupitele a radní ve vztahu, jestli tato bydlí-nebydlí v našem městě. Místo toho, aby občanům vysvětlila jak je to opravdu s jejím bydlištěm a s tím spojenou činností radní za KDU-ČSL, uchýlila se k již neščetněkrát použitém očerňování mé osoby, ve kterém vyniká její stranický„soukmenovec“ a místostarosta Ing.Šula. Při jejím vzdělání bych předpokládal, že si najde orginálnější způsob argumentace než papouškování slov již zmíněného místostarosty. Za moji hypotetickou otázku jak je to s jejím bydlištěm, výkonem funkce a manželskými povinnostmi, mi dokonce vyhrožuje odplatou, vykonanou jejím manželem. Kromě toho, že se možná dopouští trestného činu vyhrožování (podle §353 Trestního zákoníku), je její argumentace na úrovni dvou malých děcek řešící spor na pískovišti, kdy jedno druhému vyhrožuje přivoláním staršiho bratra nebo rodiče, který by silou „vyřešil“ spor mezi nimi.
Dále mi Mgr.Kopřivová ve svém článku vyčítá dřívější pobírání částečného invalidního důchodu
(3 600 Kč měsíčně). Pro její uklidnění bych uvedl, že po celou dobu, kdy jsem tento důchod pobíral, jsem byl zaregistrován na Úřadu práce.Tento se za celou dobu nezmohl než na konstatování, že mi s hledáním vhodného zaměstnání nemůže pomoci. Sám jsem práci hledal, absolvoval jsem i rekvalifikační kurz, ale práci odpovídající mému zdravotnímu stavu a kvalifikaci jsem nenašel. Doporučení Mgr. Kopřivové, že jsem se klidně mohl živit jako úředník, novinář nebo administrativní pracovník má stejnou hodnotu jako doporučení Marie Antoinetty (manželky francouzského krále Ludvíka XVI), která doporučila svým poddaným, stěžujícím si na nedostatek chleba, aby místo něj jedli koláče. Jak tato dáma dopadla víme z historie. Skončila na popravišti o hlavu kratší. Rád bych znal názor dnešních zdravých nezaměstnaných, marně hledajících práci, na doporučení radní Kopřivové. Doufám, že s takovýmto heslem vyrazí KDU-ČSL do blížících se parlamentních voleb a do příštích voleb komunálních. Úspěch bude „zaručen“. Je radní Kopřivová přesvědčena, že jsem byl rád invalidním důchodcem nebo bych raději pracoval? Neznevažuje svými názory práci posudkových lékařů, kteří podle ní rozdávají invalidní důchody bez vážných příčin?
Závěrem mého příspěvku bych chtěl popřát Mgr. Kopřivové šťastné manželství se svým novým manželem a občanům Kopřivnice, aby v příštích komunálních volbách nedali šanci takovým kandidátům, kteří se do funkcí hrnou pouze z osobního prospěchu.


Ivan Telařík
Člen zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » pát zář 20, 2013 10:20

Co Kopřivnické noviny nepsaly.

Na svém zasedání dne 21.8.2013 Rada města schválila ve svém usnesení poděkování panu Ronaldu Adamsovi ( bývalému generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Tatry a.s.) za spolupráci v minulém, 12-ti letém působení, jak v Tatře, tak i v našem městě.

Návrh usnesení předložil starosta Ing. Jalůvka v tomto znění:
( dopis byl přeložen a odeslán v anglickém jazyce )

Vážený pane Adamsi,

informoval jsem Radu města Kopřivnice o Vašem odchodu z Tatry.
Velmi si ceníme Vaší práce pro Tatru. Dosáhl jste velkého úspěchu, který je viditelný nejen v samotné Tatře, ale také v našem městě.
Jménem rady města bych Vám rád poděkoval za Vaší příkladnou spolupráci během posledních 12 let a popřál Vám mnoho energie, zdraví a dalších pracovních i osobních úspěchů.

Těším se na další spolupráci s Vámi.

S pozdravem
Josef Jalůvka, starosta

Pan starosta má tímto dopisem asi na mysli jeho předvolební heslo z minulých komunálních voleb, které bylo: „Od dobrého k lepšímu“! Jak jeho ODS převedla toto heslo do praxe nechávám na posouzení občanů, kteří se, doufám že v hojné míře, zúčastní nadcházejících voleb parlamentních a příštích voleb komunálních. Tam pak mohou zhodnotit, zda toto prohlášení se stalo skutečností.
Jak toto souvisí s Tatrou? Veřejnost byla nedávno informována prostřednictvím Kopřivnických novin, že na účtu firmy Tatra a.s. zbývá posledních 7 mil. Kč a obrovský, nesplatitelný dluh, vůči věřitelům. Tato situace vyústila v bankrot Tatry a její následný prodej v dražbě. Za působení pana Adamse v Tatře se prohospodařilo 4,2 miliardy Kč. Co se dalo prodat se prodalo, co se dalo zbourat se zbouralo. Obecně se to nazývalo jako restruktualizace, ve skutečnosti to bylo ale „zašantročení“ majetku minoritních akcionářů. Tito vlastnili akcie Tatry buď z kupónové privatizace, nebo což bylo pro ně mnohem bolestnější, koupili tyto akcie na burze. Po bankrotu firmy o tyto svá aktiva přišli! Naskýtá se otázka, zda toto je ten velký úspěch, který vzpomíná starosta ve svém poděkování.
V současné době čelí pan Adams několika trestním oznámením, mj. za korupci nebo „tunelování“ firmy. Pane starosto, nebylo by vhodnější, aby jste sečkal rozhodnutí soudu, zda pan Adams je kladný nebo záporný hrdina? A aby jste později nemusel své chválospěvy brát zpět, tak jak se v minulosti již několikrát stalo, když město udělilo někomu čestné občanství a posléze jej pak zase odebíralo? Mnohočetné stavění a bourání sochy T.G.M. na našem náměstí může být toho příkladem.
Pokud jste měl ze spolupráce s panem Adamsem osobní prospěch, tak jste měl poděkovat soukromým dopisem. Jako starosta jste tak učinil jménem všech obyvatel města ať s konáním jmenovaného souhlasí nebo ne.
Jakou spolupráci s panem Adamsem (uvedenou v citovaném dopise) máte na mysli, když je reálný předpoklad, že pan Adams se v ČR již neobjeví? Chcete za ním vycestovat do USA a tam spolu nabídnout své schopnosti třeba na záchranu bankrotuícího města Detroit nebo tamních automobilek? K takovéto spolupráci přeji oběma pánům mnoho štěstí a úspěchů!
A nakonec přeji všem občanům našeho města, aby se splnilo heslo „Od dobrého k lepšímu“, ale aby ve volbách zodpovědně zvážili, jestli současná politická reprezentace splnila jejich očekávání.

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » stř říj 02, 2013 18:30

Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá.

O tomto starém přísloví se nedávno mohla přesvědčit jedna učitelka (nechává se ale oslovovat jako paní profesorka) střední školy z nedalekého Nového Jičína. Této učitelce, alias profesorce, vyhrožoval zabitím střelnou zbraní jeden ze studentů, kterého paní učitelka-profesorka nechala propadnout z tělocviku. Byl tento žák takové nemehlo nebo to byla nějaká osobní pomsta ponechme na policii ČR, která v současné době tento čin prošetřuje. Žáku hrozí až jeden rok vězení nepodmíněně.
Takovýchto skratů studentů se na celém světě odehrává bezpočet, ČR není výjimkou. Pikantní na tomto případu je ale to, že nedávno vyhrožovala tato „dáma“ použitím střelné střelné zbraně vůči mé osobě za kritiku jejího nemorálního chování coby radní. (viz. její příspěvek do Kopřivnických novin č.30 ze dne 5.9.2013). Pro neinformované uvádím, že jsem kritizoval její fiktivní trvalé bydliště v našem městě, které ji umožňuje dále pobírat požitky z uvedené funkce. Je to účelové obcházení zákona, který vylučuje setrvání ve funkci takové osobě, ketrá nemá trvalé bydliště v místě příslušnému jejímu výkonávání.
Co asi vedlo zmíněného studenta k takovémuto jednání? Naskýtá se doměnka, že student je čtenářem Kopřivnických novin a vzpomenutý článek paní učitelky-profesorky a radní v jedné osobě si pozorně přečetl. V dnešní době, kdy mládež nemá dostatek vzorů pro své konání, si zřejmě vzal za svůj vzor svou pedagogožku v domění, že co tato koná, dobře koná. Jeho omyl mu budou muset vysvětlit orgány činné v trestním řízení. Stejně by tak stejné orgány mohly vysvětlit paní učitelce-profesorce, že na kritiku se odpovídá věcnými argumenty a ne pomluvou kritizujícího nebo použitím střelné zbraně jako argumentu.
Pozorný čtenář se určitě dovtípil, které učitelky-profesorky-radní se tento článek týká. Ano, je to Mgr. Kopřivová, radní za KDU-ČSL ve městě Kopřivnice.

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » sob lis 09, 2013 12:22

Vážení čtenáři mých článků,

Dnes bych Vás chtěl oslovit ve věci zadávání a realizace veřejných zakázek. Na toto téma jsem napsal článek, který hodlám uveřejnit v co nejkratší době v Kopřivnických novinách. Tam ale bude tento opět rozdělen na několik dílů, takže občan, pokud není pravidelným čtenářem těchto novin, ztratí souvislosti, se kterými jsem jej chtěl seznámit.
Shodou okolností se na toto téma v jeden den objevily ve sdělovacích prostředcích informace, které souvisí s tím, o čem jsem připravoval svůj příspěvek. Jsou to veřejné zakázky. První informací je zpráva BIS, popisující korupci na všech stupních veřejné správy, zvláště pak při zadávání a realizaci veřejných zakázek. Druhou pak informace v Kopřivnických novinách, týkající se připravované výstavby chodníku v místní části Mniší.
Dle zjištění BIS se veřejné zakázky (zvláště takové, na které se čerpají dotace) ve většině případů realizují tímto způsobem: Po dohodě se zadavatelem zakázky projektant neúměrně navýší realizační cenu díla. Projektant tak učiní rád, neboť je honorován procenty z předpokládané realizační ceny. Následně je vypsáno výběrové řízení, do jehož podmínek je vložen takový diskriminační požadavek, který vylučuje účast „nechtěných“ zájemců o zakázku. Organizací výběrového řízení je pověřena externí soukromá firma, která si touto činností taky ukousne svou část, a navíc, na tuto firmu pak lze následně svalit jakékoliv pochybení související s realizací této zakázky.
Tyto všechny znaky, které popisuje zpráva BIS, vykazuje plánovaná výstavba chodníku v Mniší. Z tohoto důvodu, jako zastupitel, jsem oponoval vedení radnice, jakým způsobem je postupováno při realizaci zmíněné zakázky. Byl jsem, jako vždy, umlčován s odůvodněním, že mluvím do věcí, kterým nerozumím. Pravda, nejsem ani ekonom nebo stavař, ale můj „selský“ rozum mi říká, že tady není něco v pořádku. Proto jsem napsal článek, který si můžete přečíst na tomto místě.Absurdistan, Bananistan? Ne, to jen kopřivničtí radní.

K napsání tohoto příspěvku mne inspiroval článek z novin s následujícím titulkem:
Veřejný sektor je bez skrupulí vysáván, varovala tajná služba.
Následuje pak text, kde jsou popisovány metody, jakým způsobem se toto děje, včetně konkrétních případů. Na tomto místě bych chtěl ocitovat část zprávy BIS (bezpečnostní informační služba), který mi nápadně připomíná činnost některých úředníků kopřivnické radnice. Cituji:
„Zajišťování veřejných služeb pomocí soukromých firem vede podle civilní kontrarozvědky často místo slibovaných úspor spíše k tzv. „malým domů“ a k systematickému vysávání peněz z jednotlivých úřadů nebo institucí. Tento stále oblíbenější model podle tajné služby provází síť osobních vazeb a spřízněných firem, stejně jako systém manipulací s veřejnými zakázkami a zneužívání evropských dotací. Počet nekvalifikovaných, za nic neodpovídajících úředníků, kteří jsou ve funkcích pouze díky personálnímu klientelismu, je dokonce možno chápat jako jeden z parametrů určujících míru nefunkčnosti výkonu veřejné správy jako takové, konstatuje kontrarozvědka v části zprávy věnované organizovanému zločinu.
Teď ale ke konkrétnímu případu:
Jak bylo již dříve uveřejněno, tak v místní části Mniší se plánuje výstavba chodníku. Na každou takovouto akci musí být vypsána veřejná soutěž. Na organizaci této soutěže byla místními radními najata externí firma. Proč externí firma? Není snad Majetková správa místní radnice schopna zajistit svými pracovníky ani tak banální činnost, kterou musí samostatně řešit každý občan, který realizuje třeba stavbu garáže u svého domku? Již toto vzbuzuje podezření, že volbou prostředníka je úmysl zamlžit průběh výběrového řízení, realizaci stavby a i konečného vyrovnání závazků a pohledávek.
Do soutěže se přihlásilo celkem 6 zájemců o realizaci zakázky. Pro výběr budoucího dodavatele stavby byla jmenována hodnotící komise, složená z těchto zástupců místní radnice: Ing.Kopečný, Ing.Šula, Ing.Viskupič, Ing.Hruškovský a p. Lapčík. Na doporučení externího organizátora byla k realizaci I. etapy stavby vybrána francouzská firma COLAS. Dokumenty související s výběrovým řízením obsahují adresu její pražské kanceláře, čímž je vzbuzován dojem, že se jedná o českou firmu. Ze soutěže o získání zakázky byly předem vyřazeni ti uchazeči, kteří nesplňovali diskriminační podmínku, že uchazeč o zakázku na vybudování chodníku musí vlastnit provoz na výrobu obalované drti. Tato podmínka je v rozporu se zásadami zadávání veřejných zakázek, obsažených v metodice, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj, kde se doslovně uvádí:
„V průběhu zadávání veřejné zakázky je zadavatel povinen postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k neodůvodněné diskriminaci žádného z dodavatelů. Zadavatel vymezením zadávacích podmínek vždy diskriminuje tu část dodavatelů, kteří zadávací podmínky nemohou splnit, a proto se nemůžou účastnit zadávacího řízení“.
Dříve uvedenou podmínkou byly předem vyřazeny menší, resp. regionální nebo místní firmy. Nebyla by například městem vlastněná firma SLUMEKO schopna realizace chodníku, kdy pro finální úpravu povrchu by si tuto činnost zajistila externím dodavatelem? Podmínka o vlastnictví provozu na výrobu obalované drti firmou, která se uchází o realizaci vesnického chodníku mi připadá zcela absurdní. Přirovnal bych to k situaci, kdy městem vlastněná organizace (školka, škola, domov důchodců apod.) vyhlásí výběrové řízení na dodavatele rohlíků s podmínkou, aby pekař ucházející se o tuto zakázku měl taky svůj mlýn!!! Postup zadavatele zakázky jasně naznačuje, že realizátor stavby byl již předem vybrán a celé výběrové řízení bylo jen divadlem pro veřejnost. Podobně se postupuje téměř v každé větší veřejné zakázce na všech úrovních státní správy, jak se uvádí v dokumentu vydaném BIS.
Další absurditou je vyřazení dvou uchazečů o zakázku s odůvodněním, že požadovali příliš nízkou cenu za realizaci stavby!!! Tato skutečnost svádí k úvaze, že tyto firmy nepočítaly ve své kalkulaci s předražením prací a s vytvořením patřičné rezervy pro vyplácení různých „malých domů“.
Jednání těch, kteří takto realizují veřejné zakázky vzbuzuje dojem, že je nezajímá služba občanům, kteří je do jejich funkcí zvolili, ale pouze jejich vlastní prospěch. Jak jinak si lze vysvětlit, že při zadávání takovéto zakázky jsou předem vyloučeny místní firmy, které by mohly takto zaměstnat místní obyvatele marně hledající jakoukoliv práci. Nelze pominout i to, že zisk zahraniční firmy zmizí z České republiky k zahraničním vlastníkům, kteří si budou užívat za naše peníze dovolenou třeba na Riviéře, zatímco místní občan si může užívat tak akorát na Větřkovické přehradě.
Závěrem bych chtěl položit řečnickou otázku: Kdy se konečně probudí veřejnost a udělá konec metodám, které jsou popsány ve zprávě BIS, citované v úvodu mého příspěvku? Tyto jsou příčinou současné hospodářské situace státu a ne krize, na kterou se dá všechno svést. Jak je možné, že Německo vykazuje neustálý hospodářský růst krize-nekrize? Každý čtenář si může odpovědět sám, natolik je inteligentní, aby mu nemusel pisatel tohoto článku podsouvat svůj názor.
Občané, pracovníci místních firem nebo zaměstnanci místního MÚ, kteří jste prozatím nenašli odvahu k veřejnému prezentování svého názoru na činnost vedení místní radnice, můžete tak učinit prostřednictvím mé schránky, která se nachází v informacích na Městském úřadě. Jako každý občan máte právo podat jakýkoliv podnět svému zastupiteli, a pokud si nepřejete zveřejnit své jméno tak i anonymně.

Ivan Telařík,
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » pát lis 22, 2013 16:09

Reakce tajemníka MÚ na můj příspěvek.

Dne 9.11.2013 jsem na tomto fóru zveřejnil svůj názor na způsob výběru zhotovitele veřejné zakázky na výstavbu chodníku v místní části Mniší.
Na můj příspěvek zareagoval tajemník MÚ Ing. Halatin v rubrice „Radnice odpovídá“.
Děkuji tajemníkovi za jeho rychlou reakci. Udivuje mne však to, že na můj článek reaguje právě on, a ne ti, jichž se mnou uváděné skutečnosti týkají. Proč tomu tak je nebudu pátrat, to je věc vnitřní dohody ve vedení radnice.
Teď ale k jednotlivým bodům, kde se mi tajemník snaží vysvětlit, že se ve svém úsudku mýlím:

Problém č. 1 : proč administrací veřejné zakázky byla pověřena externí firma?

Tajemník vysvětluje, že výběr dodavatele je velmi složitá operace a radnice nemá k dispozici tak fundovaného pracovníka, který by administrování výběrového řízení zvládnul.
Tento argument by mohl svědčit o nedostatečné kvalifikaci pracovníků radnice, kteří mají tuto činnost na starosti. Toto ale nebude zřejmě pravý důvod, proč takovéto výběrové řízení organizují externí firmy, ač orgány zadávající veřejné zakázky, mají pro tyto činnosti příslušný aparát jako své zaměstnance.
Nezřídka je to proto, že zájemci o realizaci veřejné zakázky uzavírají mezi sebou kartelové dohody, kdy se již předem dohodnou kdo zakázku „vysoutěží“. Ostatní jsou tam pouze do počtu, aby se zdálo, že soutěž je regulérní. Aby se znemožnila účast nechtěného zájemce o zakázku, vloží se do zadávacích požadavků taková diskriminační podmínka, kterou nechtěný zájemce není schopen splnit. Jako další z důvodů, proč na zadávání veřejných zakázek „parazitují“ soukromé subjekty je možnost vyvádění veřejných peněz do soukromých firem. Poté pak lze odměnit toho, kdo si takovouto službu objednal. Příkladů je mnoho. Jako jeden z nich bych uvedl kauzu bývalého Hlavního hygienika, momentálně čelícího obžalobě. Ten zadal zakázku na poradenské služby právnické firmě svého přítele, ačkoliv měl ve svém rezortu celý právní odbor. Za toto mu hrozí až 10 let „natvrdo“.

Problém č. 2: diskriminační podmínka v zadávací dokumentaci:

Tajemník uvádí: Diskriminační podmínka, která požaduje, aby uchazeč o zakázku na výstavbu chodníku musí vlastnit provoz na výrobu obalované drti byla dodatečně odstraněna. Z toho by bylo možno odvodit, že se zadavatel zalekl střetu se zákonem, který vložení takovéto podmínky nepřipouští. Tím ale mohl dát najevo menším uchazečům, že o vítězi je již rozhodnuto.
To, že se o zakázku mohl ucházet kterýkoli subjekt sídlící v zemích EU jsem nijak nezpochybnil.
Argument tajemníka, že firma COLAS je česká firma jen proto, že její odnož má sídlo v ČR je tak relevantní jako tvrzení, že Volkswagen je česká firma jen proto, že existuje jeho česká adresa. Nelze zpochybnit to, že zisk odchází k majiteli a ne tam, kde má sídlo jedna z jeho odnoží. Kdo je majitelem firmy COLAS se jde celkem snadno přesvědčit z volně přístupného Obchodního rejstříku. Tam je u firmy COLAS CZ a.s. Uvedeno toto:

Jediný akcionář:
COLAS S.A. , ident. číslo 552025314
92100 Boulogne Billancourt, Place Rene Clair 7
Francouzská republika

Při realizaci zakázek takovýmito firmami dochází k tomu, že velká firma pouze zakázku získá, tuto pak následně rozdělí dalším subdodavatelům. Ti, za poměrně nižší cenu zakázku zrealizují. Tím opět vznikne „vata“, se kterou se dají následně odměnit zainteresované osoby nebo politické strany.
Sám jsem zvědav, kolik kmenových pracovníků fy COLAS bude chodník v Mniší stavět a kolik z nich bude pouze oblečeno do oděvů s jejich logem.Problém č. 3: vyloučení dvou firem z důvodu nízké nabídkové ceny:

Tajemník argumentuje tím, že firmy, které nabídly podezřele nízkou cenu neodpověděly na výzvu, aby tuto cenu zdůvodnily. Na tomto základě pak byly z výběrového řízení vyloučeny. Na toto lze nalézt odpověď v textu pod problémem č.1. Tam uvádím, že nezřídka dochází ke kartelovým dohodám, kde se firmy domluví o tom, kdo zakázku získá. Poté ostatní uchazeči ze soutěže odstoupí pod nějakou záminkou, která ale nekoliduje se zákonem. Např. dodáním neúplné dokumentace, nedodržením termínu, nebo např. neodpověděním na nějaký doplňující dotaz.

Závěrem tajemník uvádí- cituji:
„Jak vyplývá z výše uvedeného, všechny uvedené kroky byly provedeny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, který je město jako veřejný zadavatel povinno respektovat na rozdíl od občana, který si zadává výstavbu garáže u svého domu“

K tomu bych dodal toto:
„Paragrafy jsou pořádně zakroucené a lze si je vykládat podle momentálních potřeb“. O této skutečnosti se můžeme denně přesvědčit. Advokáti, jako jsou například Sokol, Lžičař apod. jsou toho důkazem. Ti dovedou i z největšího padoucha udělat anděla.

Ivan Telařík,
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » pát pro 27, 2013 20:20

Rozpočet města na rok 2014.

V Kopřivnických novinách č. 45 jste si mohli přečíst článek, pojednávající o rozpočtu města na rok 2014. Tento rozpočet byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12.12.
Z textu uvedeného článku vyznívá, že návrh rozpočtu na rok 2014 byl tak skvělý, že i někteří členové opozice jím byli tak nadšení, že pro něj zvedli ruku. Skutečnost ale není tak růžová, jak ba se na první pohled zdálo. Je třeba si uvědomit, že rozpočet je schvalován jako celek, to znamená, že je buď schválen nebo zamítnut. Stejně je tomu na úrovni města, územního celku nebo státu. Takto byl schvalován i rozpočet České republiky pro příští rok, kdy nový Parlament schválil rozpočet, se kterým v mnoha bodech nemusel souhlasit, ale jako celek se jevil coby vyhovující kompromis mezi přáním a reálnou skutečností. Záleží pouze na počtu hlasů, které má předkladatel rozpočtu k dispozici pro jeho schválení. V Zastupitelstvu města Kopřivnice je zapotřebí 11 hlasů k tomu, aby byl jakýkoliv návrh schválen. Tímto počtem hlasů disponuje současná vedoucí koalice, která je schopna odhlasovat jakýkoliv návrh, který si sama vypracovala. Z tohoto je zřejmé, že názory opozice se nemusí vůbec zabývat, což se ve většině případů děje. Stejně tomu tak bylo i při projednávání jednotlivých bodů rozpočtu pro rok 2014, kde se vyskytlo několik problematických návrhů, které byly předloženy vedením radnice, rozporovány opozicí, ale z již výše uvedených důvodů byly pak následovně schváleny. Jako příklad bych uvedl následující:

Účelově vázané prostředky pro příspěvkové organizace (dotace)

Tato kapitola obsahuje dotace z rozpočtu města pro mateřské školy, základní školy a Dům dětí a mládeže, Kulturní dům. Tyto prostředky lze použít pouze k účelu, který je striktně vymezen. Hlavní položkou jsou energie (elektřina, voda, plyn, teplo). Pominu zde skutečnost, že i přes proklamované zlevnění elektřiny a plynu v roce 2014 se vesměs dotace na tyto komodity pohybují ve obdobné hladině jako v roce 2013. Výjimku tvoří ZŠ v Lubině, v Mniší a Kulturní dům. Tam jsou plánované dotace pro rok 2014 nižší než pro rok letošní. Jak je již obvyklé, samostatnou kapitolou je ZŠ Milady Horákové s ředitelem a současně i radním Mgr.Pospěchem. Občané Kopřivnice určitě zaznamenali, že tato škola prošla v letošním roce rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž účel nebyl pouze vylepšení vnějšího vzhledu, ale hlavně zajištění úspor na jejím vytápění.
K tomuto účelu byla čerpána i nemalá dotace. Jaké bylo ale překvapení, když v návrhu rozpočtu se objevil požadavek dotace z městského rozpočtu na vytápění této školy ve výši 2 632 000 Kč, což je ve srovnání s dotací 2 660 000 Kč pro rok 2013 úspora celých 28 000 Kč !!! V procentuálním vyjádření je to 1.05 % !!! I přes pripomínky byla tato dotace schválena. Není třeba připomínat, že Mgr.Pospěch byl ten, který tuto dotaci požadoval a následně si ji schválil. Jak bude naloženo s přebytkem na nákladech za teplo, který by měl vzniknout po výměně oken a zateplení budovy se lze dnes pouze domnívat. Mgr.Pospěch si ale určitě bude vědět rady, tak jako v minulosti s dotací na zřízení dvou pracovních míst správců školního hřiště pro své kamarády. Pro rok 2014 je ale plánován již jeden správce. Nestalo se to ale pod mediálním tlakem v období po zřízení těchto správcovských míst ? Nebo je již „ušetřený“ správce zabezpečen jiným způsobem? Pokud se ale občané našeho města domnívají, že to bude úspora pro rozpočet města, tak to je hluboké, ale opravdu hluboké nedorozumění (parafráze ze slovníku bývalého předsedy ODS a pozdější hlavy státu). Mgr.Pospěchovi se podařil další „majstrštych“. Podařilo se mu prosadit pro dalšího ze svých kamarádů zřízení nového místa správce školního hřiště při ZŠ Alšova. Vědom si toho, že z titulu radního může své požadavky ještě stupňovat, není již dotace na roční mzdové náklady nějakých 300 000 Kč ale 442 100 Kč ! Čím si tento budoucí správce zasloužil takovouto štědrost? Že by to mohlo být v souvislosti, že se jedná o prezidenta jednoho ze sportovních klubů jehož Mgr. Pospěch je víceprezidentem? Je to pouze náhoda? Proč taky není dodnes zřízeno místo správce hřiětě u školy 17. listopadu? Nemá pan ředitel ty správné konexe? Výše dotace na nově zřizované místo správce hřište u ZŠ Alšova je v příkrém rozporu s mzdovými náklady pro správce zahrad všech mateřských škol, kde je pro rok 2014 plánována částka 85 000 Kč. Taky by nebylo bez zajímavosti srovnat mzdu správce hřště, která výpočtem podle platných mzdový předpisů činí více než 22 000 Kč „čistého“, s platem kteréhokoliv učitele/učitelky, školníka a o ostatním personálu nemluvě. Proč se pedagogové namáhali studovat vysokou školu, když by i se základním vzděláním mohli vykonávat funkci správce školního hřiště? Taky by mohlo veřejnost zajímat, zda bylo toto nově zřizované pracovní místo prezentováno Úřadem práce širšímu okruhu uchazečů? Tato otázka je pouze hypotetická, neboť výběr „správného“ uchazeče proběhl stejným způsobem jako tomu bylo i při výběru správců hřiště u ZŠ Milady Horákové.

Prominutí odvodu finanční částky za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvu města byly na jeho 45. zasedání dne 12.12.2013 předloženy ke schválení návrhy Rady města ve věci prominutí dluhů dvou soukromých subjektů a jednoho sportovního klubu vůči městu. Dluh je zde nazýván odvodem finanční částky za porušení rozpočtové kázně. Takto honosně se dnes nazývá zneužití dotací pro jiné účely, než pro které byly poskytnuty. Mluvou běžného občana je to obyčejná ZPRONEVĚRA. Tuto kauzu je potřeba rozdělit na dvě části. První se týká soukromých firem, ta druhá sportovního klubu.

Takže za prvé:
Firma LUDVÍK MORAVIA s.r.o., jako dřívější provozovatel Kulturního domu použila část dotací, poskytnutých z městského rozpočtu, pro jiný účel, než pro jaký byly tyto dotace určeny. Jedná se o sumu 111 317 Kč. Stejný případ je i hospodaření s dotacemi firmou AGENTURA FOX s.r.o., která byla rovněž provozovatelem místního kulturního domu. Tady se jedná o sumu 175 314 Kč.
Po zjištění těchto skutečností Odbor financí nařídil Platebními výměry vrácení těchto peněz do rozpočtu města. Avšak jednatelé obou firem požádali o prominutí odvodu „ODKLONĚNÝCH“ peněz. Tyto žádosti byly projednány ve Finančním výboru při Zastupitelstvu, který nedoporučil prominutí dluhů. Navzdory tomu Rada města prominutí doporučila a následně bylo toto i schváleno na zasedání Zastupitelstva dne 12.12. t.r. Za zmínku stojí, že při hlasování o odpuštění dluhů nebylo dosaženo potřebného počtu 11-ti hlasů pro schválení. Místostarosta Ing. Kopečný nehlasoval pro odpuštění. Z jakého důvodu není známo, lze se ale domnívat, že se očekával souhlas i některého z členů opozice a tím by bylo dosaženo potřebného počtu hlasů. Pak by mohlo vedení radnice argumentovat stejným způsobem, jak prezentuje schválení celého rozpočtu. Když ale nikdo z opozičních zastupitelů nebyl pro, tak starosta Ing. Jalůvka neponechal nic náhodě. Prohlásil hlasování za zmatečné a nechal hlasovat znovu. Při opakovaném hlasování hlasoval Ing. Kopečný taky pro, neboť svým nehlasováním by způsobil zamítnutí odpuštění dluhů kamarádům vedení radnice. Tento způsob jednání jasně ukazuje na skutečnost, že všechno, co se projednává na Zastupitelstvu je jen „divadlo“ pro veřejnost. Vše je již předem dojednáno, formální hlasování pak tyto zákulisní dohody pouze legitimizuje. Veřejnost to již dávno pochopipila a z tohoto důvodu považuje svou ůčast na zasedáních Zastupitelstva za zbytečnou.

Rada města doporučila odpuštění dluhů s odvoláním na zákon č. 250/200 Sb. § 22 odst. 12, který říká toto, cituji:
„Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále podle odstavců 4 až 6 zákona může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň.“

Mne, a možná že i občany Kopřivnice by zajímalo, které jsou to důvody hodné zvláštního zřetele, které způsobily odpuštění dluhů. Jednoznačně se zde nabízí blízký osobní vztah dlužníků a členů vedení radnice. Toto rozhodnutí vedení radnice dává návod občanům k neplacení místních poplatků. Vždcky se pak najde nějaký důvod hodný zvláštního zřetele, na který se může dlužník vymluvit.

Za druhé:
Tady se jedná o odpuštění dluhů kopřivnickému Hokejovému klubu, z nějakých důvodů nazývaného jako HOCKEY CLUB. Porušování rozpočtové kázně tímto klubem má dlouhou historii. Pozorný čtenář si mohl všimnout, že na tento nešvar již dříve upozornil pan Jaroslav Bonk.
V listopadu 2012 otevženým dopisem upozornil starostu Ing. Jalůvku o zneužívání dotací tímto klubem. Za tuto iniciativu byl pan Bonk na zasedání Zastupitelstva v březnu 2013 nazván místostarostou Ing. Kopečným lhářem. (celou tuto kauzu si můžete přečíst na tomto fóru v příspěvku pana Bonka). Po tomto upozornění se zřejmě vedení radnice zaleklo možných problémů, a tak byla uskutečněna kontrola stavu, na který upozornil pan Bonk. Výsledek byl horší, než mohl kdokoliv předpokládat. Zneužívání dotací se prokázalo takřka u všech sportovních klubů ! Hrdinou se však nestal pan Bonk. Svatozář si nasadil místostarosta Ing. Kopečný, který článkem
v Kopřivnických novinách č.31 z 12.9 3013 chtěl navodit dojem, že je to právě on, kdo inicioval odhalení machinací s dotacemi. Hokejovému klubu byla jako prvnímu vyčíslena suma, která byla klubem zneužita pro jiné účely než pro které byla dotace určena. Výsledná částka je 724 455 Kč ! Takovéto peníze by měl Hokejový klub vrátit do rozpočtu města. Toto by byl ale konec hokeje v Kopřivnici. Rovněž i ostatní sportovní kluby by v případě, že by musely vrátit zneužité dotace by zřejmě musely ukončit svou činnost. Z těchto důvodů požádal Hokejový klub o prominutí povinnosti vrátit zneužité peníze. Hlasováním na zasedání Zastupitelstva dne 12.12.2013 bylo prominutí vrácení zneužitých peněz schváleno. Pro byli tentokrát i někteří členové opozice, nebo se zdrželi hlasování.
Tímto by ale tato kauza neměla končit. Kde je zodpovědnost vedení Hokejového klubu? Tyto nepravosti se tam děly v době, kdy byl jeho prezidentem radní Mgr. Pospěch, v současné době je jeho víceprezident. Je Mgr. Pospěch schopen řídit školu, když není schopen zodpovědně hospodařit ve sportovním klubu? Je Mgr. Pospěch způsobilý vykonávat funkciu radního?
K odlehčení tématu a v souvislosti s nadcházejícím Silvestrem bych zakončil svůj příspěvek srovnáním dob minulých s dobou dnešní. Dříve (před rokem 89) se člověk obával, že i při otevření konzervy na něj vyskočí Lenin. Dnes, když se ukáže v jednání vedení radnice nějaká nepravost, tak v mnoha případech na vás vyskočí osoba radního Mgr. Pospěcha.

Závěrem mého příspěvku bych chtěl tímto popřát všem obyvatelům Kopřivnice, Lubiny, Mnišího a Vlčovic pohodu a zdraví v roce 2014.
Všem přeji, abychom nebyli lhostelní k věcem, týkajících se nás všech !Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » sob led 18, 2014 15:10

Vážení čtenáři mých příspěvků,

dnes bych vás chtěl seznámit se zajímavým článkem, který byl nedávno otištěn v Parlamentních listech. Je to rozhovor s bývalou novinářkou a dnes poslankyní Parlamentu ČR za náš region, kde drtivou většinou hlasů zvítězila ve volbách jako kandidátka za hnutí ANO 2011.
Možná, že některým z vás bude jméno Jana Lorencová něco připomínat. Opravdu, je to tatáž Jana Lorencová, se kterou jsem natáčel několikrát kauzy, týkající se buď Tatry nebo našeho města.
Stejně jako mé poukazování na nepravosti konané v naší společnosti, tak i kauzy, na které upozorňovala p.Lorencová ve svých reportážích, skončily obyčejně nějak do ztracena. Proč tomu tak bylo se můžete dočíst v rozhovoru s p. Lorencovou.
Doposud vše probíhalo pod hesly jako například toto: „Klidně kraďte, až vás chytnou teprv plaťte!
Já na bráchu brácha na mě a po nás potopa“.
Doufám, že nově zvolený parlament bude pracovat lépe než ten bývalý, ubude rozkrádání majetku nás všech, a že policii, státním zástupcům a soudcům bude umožněno trestat zločince minulé, současné a i budoucí. První krok byl již učiněn ve volbách do parlamentu ČR. Aby se také dostalo příležitosti k nápravě na místní úrovni, bude záležet na každém z Vás! Pokud budete chtít něco změnit, tak budete muset jít ke komunálním volbám, které se uskuteční na podzim tohoto roku.
Tam si zvolte své zastupitele, o kterých se domníváte, že budou schopni nastolit lepší pořádky, než tomu je doposud. Pokud ale k volbám nehodláte přijít, pak nenadávejte, že nelze nic změnit na současném stavu. Příkladem může být p.Lorencová, která jako novinářka nemohla prorazit ochrannou bariéru, kterou poskytovali politici zločincům na všech úrovních. Stejně tomu bylo i v případech, kdy jsem i já poukazoval na nepravosti a podával trestní oznámení. Oba jsme si vysloužili osočování od „potrefených“, udělování hanlivých titulů a i nezájem většiny lhostejného obyvatelstva. Když p.Lorencová nemohla dosáhnout nápravy zvnějšku, tak se rozhodla vstoupit do politiky a dosáhnout nápravy zevnitř. Přejme jí mnoho úspěchů v jejím úsilí a přejme si také, že pokud se podaří obžalovat nebo zavřít kteréhokoliv z pachatelů trestných činů, tak nedojde opět ke zločinné amnestii, které jsme byli svědky v roce minulém.

Ivan Telařík


Bakala, drzý Benda a zlodějny. Poslankyně a novinářka Lorencová účtuje s polistopadovou érou

ROZHOVOR Poslankyně hnutí ANO a bývalá novinářka Jana Lorencová v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz ukázala na ty politiky, pod nimiž se léta kradlo, a řekla, proč řada kauz vymizí do ztracena. Kromě toho také uvedla, že právě na její popud nedošlo k prolomení těžebních limitů. Vyjádřila se i k zavedení stoprocentní daně a Miloši Zemanovi.

Souhlasíte s tím, aby obvinění ze závažné hospodářské a finanční kriminality a organizovaného zločinu, kteří nebudou schopni doložit původ svého majetku, platili stoprocentní daň, jak uvádí koaliční smlouva?
Samozřejmě, že s tím souhlasím. Z mého pohledu člověka, jenž se čtyřiadvacet let pohybuje v prostředí, kterého se tato daň dotýká, si myslím, že je to jen slabá náplast pro občany, kterým byly tyto prostředky odcizeny. Kdybych měla přímé rozhodovací promoce, tak budu ještě daleko tvrdší. Především bych přikročila k zabavení prokazatelně ukradeného majetku, a to bez jakýchkoliv diskusí. Dneska se vrací majetek církvím a tvrdí se, že jim byl ukraden. Dokonce se vrací majetek, o kterém vůbec není jasné, zda byl ukraden. A občané upadli do jakési letargie, protože dospěli k názoru, že se „s tím už nedá nic dělat“. Ale musí se chtít a pak jde vždycky něco dělat. Občan by měl v každém okamžiku cítit, že stát, nebo ten, komu dal důvěru, je na jeho straně.

Kde si myslíte, že má být majetek zabaven?
Tomu, kdo si na majetek poctivě vydělal podnikáním nebo restitucí, pak jim budu přát. Ale abych se dívala na to, jak ti, kteří vykradli kampeličky, a ti, kteří okrádali občany prostřednictvím PHM, a vlastně vidíme, že okrádají dodnes, užívají takto získaný majetek? Ano, stoprocentní daň to určitě, ale to není vrácení ukradených prostředků!

Přesto zaznívají námitky odpůrců stoprocentní daně, kteří namítají třeba to, že se tak zavádí presumpce viny, kdy bude stačit, aby vás policie stíhala a váš majetek pak bude brán jako nelegálně nabytý, neprokážete-li opak. Co tomu říkáte?
Zákony musí být postaveny tak, aby k tomu dojít nemohlo.

Jak vnímáte slova některých představitelů ODS o tom, že boj s korupcí se zvrhl a ohrožuje samotnou demokracii? Hovoří o tom především v souvislosti s kauzou Nagyová, kterou třeba Marek Benda označil jako „puč státních zástupců a policejních důstojníků“. Petr Nečas hovořil o politicky vykonstruovaném procesu a štvanici na jeho současnou manželku…
Už zase jednou nevím, jestli se mám smát nebo plakat. Marek Benda se v poslanecké lavici skoro narodil. Od samého počátku byl u všeho, co se tam odehrávalo. Paní Němcovou, když dneska slyším, tak je to totéž. Poslouchala jsem ty výroky, a považuji za maximální drzost od každého z těch, kteří jsou v Poslanecké sněmovně tak dlouho a mohli všechno ovlivnit, a víme přece, jak co ovlivnili a co je toho důsledkem, že ještě mluví o tom, že se to nějak zvrhne proti demokracii. Co to je? Jak si to mohou dovolit? Vždyť oni jsou ti, pod kterými se celá ta dlouhá léta kradlo ve velkém. Pod jejich patronací se odehrávalo to, čeho jsme celá ta léta byli svědky. Paradoxně jim může dnes nejenom hnutí ANO poděkovat za svoji existenci v Parlamentu. Lidé totiž konečně začali chápat, co se tu dělo a děje a že je potřeba se proti tomu postavit a bránit principy skutečné demokracie.

Jaký je váš názor na průběh vyšetřování různých kauz, ať už jde o případ CASA, pandury, ProMoPro či Mosteckou uhelnou? Co je příčinou toho, že vyšetřování případů, v nichž figurují politici, je zdlouhavé a často vyšumí do ztracena?
Ti, kdo vyšetřují, stejně jako ti, kdo pak o tom píší, to nemají právě jednoduché. Našli si cestu v životě, kudy chtěli jít, kdy si mysleli, že tato profese je jejich posláním, a postupně je to přesvědčení opouštělo, protože zjistili, že jejich snažení je k ničemu. Mnoho těch kauz skončilo v mých rukách. Jestliže třeba policista zjistí po roce, dvou a více, že je mu případ stále vracen s tím, aby tam něco doplnil, nebo naopak vynechal a potýká se s tím, že vlastně vnucuje výsledek své práce svým nadřízeným, kteří o ni nemají zájem a chtějí spíš kauzu zamést, cítí, že jeho postavení je ohroženo. A živit rodinu musí. Tak se třeba rozhodne, že věc předá novináři. V mnoha případech jsem byla tím novinářem právě já. Já jsem o nich psala, točila. Mám důkazy. Myslíte, že kdybych neměla pravdu, kdybych netočila a nepsala o tom, co se opravdu odehrávalo, že by mne dávno nepostavili před soud? Měli z toho strach, protože věděli, že by se to u soudu díky mým důkazům naopak obrátilo proti nim a že by se pak novináři daleko více začali o věc zajímat a vznikla by kauza mnohem většího rozsahu.

Teď jste poslankyně. Budete se některým konkrétním kauzám dále věnovat z poslanecké lavice? A přijetí kterých zákonů chcete přímo iniciovat?
Bez toho, aniž bychom se vypořádali s minulostí, nemáme šanci na budoucnost a nemáme na slušnou budoucnost právo. Jsme v situaci, kdy se dokonce bojíme pojmenovat, co se tu odehrávalo… Ale fakt je, že lidé už začali zvedat hlavy a rovnat záda. Jenomže na zákony, které by zamezily třeba tomu, co se dělo kolem lihu, čekají dodnes. Ukazovala jsem vám šanony, které mám shromážděné, pane kolego, od roku 1990. Dneska s úžasem zírám na záběry, které jsem točila před lety. Dokážeme si vůbec představit to obrovské kvantum lihu, které už tudy proteklo? Většinu nashromážděných materiálů jsem nabídla orgánům činným v trestním řízení. V řadě případů neměly chuť do toho jít. Půjčila jsem jim desítky hodin záběrů třeba k nadhodnoceným kamenům. To jsou zase miliardy. Když jsem s těmito kauzami začínala, tak mě nenapadlo, o jak obrovské prostředky půjde. Velmi rychle se ale pak ukázalo, že jde o stovky miliard. A to jsou všechno peníze, které byly ukradeny z kapes daňových poplatníků. Jiný zdroj příjmů stát nemá. On má jen nás. A my si pořád nechceme uvědomit, že to jsou naše peníze. A když je někdo ze státní kasy ukradne, dokonce s požehnáním státních úředníků, tak tuto kasu musíme zaplnit znovu. A stačíme ji zaplňovat? Podívejme se, v jaké situaci je dnes Polsko. A co nás od něj dělí?

A to je ten důvod, proč jste se rozhodla kandidovat právě za hnutí ANO v předčasných volbách?
Hnutí ANO a pan Babiš mě oslovili i z toho důvodu, že pochopili, že je potřeba tento samospád zastavit definitivně i za tu cenu, že to bude chvíli tvrdé, a úplně obrátit to kolo, protože pokud bychom jen zčásti měli zůstat v trendu, ve kterém se pohybujeme, tak se nikdy nic nezmění.

Už jste zaznamenala nějaký úspěšný krok?
Na to, že jsem v Poslanecké sněmovně krátce, se mi podařil husarský kousek. Podařilo se mi zastavit prolomení těžebních limitů. Před zasedáním výboru životního prostředí jsem se dostala k zásadním materiálům. Do dvou hodin v noci jsem si připravovala podklady. Druhý den na výboru jsem je přednesla a jednohlasně byla podpořena moje myšlenka, aby Rusnokova vláda zastavila prolomení limitů. Pověřili jsme předsedu výboru, aby tento návrh přednesl sněmovně a ta s výjimkou jednoho hlasu, který omylem zmáčkl jiné tlačítko, tento návrh podpořila, což je úžasné. Mám z toho obrovskou radost nejenom proto, že jsem s tím přišla já, ale také proto, že si myslím, že je dobře, že k prolomení nedošlo a že zůstane na rozhodnutí příští vlády.

Hodně jste se angažovala také v kauze bytů OKD. Co budete konkrétně dělat třeba pro obyvatele těchto bytů?
Zákony se mají dodržovat, mají platit pro všechny. Chci se proto dovolávat těch zákonů, které v té době platily. Tenkrát, a já to mám přímo z úst člena tehdejší vlády, bývalého ministra pro privatizaci Tomáše Ježka, který jednoznačně řekl, že se vláda v roce 1991 rozhodla zabezpečit lidem střechu nad hlavou také tím, že přijala zákonné opatření č. 364 předsednictva tehdejšího Federálního shromáždění ze dne 30. srpna 1990 o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku. To opatření bylo vydáno právě proto, aby nemohlo docházet k tomu, k čemu v případě bytů OKD nakonec stejně došlo. Byty podle něho nesměly být vloženy do soukromých akciovek. Z jakého důvodu se k tomu mlčí tolik let? Proč nejsou potrestáni ti, kteří to způsobili? Celá privatizace OKD je jeden obrovský skandál. A má pokračování i později. Ještě před pár lety tehdejší hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský se místo, aby hájil občany svého kraje, nechal platit Bakalou, jako člen dozorčí rady OKD za tři miliony ročně. Jak je možné, že šéf odborů byl, nebo možná ještě je, členem dozorčí rady OKD za milion ročně, místo aby hájil skutečné zájmy zaměstnanců OKD? Vždyť ho platí hornické odbory a určitě ne špatně. Stačí se podívat, jak to s  doly na Ostravsku dnes dopadá.

Jak se v tomto kontextu díváte na podnikání Zdeňka Bakaly?
O Zdeňku Bakalovi se tvrdí, že přišel do republiky jako multimilionář s takovými finančními prostředky, za které mohl koupit spoustu majetku. Já jsem ale nikde o tom žádný důkaz neviděla. Naopak z druhé strany mám informace, že pan Bakala byl úředník kanadské banky, kde měl nepochybně nadstandardní příjmy, ale určitě nešlo o miliony dolarů. Pokud vím, dělal nejprve poradce Václavu Havlovi, ve stejné době jako Karel Schwarzenberg. A také poradce a tlumočníka při prvních krocích kolem privatizace tehdejšího Chemopetrolu Litvínov.

Mnozí zpochybňují i podnikání Andreje Babiše, zejména jeho začátky v souvislosti s údajnou spoluprací s StB…
Věřím, že Andrej Babiš je slušný člověk. Stačí si přečíst jeho životopis a také sledovat kroky, které dělá. Nikoho tady celá léta nezajímali skuteční a aktivní informátoři StB a najednou, v době, kdy Andrej Babiš dává najevo nekompromisní postoj k lumpárnám, kterých jsme byli léta svědky, se objevila „kauza Babiš“ ? Podle mne je to věc ryze účelová. Já jsem přesvědčena, že A. Babiš jedná a bude jednat tak, aby se lidem, s nimiž se setkává, mohl podívat do očí. 

Jak hodnotíte přetahovanou mezi Bohuslavem Sobotkou a Milošem Zemanem ohledně ministrů?
Kroků Miloše Zemana si vážím. Osobně jsem přesvědčená, že je to velmi chytrý člověk, který má každý svůj krok velmi dobře promyšlený. Mě babička učila šachy, když mi bylo pět let a byla velmi dobrá. Když mi bylo sedm nebo osm, dávala jsem jí první šach mat. Zeman mi připadá jako velmi dobrý šachista. Má dost tahů připraveno dopředu. U každého kroku, který udělá, ví, co bude následovat. A někdy se musím usmívat, že to vychází přesně tak, jak s tím podle mě počítal. Jednotlivá jména a důvody, pro které prezident nechce jmenovat toho či onoho, neumím posoudit, nemám tolik informací jako on, ale jsem přesvědčená, že ví, co dělá.

Jana Lorencová je známá investigativní novinářka z Ostravy. Od roku 1970 nesměla z politických důvodů pracovat v médiích. K žurnalistice, kterou v 60. letech studovala, se vrátila až po listopadu 1989. Nejprve působila v několika tištěných médiích a poté v pořadech České televize - Nadoraz, Fakta, Klekánice, Za zdí. Odkryla a dodnes sleduje kauzy lehkých topných olejů, pašování lihu a družstevních záložen. Získala řadu novinářských ocenění, například cenu Ferdinanda Peroutky, Křepelky a Trilobita. V roce 2012 neúspěšně kandidovala jako nezávislá za Stranu práce do Senátu PČR v obvodu č. 74 - Karviná. V letošních předčasných volbách do Poslanecké sněmovny byla zvolena poslankyní za hnutí ANO v Moravskoslezském kraji. Kandidovala jako nezávislá na druhém místě kandidátní listiny. Díky kroužkování získala 6 929 preferenčních hlasů. Přeskočila tak lídra hnutí Josefa Hájka. V Poslanecké sněmovně zastává Jana Lorencová funkci místopředsedkyně kontrolního výboru. Je také členkou výboru pro životní prostředí a členkou stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » úte úno 25, 2014 18:18

Je městská pokladna bezedná?

Ještě nedozněla jedna kauza o financování podezřelých aktivit soukromých subjektů, přátel radních, a již se objevila další. Svým rozměrem zdaleka nedosahuje té dřívější, avšak je o to horší, že pánové a dámy z vedení místní radnice se nedovedli poučit a „hospodaří“ s veřejnými penězi tak, jakoby na radnici měli jejich tiskárnu. Nebo je tomu jinak? Možná pociťují, že jejich doba nenávratně končí a snaží se ještě urvat co jde, a to bez ohledu na již tak nevalnou reputaci.
Teď ale k věci:
Rada města rozhodla na svém zasedání dne 4.2.2014 o dodatečném profinancování položení nového povrchu podlahy ve sportovní hale při ZŠ Emila Zátopka. Na tom by nebylo nic špatného. Podpora sportu je činnost chvályhodná, kdyby se tam ale nevyskytlo několik okolností, vzbuzující dojem, že je opět něco v nepořádku. Koncem roku 2012 zakoupil místní Klub házené ze svých prostředků PVC materiál k pokrytí stávajícího povrchu ve jmenované sportovní hale, za který zaplatil 200 000 Kč. (za „své“ prostředky je možno považovat i dotace z městského rozpočtu, které činí téměř 1 milion korun ročně). Počátkem roku 2013 byl nový povrch instalován externí firmou, která vyúčtovala 205 000 Kč za provedenou práci. Dodatečně byla do faktury rukou dopsána částka 48 050 Kč, prezentována jako DPH ve výši 21%. Triviálním matematickým úkonem na úrovni žáka 6. třídy ZŠ si lze spočítat, že 48 050 není 21% z 205 000. To svědčí o neodborné manipulaci s účetním dokladem. Tato faktura byla možná proplacena. Odborníky místního finančního úřadu bylo potvrzeno, že ten, kdo fakturu proplatil poslal na účet příjemce 205 000 Kč. Je ale zarážející, že objednatelem a i plátcem za instalaci povrchu nebyl Klub házené, ale soukromá firma Klub RELAX s.r.o., jejíž jednatelem je pan Miroslav Bartoň, který je současně i manažerem Klubu házené. Možná, že Klub Relax proplacení faktury považoval za sponzorský dar pro Klub házené. Kdo ví jaká byla skutečnost.
Téměř celý rok 2013 se nic nedělo. Avšak v říjnu 2013 požádal Klub házené město Kopřivnici o proplacení nákladů spojených s realizací PVC povrchu v hale ZŠ Emila Zátopka s odůvodněním, že takto zhodnotili sportovní halu, která je jejím majetkem. Dopisem ze dne 14.10. 2013 požadovali od města dotaci ve výši 650 000 Kč. Tato částka, ničím nepodložená, nebyla městem akceptována. Byla navržena mimořádná dotace 250 000 Kč. S touto ale Klub házené nesouhlasil, což vyjádřil e-mailem dne 17.12.2013, kde již požaduje 450 000 Kč, což jsou údajně skutečně vynaložené náklady spojené s instalací PVC povrchu. Na již zmíněném zasedání Rady mě sta jim byla nakonec přiřčena mimořádná dotace ve výši 448 050 Kč. Z toho celého případu je zřejmé, že Klub házené v čele se svým manažerem p. Bartoněm se inspiroval „husarskými“ kousky místních radních, mezi nimiž vyniká Mgr. Pospěch, který dovedl z titulu své funkce radního „zalepit“ z městského rozpočtu zpronevěru 724 455 Kč klubem ledního hokeje, kde byl Mgr. Pospěch prezidentem a poté viceprezidentem. O dalších zpronevěrách městských peněz, které byly uhrazeny soukromým subjektům, kamarádům radních, jsem již psal v minulých příspěvcích.
Případ by se nemusel takto medializovat, kdyby Klub házené postupoval standardním způsobem, to je, kdyby se se svým požadavkem obrátil oficiálně na Zastupitelstvo města. Toto by zařadilo (nebo nezařadilo) požadavek do rozpočtu na rok 2013. Nelze však bez vědomí majitele, což je v tomto případě město, provádět jakékoliv zásahy investičního charakteru do nemovitosti, jejíž nejsem vlastníkem. Rovněž úhrada faktury soukromému subjektu za položení PVC povrchu ve fiktivní výši 248 050 Kč svědčí o nekompetentnosti toho, kdo schválil její úhradu z peněz města. Suma, která převyšuje fakturovanou částku 205 000 Kč tj. 43 050 Kč a která byla na faktuře dopsána rukou nemůže být v žádném případě uznána jako náklad na instalaci PVC povrchu.
Pan Bartoň, manažer Klubu házené a zároveň jednatel soukromé firmy Klub RELAX s.r.o. spoléhal na chabou znalost účetních pravidel u radních města, kteří nezjistí, že byla faktura dodatečně upravena a takto získá další peníze z městské pokladny do své kapsy. Neméně je zarážející, jak může být proplacena městem faktura za provedení práce, která jím nebyla objednána? Jak lze věřit, že se jednalo o zakázku, která byla provedena na základě řádného výběrového řízení a nebyla účelově předražena? Nechci na tomto místě spekulovat, že by mohlo jít o úmysl jak získat ze zakázky osobní prospěch. Nechali si členové rady města předložit patřičné dokumenty o výběru dodavatele? Takovéto jednání může být návodem pro další sportovní kluby nebo uživatele jakýchkoliv nemovitostí, které jsou majetkem města. Takto by mohli postupovat i ti, kteří bydlí v bytech, které jsou majetkem města. Mohli by si byt zrekonstruovat podle svých představ bez ohledu na finanční náklady. Dodatečně by mohli požádat město o úhradu s odůvodněním, že zhodnotili jeho majetek. Stejně tak zdůvodňoval Klub házené své konání.
Garantem za uzavření dohody s Klubem házené byl místostarosta Ing. Šula. Bylo by vhodné, kdyby se i on vyjádřil k takovémuto hospodaření s prostředky města a taky k tomu, že orgány města vzaly v potaz značně nedůvěryhodné podklady. Poté, co finanční úřad zpochybnil tyto doklady, jsou příslušní činitelé města podílníky nezákonného jednání. Nečinili tak v dobré víře ale z úmyslu, neboť před rozhodnutím o proplacení faktur byli o svém nezákonném jednání upozorněni jak právním tak i finančním odborem místní radnice. Přesto svévolně rozhodli jak rozhodli. Ing. Šula, jako garant akce, způsobil prokazatelně městu škodu nejméně ve výši 43 050 Kč tím, že uznal k proplacení fiktivní částku dopsanou rukou na fakturu za práce spojené s položením PVC povrchu. Tuto částku by měl uhradit ze svého, tak jak je to požadováno po ostatních občanech, kteří svým konáním způsobí škodu druhé osobě nebo subjektu. Ing. Šula způsobil škodu na úkor nás občanů a ve prospěch soukromé firmy. Tuto škodu lze vyčíslit, avšak nelze vyčíslit škodu způsobenou na důvěře obyvatel našeho města ve své představitele. Svým konáním neustále porušují veškerá pravidla práce volených zástupců. Proč se sestavuje finanční plán na rok, když se tento stává carem papíru? Proč se ustavuje kontrolní výbor, když jeho členové nechtějí kontrolovat případy porušování pravidel představiteli města? Příklad za všechny: Když jsem chtěl v kontrolním výboru otevřít zde popsaný případ, bylo mi jeho členy, příznivci starosty, oznámeno, že pokud budu trvat na projednání tak ukončí jednání a odejdou. Občané, takto se chovají ti, kteří by vás měli zastupovat a konat vše pro to, aby naše město vzkvétalo? Místo toho se starají pouze o blaho své a blaho svých přátel a spřízněných osob.

Proto vás vyzývám: Nebuďte lhostejní k soustavnému zneužívání pravomocí představiteli radnice
a vystavte jim za to účet v podzimních Komunálních volbách!

V Kopřivnici 25.2.2014

Ivan Telařík, člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » stř bře 05, 2014 0:07

Několik vět k příspěvku radního Mgr.Pospěcha.

V minulých Kopřivnických novinách uveřejnil radní Mgr. Pospěch článek týkající se mých aktivit opozičního zastupitele. V tomto čláku nepřímo naznačuje, že jsem jako opoziční zastupitel ještě neudělal nic dobrého pro naše město. Na tomto místě bych chtěl panu radnímu připomenout, jakou funkci vykonává opozice v demokratickém systému, cituji:
„Opozice plní důležitou úlohu kontroly a kritiky. Dále funguje jako nabídka alternativ k politice vedoucí koalice a je připravena tuto v případě potřeby nahradit“.
Z tohoto jasně vyplývá, že zodpovědnost za rozhodování má vedoucí koalice a je povinností opozice tuto kontrolovat. V případě, že se tato dopustí jakéhokoliv pochybení, ať nevědomě nebo s úmyslem poškodit zájmy obyvatel našeho města, je opozice povinna na toto upozornit. V případě, že je podezření ze spáchání trestného činu je kterýkoliv občan ze zákona povinen na toto upozornit, resp. podat trestní oznámení. Tato povinnost je u opozičního zastupitele zvláště zvýrazněna tím, že toto nečiní pouze jako soukromá osoba, ale činí tak jako zástupve voličů, od kterých obdržel mandát ve volbách. V mém případě je to 1 311 hlasů, v případě Mgr. Pospěcha 807 hlasů.
Je naprosto jasné, že členové vedoucí koalice nebudou kritizovat své špatné rozhodnutí. Jednou jsme však zažili dobu, kdy opozice nekritizovala jednání vedoucí koalice. Bylo to v době tzv. opoziční smlouvy, kdy vedocí koalice svorně s opozizí rozkradli to, co ještě rozkrást šlo. Nejsem si vědom, že by takováto smlova byla uzavřena na místní radnici. Jako nezávislý člen zastupitelstva v opozici se snažím podle svého nejlepšího vědomí a svědomí bránit vedoucí koalici, aby u koryta ke kterému byla připuštěna alespoň tak hlasitě nechrochtala a nemlaskala.
Nakonec bych chtěl okomentovat slova Mgr. Pospěcha, kde se zmiňuje o mé předvolební kampani. Tam má pan radní naprostou pravdu, neboť dle mého názoru kampaň každého zvoleného zástupce začíná prvním dnem jeho výkonu funkce. Voliče si může získat pouze každodenní usilovnou prací ve prospěch svých voličů a ne tím, že několik dnů před volbami naslibuje nesplnitelné, obdaruje případné posluchače jitrničkou nebo modrým balónkem.
Podzimní komunální volby vystaví svůj účet jak vedoucí koalici tak i opozici. Proto vyzývám na tomto místě všechny občany našeho města aby se k volbám dostavili a dali svůj hlas tomu, o kom jsou přesvědčeni, že bude spravovat naše město ke prospěchu nás všech.

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » stř bře 05, 2014 16:54

Jak bojovat proti krizi !

Dobrá zpráva pro všechny firmy, hlavně ty stavební, které nejvíce postihla současná ekonomická krize. Nemáte zakázky? Nevadí. Neztrácejte zbytečně čas s jejich hledáním, inspirujte se jednatelem firmy Klub RELAX panem Bartoněm. Jeho návod zní takto: Vyberte si nějaký objekt, který je v majetku města a je ve špatném stavu. Proveďte jeho rekonstrukci. Poté požádejte místní radní o proplacení prací s odůvodněním, že jste přece městu zhodnotili jeho majetek.Jak postupovat vám vysvětlí pan Bartoň, profinancování akce zajistí místostarosta Ing. Šula s požehnáním radních MÚ Kopřivnice. V případě, že by vaše jednání bylo shledáno nezákonným
a bylo proti vám podáno trestní oznámení tak nemějte obavu. Tak jako tomu bylo doposud, na takovémto jednání nebude shledáno nic nezákonného a případ bude odložen. Vaše firma bude vzkvétat pod heslem, v Kopřivnici hojně využívaném: „Co je trestuhodné není trestné, co není zakázáno je povoleno“. Věřím, že pilotní projekt „Sportovní hala u ZŠ Emila Zátopka“, realizovaný panem Bartoněm, Ing. Šulou a místními radními se ujme v celé ČR a možná i Evropě.
Jak jednoduché!

Zde si můžete vybrat některý z objektů v majetku města, které jsou ve špatném stavu:
Cyklostezka na ulici Panská
Zimní stadion
Krytý bazén
Šatny, sprchy, WC na fotbalovém hřišti v Lubině
Městské byty
Restaurace Kavárna
Vila bývalého Klubu ROH
Vila Loutkového divadla
a podobně
S pozdravem „100% zisk zajištěn“ !

Ivan Telařík
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » úte bře 18, 2014 11:37

Mým kritikům:

V minulých a předminulých Kopřivnických novinách vyšly články, které zpochybňovaly mou činnost opozičního zastupitele. Reakce Mgr. Pospěcha je logická, poněvadž pokud by nereagoval na kritiku týkající se jeho čínnosti radního, tak by vlastně potvrdil pravdivost mých slov. Jeho reakce však v žádném případě neobsahuje jakákoliv fakta, kterými by obhájil svou pochybnou činnost. Pouze se uchyluje k pomluvám mé osoby, zřejmě inspirován chováním dětí raně školního věku, pro jejihž vzdělávání má kvalifikaci. Stejnou metodu používá i místostarosta Ing. Šula nebo místostarosta Ing. Kopečný, který pana Bonka po jeho oprávněné krtice hospodaření sportovních klubů nazval veřejně lhářem. Vedení radnice má asi jednotnou metodu, jak popstupovat vůči nepohodlným kritikům.
Dalším kritikem mé činnosti je Ing. Jaroslav Hrubý, který je věrným přítelem radního Mgr. Pospěcha. Takto si lze vysvětlit konání této dvojice, když obvykle po mé kritice na adresu Mgr. Pospěha reaguje Ing. Hrubý na jeho obhajobu, rep. propůjčuje se k pomluvám na mou adresu. V jeho posledním příspěvku se posměšně vyjadřuje k mé činnosti zastupitele, k mé publikační činnosti nebo k povinnostem občana. Každý občan je povinen oznámit příslušným orgánům jakoukoliv skutečnost, která vzbuzuje podezření na porušení zákona. Oznamovatel, Ing. Hrubý nebo kdokoliv jiný nemá žádné oprávnění rozhodovat o tom, zda byl zákon porušen. K tomu jsou v demokratickém státě oprávněny příslušné instituce.
Závěrem svého příspěvku se mi Ing. Hrubý vysmívá, že v polovině února přeji spoluobčanům hezkého Silvestra. Kdyby si ale přečetl pořádně můj článek, tak tam o Silvestru není žádná zmínka. Je tam však přání pohody a zdraví v roce 2014. To, že můj článek vyšel v Kopřivnických novinách až v únoru není má vina. Já, na rozdíl od Ing. Hrubého, nepociťuji nic úsměvného i na tom, že přání bylo zveřejněno ne právě počátkem roku. Lépe později než vůbec!

V době nedávno minulé jsme byli svědky provázanosti mocenských struktur se strukturami činnými v trestním řízení a následně i některými soudci. Toto bylo nazváno „justiční mafií“. Jejich konání se neblaze podepsalo na politickém klimatu v naší společnosti. K tomuto stavu přispěla i současná legislativa, ktrá je nastavena tak, že pokud nedojde ke škodě z důvodu nerealizování pochybného záměru vedení města tak je oznámení odloženo. Jsem přesvědčen, že by měla být trestná i příprava k nezákonné činnosti orgánů mistních samospráv, stejně jako je tomu při přípravě násilného trestného činu. V několika případech však po mém upozornění nedošlo k naplnění záměru, který předem vzbuzoval podezření, že při jeho realizaci dojde buď k porušení zákona nebo k činnosti ke škodě města. Pokud bych ale čekal až dojde k naplnění takovéhoto rozhodnutí a pak věc oznámil, stal bych se tak spolupachatelem takovéhoto skutku, jelikož jsem o něm věděl a neučinil patřičné kroky.
Kdyby všichni mlčeli, tak by řádění různých „kmotrů“, úplatných politiků a státních úředníků pokračovalo dodnes. Nikdy by se nedostaly na veřejnost kauzy typu Naďová, Rittig, Dalík, CASA,radní v blízkých Životicích, v budoucnu možná i RACEK.
V těchto souvislostech neobstojí tvrzení Ing. Hrubého, že prověřování oznámení o podezření z trestné činnosti stojí společnost nemalé prostředky. Mnohem větší škody by byly napáchány, kdyby všechna oznámení byla „smetena pod koberec“, jak se ještě v nedávné minulosti často stávalo.
Doufám, že veřejnost již dostatečně prozřela a ve volbách již nepřipustí, aby ve se k moci dostaly struktury, které způsobily současný stav v naší společnosti.

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » stř bře 26, 2014 12:50

Podpisová akce.

V Kopřivnických novinách z 20.3.2014 byl uveřejněn článek, popisující schopnost ředitele ZŠ Milady Horákové řídit tuto školu. Nebyl podepsán, bylo pouze uvedeno, že jej podepsalo 45 zaměsznanců této školy.
Bylo by však vhodné, kdyby se podepsal alespoň autor této podpisové akce. Tímto jej vyzývám o uveřejnění svého jména, jinak bude nutno tuto akci považovat za nevěrohodnou. Takovéto anonymní akce mají stejnou věrohodnost jako měly tzv. zvací dopisy okupantům z roku 1968, kde místo podpisu bylo například uvedeno: 99 kováků z ČKD.
Je nabíledni, že podpisová akce byla zorganizována příznivcem ředitele školy nebo jím samotným. Za situace, kdy jsou neustále propouštěni změstnaci, ať již pedagogičtí nebo i ostatní, nedovedu si představit, že by se někdo odvážil nepodepsat. Dnes se přímo nabízí srovnání s referendem na Krymu, kde pod hlavněmi samopalů taky většina hlasujících schválila to, co si organizátor referenda přál slyšet.
Závěrem bych chtěl sdělit pisateli příspěvku a i ostatní veřejnosti, že není posláním opozičního zastupitele chválit svého politického oponenta ale právě naopak.
Na samochválu měli naší radní k dispozici všechny možnosti, které jim poskytovaly jak Kopřivnické noviny tak KTK po celou dobu, po kterou měli tyto prostředky neomezeně k dispozici. Také jsem si nevšimnul, že i z jejich strany byla k mé osobě zveřejněna nějaká kladná informace. Také jsem byl osočován, pmlouván nebo vysmíván. To vše bohužel patří k dnešní politické kultuře. Doufám, že po podzimních komunálních volbách si taky zakusí činnost zastupitelů v opozici.

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

PředchozíDalší

Zpět na Obecná diskuse

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků