Fórum Ivana Telaříka

Pravidla fóra
Diskusní fórum slouží k výměně názorů mezi občany a k zodpovídání dotazů směřovaných na radnici, k němuž slouží téma „Radnice odpovídá“. Městský orgán odpovídá standardně na dotaz pouze jednou. V případě, že přispěvatel žádá doplnění odpovědi, je nutné, aby dále postupoval podle zák. 106/1999 Sb.

Odesláním příspěvku do diskusního fóra přebírá jeho autor odpovědnost za obsah a za případné následky, které by z něj mohly vzniknout. Město Kopřivnice si jako provozovatel tohoto webu vyhrazuje právo smazat příspěvky obsahující vulgární výrazy, propagující rasismus, pornografii, či jinak odporující zákonným normám. Na diskusní fórum nesmí být rovněž vkládány přispěvky a odkazy podporující politická a názorová hnutí.

Při psaní přispěvatel dodržuje zásady slušnosti. Příspěvky, které se netýkají tématu, nebo mají hrubý, urážlivý či jinak nevhodný obsah, mohou být z diskusního fóra vymazány a jejich autorům může být v případě nutnosti na fórum zakázán přístup.

Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » pon led 21, 2013 18:59

Vážení občané města Kopřivnice,
vzhledem ke skutečnosti, že jsou soustavně kráceny a rozdělovány příspěvky do Kopřivnických novin, jak moje tak od ledna 2013 i ostatních čtenářů, rozhodl jsem se k založení tohoto fóra. Zde mohou vkládat své příspěvky všichni registrovaní přispívatelé jak z řad mých příznivců tak i oponentů.
Ivan Telařík,
člen zastupitelstva města Kopřivnice


Když si mocní myslí že jsou všemocní.
Jsou mezi námi lidé, kteří pociťují nepřekonatelné nutkání ovládat ostatní. Toto nutkání se navenek projevuje různým způsobem. Náš starosta Ing.Jalůvka se již před rokem 1989 rozhodl toto realizovat prostřednictví aktivní činnosti v organizaci zvané Socialistický svaz mládeže, což byla 2. liga KSČ. Než však stačil nějakým způsobem uplatnit své ambice došlo k zásadnímu zvratu politické situace v tehdejším Československu. Avšak Ing.Jalůvka, tak jako mnoho dalších aktivních exponentů tehdejšího režimu, rychle pochopil situaci a stal se z něj přes noc „demokrat“. Při rozhodování ke kterému proudu se přidat zřejmě rozhodovalo to, že by bylo škoda vyhodit modré svazácké košile a tak zvolil ODS. Stačilo odpárat svazácký odznak a nahradit jej modrým ptákem. Takovýmto způsobem se „zdemokratizovalo“ mnoho dalších, kteří bez potřeby rozhodovat o osudech jiných nemůžou existovat. Takto se stal Ing.Jalůvka poslancem parlamentu ČR. V roce 2001 se vzdal mandátu v souvislosti s nástupem do funkce zástupce hejtmana Ing.Tošenovského. Tento se jej ale zbavil z doposud nezveřejněných důvodů, zřejmě ale ne pro nadprůměrné schopnosti, možná že i pro všehoschopnost.
Zkušenosti nabyté svou politickou činností jak za „totáče“ tak i v řadě svých funkcí ve straně, která má ve svém názvu demokratická, se snaží zúročit na místní úrovni. Svými skutky ale dokazuje, že k demokracii má hodně daleko. Hlavní ideologií jeho mateřské strany je dostat se co nejblíže ke „korytu“, urvat co se dá ve svůj prospěch a to bez jakéhokoliv ohledu na občany, jejichž jménem se zaštiťuje. K takovémuto subjektu se vždy přilepí někdo, kdo vycítí že by se mohl na přiživit na veřejném zdroji. Takto vznikla i koalice na místní radnici. Pokusí-li se však někdo připomínkovat činnost koalice, jejímž je Ing.Jalůvka představitelem, tak je označen přinejmenším za kverulanta nebo je mu dokonce vyhrožováno! Svou aroganci předvedl starosta Ing.Jalůvka na zasedání Městského zastupitelstva v prosinci 2012. Nejprve srdečně zve občany na toto veřejné zasedání, poté ale, když se někdo přihlásí o slovo tak jej nenechá dokončit svou myšlenku s odvoláním na jednací řád. Tento jednací řád však „radní“ uzpůsobili tak, aby nebylo možno nastolit jakékoliv pro koalici nepříjemné téma. Konkrétně to bylo vystoupení pana Bonka, tykající se rozdělování dotací pro sportovní kluby. Vrchol arogance však předvedl starosta, když mi, jako opozičnímu zastupiteli vyhrožoval vyvedením policií z jednací místnosti. Uvědomuje si starosta v jaké době vlastně žije? Zřejmě ne, asi si myslí, že své zkušenosti nabyté ve své svazácké kariéře může uplatňovat i dnes. Pokud starosta nezná základní prvky zastupitelské demokracie tak mu je zde připomenu: Jako zvolený zastupitel mám právo se vyjádřit k jakémukoliv projednávanému tématu a to ať se to starostovi líbí nebo ne. Jediný, kdo mě může „vyvést“ ze zastupitelstva je volič, který svůj názor může vyjádřit ve volbách. Jestli si starosta myslí, že emoce a kritické postoje do politiky nepatří, tak žije ještě ve své svazácké minulosti. Pane starosto, asi jste se rozpomněl na svazácké schůze, kde se příspěvky podávaly předem písemně a po jejich schválení „příslušným“ orgánem pak byly předneseny. Nemusím zdůrazňovat, že vždy pěly chválu na své moudré vedení a jeho činy. Věřím, že takto by jste si zasedání zastupitelstva představoval i vy. Na tomto místě bych Vám chtěl položit otázku: Jak by jste se zachoval, kdyby Vás vyváděla policie ze zasedání Krajského zastupitelstvy, kde jako opoziční zastupitel vedete nekonečné monology, citujete celé články z Haló novin a podobným způsobem narušujete činnost tohoto orgánu? Nabyl jsem dojmu, že i komunisté jsou větší demokraté než Vy! Prozatím při projednávání programu na radnici matematicky vyhráváte, avšak když vyjdete z radnice tak u občanů Kopřivnice je tomu naopak, tam prohráváte na celé čáře. Toto pocítíte u příštích voleb! Bohužel tyto budou až za 2 roky, za tuto dobu stačíte nadělat ještě hodně škod!
K tomu Vám určitě dopomůžou i koaliční partneři, kteří výměnou za připuštění ke korytu jsou ochotni k jakémukoliv podrazu. Příkladem jim jsou nejvyšší političtí představitelé, kteří pro prosazení svých podrazů na občany se neštítí spolčit s kýmkoliv, třeba i s kriminálníky. Na místní úrovni je to pak hlavně KDU-ČSL s místostarostou Ing.Šulou, jehož zásluhou byla z rozpočtu města vyvedena několikasettisícová suma na církevní investice. Rovněž se naskýtá otázka, jak je možné, že soukromá církevní škola platí za nájem městské budovy 4 800 Kč za rok! Tento tunel městského rozpočtu Ing.Šula obhajuje ve svém příspěvku v Kopřivnických novinách č.45 z 13.12.2012. Jak se to ale shoduje z jeho postojem, coby dřívějšího opozičního zastupitele, k pronájmům městských nebytových prostor v roce 2010. Pro osvěžení jeho paměti a seznámení občanů budu citovat z jeho příspěvku do Kopřivnických novin č.7 ze dne 18.2.2010:

Přiznejte si pochybení, páni konšelé na radnici, nevymáhání nájmů ze strany radnice je daleko rozsáhlejších rozměrů, než se předpokládalo. Člověk si tady řekne, no to snad není možné. Leč vedení města se snaží veškerá tato obvinění stále dokola rozmělňovat, paralyzovat a popírat. A tak se zatlouká a zatlouká. Jak dlouho ještě? Současná rada města si vytváří slupku neprostupnosti a neomylnosti, svým chováním vykopala hluboký příkop vůči opozici, při vědomí, že mají dostatek hlasů proti opozičním zastupitelům a nemusí respektovat jejich vstřícné návrhy na řešení. A nebo, co je ještě horší, když jde možná o vědomé okrádání rozpočtu města z nevybraných příjmů, při selektivním zvýhodňování určitých nájemců před těmi druhými. Ten třetí způsob je pak velmi vážný, a proto celá věc je v šetření policie. Tato situace je již neúnosná, v současné době nedává naději na zlepšení. Věřím, že občané města Kopřivnice vč. místních částí, kteří alespoň okrajově sledují jednání tohoto zastupitelstva v kabelové televizi, se přikloní ve volbách ke změně.

Takovýchto kotrmelců jsou schopni „všehoschopní“ politici a to nejen v komunální politice. Ing.Šula dostal určitě dobrou školu coby senátor. Denně můžeme vidět, že politik pro zachování svého místa u koryta je schopen všeho! Ing.Šula má oproti běžnému občanu tu výhodu, že se po provedení nějaké špatnosti vyzpovídá a má opět čisté konto.
Jak je vidět, tak z dřívějšího tepatele nepravostí na radnici se stal pokorným přisluhovačem starosty a jeho kliky. Jak se to mohlo stát? Odpovědí by mohla být neúspěšná kandidatura do Senátu, kde se údajně zadlužil při předvolební kampani a získáním lukrativního postu by mohl tento dluh splácet. Naskytá se otázka, proč tak vehementně usiloval o post na radnici, když do té doby vykonával funkci ředitele domova důchodců. Na tuto otázku si snadno odpoví každý, jen trochu obeznámený s praktikami politiků na všech úrovních. Svou křesťanskou morálku naplno ukázal, když po komunálních volbách v roce 2010 se až na zásah členské základny KDU-ČSL vzdal boje o křeslo místostarosty, ačkoliv v tu dobu byl bez zaměstnání bratr Janek, kterýžto nějakou placenou funkci určitě potřeboval více. Úmrtím pana Janka se konečně dostal na vytouženou pozici, kde jako místostarosta má z titulu své funkce na starosti SLUMEKO, odkanalizování obce Lubina, městskou policii. Výsledky jeho činnosti může posoudit veřejnost sama. SLUMEKO se stalo zásluhou radních firmou více než méně v likvidaci, akce odkanalizování budí značné podezření z podivného užití prostředků na realizaci projektu. Jako příklad lze uvést všeobecnou praxi v této republice, kdy jsou do projektu zahrnuty kvalitní materiály, avšak při realizaci jsou nahrazeny méně kvalitními a tudíž i levnějšími. Kde se odkloní ušetřené prostředky není třeba uvádět. Příkladů je v tomto státě mnoho. Jako nejkřiklavější příklad lze uvést dálnici do Ostravy, jako blízký Kopřivnici pak propadlou silnici na novém objezdu Příbora. V obou jmenovaných případech to byla záměna použitého materiálu oproti projektu za materiál méně kvalitní a v mnoha případech pak za odpad! Nejinak je tomu i ve zmíněném odkanalizování obce Lubina. Místo zásypu potrubí materiálem předepsaným projektem byl použit levnější vápenec. Již na základní škole se učí, že vápenec je chemicky nestabilní a působením vody dochází k jeho destrukci, zvláště pak v dnešní době, kdy je voda čím dál tím více agresivní působením kyselých dešťů. Je nemálo případů narušení staveb z důvodu záměny kvalitního kameniva za vápenec. Může se zdát, že u takovéto stavby jako je kanalizace na zásypovém materiálu nezáleží. Opak je ale pravdou. Po určité době dochází k sedání zásypu vlivem jeho rozkladu, poté taky ke vzniku propadlin na vozovce, pod kterou je kanalizace většinou vedena. To však ale současné realizátory nezajímá, v době kdy tato situace nastane již nebudou ve svých funkcích. Nejvíce postiženými pak budou občané, kteří budou nuceni takovéto komunikace užívat. Smetanu slízne nynější garnitura a problémy ať řeší jiní. Příkladem jim jdou politici na celostátní úrovni. Když se provalí nějaký skandál tak veřejnost dostane obvykle vysvětlení, že zodpovědný pracovník na daném úřadě již nepracuje. Je vidět, že současný starosta Ing.Jalůvka co by bývalý poslanec Parlamentu a Ing.Šula co by bývalý senátor se ve svých funkcích mnohému naučili.
Co se týká kritizování mého vystupování na veřejném zasedání Zastupitelstva, tak bych doporučoval oběma jmenovaným, aby se raději zaměřili na své rodinné problémy než na můj způsob vystupování. Zvláště pak Ing.Šula by se měl zamyslet, zda z důvodu budování své politické kariéry se nezpronevěřil křesťanským zásadám jejichž je hlasatelem a neměl se raději věnovat rodině. Rozpad manželství nebo několikanásobné nepodmíněné odsouzení syna nesvědčí o dodržování křesťanských zásad. Pomluvu, že jsem musel být vyveden z hospody, která se mimo jiné nezakládá na pravdě, budu řešit na jiném místě. Určitě by se líbilo pánům radním, aby jakéhokoliv oponenta jejich jedině správných myšlenek mohli umlčet prostřednictvím jednacího řádu jehož jsou sami autory nebo dokonce vyvést z jednací místnosti. Prostředky pro to mají. Jednání Zastupitelstva se pravidelně zúčastňuje příslušník Městské policie, který je podřízen místostarostovi Ing.Šulovi. To by jsme se ale dostali k praktikám totalitního režimu, kde vládnoucí struktury se drží u moci pouze použitím represivních opatření. Tak daleko ještě nejsme, avšak od současné politické reprezentace se můžeme dočkat čehokoliv. Věřím ale, že k pokračování takovéhoto způsobu prosazování svých zájmů již nedostanou příležitost.

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » úte led 22, 2013 22:46

Vážení čtenáři mého fóra,

děkuji za zájem, který jste projevili za krátkou dobu, po kterou je můj první příspěvek prezentován na této stránce. Telefonem se mi ozvalo několik čtenářů, kteří mi sdělovali další podněty na téma činnosti současného vedení kopřivnické radnice. Když jsem je vyzval, aby se přihlásili do diskusního fóra a tam veřejně prezentovali své připomínky, tak ve většině případu reagovali tak, že mají obavu ze zveřejnění svého jména. Nevyčítám jim to a ani se nedivím, vždyť každý vidí jak zoufale se snaží současné vedení radnice zamezit publikování jakékoliv kritiky na jejich adresu. Nedivím se lidem jakkoliv ekonomicky závislých na „přízni města“, zvláště pak zaměstnancům radnice, kteří taky patří do této skupiny. Nedivím se ani ostatním občanům. V neposlední řadě to může být také i obava o svou bezpečnost nebo bezpečnost svých blízkých. Nelze nevzpomenout pátracího komanda vyslaného na vyhledání pana Vrány, který se odvážil veřejně kritizovat způsob obsazení pracovních míst správců hřiště při ZŠ Milady Horákové. Takovýto přístup ke kritice připomíná praktiky režimu před rokem 89. Jak se toto ale slučuje se stranou, která má v názvu demokratická? Většina obyvatel již pochopila, že příslušnost k této straně a kolaborujícím stranám slouží pouze jako „poukázka“ k připuštění ke korytům. Nejpádnějším důkazem mínění obyvatel o činnost těchto stran jsou výsledky posledních krajských voleb, tak prvního kola voleb prezidentských. Pro ty, kteří tyto volební výsledky nezaznamenali připomínám, že tato demokratická strana neuspěla v krajských volbách a v prvním kole prezidentských voleb obsadil jejich kandidát v našem městě dokonce poslední místo! Za této situace se dají očekávat další restrikce na svobodné vyjádření názorů, které jsou v rozporu s názorem tzv. demokratické strany a jejich nohsledů.
Vážení občané, pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete nebo nemůžete vyjádřit svůj názor v tomto diskusním fóru, tak tento mi můžete sdělit písemně do mé schránky, kterou má k dispozici každý zastupitel v informacích v přízemí kopřivnické radnice.

Ivan Telařík,
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » sob úno 09, 2013 12:12

Není metr jako metr.

Po zveřejnění informace o setkání vrcholového vedení ODS se starosty zvolenými za tuto stranu, které se konalo dne 4.2.2013, jsem se dovtípil, odkud čerpá starosta Ing. Jalůvka metody řízení tzv. demokratické diskuse, při které na veřejném zasedání Zastupitelstva omezuje vystoupení občanů na dobu max. 5 minut. Na tomto vzpomenutém setkání chtělo vrcholové vedení ODS vůči svým členům – starostům uplatnit v diskusi stejnou metodu:
5 minut a dost. Se zlou se však potázali. Starostové se ohradili tím, cituji: Starostové tady nejsou kvůli vedení, ale vedení je tady kvůli nám! Přeneseno do místních podmínek: Vážený pane starosto a vedoucí koalice, občané na jednáních Zastupitelstva nejsou kvůli vám, ale vy kvůli nim! Toto si laskavě uvědomte! Uplatňujte vůči občanům stejný metr, jaký chcete aby byl používán vůči vám! Vedení ODS a starostové se sešli proto, aby prodiskutovali katastrofální výsledky své dosavadní politiky. Cožpak si neuvědomujete, že k takovýmto výsledkům jste i vy sami přispěli svým arogantním přístupem k občanům - voličům ? Stačí se podívat na výsledek posledních voleb, kde kandidát ODS obsadil v našm městě poslední místo! Již dnes si můžete celkem snadno spočítat výsledky příštích voleb.


Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » stř úno 27, 2013 19:41

Vážení čtenáři tohoto fóra,
z důvodu problematického zveřejňování mých příspěvků v Kopřivnických novinách jsem se rozhodl, že dále budu tyto prezentovat prostřednictvím této rubriky. Takto mohu bez časové prodlevy reagovat na aktuální události v dění na radnici a ve městě. Rovněž tak chci umožnit i ostatním čtenářům Kopřivnických novin, aby své příspěvky mohli uveřenit v rubrice Dopisy čtenářů. Tato pak nebude využívána k prezentaci mých názorů a názorů starosty, respektive ostatních členů Zastupitelstva. Zároveň bych chtěl na tomto místě uvést, že jsem zastupitelem, který není součástí vládnoucí koalice, ale zastupitelem opozičním. Jsem často kritizován za to, že zveřejňuji pouze kritické názory. Podle slov starosty „pouze pobíhám po městském úřadě“ a tam různým způsobem obtěžuji „nevinné oběti“. Jak si pan starosta představuje činnost opozičního zastupitele? Pokud na to ještě za celou dobu své působnosti v politice nepřišel, tak mu to musím připomenout. Opozice kontroluje ty, kteří rozhodují. Opozice není od toho, aby vychvalovala skutky vládnoucí koalice, ale má úlohu hlídacího psa! Každý si může udělat úsudek o hodném hlídacím psu, který by za kousek žvance nebo pohlazení nechal vykrást dům.

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města KopřivniceJeště jednou k starostovu metru
Ve svém článku v Kopřivnických novinách jsem kritizoval, že starosta Ing.Jalůvka používá nedemokratických metod k umlčování svých kritiků nebo kritiků jeho koalice při veřejném zasedání Zastupitelstva města. Jako příklad jsem uvedl omezování diskutujících limitem 5 minut. Na tuto moji kritiku reagoval starosta svým příspěvkem v Kopřivnických novinách č.7/2013, kde se odvolává na platný jednací řád. Ano, připouštím, že takovéto omezení jednací řád obsahuje. Je ale otázkou, jestli je za každou cenu nutno tento řád striktně uplatňovat, nebo jestli není možné nechat diskutujícího dokončit ve stručnosti jeho příspěvek. Vždy je přerušen diskutující, který diskutuje na nějaké starostovi nepříjemné táma. Bylo by zajímavé, jestli by starosta přerusšil někoho, kdo by vychvaloval jeho činnost nebo skutky koalice pod jeho vedením. Pan starosta si musí uvědomit, že občan, který není zběhlý ve veřejném vystupování, navíc před kamerou, nemusí zvládnout svůj příspěvek v jemu vymezené krátké době. Ne každý se živí řečněním, tak jako pan starosta od svých svazáckých začátků až po dnešek. Jednací řád, kterým se řídí jednání zastupitelstva si schválila vedoucí koalice a tak jeho argument, že se jím musí řídit, má stejnou hodnotu, jako obhajoby válečných zločinců, kteří se taky hájili tím, že dodržovali pouze tehdy platné zákony. Ten, kdo se dočasně dostane k moci, si všdy ohne pravidla nebo zákony ve svůj prospěch. Nejinak je tomu i u koalice místní, v čele se starostou. Jako důkaz přizrůsobováni si pravidel podle své potřeby je i omezení délky příspěvků občanů do Kopřivnických novin. O tom se každý může přesvědčit v Kopřivnických novinách č.3/2013, kde je uveřejněno, že delší příspěvky se v těchto novinách nebudou trpět! Místo toho, aby byla rubrika „Dopisy čtenářů“ rozšířena, je direktivním způsobem omezena možnost svobodného vyjádření svého názoru. Tímto způsobem pan starosta vzkazuje občanům, kteří se zajímají o dění ve městě a chtěli by svobodně vyjádřit svůj názor: Držte huby a krok, my nejlépe víme, co je pro vás nejlepší. Toto chování ve mně evokuje jedno prohlášení vysokého nacistického pohlavára, který řekl: Kdo je Žid určuji Já ! Doufám, že tak daleko naše „demokracie“ ještě nedošla. Zjednání spolustraníků pana starosty a jeho samého bychom tak mohli usuzovat. Jak si je jinak možno vysvětlit, že činí taková rozhodnutí, se kterými nesouhlasí 90% občanů našeho státu. Církevní restituce a amnestie jsou toho důkazem. A to jsou pouze případy z poslední doby.

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » stř bře 06, 2013 22:48

Pomluvy versus fakta

V Kopřivnických novinách č.5 ze dne 7.2.2013 hodnotí Ing.Šula mou činnost z doby, kdy jsem pracoval v podniku TATRA. Nebudu mu jeho názor vyvracet, důkazy nechť poskytne sám. Musím se ale pozastavit nad tím, že člověk s vysokoškolským vzděláním vypouští na veřejnost naprosto nepodložená tvrzení o mé osobě. Píše, cituji: „Mnoho lidí si jej ještě pamatuje ze zaměstnání v Tatře, když se řídil sloganem - Bože, daj lehce, stát a společnost se musí podojit a z cizího krev neteče.“ Tento jeho výrok lze hodnotit jako pomluvu, která je podle platných zákonů ČR trestným činem. Pokud Ing. Šula nepředloží důkazy o svém tvrzení, je možno jeho výroky považovat za naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy. Zákon definuje pomluvu takto:

1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
Z odstavce 1) lze vyvodit, že jeho tvrzením utrpěla má vážnost u spoluobčanů, zvláště, že jsem členem Zastupitelstva města.
Z odstavce 2) je zřejmé, že pomluva uskutečněná tiskem je ještě závažnější.

Na tomto místě se musím ještě zmínit o další pomluvě od Ing.Šuly, kdy na jednání Zastupitelstva prohlásil, že své názory prezentuji v hospodách, ze kterých pak musím být vyváděn. Přiznávám, že pokud navštívím nějakou restauraci tak jsem mnohdy kontaktován ať svými příznivci nebo oponenty. Nikdy jsem však nebyl vyveden. Tímto prohlášením značně poškodil mé rodinné vztahy a vážnost u spoluobčanů. Je pravda, že při jednání Zastupitelstva vystupuji možná emotivně. Jak si ale starosta a jeho koaliční partneři představují činnost opozice? Doufám, že nejsou tak naivní a neočekávají, že každé jejich rozhodnutí se setká s obdivným přitakáním opzičních zastupitelů?
Chápu, že rodinné problémy Ing.Šulu netěší, ale to jej neopravňuje k nepodloženým pomluvám na mou osobu.
Ještě jednou se ale vrátím k mému působení v podniku TATRA. Ať už jako zaměstnanec, tak i později, vždy jsem bojoval za zachování této firny v našem městě a její prosperitu. Za svou činnost jsem byl kritizován, pomlouván nebo i zesměšňován. Zatímco drtivá většina se sklopenýma ušima sledovala neuvěřitelné tunelování firmy, tak já jsem na úkor svého času a i rodinné pohody bojoval podle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Nechť se mí oponenti podívají na dnešní stav fy.TATRA a položí si otázku, co sami udělali pro to, aby firma neskončila v dražbě z důvodu katastrofální finanční situace, jak jí to čeká ve velmi krátké době.

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » úte bře 19, 2013 12:08

Vážení čtenáři mého fóra,
dnes by jsem vás chtěl seznámit s dopisem, který jsem zaslal před měsícem řediteli gymnázia v Novém Jičíně. Důvodem pro zaslání tohoto dopisu bylo vyjádření jednoho z pedagogů jím řízené instituce v Kopřivnických novinách. Poněvadž do dnešního dne jsem se nedočkal žádné reakce, umísťuji mnou zaslaný text na tyto stránky a hodlám jej prezentovat i v jiných médiích. Činím tak proto, aby rodiče potencionálních uchazečů o studium na tomto gymnáziu byli předem seznámeni s tím, co mohou jejich ratolesti očekávat od tamnějších pedagogů.
Na závěr bych chtěl uvést, že i pokud nesouhlasím s obsahem dopisu, je elementární slušností alespoň dát najevo svůj postoj k věci nebo krátce odpovědět.


Zde je celý neupravený text mého dopisu:


Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, p. o.
Palackého 50
Nový Jičín
741 01

Zbyněk Kubičík – ředitel školy

e-mail: reditelna@gnj.cz

Věc: Vyjádření ředitele

Vážený pane řediteli,
jmenuji se Ivan Telařík, v současné době vykonávám volenou funkci v Zastupitelstvu města Kopřivnice. Ve svém vystoupení na veřejném zasedání Zastupitelstva jsem se kriticky vyjádřil k poskytnutí půlmiliónové dotace pro Katolickou církev poté, co byla zamítnuta žádost obyvatele Domu s pečovatelskou službou o odstranění některých nedostatků na technickém vybavení. Místostarostka zamítnula tuto žádost s odkazem na nedostatek finančních prostředků. Toto rozhodnutí vyvolalo širokou diskuzi mezi obyvateli Kopřivnice, někteří svůj názor prezentovali na internetovém diskuzní fóru nebo na stránkách Kopřivnických novin. Nejostřeji se proti vzpomenuté dotaci ohradil pan Josef Krutílek.
Jedním z obhájců vzpomenuté dotace je i pedagog Vámi řízené instituce pan Tomáš Sedoník. Nic by nebránilo, aby svůj postoj vyjádřil jako občan. Zarazilo mě, že ve svém článku, uveřejněném v Kopřivnických novinách č.6 ze dne 14.2.2013, vystupuje jako učitel dějepisu na gymnáziu. Pisateli, který vyjádřil svůj nesouhlas s dotací pro církev s odvoláním na to, že Katolická církev spáchala mnoho nedobrého a proto by neměla být dotována z rozpočtu města vzkazuje: Kdyby pisatel u něj skládal maturitní zkoušku tak by odešel s nedostatečnou. Neudivuje mne, že jako aktivní příznivec nechvalně známého Jezuitského řádu zaujímá takéto názory. Domnívám se však, že jako pedagog nemůže své náboženské postoje uplatňovat při honocení zkoušených žáků. Vzpomíná konkrétně maturitní otázku „Proměny vztahu církve a státu“. Ze znění tématu je zřejmé, že tuto otázku připravil on sám a taky očekává pouze jednoznačnou odpověď. Toto mi připomíná dobu, kdy byla přípustná pouze jedna pravda a to ta, která byla určena „shora“. Doufám, že tato doba již pominula, nebo snad ne? Jak by byl hodnocen žák, který by měl diametrálně odlišný názor na vztah církve a státu než zmíněný pedagog? Zvláště v otázkách, kdy tzv. „oficiální pravda“ se mění s každou změnou režimu nebo politické reprezentace by měla být respektována spše diskuze o tématu než „opapoškování“ textu, který chce pedagog slyšet.
Z reakcí občanů ČR na církevní restituce si můžete udělat obrázek na skutečné názory většiny obyvatelstva na církve obecně. V demokratické společnosti se přece nemůžeme řídit dogmaty, které jsou předkládány jako jediná pravda! Domnívám se, že prezentace pana Sedoníka v Kopřivnických novinách nepřispěje ani k popularitě Vámi řízené školy. Určitě je Vám známo, že většina obyvatel ČR se staví k jakémukoliv náboženství záporně. Vidina, že žák bude hodnocem z pohledu církevní ideologie určitě nepřispěje k tomu, že si potencionální student vybere ke studiu novojičínské gymnázium.
Vážený pane řediteli, mohl byjste vyjádřit svůj názor, zda může pedagog hodnotit žáky podle svévolně formulovaných otázek nebo z pohledu svého náboženského přesvědčení ?

S pozdravem,
Ivan Telařík, člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Milan Marek » čtv bře 28, 2013 11:30

Panu faráři Ramíkovi

Vážený pane faráři, po přečtení článku v Kopřivnických novinách č.8/2013, ve kterém se podivujete nad negativními reakcemi čtenářů v souvislosti s dotování aktivit katolické církve z rozpočtu města, jsem se rozhodl na tento reagovat. Využívám k tomu fórum pana zastupitele Telaříka, který je zastáncem názoru, že církevní aktivity by neměly být upřednostňovány před jinými. Zvláště za současné situace, kdy není nazbyt prostředků, by měly být tyto vynakládány na potřebnější účely.
Pane faráři, pokud si nedovedete vysvětlit, proč schválení dotace na opravy církevního majetku pro rok 2013 a požadavek na placení tržního nájemného soukromou Základní školou svaté Zdislavy, která provozuje svou činnost v objektu vlastněném městem,vzbudila tak silné negativní reakce, tak se Vám to na tomto místě pokusím vysvětlit.
Vy, jako představitel zcela minoritní skupiny nejenom v našem městě ale i v České republice žijete ve zcela uzavřené komunitě, která svými názory a organizační strukturou zamrzla někde v dávném středověku. Protože většina obyvatel našeho města nevyhledává Vaší společnost, tak neznáte jejich postoj k církvím. Zvláště pak po zločinném aktu Nečasovy vlády zvaném církevní restituce jste odhalili pro veřejnost svou pravou tvář, kde jednou rukou žehnáte a druhou hrabete majetky. V obecném povědomí je katolická církev nositelem tmářských ideologií se zcela pro veřejnost neprůhlednou mocenskou strukturou.
V demokratické společnosti nemůže existovat spolek, který tutlá před veřejností každou informaci, která by odhalila jeho nekalé skutky. Krytím zločinů církevních hodnostářů počínaje, skandály v samotném Vatikánu konče. Český kardinál Duka je jeden z 12 kardinálů na seznamu organizace SNAP* , který obsahuje jména těch katolických hodnostářů, kteří takovéto zločiny kryjí. Neočekávejme ale, že se církev k tomuto nařčení přizná, když jí trvalo několik století aby přiznala, že země je kulatá a není středem vesmíru. Proč katolická církev balamutí veřejnost takovými báchorkami, jako je zdůvodnění odstoupení papeže z funkce ze zdravotních důvodů. Katolická církev je taky zodpovědna za tisíce obětí AIDS (hlavně v Africe), kdy svým věřícím zakazovala použití kondomů. Toto je stejná zvrácenost jako zakázat nemocnému užívání léků! Rovněž zákaz jakékoliv možnosti provést potrat způsobil mnoho úmrtí z důvodu jeho pokoutného provedení! Svobodné rozhodnutí ženy o provedení tohoto zákroku je zásluhou katolické církve v mnoha zemích dokonce trestným činem. Vy vysvětlíte rodičům, kterým hrozí narození postiženého dítěte, že tomu tak Bůh chce. Jak se pak ten váš pambíček postará, aby rodiče a takto postižené dítě žili v alespoň přijatelných podmínkách? Nijak! Rovněž umělé oplodnění je vámi považováno za nepřijatelné. Mnoha bezdětným manželstvím tak zabraňujete úplné naplnění tohoto svazku, který slouží ve své podstatě k reprodukci lidského rodu. Jak se slučuje církví proklamovaná morálka s chováním zvrhlíků v řadách katolické církve, kteří przní své „ovečky“ a církevní hodnostáři toto kryjí. Možná že se na stejných praktikách taky podílí.
Z kontextu výše uvedeného a takových církevních teorií, že svět byl Bohem stvořen před 6 tisíci roky za 6 dnů , že člověk neprošel přirozeným vývojem, ale že byl Bohem stvořen v té podobě jakým je dnes a podobných dogmatických názorů si můžete odvodit postoj většinové společnosti ke katolické církvi, jejíž teorie si nic nezadají s dílem Hanse Christiana Andersena**.
Ve vzpomenutém článku jste se vyslovil v tom smyslu, že majetek nabytý v restituci bude pro církev spíše přítěží. Proč tedy Vaší vrcholní představitelé o něj tak vehementně usilovali? Dále jste neurčitě naznačil otázku původu církevního majetku. Na tomto místě mi dovolte citovat slova Mistra Jana Husa:
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí."

Celé Kopřivnické noviny by nestačily na výčet dalších špatností katolické církve, při kterých tato nabývala svůj majetek. Zvláštní kapitolou je kolaborace církve s nacisty v období 2.světové války, krytí válečných zločinců po jejím skončení a v neposlední řadě organizováním jejich útěku před spravedlností. To vše přispělo k tomu, že katolická církev zcela ztratila svůj kredit u většiny obyvatelstva.
Neřešme tady hříchy spáchané církví v globálním měřítku, ale zaměřme se pouze na poměry v Kopřivnici. Vzpomínáte, že dříve taky město přispívalo církvi, jako příklad uvádíte sbírku na stavbu kostela. Uvědomte si ale, že se poměry za těch více než 100 let zcela změnily. I v tehdejší době ne všichni byli zapálení katolíci a přispívali církvi zcela dobrovolně. Tak jako za nedávného totalitního režimu byl i tehdy na „neposlušné“ vyvíjen morální nátlak, aby platili různé příspěvky, se kterými vnitřně nesouhlasili. Metody církve mám ještě v živé paměti v osobě Vašeho dávného předchůdce pátera Václava, jehož rákoska přistála na nejednom dítku, které se z jeho pohledu nějak prohřešilo. Dnes by za své počínání nevyšel z vězení. S ohledem na uvedené se pak nedivte, že většina obyvatel nesouhlasí s tím, aby přispívala na činnost spolku zvaného katolická církev.
Jsem přesvědčen, že v současné době jsou mnohem palčivější potřeby než opravy kostelů.
Vážený pane faráři, i ostatní obyvatelé města, kteří se věnují své zájmové činnosti, musí si tuto dotovat značnými prostředky z vlastní kapsy. Proč by i Vaši věřící neměli na svou zájmovou činnost přispívat ze svého. Město by se mělo hlavně starat o majetek v jeho vlastnictví, který je užíván mnohem širším okruhem obyvatel než je kostel. Tento není v tak havarijním stavu, aby hrozil zřícením. Ze státní pokladny dostanou církve 59 miliard korun
plus inflační vyrovnání, bude jen na vás, jak s těmito prostředky naložíte. Neočekávejte další příspěvky z kapes daňových poplatníků.

Milan Marek


*
Seznam kardinálů
Kromě Dominika Duky jsou mezi obviněnými tři Američané: newyorský kardinál Tymothy Dolan, bostonský kardinál Sean O'Malley, washingtonský kardinál Donald Wuerl.
Dalším z obviněných je Andres Rodriguez Maradiaga z Hondurasu, Norberto Rivera z Mexika, Marc Ouellet z Kanady, Peter Turkson z Ghany, George Pell z Austrálie, Tarcisio Bertone a Angelo Scola z Itálie, Leonardo Sandri z Argentiny.
Organizace SNAP vznikla v roce 1989 ve Spojených státech s cílem propojit oběti sexuálního zneužívání v církevních institucích. Organizace čítající přes čtyři tisíce členů má několik křesťanských odnoží po celém světe.

**
Dánský spisovatel, nejslavnější světový pohádkář.
Milan Marek
 
Příspěvky: 1
Registrován: pon bře 25, 2013 15:20
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » pát kvě 03, 2013 23:43

Článek, který nesmí vyjít v Kopřivnických novinách.

Vážení čtenáři mého fóra, občané města Kopřivnice.
Obrátil se na mě pan Josef Krutílek s požadavkem, zda bych mohl v mém fóru zveřejnit jeho příspěvek do Kopřivnických novin, jehož otištění bylo redakci zakázáno vedením města. Jelikož se jeho příspěvek týká tématu mnou již několikrát probíraného, tak jsem jeho požadavku vyhověl a článek zveřejňuji.
S touto skutečností se ale nabízí otázka, zda žijeme ještě v demokratickém státě, kde je zaručena svoboda projevu a cenzura se nepřipouští. Zvláště zarážející je to, že vládnoucí strana na radnici má ve svém názvu „demokratická“.
Vážení spoluobčané, Kopřivnické noviny jsou dotovány z městské pokladny, to znamená že z peněz všech obyvatel našeho města a proto musí sloužit pro všechny bez rozdílu a ne jako hlásná trouba vedení radnice, zvláště však starostovi k jeho zviditelňování.

Ivan Telařík,
člen zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » pát kvě 03, 2013 23:51

Příspěvek byl smazán, protože porušoval pravidla diskuzního fóra.
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Alois Havel » pon kvě 06, 2013 18:57

Sláva svobodě slova a názorů......po téměř 24létech.......

docela umím pochopit administrátora zdejšího fóra zřejmě pana Radka Chvistka,že vyřazuje zdejší příspěvky (kdyby tak neučinil asi by přišel o práci) , ale domnívám se,že to nedělá o své vůli,ale na příkaz někoho z vedení radnice.
Kdo to asi bude kdo tento příkaz vydal????Domnívám se,že to bude stejný člověk který zamezil vydání onoho článku-příspěvku v KN.Škoda,že není taky tak přímý a tudíž podepsaný pod touto likvidaci tak jak to vedení radnice žádá po nás občanech tady přispívajících.
Docela jsem si jistý,že to bude někdo hodně falešný a křivácký když zadal vyřazení onoho článku-příspěvku,který dle mého názoru předkládal fakta a zároveň nehoráznost požadavků církve včetně radou a koalici schválenou půl milionovou dotaci.
Možná budu taky smazán,ale jak známo a nejen mě tak jsou i jiné sdělovací prostředky.
Nechám se překvapit a zároveň doufám,že onen článek-příspěvek bude tady zpět vrácen,případně bude zde autorem znovu umístěn.
A.Havel
Alois Havel
 
Příspěvky: 161
Registrován: pon úno 12, 2007 15:34
Bydliště: KOPŘIVNICE
Karma: 1

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » pon kvě 06, 2013 19:33

Příspěvek byl smazán, protože porušoval pravidla diskuzního fóra.
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » stř kvě 08, 2013 0:45

Příspěvek byl smazán z důvodu urážlivého obsahu vůči skupině osob.
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » sob kvě 11, 2013 23:06

Smazavateli (smazavatelko) článku pana Krutílka. Uveďte laskavě své jméno mebo jméno toho, kdo přikázal tento člának smazat z mého fóra. Po účastnících internetové diskuze požadujete registraci pod svým pravým jménem, včetně uvedení adresy bydliště. Vy se ale skrýváte za anonymitu. Čeho se obáváte? Pokud jsou vaše argumenty v souladu s platnými zákony ČR, tak se přece nemusíte ničeho obávat. Před zákony jsme si všichni rovni, nebo jsou někteří opět rovnější?

Ivan Telařík,
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » sob kvě 11, 2013 23:20

Příspěvek byl smazán, protože porušoval pravidla diskuzního fóra.
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » sob kvě 11, 2013 23:35

Okolnosti okolo odmítnutí otištění článku pana Krutílka a jeho neustálého smazavání z mého fóra, které jsem poskytl pro jeho zveřejnění mne přiměly, aby jsem na toto téma napsal příspěvek do Kopřivnických novin. Jelikož není známo, kdy tento (a zda) bude otištěn, umísťuji jej s předstihem na toto fórum.


CENZURA OPĚT SKUTEČNOSTÍ !

Vážení občané města Kopřivnice, vedení zdejší radnice si již neví rady s množícími se názory kritizující jejich činnost a tak se snaží všemi prostředky tyto názory umlčet. Jejich zoufalá snaha začala omezováním rozsahu příspěvků občanů v Kopřivnických novinách, pokračovala zrušením anonymního přístupu do obecné diskuze na internetových stránkách města a vyvrcholila smazaváním nepohodlného článku na mém diskuzním fóru. Tam jsem uveřejnil článek pana Josefa Krutílka, kterému bylo odmítnuto jeho zvěřejnění v Kopřivnických novinách s tímto odůvodněním (cituji):
Vydavatel Kopřivnických novin odmítl vydání Vašeho posledního příspěvku z 3.dubna mimo jiné i s tím odůvodněním, že v textu zaznívají výroky, které by mohly být osobní urážkou či útokem na osobní a náboženské svobody. Navíc tyto výroky jsou směřovány především vůči p. Sedoníkovi, který je soukromou osobou a nikoliv osobou veřejnou , u níž by se dalo odvolávat na to, že požívá nižší ochrany svého soukromí. V textu, který nebude vydán, se věnujete pokračování ve výměně názorů mezi Vámi a panem Sedoníkem, ta se však může odehrát i mimo stránky KN, který již oběma stranám v minulosti poskytly dostatečný prostor pro prezentaci názorů. Podepsán David Macháček, Kopřivnické noviny.

Zde uvedené skutečnosti otevírají řadu otázek, na které jako člen Zastupitelstva města Kopřivnice požaduji veřejnou odpověď.
- Kdo konkrétně zakázal vydání příspěvku pana Krutílka. Vydavatelem KN je město Kopřivnice a ne starosta a spol. To znamená, že tyto musí tvořit platformu pro názory všech občanů města i když jsou k vedení města kritické. Pokud to udělal sám podepsaný redaktor, tak se zcela zpronevěřil zásadám novinářské práce v demokratickém státě.
- Kdo přikázal a provádí mazání článku pana Krutílka z mého fóra na internetové diskuzi. Panu Krutílkovi bylo doporučeno, aby své názory prezentoval mimo stránky KN a tak si vybral tento způsob, zvláště když v pravidlech tohoto fóra je výslovně uvedeno, že slouží k výměně názorů mezi občany.
- Kdo se pasoval do role rozhodovat co je útokem na osobní nebo náboženskou svobodu. Pokud ještě žijeme v demokratickém státě tak jakákoliv cenzura názorů, jejihž prezentace není vyslovně zakázána Trestním řádem je nepřípustná. Pokud se ale někdo cítí, že jeho práva byla poškozena, tak od toho jesou tady soudy, kde se pak může dovolat nápravy.
- Jestli je kritika toho, že byla udělena z městské pokladny půlmilionová dotace katolické církvi útokem na náboženskou svobodu. Tato skutečnost zvláště vyniká v souvislosti, kdy místostarosta Ing.Šula si stěžuje v KN č.12 na nedostatek prostředků na opravy cest ve městě po letošní zimě a sám se zasadil, aby si katolická církev opravila cestu křížovou.
- Jestli je útokem na osobní svobodu pana Sedoníka část příspěvku pana Krutílka, kde reaguje na nařčení z neznalosti ekonomických pojmů, ačkoliv argumentace pana Sedoníka je mylná. Pan Krutílek, ačkoliv nedisponuje vysokoškolským titulem jehož držením se pan Sedoník zaštiťuje pouze doporučuje, aby si jmenovaný doplnil své znalosti z oblasti ekonomických pojmů.

Snaha novodobých cenzorů připomíná snažení představitelů minulého režimu, kdy byla rušena vysílání radiových stanic Svobodná Evroppa a Hlas Ameriky. Výsledek je všeobecně znám. Jejich snaha byla marná a druhý den stejně všichni věděli co bylo obsahem posledních relací. Stejně tomu bude i v případě snažení zdejších radničních představitelů.
Znovu upozorňuji občany, že tato media jsou dotována z rozpočtu města a tudíž z peněz všech občanů a ne z peněz starosty a jeho věrných. Z tohoto důvodu mají právo vyjádřit svůj názor všichni občané bez rozdílu a ne jen vybraná skupina, která prezentuje jen příspěvky vychvalující činy vedení města. Toto je základem demokracie, omezením práva na prezentování odlišného názoru je cesta k diktatuře. To by si měli uvědomit všichni občané a vyjádřit taky svůj názor ke stávající situaci.

V Kopřivnici 9.5.2013

Ivan Telařík
Člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod radek » pon kvě 13, 2013 15:49

Příspěvek byl administrátorem opakovaně smazán z důvodu urážlivého obsahu vůči skupině osob. Provozovatel diskuzního fóra má právo smazat příspěvky, které považuje za neslušné, urážlivé nebo jinak odporující pravidlům, s nimiž jsou všichni uživatelé diskuzního fóra seznámeni. Nemusí jít pouze o příspěvky odporující zákonným normám, ale také o příspěvky, které odporují například zásadám slušného chování. V případě zmiňovaného příspěvku bylo jeho smazání s povděkem kvitováno množstvím občanů, které jeho obsah urážel.

Samotná existence diskuzního fóra a zveřejňování kritických (nikoliv urážlivých) příspěvků, jsou důkazem, že možnost vyjádřit svůj názor na diskuzním fóru města Kopřivnice má každý. Diskuzní fórum slouží k výměně názorů, ovšem diskuze musí probíhat slušně a bez urážek. Z tohoto důvodu žádám autora příspěvku, aby respektoval nastavená pravidla a příspěvky na diskuzní fórum opakovaně nevkládal. V případě opětovného porušení pravidel bude uživateli na fórum zakázán přístup.

Pravidla fóra
Diskusní fórum slouží k výměně názorů mezi občany a k zodpovídání dotazů směřovaných na radnici, k němuž slouží téma „Radnice odpovídá“. Městský orgán odpovídá standardně na dotaz pouze jednou. V případě, že přispěvatel žádá doplnění odpovědi, je nutné, aby dále postupoval podle zák. 106/1999 Sb.

Odesláním příspěvku do diskusního fóra přebírá jeho autor odpovědnost za obsah a za případné následky, které by z něj mohly vzniknout. Město Kopřivnice si jako provozovatel tohoto webu vyhrazuje právo smazat příspěvky obsahující vulgární výrazy, propagující rasismus, pornografii, či jinak odporující zákonným normám. Na diskusní fórum nesmí být rovněž vkládány přispěvky a odkazy podporující politická a názorová hnutí.

Při psaní přispěvatel dodržuje zásady slušnosti. Příspěvky, které se netýkají tématu, nebo mají hrubý, urážlivý či jinak nevhodný obsah, mohou být z diskusního fóra vymazány a jejich autorům může být v případě nutnosti na fórum zakázán přístup.

Lucie Petříčková
Oddělení vnějších vztahů
radek
Site Admin
 
Příspěvky: 154
Registrován: stř led 26, 2005 10:09
Karma: 1

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » pon kvě 13, 2013 23:49

Paní Lucie Petříčková, konečně jste se představila a proto se Vás můžu dotázat přímo na některé důvody, proč neustále smazáváte článek pana Krutílka, jehož otištění bylo odmítnuto redakcí Kopřivnických novin.
Již několikrát jsem se Vás ptal, která skupina osob se cítí uražena a která pasáž tuto urážku způsobila. Doposud jsem nedostal odpověď a proto jsem nucen svůj požadavek znova opakovat. Vaše počínání je podobné jako počínání představitelů totalitního režimu, kteří organizovali celonárodní kampaň odsuzující manifest CHARTA 77, aniž by s jeho textem mohla být seznámena veřejnost. Věřím, že pokud je na něčí adresu vyslovena kritika tak ten není takovýmto příspěvkem potěšen. To ale nezadává příčinu, aby se cítil uražen. Pokud ano, nesvědčí to o přílš demokratickému počínání takovéhoto subjektu.
Dále se zmiňujete, že smazávání zmiňovaného článku bylo s povděkem kvitováno množstvím občanů, které jeho obsah urážel. Můžete prosím sdělit, jaké je to množství a jakým způsobem svůj postoj vyjadřují? Pokud jsou to hlasy anonymní tak jsou pro daný případ irelevantní, pokud anonymní nejsou, tak proč se nepřihlásí na toto fórum
a nevystoupí pod svým jménem ?
Uvědomte si, že účelovým ohýbáním pravidel toho fóra nepřispíváte ke zvyšování popularity současných představitelů vedení města. Nebo je to snad Vaše soukromá iniciativa?

Ivan Telařík,
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Lucie Petříčková » úte kvě 14, 2013 14:53

Vážený pane Telaříku,

v dopise pana Krutílka byla úmyslně snižována vážnost katolické církve, což mohlo být jejími stoupenci vnímáno jako urážka a znevážení. Jistě pochopíte, že konkrétní pasáže zde citovat nebudu (neboť v opačném případě by smazání Vašeho příspěvku pozbylo smysl). Podstatu dopisu – tedy nesouhlas pana Krutílka s přidělením městské dotace římskokatolické farnosti – bylo jistě možné vyjádřit i bez urážek vůči církvi a jejím stoupencům. Pak by samozřejmě nebyl problém takovýto příspěvek na diskuzním fóru města Kopřivnice zveřejnit.

V jednom ze svých předešlých příspěvků jste uváděl, že zde na fóru zveřejňujeme pouze články, které radnici a současné vedení města chválí. S tímto tvrzením však musím nesouhlasit a jistě mi dá za pravdu každý, kdo si fórum pozorně pročte. Například Vaše příspěvky by za pochvalné označil málokdo, přesto zveřejněny jsou. Když se však objeví příspěvek, který není v souladu s pravidly diskuzního fóra, má provozovatel právo takovýto příspěvek smazat.

Posouzení toho, co je urážlivé a odporuje pravidlům diskuzního fóra, je velmi subjektivní a v tomto případě má evidentně každý z nás jiný názor. Nicméně reakce zhruba desítky dalších občanů (telefonické i osobní) mě utvrzují v tom, že zmiňovaný dopis míru slušnosti skutečně překračoval…Jelikož na smazání příspěvku neměly tyto reakce vliv, nepovažuji za nutné ani vhodné, abych někoho vyjmenovávala. Proč tito lidé nereagovali na příspěvek přímo na fóru bohužel nedokážu posoudit - mohu se pouze domnívat, že možným důvodem byly obavy z podobných přirovnání a doporučení, jakým byl vystaven pan Sedoník v dopise pana Krutílka.

V reakci na Váš poslední dotaz uvádím, že čtení podobných příspěvků a posuzování toho, zda jsou v souladu s pravidly fóra, mezi mé soukromé iniciativy nepatří - odpovědnost za obsah městského webu mám v náplni práce.

Lucie Petříčková
Oddělení vnějších vztahů
Lucie Petříčková
 
Příspěvky: 99
Registrován: stř črc 23, 2008 8:10
Karma: 4

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » stř kvě 15, 2013 0:30

Vážení čtenáři mého fóra,
konečně jsem se dopátral toho, jaký byl důvod smazavání článku pana Krutílka, který byl uveřejněn na tomto fóru. Z vyjádření paní Lucie Petříčkové vyplývá, že tento článek snižoval vážnost katolické církve, což prý mohlo být jejími stoupenci vnímáno jako urážka a znevážení. Uražených katolíků bylo dle vyjádření p. Petříčkové cca 10. Poněvadž nemůžu z důvodu opětovného smazání mého příspěvku uveřejnit tu pasáž, která tento pocit vyvolala, bude článek pana Krutílka prezentován v nejbližší době v jedné ze skřínek umístěných před Mestským úřadem, a to proto, aby si občané mohli sami utvořit názor o tomto tématu a nemuseli se spoléhat, že to udělá někdo za něj.
Paní Petříčková uvádí ve svém vyjádření, že posouzení toho, co je urážlivé a odporuje pravidlům diskuzního fóra, je velmi subjektivní. Chtěl bych na tomto místě podotknout, že to, co se nesmí veřejne prezentovat řeší zákon a není závislé na subjektivním názoru hodnotitele. Příspěvky na tomto fóru bychom mohli přirovnat např. k prezentaci názoru kohokoliv na veřejném prostranství. Bylo by takovémuto diskutérovi zabráněno vyjádřit veřejně svůj názor pokud by nebyl v rozporu se zákonem, například s využití městské policie? Pokud ano, tak jsme se octli nejméně o 24 let zpátky, kdy veřejné vyjádření názoru neodsouhlaseného vládnoucí mocí bylo hodnoceno jako trestný čin pobuřování.
Chtěl bych se na tomto místě zeptat paní Petříčkové, zda by smazala následující text známého režiséra Trošky, pokud by byl umístěn na diskuzním fóru města Kopřivnice:

Největší zlo je církev. Diktatura, co trvá už dva tisíce let
Byť sám Troška pochází z vesnice, z jihočeských Hoštic u Volyně, kde vyrůstal, kde dokonce v kostele ministroval a hrál na varhany a kam taky zasadil svou nejslavnější trilogii Sunce, seno, …, církev v lásce nemá. Je to vždycky jen o lidech. Jestli si někdo myslí, že jen proto, že denně chodí do kostela, odříkává Otčenáš a Zdrávas, a proto přijde do nebe, tak se plete. A to si právě někteří myslí, stejně jako někteří páteři, a proto se tak chovají,“ řekl pro Parlamentní listy.cz skorošedesátník Troška. Víte, kolik já dostal emailů, telefonátů od kněží a různých lidí z církve, jak se stydí za to, jak se 'jejich organizace' chová? Možná by se páni biskupové divili. Ale ti lidé se prostě bojí. Co je to za svobodu a demokracii? Říkám to pořád, že politika a církev, nikoli víra, prosím nesměšovat, jsou jedno velké zlo na světě. Proto byly boje, války, kvůli politice, majetku a církvi. Od nepaměti.“ Je načase, aby církev odešla do historie.

Tento text byl uveřejněn na internetovém portálu Parlamentní listy.cz, kde prezentují své názory nejvyšší političtí představitelé, vědci, umělci a jiné známé osobnosti. Text byl uveřejněn, neboť neobsahuje žádnou zákonem nepřípustnou pasáž, i když u určité skupiny obyvatel zajisté vyvolal nesouhlasné reakce, třeba i rozhořčení. Taková je ale demokracie, kde jedna skupina nemusí souhlasit s názorem skupiny jiné. Není ale možno omezovat svobodu projevu jen proto, že se někomu nelíbí to, co se o něm v mezích zákona prezentuje ve veřejném prostoru.

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Re: Fórum Ivana Telaříka

Příspěvekod Ivan Telařík » ned kvě 19, 2013 17:22

K reakci Ing. Šuly na článek p. Váni z K.N.

Místostarosta Ing. Šula reaguje v Kopřivnických novinách č.19 ze 16.5.2003 na článek čtenáře p. Váni, který se kriticky vyjadřuje k udělení půlmilionové dotace katolické církvi z rozpočtu města, zatímco dle vyjádření toho samého místostarosty nejsou peníze na opravu všech městských komunikací, poškozených letošní zimou.
Jsem si vědom, že kritiku na dotování katolické církve z městského rozpočtu vyvolal hlavně můj článek, který kritizuje směšné nájemné 4 800 Kč měsíčně, které platí soukromá církevní škola podnikající v prostorách vlastněných městem. Srovnával jsem s běžným tržním nájemným, kolik by měla zmíněná škola platit, kdyby jí byly stanoveny rovné podmínky tak, jak je tomu u jiných podnikatelských subjektů. Připomínám, že tržní nájemné by mělo činit více než 200 000 Kč měsíčně a církevní škola užívá tyto prostory již 20 let. Každý z vás si pak může udělat sám úsudek, zda podpora katolické církve na úkor ostatních občanů je takový pakatel, o jakém píše místostarosta Ing. Šula ve svém příspěvku zastupitele. Podpora katolické církve je zvláště provokující za současné situace, kdy byl schválen zákon o církevních restitucích, se kterým nesouhlasí vice než 80% obyvatel ČR.
S popisem, jak se takovéto zákony, dotace resp. výše nájemného schvalují se nemusím vůbec namáhat, udělal to za mne sám místostarosta Ing. Šula svým článkem v Kopřivnických novinách č.7/2010. Na tomto místě si jej můžete přečíst:

Přiznejte si pochybení, páni konšelé na radnici,
vždyť je to zcela evidentní, že se ze strany Městského úřadu vKopřivnici dlouhodobě zanedbávala kontrola, že někteří občané podnikali v pronajatých prostorách města
a třeba i několik let neplatili nájem. To jsou fakta. Proto ze strany opozičních zastupitelů bylo v srpnu roku 2009 svoláno mimořádné zastupitelstvo, aby stav byl okamžitě napraven. Následně pak vyšlo najevo, že nevymáhání nájmů ze strany radnice je daleko rozsáhlejších rozměrů, než se předpokládalo. Je rozdíl, kdy jde o zanedbání povinnosti úředníka v ojedinělých případech, anebo systémovou chybu, která se povýší na standardní jednání. Věc byla takto dlouhodobě ponechána bez kontroly amusím říci i nezájmu současného vedení města. A nebo, co je ještě horší, když jde možná o vědomé okrádání rozpočtu města z nevybraných příjmů, při selektivním zvýhodňování určitých nájemců před těmi druhými. Ten třetí způsob je pak velmi vážný, a proto celá věc je v šetření policie.
Medializovaný a v současné době nejkřiklavější příklad se týká podnikatele, kterému Rada města Kopřivnice opětovně schválila k pronájmu prostory restaurace v Mniší. Přitom dotyčný stále nezaplatil městu jako největší dlužník za pronájem v řádu několik stovek tisíc korun, byť z pronájmu dalších nebytových prostor v Kopřivnici, kteréžto prostory za podivné podpory města dále pronajímá. Člověk si tady řekne, no to snad není možné. Leč vedení města se snaží veškerá tato obvinění stále dokola rozmělňovat, paralyzovat a popírat. Postupně uváděné články starosty i místostarostů v Kopřivnických novinách na obhajobu rozhodnutí rady ve prospěch tohoto podnikatele před veřejností neobstojí a jsou ukázkou zpupnosti a neúcty ke spoluobčanům. A tak se zatlouká a zatlouká. Jak dlouho ještě?
Současná rada města si vytváří slupku neprostupnosti a neomylnosti, svým chováním vykopala hluboký příkop vůči opozici, při vědomí, že mají dostatek hlasů proti opozičním zastupitelům a nemusí respektovat jejich vstřícné návrhy na řešení. Neučme se prosím v Kopřivnici to nezdravé z parlamentní politiky, že opoziční poslanec je nepřítel na druhé straně. Toto chování jsem nikdy nepodporoval a v komunální politice, ve městech a obcích zvláště nic dobrého nepřináší. Závažná rozhodnutí zastupitelstev měst a obcí musí být nutně tvořena při společných jednáních povolební koalice s opozicí, s hledáním konsenzu a průřezového většinového názoru
v konkrétních věcech pro zlepšení života občanů. Aby konečná rozhodnutí byla vyústěním kvalifikované diskuze, s přispěním názoru odborníků a ne, jak se tomu povětšinou děje v kopřivnickém zastupitelstvu - jen se vy druzí vymluvte, my si stejně schválíme, co chceme. Tato situace je již neúnosná, v současné době nedává naději na zlepšení. Věřím, že občané města Kopřivnice vč. místních částí, kteří alespoň okrajově sledují jednání tohoto zastupitelstva v kabelové televizi, se přikloní ve volbách ke změně. Nabídkou změny je řízená diskuze, respektování kvalifikovaného názoru, v konkrétních strategických rozhodnutích hledání max. shody v celém zastupitelstvu, napříč politickým spektrem. A co to přinese? Více praktických řešení ve prospěch občanů, úcta k jedinci, větší míra spolupráce a v důsledku také finanční úspory. Také to, co voliči od svých volených představitelů očekávají, že se mohou při správě města na ty své spolehnout.

Ing. Jaroslav Šula,
zastupitel města Kopřivnice

Naskýtá se otázka, co vedlo Ing. Šulu ke koaliční spolupráci s partnery, které takto kritizuje ve svém příspěvku. Odpověď je snadná:
Takovýchto kotrmelců jsou schopni „všehoschopní“ politici a to nejen v komunální politice. Ing.Šula dostal určitě dobrou školu coby senátor. Denně můžeme vidět, že politik pro zachování svého místa u koryta je schopen všeho! Ing.Šula má oproti běžnému občanu tu výhodu, že se po provedení nějaké špatnosti vyzpovídá a má opět čisté konto.
Jak je vidět, tak z dřívějšího tepatele nepravostí na radnici se stal pokorným přisluhovačem starosty a jeho kliky.
Řešení této situace opět popisuje Ing. Šula ve svém výše uvedeném příspěvku. Znovu jej ocituji:
„Věřím, že občané města Kopřivnice vč. místních částí, kteří alespoň okrajově sledují jednání tohoto zastupitelstva v kabelové televizi, se přikloní ve volbách ke změně. Nabídkou změny je řízená diskuze, respektování kvalifikovaného názoru, v konkrétních strategických rozhodnutích hledání max. shody v celém zastupitelstvu, napříč
politickým spektrem“.

Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Ivan Telařík
 
Příspěvky: 58
Registrován: pon led 14, 2013 16:57
Karma: 0

Další

Zpět na Obecná diskuse

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků